Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  Na. 1 2016

Kasi Mukumanyapo Vichi vya Ŵakaboni ŵa Yehova?

Kasi Mukumanyapo Vichi vya Ŵakaboni ŵa Yehova?

Kanandi mukutiwona para tikupharazga. Mukwenera kuti muli kupulikapo vya ise mu manyuzipepara, mawayilesi panji ku ŵanthu ŵanyake. Kweni kasi mukuŵamanya makora Ŵakaboni ŵa Yehova?

WONANI USANGE MUNGAZGORA

Chongani pa unenesko panji utesi.

UNENESKO UTESI

 1. Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu.

 2. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga kuti charu na vinthu vyose vikalengeka mu mazuŵa 6 gha maora 24.

 3. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupokera yayi munkhwala ku chipatala.

 4. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga Baibolo lose.

 5. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugwiliskira ntchito Baibolo lawo pera.

 6. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali kusintha Baibolo kuti likolerane na ivyo ŵakugomezga.

 7. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakovwira yayi ŵanthu.

 8. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuyuyura ŵanthu ŵa visopa vinyake.

Wonani mazgoro pa peji lakulondezgapo.

 1.  1 UNENESKO. Tikulondezga chomene ivyo Yesu Khristu wakasambizganga kweniso umo wakachitiranga vinthu. (1 Petrosi 2:21) Kweni tikupambana na matchalitchi ghanyake mu nthowa zinandi. Ise tikugomezga ivyo Baibolo likuyowoya kuti Yesu ni Mwana wa Chiuta, njumoza wa ŵachiuta ŵatatu yayi. (Mariko 12:29) Tikugomezga yayi vyakuti mzimu panji kuti umoyo ukuleka kufwa. Kweniso Malemba ghakuyowoyapo yayi kuti Chiuta wamulanga ŵanthu mu moto wamuyirayira. Tikukolerana navyo yayi vyakuti ŵanthu awo ŵakulongozga mu mipingo ŵaŵenge na mazina ghantchindi na kujikwezga pachanya pa ŵanyawo.Mupharazgi 9:5; Ezekiyeli 18:4; Mateyu 23:8-10.

 2. 2 UTESI. Tikugomezga kuti Chiuta ndiyo wakalenga vinthu vyose. Kweni tikukolerana nawo yayi awo ŵakuti charu na vinthu vyose vikalengeka mu mazuŵa 6 gha maora 24. Chifukwa wuli? Chifukwa ntchakuti vinandi ivyo ŵanthu aŵa ŵakuyowoya vikupambana na ivyo Baibolo likuyowoya. Fundo yakuti charu na vinthu vyose vikalengeka mu mazuŵa 6 gha maora 24 njautesi. Mu Baibolo, mazgu ghakuti “zuŵa” ghangang’anamura nyengo yitali. (Genizesi 2:4; Salimo 90:4) Chinyake ntchakuti ŵanthu aŵa ŵakusambizga kuti charu chamara vyaka masauzandi ghachoko waka kufuma apo chikalengekera. Kweni Baibolo likulongora kuti charu chapasi na kuchanya vikaŵako kale pambere mazuŵa 6 ghakulengera vinthu ghandambe. 1Genizesi 1:1.

 3. 3 UTESI. Para talwara tikuluta ku chipatala kukapokera wovwiri. Nakuti Ŵakaboni ŵanyake mbadokotala, nga umo wakaŵira Luka uyo wakuzunulika mu Baibolo. (Ŵakolose 4:14) Kweni wovwiri uliwose uwo ukususkana na fundo za mu Baibolo tikuwukana. Mwachiyelezgero, tikupokera yayi ndopa chifukwa Baibolo likukana kurya panji kumwa ndopa.Milimo 15:20, 28, 29.

  Nangauli vili nthena, ise na ŵabali ŵithu tikuŵikapo mtima kuti tipokere wovwiri uwemi chomene. Nakuti pasono ŵanthu ŵanandi ŵakovwirika kwambura ndopa. Pali munkhwala uwemi uwo ŵakupanga kuti ŵawovwire ŵalwari awo Mbakaboni ŵa Yehova. Pasono mu vyaru vinandi, mulwari wangasankha kuleka kupokera ndopa. Ichi chikovwira kuti waleke kutora matenda, na masuzgo ghanyake agho ghakuŵapo.

