KASI MUKUTI WULI?

Kasi mazuŵa ghano Baibolo lichali lakovwira panji lili kumara ntchito? Baibolo ilo lene likuti: “Malemba ghose ngakupelekeka na Chiuta kwizira mwa mzimu ndipo ngachandulo.”2 Timote 3:16, 17.

Magazini iyi yili na fundo zakuzirwa za mu Baibolo kweniso muli masachizgo gha umo mungachitira kuti mupulikiskenge ivyo mukuŵazga.