Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YA

Kuyezgeka

Kuyezgeka

Para munthu wathera ku chiyezgo, nthengwa yingamara, wangasuzgika maghanoghano panji kulwara. Kasi tingachita wuli kuti vyanthena ivi vileke kutichitikira?

Kasi kuyezgeka ni vichi?

Kuyezgeka ni para munthu watoleka mtima na chinthu chinyake, chomenechomene para ntchiheni. Tiyelezgere kuti muli mu shopu, mbwee mwadokera kanthu kanyake. Mukughanaghana kuti mwibe waka chifukwa palije uyo wangamuwonani. Ndipouli njuŵi yikumukanirani! Mukusulako waka ivyo mwaghanaghananga na kufumapo. Apa ndikuti mwachitonda chiyezgo.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Para mwayezgeka ndikuti ndimwe munthu muheni yayi. Baibolo likuti waliyose wakuyezgeka. (1 Ŵakorinte 10:13) Chakuzirwa ni umo tikuchitira para tayezgeka. Ŵanyake ŵakughanaghanirapo chomene para ŵakuyezgeka ndipo paumaliro ŵakuthera. Apo ŵanyake ŵakusulako waka.

Baibolo likuti: “Waliyose wakuyezgeka para wakopeka na kunyengeka na khumbiro lake.”—Yakobe 1:14.

Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuchitapo kanthu mwaluŵiro para tayezgeka?

Baibolo likuyowoya ivyo vikuchitika kuti munthu wawire mu chiyezgo. Lemba la Yakobe 1:15 likuti: “Para khumbiro [liheni] lakura, likubaba kwananga.” Para tikughanaghanirapo chomene pa chiheni, vikusuzga kuchigwentha nga umo vikuŵira na mwanakazi wanthumbo, wangagwentha yayi kubaba. Ndipouli tingatonda viyezgo na kuleka kuŵa ŵazga ŵa makhumbiro ghaheni.

UMO BAIBOLO LINGATOVWILIRA

 

Tingaghanaghana viheni, kweni Baibolo lingatovwira kuviwuskamo. Kasi ivi vingachitika wuli? Para tikuŵika maghanoghano pa vinthu viwemi, na kuchezga na mubwezi muwemi. (Ŵafilipi 4:8) Ntchiwemi kughanaghanirapo ivyo vingachitika para tathera. Tingasuzgika maghanoghano, kupwetekeka mwakuthupi kweniso ubwezi withu na Yehova ungamara. (Dotoronome 32:29) Lurombo nalo lungatovwira chomene. Yesu wakati: “Lutilira kulomba kuti muleke kuthera ku chiyezgo.”—Mateyu 26:41.

Baibolo likuti: “Mungapuluskikanga yayi: Chiuta wakupusikika yayi. Chifukwa icho munthu wakuseŵa, ndicho wazamuvuna.”—Ŵagalatiya 6:7.

 Kasi mungachita wuli para mwayezgeka

UNENESKO

 

Kuyezgeka ni nyambo iyo yingapangiska munthu wambura mahara kuwira mu suzgo yikuru. (Yakobe 1:14, mazgu ghamusi) Uwu mbunenesko, chomene para munthu wayezgeka kuchita uzaghali, paumaliro wangasuzgika chomene na ivyo wachita.—Zintharika 7:22, 23.

UMO BAIBOLO LINGATOVWILIRA

 

Yesu wakati:“Usange jiso lako lamalyero likukukhuŵazga, ulikozombole na kulitaya.” (Mateyu 5:29) Apa Yesu wakayowoyanga jiso lanadi yayi! Kweni wakang’anamuranga kuti para tikukhumba kukondweska Chiuta na kuzakasanga umoyo wamuyirayira, tikwenera kuzgora viŵaro vya thupi lithu kuŵa vyakufwa ku kwananga. (Ŵakolose 3:5) Ichi chikung’anamura kuti tikwenera kuchitapo kanthu mwaluŵiro kuti tileke kuwira mu chipingo. Muteŵeti munyake wakugomezgeka wakalomba kuti: “Zgorani maso ghane kuti ghaleke kulaŵiska vyawaka.—Salimo 119:37.

Nyengo zinyake tingatondeka kujikora chifukwa “thupi ndakulopwa.” (Mateyu 26:41). Ndipouli, para tapera na kuŵikapo mtima kuti chileke kuŵa chizgoŵi, Mlengi withu Yehova, uyo “ngwalusungu na wachiwuravi,” wangatigowokera. (Salimo 103:8) Iyi ni nkhani yakukhozga chomene!

“Imwe Ya, muŵenge kuti mukuŵanika maubudi, kasi ni njani wangima, A Yehova?”—Salimo 130:3.