 4. 4 UNENESKO. Tikugomezga kuti Baibolo lose ‘ndakupelekeka na Chiuta kwizira mwa mzimu ndipo ndachandulo.’ (2 Timote 3:16) Apa tikung’anamura Testamente Lakale na Testamente Lasono. Kweni vigaŵa viŵiri vya Baibolo ivi, ise tikuvichema Malemba Ghachihebere na Malemba Ghachigiriki. Tikuchita nthena kuti ŵanthu ŵaleke kuwona nga kuti chigaŵa chinyake cha Baibolo ntchakale panji ntchambura ntchito.

 5.  5 UTESI. Tikugwiliskira ntchito Mabaibolo ghakupambanapambana para tikusambizga ŵanthu. Kweni tikutemwa kugwiliskira ntchito Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya usange lilipo mu chiyowoyero icho munthu wakuyowoya. Chifukwa ntchakuti, Baibolo ili likuzunura zina la Chiuta kweniso ndakupulikikwa makora. Mu mazgu ghakwamba mu Baibolo linyake, ŵali kulembamo mazina gha ŵanthu 79 awo ŵakawovwirapo kuti Baibolo ili lifume. Kweni mu Baibolo lenelili ŵali kuwuskamo zina la mweneko wa Baibolo, Yehova Chiuta. Mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, ŵali kuwezgerapo zina la Chiuta pa malo ghose apo likasangikanga mu Malemba ghakwambilira. 2

 6. 6 UTESI. Para tawona kuti ivyo tikugomezga vikukolerana yayi na Baibolo, tikusintha mwakuti vikolerane na ivyo Baibolo likuyowoya. Pambere tindaŵe na Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya mu 1950, tikagwiliskiranga ntchito Mabaibolo agho ghakaŵako ndipo visambizgo vithu vikayananga na mabaibolo agha.

 7. 7 UTESI. Tikovwira ŵanthu ŵanandi kwizira mu ntchito ya kupharazga. Tawovwira ŵanthu ŵanandi kuleka minkhwala yakutimbanizga wongo na kumwa moŵa mwakujumphizga kweniso vinandi. Tikusambizga ŵanthu kuŵazga na kulemba mu Nyumba zithu za Ufumu. Para kwachitika masoka, tikovwira Ŵakaboni ŵanyithu na ŵanthu ŵanyake. Pa nyengo yachitima iyi, tikupembuzga ŵanthu na kuŵakhozga na Malemba. 3

 8. 8 UTESI. Tikulondezga fundo ya mu Baibolo yakuti ‘tichindikenge ŵanthu wose,’ nanga ŵangaŵa awo tikupambana mipingo. (1 Petrosi 2:17) Nangauli mu vyaru vinyake Taŵakaboni tili ŵanandi chomene, kweni tikuchichizgapo yayi ŵandyali panji awo ŵakupanga malango kuti ŵakanizge mipingo yinyake. Kweniso tindaphalirepo maboma kuti ghapange malango agho ghangachichizga ŵanthu wose kuti ŵachitenge vinthu nga umo ise tikuchitira. Kweni tikuchitira ŵanthu wose viwemi ivyo nase tingatemwa kuti ŵatichitire.Mateyu 7:12.

Vinandi ivyo talemba mu nkhani iyi vyafuma pa webusayiti yithu ya jw.org. Kuti mumanye vinandi lutani pa MANYANI VYA ISE > IVYO ŴANTHU ŴAKUTEMWA KUFUMBA.

^ 1. Ntheura nase tikukolerana na ivyo ŵasayansi ŵanyake ŵakuyowoya kuti charu chapasi chakhala vyaka mabiliyoni ghanandi.

^ 2. Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likupambana na Mabaibolo ghanyake. Tikuguliska yayi. Ntheura ŵanthu ŵanandi chomene ŵakuŵazga Baibolo ili mu chiyowoyero chawo.Pasono Baibolo ili likusangika mu viyowoyero 130. Kweniso mungaŵazga pa Intaneti pa www.jw.org/tum.

^ 3. Ndalama izo ŵanthu ŵakupeleka mwakukhumba kwawo, zinyake tikovwilira awo masoka ghaŵawira. (Milimo 11:27-30) Ŵanthu ŵakuchita kujipeleka waka pa ntchito iyi, ŵakupokera malipiro yayi. Ntheura ndalama izi zikugwira nadi ntchito yake yakovwilira ŵanthu.