Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  July 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI MUNGACHITA WULI PARA MUKWENJERWA?

Kwenjerwa Para Umoyo Uli Pangozi

Kwenjerwa Para Umoyo Uli Pangozi

Alona wakuti: “Para napulika kulira kulongora kuti bomba liphulikenge, mtima wane ukuŵa muchanya ndipo nkhuchimbilira ku malo ghakuvikilirika. Ndipouli, para nafika ku malo agha nkhuŵa wakwenjerwa nipera. Para nili kuwaro, uko kulije malo ghakubisamako ndipo nkhwenjerwaso chomene. Zuŵa linyake, apo nkhendanga mu msewu, nkhamba kulira na kutondeka kuthuta. Pakajumpha maora ghanandi kuti mtima uweleremo. Penepapo nkhapulikaso kulira kulongora kuti bomba liphulikenge.”

Alona

Ni nkhondo pera yayi iyo yikufipiska ŵanthu mitima. Paliso vinyake. Mwachiyelezgero, para munthu wamanya kuti wali na nthenda yakofya, vikuŵa nga kuti bomba lamuphulikira. Ŵanthu ŵanyake ŵakufipa mtima chifukwa cha kughanaghanira umo vinthu vizamuŵira munthazi. Ŵakufipa mtima na kujifumba kuti: “Kasi mbwe ŵana panji ŵazukuru ŵane ŵazakakhale mu charu chakuzura na nkhondo, uchigeŵenga, kunangika kwa vinthu, kusintha kwa nyengo, na matenda ghakofya?” Kasi tingachita wuli para tikwenjerwa chifukwa cha vinthu ivi?

Pakumanya kuti vinthu viheni vikuchitika, ‘munthu wakuchenjera wakuwonerathu viheni, ndipo wakubisama.’ (Zintharika 27:12) Nga umo tikuchitira kuti tivikilire umoyo withu, tikwenera kuchitapo kanthu kuti tisungilire maghanoghano ghithu. Ise na ŵana ŵithu tingamba kwenjerwa chomene chifukwa cha kuwonelera  mafilimu ghankhaza panji kuwonelera nkhani za pa TV izo zikulongora vithuzi vyakofya. Para tikuleka kuwonelera vinthu vyanthena ivi tikujivikilira. Maghanoghano ghithu Chiuta wali kughalenga kuti ghaŵenge pa vinthu viheni yayi. Kweni tikwenera kuzuzga maghanoghano ghithu na ‘vinthu vyose vyaunenesko, vyaurunji, vituŵa, na vyakutemweka.’ Para tachita nthena, ‘Chiuta wa mtende’ watovwirenge kuŵa na mtende mu mtima na maghanoghano.—Ŵafilipi 4:8, 9.

LUROMBO NDWAKUZIRWA

Para munthu wali na chipulikano chakukhora wakwenjerwa chomene yayi. Ntheura Baibolo likutiphalira kuti tiŵenge “maso pa nkhani ya kulomba.” (1 Petrosi 4:7) Tingapempha Yehova kuti watovwire, watipe vinjeru na chikanga mwakuti tichite vinthu mwamahara para tili mu suzgo. Nakuti tigomezgenge kuti Chiuta “wakutipulika pa kanthu kalikose ako tikulomba.”—1 Yohane 5:15.

Pamoza na mfumu wake, Avi

Baibolo likuti ‘muwusi wa charu ichi’ ni Satana, ni Chiuta yayi. Kweniso likuti ‘charu chose chikugona mu nkhongono za muheni.’ (Yohane 12:31; 1 Yohane 5:19) Yesu wakamanyanga kuti Satana waliko nadi, lekani wakati tilombenge kuti: “Mutiwombore kwa muheni.” (Mateyu 6:13) Alona wakuti: “Para napulika kulira kulongora kuti bomba liphulikenge, nkhupempha Yehova kuti wanovwire mwakuti nileke kufipa mtima chomene. Kweniso afumu ŵane ŵakunichema ndipo tikulombera pamoza. Lurombo lukovwira chomene.” Vili nga umo Baibolo likuyowoyera kuti: ‘Yehova wali pafupi na wose awo ŵakumuchema, awo ŵakumuchema mu unenesko.’—Salmo 145:18.

IVYO TIKULINDILIRA MUNTHAZI

Mu Upharazgi wake wa pa Phiri, Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kulomba kuti: “Ufumu winu wize.” (Mateyu 6:10) Ufumu wa Chiuta uzamuwuskapo vinthu vyose ivyo vikufipiska ŵanthu mtima. Kwizira mwa Yesu uyo ni ‘Karonga wa Chimango,’ Chiuta ‘wazamulekeska nkhondo pa charu chose.’ (Yesaya 9:6; Salmo 46:9) Baibolo likuti: ‘Chiuta wazamweruzga mukati mwa mitundu yinandi. Mtundu uzamuwuskira lupanga mtundu unyake chara, nesi kusambiraso nkhondo. Kuzamuŵavya wakuŵawofya.’ (Mika 4:3, 4) Ŵanthu ŵazamukondwa ‘kuzenga nyumba na kukhalamo; ndipo ŵazamupanda mpheska na kurya vipasi vyake.’ (Yesaya 65:21) ‘Pazamuŵavya na yumoza uyo wazamuyowoya kuti nalwara.’—Yesaya 33:24.

Pasono nanga munthu wangayezgayezga wuli, wangagwentherathu yayi ‘vinthu vyamabuchi.’ (Mupharazgi 9:11) Ŵanthu ŵawemi ŵachali kufwa chifukwa cha nkhondo, vivulupi, na matenda. Kasi ŵanthu ŵawemi aŵa mbwe kwawo kuli kumara?

Ŵanthu ŵawemi awo ŵali kufwa ŵazamuŵaso ŵamoyo. Chiuta ndiyo wakumanya unandi wa ŵanthu aŵa. Pasono ŵanthu aŵa ŵali mu tulo, iyo ni nyifwa, kweni Chiuta wakuŵakumbuka. Zuŵa lizenge apo ‘wose ŵazamufumira kuwaro.’ (Yohane 5:28, 29) Pa nkhani ya chiwuka, Baibolo likutisimikizgira kuti: ‘Chigomezgo icho tili nacho chili nga ni nyanguru wa umoyo, ntchanadi na chakukhora.’ (Ŵahebere 6:19) Nakuti Chiuta ‘wali kupeleka ukaboni ku ŵanthu wose apo wakawuska Yesu ku ŵakufwa.’—Milimo 17:31.

Kweni pasono nanga ni awo ŵakukondweska Chiuta ŵasanganenge na masuzgo agho ghaŵafipiskenge mtima. Paul, Janet, na Alona ŵakwenjerwa chomene yayi pasono. Icho chikuŵawovwira nkhusendelera kwa Chiuta mu lurombo kweniso ŵakugomezga chomene ivyo Chiuta walayizga. Nga umo wachitira na ŵanthu aŵa, ‘mphanyi Chiuta uyo wakupeleka chigomezgo wamuzuzgani na chimwemwe chose na mtende chifukwa muli ŵakugomezga.’—Ŵaroma 15:13.