Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  November 2015

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhaghanaghananga Kuti Nkhunjoya na Umoyo

Nkhaghanaghananga Kuti Nkhunjoya na Umoyo
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1982

  • UKO WAKABABIKIRA: POLAND

  • MBIRI YAKE: WAKAŴA WAMBEMBE, WAKATEMWANGA MINKHWALA YAKUTIMBANIZGA WONGO, KWENISO WAKASAMBIRANGA VYA MALANGO

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni yinyake ku Poland, kufupi na mphaka na Germany. Nkhakhalanga mwakufwasa, chifukwa nyumba yithu yikaŵa pakati pa minda yikuruyikuru na thengere. Ŵapapi ŵane ŵakanitemwanga, ndipo ŵakanisambizganga kuti niŵe munthu muwemi, kweniso kuti nisambire vya malango.

Vinthu vikamba kunangika nkhati naluta kukasambira vya malango pa yunivesite yinyake mu msumba wa Wrocław. Pakuti nkhaŵa kutali na ŵapapi, nkhamba kwenda na ŵanthu ŵambura kulongosoka. Nkhatemwanga bola, kweni chifukwa cha ŵanyane awo nkhamba kwenda nawo, nkhamba kuyitemwa mwakujumphizga. Nkhatemwanga timu ya ku Warsaw, ndipo nkhawoneseskanga kuti kulikose uko yikuluta, nane nkhaŵeko. Pa maulendo agha, tikamwanga chomene moŵa na minkhwala yakuzweteska wongo, ndipo nyengo zinyake tikatimbananga na masapota gha matimu ghanyake. Nkhawonanga kuti iyi yikaŵa nyengo yakuti nipumuleko, kweni nkhamanyanga kuti para ŵapolisi ŵanganikora mbwenu masambiro ghane ghatimbanizgikenge.

Ine na ŵanyane tikatemwanga kuluta ku mabara na ku madansi. Kanandi tikatimbananga na ŵanthu mu misewu. Ŵapolisi ŵakanikakapo kanandi waka. Kweni nkhani yikalutanga patali yayi chifukwa chakuti nyengo zinyake nkhaŵahonganga. Ine nkhawonanga nga kuti nkhunjoya na umoyo. Kweni pasi pa mtima nkhamanyanga kuti ivyo nkhuchita ni viwemi yayi. Sabata yiliyose nkhalutanga ku tchalitchi kuti nkhasuke zakwananga zane.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Mu 2004, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵaŵiri ŵakiza pa nyumba, ndipo nkhazomera kuyowoya nawo vya Baibolo. Nkhati namanya umo Mkhristu waunenesko wakwenera kuŵira, njuŵi yikamba kunisuzga chomene. Nkhamanyanga kuti nkhwenera kuleka kumwa chomene moŵa, minkhwala yakuzweteska wongo, na kwenda na ŵanthu awo ŵakulondezga yayi fundo za mu Baibolo. Kweniso nkhawona kuti nkhwenera kuleka mbembe. Nangauli nkhamanyanga kuti nkhwenera kusintha, kweni nkhasintha yayi.

Ulendo umoza nkhambana na ŵanthu 8, ndipo ivyo vikanichitikira apa ndivyo vikanovwira kuti nisinthe. Nkhukumbuka kuti nkhawa pasi uku ŵanthu aŵa ŵakunitimba mafayiti na mabakera  mu mutu. Nkhati nawona kuti nifwenge, nkhalomba kuti: “Yehova, munigowokere chifukwa cha kuleka kupulikira Mazgu ghinu. Usange napona, nkhulayizga kuti namulutizga kusambira Baibolo na Ŵakaboni na kusintha umoyo wane.” Mwamwaŵi, nkhapona nadi. Nkhalutizga nadi kusambira Baibolo, nga umo nkhalayizgira.

Mu 2006, nkhasamira ku England. Nkhakhumbanga kuti nkhasange ndalama zinandi na kuwelera ku Poland kuti nkhatore digiri ya vya malango. Apo nkhasambiranga Baibolo, lemba limoza likanikhwaska chomene. Mpositole Paulosi wakalemba kuti: ‘Nkhuwona vinthu vyose kuŵa vyambura ntchito chifukwa cha chandulo chikuru cha kumumanya Khristu Yesu Fumu yane. Chifukwa cha iyo, vyose nkhuviwona kuŵa vyambura ntchito ndipo nkhuviwona kuti ni viswaswa pera, mwakuti niŵe paubwezi na Khristu.’ (Ŵafilipi 3:8) Nga ndine, Paulosi nayo wakasambira vya malango, ndipo nayo wakaŵa wankhaza. (Milimo 8:3) Kweni wakawona kuti pali vinthu vyakuzirwa chomene ivyo wangachita: kuteŵetera Chiuta na kuyezga Yesu. Nkhati naghanaghanira umo Paulosi wakachitira, nkhamanya kuti munthu wangaŵa wakukondwa chifukwa cha ntchito yapachanya yayi panji wambembe. Nkhakhorwa kuti nane ningasintha nga umo wakachitira Paulosi. Ntheura nkhaghanaghana vya kukhala ku England, ndipo nkhaleka vyakuti nkhalutizge masambiro kuti nitore digiri.

Apo nkhasambiranga vya Yehova, nkhamba kumutemwa. Nkhakondwa chomene kuti Chiuta wakugowokera awo ŵasintha nadi. (Milimo 2:38) Nkhati naghanaghanira lemba la 1 Yohane 4:16 ilo likuti ‘Chiuta ntchitemwa,’ nkhamba kumanya chifukwa icho Chiuta wakutinkhira nkhaza.

Nane nkhakhumbanga kuŵa yumoza wa Ŵakaboni

Nkharo ya Ŵakaboni yikanikondweska chomene. Nkhawona kuti ŵakuyezgayezga kulondezga fundo za mu Baibolo. Nane nkhakhumbanga kuŵa yumoza wawo. Nkhati nalimbikira na kusintha umoyo wane, mu 2008 nkhabatizika kuŵa yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova.

Ine na Esther tikukondwa chomene kusambizga Baibolo ŵanthu ŵakuyowoya Chipolishi

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Baibolo lasintha umoyo wane. Nkhaŵa munthu wakujiŵikamo, wakutemwa mbembe, minkhwala yakuzweteska wongo, moŵa, na bola. Kweni sono nili muteŵeti wa Chiuta. Nkhukondwa kusambizga ŵanthu Baibolo. Nichali kuwonelera bola, kweni nkhuyezgayezga kuti vileke kunitangwaniska.

Nili kutora Esther, mwanakazi uyo tikusopera lumoza Yehova. Tikukondwa chomene kusambizga ŵanthu ŵakuyowoya Chipolishi awo ŵakukhala kumpoto kwa England. Sono ndipo nkhukondwa nadi. Nili na njuŵi yiwemi ndipo nkhusangwa na umoyo.