VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Yakobe 5:8)

 1. 1. Fumu yithu Yehova,

  Njamwamphu pa zina lake.

  Khumbo lake ndakuti

  Litozgeke ku utesi.

  Iyo wazizipizga,

  Kwamba kale chomene;

  Wachali kuzikira,

  Kwambura kuvuka.

  Khumbo lake ndakuti

  Ŵanthu wose ŵathaskike.

  Kuzikira kwa Chiu-ta

  Kuwenge pawaka chara.

 2. 2. Para tikuzikira

  Tendenge m’nthowa yiwemi.

  Tiŵengeso na mtende

  Na kuwezgako ukali.

  Tikondwenge na ŵanji,

  Kuwonamo viwemi.

  Tigongowenge chara

  Para tasuzgika.

  Vipambi vya muzimu,

  Kuzikira na vinyake,

  Ndivyo vitovwirenge

  Kuyezga Chiuta withu.