Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI MUNGACHITA WULI PARA MUKWENJERWA?

Kulikose Ŵanthu Ŵakwenjerwa

Kulikose Ŵanthu Ŵakwenjerwa

Paul wa ku Zimbabwe wakati: “Zuŵa linyake nkhaluta ku sitoro kuti nkhagure vyakurya, kweni nkhasanga kuti muli mabisiketi pera. Ndipo ghakaŵa ghakudura chomene. Zuŵa lakulondezgapo mu masitoro ghose mukaŵavya chakurya.”

Janet wa ku United States wakati: “Afumu ŵane ŵakanichema na kuniphalira kuti ŵakufumapo pa nyumba, ŵanileka. Ntheura nkhajifumbanga kuti sono nichitenge wuli? Kasi ŵana nichitenge nawo wuli?”

Alona wa ku Israyeli wakati: “Nati napulika kulira kulongora kuti kukwiza bomba, nkhachimbira kuti nkhabisame ku malo ghakuvikilirika. Ndipo kanyengo kachoko waka bomba likaphulika. Nangauli pakajumpha maora ghanandi, kweni mawoko ghane ghakambwambwanthanga nipera.”

Tili mu “nyengo zinonono na zakusuzga” ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakwenjerwa. (2 Timote 3:1) Ŵanthu ŵanandi ŵakusangana na masuzgo gha vyachuma, nthengwa zikumara, nkhondo, matenda ghakofya, na masoka. Kweniso pali vinthu vinyake ivyo waliyose wakwenjerwa navyo. Mwachiyelezgero, ŵanji ŵangati: ‘Kasi tunthu uto twanitupa tukulongora kuti nili na kansa? Kasi ŵazukuru ŵane ŵazamukhala makora?’

Kwenjerwa kulikose nkhuheni yayi. Tose tikwenjerwa nyengo zinyake. Mwachiyelezgero, tikufipa mtima para tamulemba mayeso, tamuchita vinthu vinyake pa gulu, panji para tamuchita maintavyu gha ntchito. Para tikuchita wofi na vinthu viheni vingawovwira kuti tileke kupwetekeka. Kweni kwenjerwa mwakujumphizga nkhwakofya. Sonosono apa ŵanthu ŵakujumpha 68,000 ŵakati ŵafumbika pa nkhani iyi, vikalongora kuti munthu wangafwa luŵiro nanga wangaŵa kuti wakwenjerwa chomene viŵi yayi. Lekani ntchakupulikikwa kuti Yesu wakati: “Ni njani wa imwe uyo mwa kwenjerwa wangamanya kusazgako mkono umoza ku umoyo wake?” Para munthu wakwenjerwa chomene umoyo wake ukuŵa ufupi. Ntheura Yesu wakati: “Lekani kwenjerwa.” (Mateyu 6:25, 27) Kweni kasi vingachitika kuti tileke kwenjerwa?

Zgoro likusangika para tingalondezga vinjeru vyakovwira, kuŵa na chipulikano mwa Chiuta, na kuŵa na chigomezgo chanadi cha munthazi. Nangauli pasono vinthu vingaŵa makora waka, kweni nyengo yiliyose tingasangana na masuzgo. Tiyeni tiwone vinthu vitatu ivyo vikawovwira Paul, Janet na Alona.