VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Yesaya 55:1-3)

 1. 1. Chiuta ntchitemwa,

  Tawona chitemwa chake.

  Wali kupeleka sembe,

  Kwizira mwa Mwana wake,

  Kuti ise tikasange

  Umoyo wam’yirayira.

  (KORASI)

  Imwe mose ŵanyota,

  Zani muzakamwepo,

  Maji ghakupa umo-yo;

  Muwone chitemwa.

 2. 2. Chiuta ntchitemwa,

  Ntchito zake mbukaboni.

  Walongoraso chitemwa

  Wamupa Yesu chitengo.

  Khumbo lake lafiskika.

  Ufumu wamba kuwusa.

  (KORASI)

  Imwe mose ŵanyota,

  Zani muzakamwepo,

  Maji ghakupa umo-yo;

  Muwone chitemwa.

 3.  3. Chiuta ntchitemwa,

  Nase titemwe ŵanyithu.

  Tiwovwire ŵakuzika,

  Ŵasunge malango ghake.

  Tipharazge mwachikanga,

  Kuti wose ŵapulike.

  (KORASI)

  Imwe mose ŵanyota,

  Zani muzakamwepo,

  Maji ghakupa umo-yo;

  Muwone chitemwa.