Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YA

Mphinjika

Mphinjika

Ŵanthu ŵanandi ŵakuwona mphinjika nga ntchimanyikwiro cha Chikhristu. Ndipouli, ni wose yayi awo ŵakugomezga kuti ntchakwenelera kuvwara mphinjika panji kuziŵika mu nyumba na mu matchalitchi.

Kasi Yesu wakafwira pa mphinjika?

IVYO ŴANTHU ŴANYAKE ŴAKUYOWOYA

 

Ŵaroma ŵakamukoma Yesu mwakumupayika pa mphinjika.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Yesu wakati wakomeka ‘wakapayikika pa khuni.’ (Milimo 5:30, Tumbuka Bible) Mazgu agho ŵalembi wose ŵa Baibolo ŵakagwiliskira ntchito ghakulongora kuti Yesu wakapayikika pa khuni, pa mphinjika yayi. Lizgu la Chigiriki lakuti stau·rosʹ, likung’anamura “polo likuru, ndipo likuyana yayi na ‘mphinjika.’” Lizgu Lachigiriki lakuti xyʹlon, ilo lili pa Milimo 5:30 “likung’anamura khuni lakunyoloka. Ŵaroma ŵakakhomanga ŵanthu awo ŵeruzgika kuti ni vigeŵenga pa makuni ghanthena agha.” *

Baibolo likuyaniska umo Yesu wakakomekera na ivyo vikachitikanga mu nyengo ya Ŵaisrayeli. Dango likatenge: “Usange munthu uyo wachita kwananga kwakwenelera nyifwa wakomeka, ndipo mwamupayika pa khuni, . . . chifukwa uyo wapayikika ngwakutembeka na Chiuta.” (Dotoronome 21:22, 23) Lekani Mpositole Paulosi wakati Yesu “wakazgoka nthembo m’malo mwa ise, chifukwa kuli kulembeka kuti: ‘Ngwakutembeka munthu waliyose uyo wapayikika pa khuni [xyʹlon].’” (Ŵagalatiya 3:13) Ntheura Paulosi wakati Yesu wakafwira pa khuni.

‘Ŵakamukoma mwa kumupayika pa khuni.’Milimo 10:39, Tumbuka Bible.

 Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵakagwiliskiranga ntchito mphinjika pakusopa Chiuta?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Palije vesi na limoza wuwo mu Baibolo ilo likulongora kuti Ŵakhristu ŵakwambilira ŵakagwiliskiranga ntchito mphinjika pakusopa. Kweni Ŵaroma ndiwo ŵakambiska vyakugwiliskira ntchito mphinjika pakusopa, nga ntchimanyikwiro cha ŵachiuta ŵawo. Pati pajumpha vyaka pafupifupi 300 kufuma apo Yesu wakafwira, themba la Ŵaroma Constantine ndilo likamba kugwiliskira chimanyikwiro cha mphinjika pa ŵasilikari ŵake. Pamasinda, matchalitchi agho ghakajichemanga Ghachikhristu nagho ghakamba kugwiliskira ntchito mphinjika.

Pakuti awo ŵakasopanga ŵangoza ndiwo ŵakagwiliskiranga ntchito mphinjika, kasi ŵasambiri ŵa Yesu nawo ŵakeneranga kutolera kachitiro aka pakusopa Chiuta waunenesko? Yayi, chifukwa ŵasambiri ŵa Yesu ŵakamanyanga kuti kufuma kale Chiuta wakuzomerezga yayi kugwiliskira ntchito “chikozgo chakuŵaja cha chinthu chilichose” pa kusopa, kweniso kuti ŵakwenera ‘kuchimbira kusopa vikozgo.’ (Dotoronome 4:15-19; 1 Ŵakorinte 10:14) “Chiuta ni Mzimu,” ndipo palije wangamuwona. Ntheura, Ŵakhristu ŵakwambilira ŵakagwiliskiranga ntchito yayi mphinjika pakusopa kuti yiŵawovwire kuŵa paubwezi na Chiuta. M’malo mwake, ŵakasopanga Chiuta “mu mzimu,” na “mu unenesko.”—Yohane 4:24.

“Awo ŵakusopa mwaunenesko ŵazamusopa Adada mu mzimu na mu unenesko.”Yohane 4:23.

Kasi Ŵakhristu ŵangalongora wuli kuti ŵakuchindika Yesu?

IVYO ŴANTHU ŴANYAKE ŴAKUYOWOYA

 

Buku linyake likuti: ‘Mphinjika yikwimira chiponosko ntheura tikwenera kuyichindika chomene. . . . Uyo wakuyichindika, ndikuti wakuchindikaso uyo yikwimira.’

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

 

Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchindika chomene Yesu chifukwa nyifwa yake yikovwira kuti zakwananga zithu zigowokereke, tiŵe na wanangwa wa kulomba kwa Chiuta, na kuzakasanga umoyo wamuyirayira. (Yohane 3:16; Ŵahebere 10:19-22) Baibolo likuti Ŵakhristu ŵakwenera kuchindika Yesu mwakupanga chinthu icho chikwimira iyo yayi, nesi kuŵa waka na chipulikano mwa iyo. Nakuti Baibolo likuti: “Usange [chipulikano] chilije milimo, ntchakufwa.” (Yakobe 2:17) Ntheura Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakwenera kulongora kuti ŵali na chipulikano mwa Yesu. Kasi ŵangachilongora wuli?

Baibolo likuti: “Chitemwa icho Khristu wali nacho chikutichichizga, chifukwa ichi ndicho tadumura, chakuti munthu yumoza wakafwira wose . . . kuti awo mbamoyo ŵaleke kujikhalira ŵekha, kweni ŵakondweskenge uyo wakaŵafwira na kuwuskika.” (2 Ŵakorinte 5:14, 15) Chitemwa cha Yesu chikuchichizga Ŵakhristu kuti ŵasinthe tunkharo tunyake na kulondezga Yesu. Para ŵakuchita nthena, ndikuti ŵakuchindika Yesu munthowa yakwenelera m’malo mwakugwiliskira ntchito vikozgo pakumusopa.

“Pakuti ili ndilo ni khumbo la Adada, kuti waliyose uyo wakuwona Mwana na kupulikana mwa iyo waŵe na umoyo wamuyirayira.”Yohane 6:40.

^ ndime 8 Nkhani iyi yikusangika pa peji 818-819 mu buku lakuti A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Voliyumu 11. Wakalemba buku ili ni Ethelbert W. Bullinger.