VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Ŵahebere 10:7, 9)

 1. 1. Pakuti Yehova ndiyo

  Wakalenga vyose,

  Pasi na kuchanya n’vyake,

  Wakapanga yekha.

  Watipa mvuchi wa umo-yo

  Ndipo walongora

  Kuti wakwenera malumbo,

  Kweniso kumusopa.

 2. 2. Yesu wakabatizika

  Kufiska urunji.

  Wakaphalira Yehova,

  ‘N’zira khumbo linu.’

  Wati wafuma m’Yordani

  Wakaŵa Mesiya.

  Wakazomerezga, wakati,

  ‘Nichite khumbo linu.’

 3. 3. Tiza kwa imwe Yehova,

  Kuti tim’lumbani.

  Tajipata, tajichefya

  Tikujipeleka.

  Mukatuma Mwana winu,

  Wali kutigura.

  Tichitenge vyatekha chara,

  Kweni vya imwe pera.