Kasi Zuŵa la Cheruzgo ni vichi?

Chifukwa Wuli Zuŵa la Cheruzgo Yizamuŵa Nyengo Yakukondweska?

Kale, Chiuta wakaŵanga na ŵeruzgi. Ŵeruzgi aŵa ŵakawovwiranga ŵanthu awo ŵakatambuzgikanga na ŵanyawo. (Ŵeruzgi 2:18) Baibolo likuti Zuŵa la Cheruzgo ni nyengo iyo Yehova wazamweruzgira ŵanthu mwaurunji.—Ŵazgani Salmo 96:12, 13; Yesaya 26:9.

Chiuta wali kusankha Yesu kuti wazakeruzge ŵamoyo na ŵakufwa. (Milimo 10:42; 17:31) Ŵanthu ŵanandi ŵali kufwa kwambura kumanya Chiuta. Pa Zuŵa la Cheruzgo, Yesu wazamuŵawuska kuti ŵamumanye Chiuta na kumutemwa.—Ŵazgani Milimo 24:15.

Chifukwa wuli Zuŵa la Cheruzgo lizamuŵa la vyaka 1,000?

Chifukwa ntchakuti ŵakufwa ŵazamuwuskika mu vyaka 1,000. (Uvumbuzi 20:4, 12) Ŵazamukhumbikwira nyengo yakuti ŵasambire vya Chiuta na kumupulikira. Ŵanthu ŵakuti ŵakufwa ŵazamweruzgika chifukwa cha zakwananga izo ŵakachitanga kale. Kweni ndimo viliri yayi. Baibolo likuti ŵanthu ŵazamweruzgika chifukwa cha ivyo ŵazamuchita para ŵawuka.Ŵazgani Ŵaroma 6:7.

Baibolo likulongosoraso zuŵa la cheruzgo ilo lizamuchitika mwamabuchi pambere vyaka 1,000 vindambe. Zuŵa ili likuchemekaso kuti umaliro, nga umo nkhani yakwambilira mu magazini iyi yalongosolera. Pa zuŵa ili, Chiuta wazamuparanya ŵanthu ŵaheni. (2 Petrosi 3:7) Ntheura tikwenera kuchita vinthu vyakukondweska Chiuta.—Ŵazgani 2 Petrosi 3:9, 13.