Ŵanthu ŵakuti nili kukozga adada. Maso, kendero, kweniso milangwe. Kweni pali chinyake icho nili kukozga adada. Ŵali kunisambizga kuteŵetera Yehova. Nakuti kwithu tikamba ni kale kuteŵetera Yehova. Lekani nilongosore.

Adada ŵakunilongosolera umo tikambira kuteŵetera Yehova

A Thomas (1) * Williams ŵakababika pa Janyuwale 20, 1815 ku Horncastle, England. Amama ŵawo ŵakafwa iwo ŵali na vyaka viŵiri. Mu nyumba yakwawo ŵakaŵamo ŵana ŵanayi ndipo wose ŵakalereka na adada ŵawo a John Williams. A John Williams ŵakasambizga mwana wawo Thomas Williams ukalipentara, kweni Thomas Williams wakakhumbanga ntchito yinyake.

Mu England, ŵanthu ŵakamba kutemwa kusopa. Muliska munyake zina lake John Wesley, wakafuma mu tchalitchi la Church of England na kwambiska tchalitchi la Society of Methodists. Mu tchalitchi ili, ŵakakhumbanga kuti munthu wasambirenge Baibolo payekha kweniso wapharazgenge. Ivyo Wesley wakasambizganga vikathandazgika chomene. A John Williams na banja lawo ŵakanjira tchalitchi ili. A Thomas, ŵakamba umishonale ku South Pacific. Mu Julayi 1840, iwo na awoli ŵawo a Mary, (2) ŵakaluta ku Lakeba Island, * ku Fiji. Ku malo agha, ŵanthu ŵakalyanga nyama ya munthu.

ŴAKAKHALANGA NA ŴANTHU AWO ŴAKALYANGA NYAMA YA MUNTHU

A Thomas na awoli ŵawo ŵati ŵafika ku Fiji ŵakasuzgika chomene. Ku malo agha kukaŵa kwakukhalira kweniso kukawotchanga. Kukaŵa nkhondo, ŵanthu ŵakakomanga vyokoro mwakuchita kunyongolora singo, ŵakakomanga ŵabonda, kweniso ŵakaryanga nyama ya munthu. Ŵanthu ŵakategherezganga yayi uthenga wawo. Nyengo yinyake, awoli ŵawo na mwana wawo John, ŵakalwara chomene ndipo ŵakakhala pachoko kuti ŵafwe. Mu 1843 a Thomas ŵakalemba kuti: ‘Chitima chikanikora chomene ndipo mahara ghakanimalira.’ Kweni ŵakazizipizga masuzgo agha chifukwa ŵakagomezganga chomene Yehova Chiuta.

A Thomas ŵakazenga nyumba yiwemi chomene. Ŵanthu ŵa ku Fiji ŵakadokeranga nyumba iyi. Kweni pambere yindamare, a Mary ŵakababa mwana wachiŵiri, zina lake Thomas Whitton (3) Williams.

Mu 1843, a Thomas ŵakang’anamurako buku la mu Baibolo la Yohane mu Chifigi, ndipo ntchito iyi kwa iwo yikaŵa yakusuzga. * Ŵakamanyanga makora mbiri ya ŵanthu. Mu buku lawo linyake ŵakalemba umo ŵanthu ŵa ku Fiji ŵakakhaliranga mu vyaka vya m’ma 1800.—Fiji and the Fijians (1858).

 A Thomas ŵakhala ku Fiji vyaka 13. Pamasinda ŵakamba kulwara ndipo ŵakasamira ku Australia na banja lawo. Ŵakafwira ku Ballarat, ku Victoria mu 1891, ndipo ŵakaŵa muliska kwa vyaka vinandi.

KUMANYANA NA ŴAKABONI ŴA YEHOVA

Mu 1883, a Thomas Whitton Williams na awoli ŵawo, a Phoebe, (4) ŵakasamira ku Perth, Western Australia. Apo ŵakasamanga, mwana wawo wachiŵiri, Arthur Bakewell (5) Williams, wakaŵa na vyaka 9. A Arthur Bakewell Williams ŵakaŵa agogo ŵa agogo ŵane.

Arthur wakaluta ku Kalgoorlie kukagwira ntchito mu migodi, mtunda wa makilomita 600 kufuma ku Perth. Panyengo iyi wakaŵa na vyaka 22. Ku malo agha, wakasanga mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova awo panyengo iyo ŵakamanyikwanga kuti Ŵasambiri ŵa Baibolo. Wakalembeska kuti wapokerenge magazini gha Gongwe la Mulinda (Zion’s Watch Tower) Wakakhorwa na ivyo wakaŵazganga, ndipo wakaphalirangako ŵanyake. Kweniso wakamba kusambira Baibolo pamoza na ŵanyake. Ndimo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakambira ku Western Australia.

Ivyo Arthur wakasambira wakaphalirakoso ŵanthu ŵa mu banja lakwake. Adada ŵake, a Thomas Whitton ŵakakolerana navyo. Kweni ŵakafwa pati pajumpha nyengo yichoko waka. Amama ŵake, a Phoebe, na ŵadumbu ŵake, Violet na Mary, ŵakazomera kuŵa Ŵasambiri ŵa Baibolo. Violet wakaŵa mupayiniya. Mupayiniya ni munthu uyo wakugwira ntchito ya kupharazga. Arthur wakati Violet wakaŵa “mupayiniya waluso chomene kweniso wakulimbikira pakupharazga kuluska wose mu Western Australia.” Panji Arthur wakayowoya nthena pakuti Violet wakaŵa mudumbu wake. Kweni ivyo Violet wakachita, vikawovwira ŵanthu ŵanandi mu banja lakwithu.

