VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Salimo 127:3-5)

 1. 1. Para munthu waŵa dada

  Na mwanakazi wababa mwana,

  Ŵakuchita kuŵikizgika,

  Ŵangatenge ngwawo ŵekha.

  Ni Yehova uyo waŵapa;

  Mupi wa umoyo na chitemwa.

  Wakuŵalongozga ŵapapi,

  Kuti ŵachite mwavinjeru.

  (KORASI)

  Mwana mwaŵikizgika waka;

  Wali mu mawoko ghinu.

  Ntheura mumusambizgenge

  Ulongozgi wa Yehova.

 2. 2. Mazgu ghose gha Yehova

  Ghakhalilire mu mtima winu.

  Ndigho musambizgenge ŵana;

  Ndiyo ntchito wamupani.

  Yowoyani nawo mu nthowa,

  Pakuwuka na pakupumura.

  Mphanyi ŵasungilira mazgu,

  Na kuŵa ŵakugomezgeka.

  (KORASI)

  Mwana mwaŵikizgika waka;

  Wali mu mawoko ghinu.

  Ntheura mumusambizgenge

  Ulongozgi wa Yehova.