Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI

Kovwira Ŵanthu ŵa Viyowoyero Vyose—Manyani Ivyo Vikuchitika Pakung’anamura Mabuku

Kovwira Ŵanthu ŵa Viyowoyero Vyose—Manyani Ivyo Vikuchitika Pakung’anamura Mabuku

Buku linyake likuti: “Ŵanthu ŵanyake ŵakuti ntchito ya kung’anamura njakusuzga chomene kuluska ntchito zinyake.”—“The Cambridge Encyclopedia of Language.”

AWO ŵakulemba mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵakudankha kunozga makora nkhani, kufufuza, na kulemba, pambere zindang’anamulike. Dipatimenti Yakulemba Mabuku iyo yili ku ofesi yithu yikuru ku New York, U.S.A., yikuweleramo dankha nkhani izo zalembeka kuti yiwone usange ni zaunenesko kweniso zalembeka munthowa yakwelenera. *

Kufuma apo, Dipatimenti Yakulemba mabuku yikutumizga nkhani izo zalembeka ku ŵakung’anamura ŵanandi pa charu chose. Ŵanthu aŵa ŵakugwilira ntchito ku malo uko kuli ŵanthu ŵa chiyowoyero chawo. Ŵanandi ŵakung’anamura kufuma mu Chingelezi kuya mu viyowoyero vyakonkhera. Iwo ŵakwenera kupulikiska Chingelezi kweniso chiyowoyero chawo.

Kasi ŵakung’anamura ŵakuchita wuli ntchito yawo?

Geraint, wa ku Britain uyo ngwakung’anamulira mabuku, wakuti: “Nkhugwira ntchito pamoza na ŵanyane, ntheura chakukhumbikwa chomene nkhukolerana. Para tasangana na suzgo pakung’anamura, tose tikovwirana. Tikukhumba chomene kuti tipulikiske fundo, tikulimbana na mazgu yayi. Tikughanaghanira chomene ng’anamuro la nkhani na chilato chake, uku tikughanaghaniraso ŵanthu awo tikuŵalembera nkhani iyo.”

Kasi chilato chinu ntchivichi?

“Icho tikukhumba ntchakuti para munthu wakuŵazga ivyo tang’anamura, wawonenge nga kuti vikalembeka mu chiyowoyero chake chakonkhera. Vingamanyikwanga yayi kuti tachita kung’anamura. Ntheura tikulemba mazgu agho  ŵanthu ŵakuyowoya nyengo zose. Para vyaŵa nthena, munthu uyo wakuŵazga wangaliŵika pasi yayi buku, kweni wakondwenge kuliŵazga. Waŵenge nga ni para wakurya chakurya chiwemi chambura kusuzga kusumba.”

Kasi pali uwemi wuli kuti awo ŵakung’anamura ŵakhalenge uko chiyowoyero chikuyowoyeka?

“Pakuti tikukhala pamoza na ŵanthu awo ŵakuyowoya chiyowoyero ichi, vikutovwira kuti ting’anamulenge munthowa yakuti ŵangapulika luŵiro. Kuno ku Wales, ŵanthu ŵanandi ŵakuyowoya Chiwelsh, ndipo tikupulika mazgu agho ŵakuyowoya zuŵa lililose. Kweniso para talemba mazgu, tingaluta kukafumba ŵanthu usange ndimo ŵakuyowoyera nadi, kweniso usange ngakupulikikwa na ghakwenelera. Ichi chikutovwira kuti tilembenge fundo yeneko iyo yili mu Chingelezi.”

Kasi ntchito yinu mukugwira wuli?

“Tikuŵa mu magulu, ndipo gulu lililose likupika ntchito yake. Chakwamba, waliyose wakuŵazga payekha nkhani ya Chingelezi kuti wamanye umo yalembekera kweniso awo yalembekera. Para tikuŵazga tikujifumba kuti: ‘Kasi nkhani iyi yikuyowoya vichi? Kasi fundo yikuru njakuti wuli ndipo chilato chake ntchivichi? Kasi nkhani iyi yinisambizgenge vichi?’ Ivi vikovwira ŵakung’anamura kughanaghanira ivyo vingaŵawovwira pakung’anamura.

“Para waliyose wamara kuŵazga payekha, tose tikukumana na kudumbiskana ivyo waliyose wakughanaghana. Waliyose wakusambira kwa munyake. Tikukhumba kumanya usange tayipulikiska nadi nkhani. Tikuwonaso umo tingalembera fundo kuti zipulikikwe. Icho tikukhumba ntchakuti para munthu waŵazga nkhani iyo tang’anamura, wachite vinthu vyakuyana waka na ivyo wangachita uyo wayiŵazga mu Chingelezi.”