Pakati pajumpha nyengo, Arthur wakatora mwanakazi na kusamira ku Donnybrook. Ku malo agha ŵanthu ŵakalimanga chomene vipambi. Ŵanthu ŵakamunenanga kuti ni “Mdala Wakufuntha na 1914.” Ŵakamunenanga chifukwa wakayowoyanga ivyo Baibolo likati vizamuchitika mu chaka ichi. * Nkhondo Yakwamba ya Charu Chose yati yamba, ŵakaleka kumunena. Arthur wakaŵikanga mabuku pa malo ghakuwonekera mu sitoro yake. Ivi vikamovwira kuti wapharazgenge kwa makasitomara. Iyo wakagomezganga yayi kuti kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa yumoza. Ntheura pa windo ya sitoro yake wakalembapo kuti waliyose uyo wangalongosora kufuma mu Baibolo kuti kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa yumoza, wamupenge ndalama zakukwana 100 pounds za ku Australia. Ŵanthu wose ŵakatondeka.

Ŵanthu ŵakasopanga na kusambira Baibolo mu  nyumba ya Arthur Williams ku Donnybrook. Pamasinda, Arthur wakazenga Nyumba ya Ufumu panji kuti nyumba yakusoperamo. Ndiyo yikaŵa yakwamba ku Western Australia. Apo wakaŵa na vyaka 70, wakapharazganga ku vigaŵa vyakutali mu Donnybrook. Wakakweranga pa hachi uku wavwara suti na tayi. Zina la hachi likaŵa Doll.

Arthur wakateŵeteranga Yehova na mtima wose. Wakaŵa wakufwasa kweniso ŵanthu ŵakamuchindikanga. Wakaŵa mulara mu mpingo. Wakaŵa na ŵana ŵatatu ndipo wose ŵakateŵeteranga Yehova. Florence(6) wakaŵa mishonale ku India. Arthur Lindsay (7) na Thomas, nawo ŵakaŵa ŵalara mu mpingo.

MAAPULO GHAKUNOWA CHOMENE

Ŵanthu ŵakatemwanga Arthur Lindsay Williams chifukwa cha nkharo yake. Wakachezganga makora na ŵanthu kweniso wakaŵachindikanga. Wakaŵa waluso pakudumura makuni. Pa viphalizgano vya kudumura makuni, wakawina maulendo 18 mu vyaka 12.

Arthur Lindsay wakababa Ronald, (8) awo mbagogo. Apo Ronald wakaŵa na vyaka viŵiri, wakadumura khuni la maapulo ilo likaŵa panyumba ndipo adada ŵake ŵakakondwa yayi. Amama ŵake ŵakakakilira khuni ili. Pamasinda, likapasa maapulo ghakunowa chomene. Maapulo agha ŵakaghachemanga kuti Lady Williams. Ndiko kuli kufuma maapulo gha Cripps Pink agho ngakumanyikwa chomene pa charu chose.

Agogo ŵane a Ronald, ŵakumanya ntchito ya kuzenga. Kwa nyengo yitali, iwo na awoli ŵawo ŵawovwirapo pa ntchito ya kuzenga iyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita ku Australia na ku Solomon Islands. Agogo ŵali na vyaka pafupifupi 80 ndipo ni mulara mu mpingo, ŵachali kovwira kuzenga na kunozga Nyumba za Ufumu ku Western Australia.

NANE NKHUTEŴETERA YEHOVA

Adada mba Geoffrey Williams (9) ndipo amama mba Janice (10) Williams. Adada na amama ŵali kusambizga ine (12) na mudumbu wane Katharine (11) kutemwa Yehova. Apo nkhaŵa na vyaka 13, nkhasankha kuŵa mubwezi wa Yehova. Pa ungano unyake wa Ŵakaboni ŵa Yehova, John E. Barr, wa mu Wupu Wakulongozga, wakaphalira ŵawukirano kuti: “Pakuti mukumanya Yehova na kumutemwa, koleskani.” Pa zuŵa ili nkhabatizika na kwamba kuteŵetera Yehova. Pati pajumpha vyaka viŵiri nkhamba upayiniya.

Ine na muwoli wane, Chloe, tikupharazga ku Tom Price, Western Australia. Tikugwira maganyu kuti tisange vyakukhumbikwa. Adada, amama, Katharine na mfumu wake Andrew, wose ŵakuchita upayiniya ku Port Hedland. Kufuma ku Tom Price kufika ku Port Hedland ni mtunda wa makilomita 420. Ine na adada tili ŵalara mu mpingo.

A Thomas Williams ndiwo ŵakamba kuteŵetera Yehova ku banja lakwithu. Tose tili kutolerako. Nkhukondwa chomene kuti nkhuteŵetera Yehova.

^ ndime 5 Para mwawona nambara, wonani chithuzi icho chili na nambara iyo.

^ ndime 6 Kale ŵakatenge Lakemba Island. Malo agha ghali ku Lau Group cha kumafumiro gha dazi kwa Fiji.

^ ndime 10 Mishonale munyake John Hunt, ndiyo wakang’anamura mabuku ghanandi gha mu Testamente la Sono mu Chifiji, ilo likafuma mu 1847. Baibolo ili lili kung’anamulika makora chifukwa muli zina la Chiuta, “Jiova,” pa Mariko 12:36, Luka 20:42 na Milimo 2:34.

^ ndime 16 Wonani pa peji 215 pa mutu wakuti “Cilimika ca 1914 Nchakuzirwa mu Ucimi wa Baibolo” mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova, likusangikaso pa www.jw.org/tum.