Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  Na. 6 2016

 VYAKOVWIRA MABANJA | NTHENGWA

Umo Mungachindikira Munyinu

Umo Mungachindikira Munyinu

SUZGO

Mfumu wakuti: “Tikati tatorana waka, ine na muwoli wane vikatisuzganga kuchindikana. Waliyose wakawonanga vinthu mwakupambana na munyake pa nkhani yakuchindikana. Nkhakhumbanga kuti muwoli wane wanichindikenge para tikuyowoyeskana.”

Muwoli wakuti: “Uko ine nili kukulira, ŵanthu ŵakuyowoyeskana mwakukwezga mazgu, mwamilangwe kweniso kudumulizgana mazgu. Kwa ise, para munthu wakuyowoya nthena ndikuti walije ntchindi yayi. Kweni ndimo viliri yayi na uko mfumu wane wali kukulira.”

Ntheura kuchindikana mu nthengwa ni nkhani yakuzirwa chomene. Kweni kasi mungalongora wuli kuti mukuchindika mfumu panji muwoli winu?

IVYO MUKWENERA KUMANYA

Icho ŵanalume ŵakukhumba ni ntchindi. Baibolo likuphalira ŵafumu kuti: “Waliyose payekha watemwenge muwoli wake umo wakujitemwera yekha.” Ndipo likutiso “muwoli nayo wachindikenge chomene mfumu wake.” (Ŵaefeso 5:33) Mbunenesko kuti muwoli na mfumu ŵakukhumbikwira chitemwa na ntchindi, kweni mfumu wakukhumba kuti muwoli wake wamuchindikenge chomene. Mwanalume munyake zina lake Carlos, * wakati: “Kanandi taŵanalume tikujipulika kuti tingamazga masuzgo ndipo tikujiwona kuti tili na udindo wakupwelelera mbumba.” Para muwoli wakuchindika mfumu wake vinthu vikumwendera makora iyo pamoza na mfumu wake. Muwoli munyake zina lake Corrine wakati: “Mfumu wane wakunitemwa chomene para nkhumuchindika.”

Ŵawoli nawo ŵakukhumba ntchindi. Fundo iyi njaunenesko chifukwa mfumu wangamutemwa yayi muwoli usange wakuleka kumuchindika. Daniel wakati: “Nkhwenera kuchindika masachizgo gha muwoli wane na umo wakujipulikira. Nangauli wangaŵa na maghanoghano ghanyake ndipo ine nindamupulikiske, kweni nkhwenera kumuchindika nipera.”

Ŵanthu ŵakuwona vinthu mwakupambana. Nkhani njakuti mukwenera kughanaghanira waka yayi kuti mukuchindika munyinu, kweni nayo wawonenge kuti mukumuchindika. Muwoli uyo tamuzunura kukwambilira kwa nkhani iyi, wakawona kuti fundo iyi njakuzirwa chomene kuyilondezga mu nthengwa. Iyo wakati: “Nangauli nyengo zinyake nkhawonanga kuti nkhumuyuyura yayi mfumu wane, kweni para iyo wawona kuti nkhumuyuyura, ine ndine nkheneranga kusintha.”

 IVYO MUNGACHITA

  • Lembani vinthu vitatu ivyo munyinu wakuchita makora. Ivi vingamovwirani kuti muwonenge viwemi mwa munyinu na kwamba kumuchindika.

  • Kwa sabata yimoza, yezgani kuwona umo imwe mukuchitira vinthu pa nkhani izi.

Kayowoyero. Kafukufuku munyake uyo wakachitika wakalongora kuti ‘nthengwa izo zikendanga makora, para pawuka suzgo, mfumu na muwoli ŵakayowoyeskananga mwantchindi. Para ŵayowoyeskana vinthu vinkhondi, vinayi vikaŵa viwemi. Kweni nthengwa izo zikaŵa pafupi kumara, ivyo ŵakayowoyeskananga vikaŵa vyambura ntchindi. Para ŵayowoyeskana vinthu vinkhondi, panji chimoza ndicho chikaŵanga chiwemi.’ *Fundo ya mu Baibolo: Zintharika 12:18.

Jifumbani kuti: ‘Kasi nkhuyowoya mwantchindi kwa mfumu panji muwoli wane? Kasi kanandi nkhutemwa kumususka panji kumuzomerezga? Kasi nkhuyowoya wuli para munyane wabudiska?’ Kasi munyinu wangazomerezga kuti mazgoro ghinu ngaunenesko?—Fundo ya mu Baibolo: Ŵakolose 3:13.

Yezgani kuchita ichi. Ŵani na chilato kuti zuŵa lileke kunjira kwambura kumulumbapo munyinu. Sachizgo: Wonani viwemi vya munyinu ivyo mukalemba. Nyengo zose mumuphalirenge munyinu ivyo wakuchita makora.—Fundo ya mu Baibolo: 1 Ŵakorinte 8:1.

Vyakuchita. Muwoli munyake zina lake Alicia, wakati: “Kanandi nkhutangwanika chomene na ntchito za pa nyumba. Kweni para mfumu wane wakunovwira vinyake nga nkhusuka mbale izo walyerangapo, nkhukondwa ndipo nkhujipulika kuti ndine wakuzirwa chomene mu nthengwa yithu.”

Jifumbani kuti: ‘Kasi ivyo nkhuchita vikulongora kuti nkhumuchindika munyane? Kasi nkhupatura nyengo yakuchezgera nayo na kutegherezga para wakuyowoya?’ Kasi munyinu wangazomerezga kuti mazgoro ghinu ngaunenesko?

Yezgani kuchita ichi: Lembani vinthu vitatu ivyo imwe mukukhumba kuti munyinu wamuchitiraninge kulongora kuti wakumuchindikani. Munyinu nayo walembe vyake. Paumaliro, sinthanani ivyo mwalemba kuti waliyose wawone ivyo wangachita kuti wachindikenge munyake. Ŵikanipo mtima kuchita ivyo munyinu wakukhumba. Para imwe mwayambapo kumuchindika, nayo wamuchindikaninge.

^ ndime 8 Mazina ghanyake mu nkhani iyi ghasinthika.

^ ndime 14 Fundo izi zafuma mu buku la Ten Lessons to Transform Your Marriage.