Kasi ŵanthu ŵatatu aŵa ŵakuchita ntchito wuli?

“Icho tikukhumba ntchakuti para munthu wakuŵazga nkhani wamanyenge luŵiro ivyo vikuyowoyeka. Ntheura tikuŵazga mwakukwezga ndime yiliyose kanandi waka.

“Uyo wakung’anamura wakutayipa ndime mu chiyowoyero icho tikukhumba, ndipo tikuwona pa makompyuta ghithu. Munyake wakuyaniska na Chingelezi kuti wawone usange tawuskako fundo panji tasazgirako. Kweniso tikuwoneseska kuti ivyo vyang’anamulika vikupulikikwa makora, masipeling’i ngambura kubudika, ndipo talondezga malango gha kalembero. Kufuma apo, yumoza wakuŵazga mwakukwezga ndime iyo tang’anamura. Usange pakuŵazga wagota pa malo ghanyake, tikukhumba kumanya icho chachitiska. Para tamara kung’anamura nkhani, yumoza pa gulu lithu wakuŵazga mwakukwezga, uku taŵanyake tikuwona apo pali suzgo mwakuti tinozgepo.”

 Vikuwoneka kuti kantchito kakuŵapo!

“Ni ntchito yikuru nadi! Para mukuŵeruka, mukuŵa kuti mwavuka. Mbwenu tikuyileka dankha nkhani iyo tang’anamuranga kuti tizakayiwoneso machero para tapumura. Para pajumpha masabata, Dipatimenti Yakulemba Mabuku yikutumaso vinyake ivyo yasinthamo kaumaliro mu Chingelezi. Ndipo nase tikusintha nkhani zithu apo mphakukhumbikwa. Kufuma apo, tikuŵazgaso nkhani yose na kuwoneseska kuti vyose vikupulikikwa makora kweniso ŵanthu ŵamupulika luŵiro.”

Kasi ni mapulogiramu wuli gha pa kompyuta agho mukugwiliskira ntchito?

“Nangauli kuli makompyuta, kweni ŵanthu mbakukhumbikwa nipera pakung’anamura. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali kupanga mapulogiramu gha pa kompyuta agho ghakovwira kuti ntchito ya kung’anamura yiŵeko yipusu. Pulogiramu yinyake yikutovwira kuti tipange dikishonare iyo tikuŵikamo mazgu agho ŵanthu ŵakutemwa kuyowoya. Pulogiramu yinyakeso yikutovwira kuti tisange luŵiro vinthu vyose ivyo vili kung’anamulikapo kale na ŵanyithu kweniso umo ŵanyithu kumasinda ŵakachitira pakumazga masuzgo agho ŵakasangana nagho pakung’anamura.”

Kasi mukujipulika wuli pakugwira ntchito iyi?

“Ntchito yithu iyi tikuyiwona nga ntchawanangwa icho tikupeleka ku ŵanthu. Ntheura tikukhumba kuchinozga makora chawanangwa ichi kuti uyo wamupokera wakakondwe nacho kweniso chikamovwire. Tikukondwa kumanya kuti nkhani yinyake mu magazini yithu panji pa webusayiti yingakachontha munthu na kumovwira kusintha umoyo wake.”

 Vitumbiko Vyambura Kumara

Ŵanthu ŵanandi chomene pa charu chose ŵawovwirika chifukwa cha kuŵazga mabuku agho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupanga mu chiyowoyero chawo. Fundo zavinjeru izo zikusangika mu mabuku agha na mavidiyo, kweniso ivyo vikusangika pa webusayiti ya jw.org, zikufuma mu Baibolo. Nakuti kwizira mu buku lakupatulika ili, Chiuta, uyo zina lake ni Yehova, wakutiphalira kuti wakukhumba kuti uthenga wake tiphalirengeko ŵanthu ŵa “mtundu uliwose, fuko lililose, lulimi lulilose.”—Chivumbuzi 14:6. *

^ ndime 4 Vinthu vyose vikulembeka mu Chingelezi.

^ ndime 25 Lutani pa www.jw.org kuti muwone mabuku, sumu, na mavidiyo gha mu chiyowoyero chinu kweniso viyowoyero vinyake vinandi.