Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  May 2015

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhasambira Kuti Yehova Ngwalusungu Kweniso Wakugowokera

Nkhasambira Kuti Yehova Ngwalusungu Kweniso Wakugowokera
  • Chaka Chakubabikira: 1954

  • Uko Wakababikira: CANADA

  • Ivyo Wakachitanga: UKHULUKU NA KUTCHOVA NJUGA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhakulira mu tawuni ya Montreal. Mu tawuni iyi chikaŵa chakusuzga kusanga ntchito panji kuchita bizinesi. Adada ŵakafwa apo nkhaŵa na myezi 6. Amama ndiwo ŵakatipweleleranga. Mu banja lithu tilimo ŵana 8 ndipo ine ndine waumaliro.

Apo nkhakuranga nkhamba kutchova njuga, uchigeŵenga, kwenda na ŵankhungu, kweniso kumwa minkhwala yakuzweteska wongo. Apo nkhaŵa na vyaka 10, nkhawovwirangako mahule ntchito zinyake na kuchita katapira. Nkhaŵa mukhuluku. Ivi vikaninjira mu ndopa.

Apo nkhaŵa na vyaka 14, nkhaŵa kaswiri pa nkhani ya ukhuluku. Nkhaguranga mawochi, majuda, na mphete. Nkhamatangapo kachidindo pa vinthu ivi na kupusika ŵanthu kuti ni vyagolide. Vinthu ivi nkhaguliskanga mu misewu na ku malo uko ŵanthu ŵakwimika magalimoto. Vikaninozgeranga chifukwa nkhasanganga ndalama mwaluŵiro. Nyengo yinyake nati naguliska, nkhasanga ndalama zakukwana $10,000 (K500,000.00) zuŵa limoza.

Apo nkhaŵa na vyaka 15, ŵakanichimbizga ku sukulu ndipo nkhasoŵa pakukhala. Nkhagonanga mu misewu, uko ŵakwimika magalimoto, ndipo nyengo zinyake ŵabwezi ŵakanichemangako ku nyumba zawo.

Kanandi ŵapolisi ŵakanikayikiranga pakuti nkhaguliskanga vinthu mwaukhuluku kweni ŵakanikakapo yayi chifukwa vinthu ivi vikaŵa vyakwiba yayi. Ndipouli, nkhalipiranga ndalama zinandi ku boma chifukwa cha kumata vidindo vyautesi kweniso kuguliska vinthu kwambura kuzomerezgeka. Pakuti nkhaŵa na futi, nkhaŵavya wofi pakutolera ndalama zakatapira ku ŵanthu. Kweni ichi chikaŵa chakofya chomene. Ndipo nyengo zinyake nkhendanga na vigeŵenga.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Nkhamanya kuti kuli Baibolo apo nkhaŵa na vyaka 17. Chibwezi chane icho nkhakhalanga nacho, chikasambiranga Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Mwanakazi uyu nkhamuleka na kusangaso  munyake chifukwa nkhawona kuti wakalondezganga chomene vya mu Baibolo.

Kweni nkhasintha apo nkhasangaso kuti chibwezi chane chachiŵiri nacho chamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Icho chikanikondweska chomene ntchakuti wakasintha nkharo yake. Wakamba kuchita vinthu mwakuzika kweniso mwakufwasa. Nkhazomera kukasopa ku Nyumba ya Ufumu ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵanthu awo ŵakanipokelera, ŵakavwara makora kweniso ŵakaŵa ŵalusungu. Ŵakaŵa ŵakupambana chomene na ŵanthu awo nkhuwona mu charu. Nkhakulira mu banja ilo mukaŵavya chitemwa. Chitemwa icho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanilongora ndicho nkhachikhumbanga kwamba kale. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanipempha kuti ŵasambirenge nane Baibolo, ndipo nkhazomera na mtima wose.

Nkhaŵa na ngongoli ya njuga yakukwana $50,000 (K25,000,000.00), ndipo tikapangana na ŵanyane kuti tikibe na kuwezga ngongoli iyi. Kweni ivyo nkhasambiranga mu Baibolo vikanovwira kuti nileke kulutako. Ŵanyane awo ŵakaluta, yumoza ŵakamukora apo munyake ŵakamukoma.

Chifukwa cha kusambira Baibolo nkhawona kuti pali vinandi vyakuti nisinthe. Mwachiyelezgero nkhamanya ivyo lemba la 1 Ŵakorinte 6:10 likuyowoya. Likuti: ‘Ŵankhungu, ŵambunu, ŵaloŵevu, ŵakutuka, nesi ŵakuphanga ŵazamuhara chara Ufumu wa Chiuta.’ Nati naŵerenga lemba ili, masozi ghakafuma. Nkhawona kuti nkheneranga kusinthirathu nkharo yane. (Ŵaroma 12:2) Nkhaŵa mukali, wankhaza kweniso nyengo zose nkhayowoyanga utesi.

Nkhasambiraso mu Baibolo kuti Yehova ngwalusungu kweniso ngwakugowokera. (Yesaya 1:18) Nkhalomba kwa Yehova kufumira pasi pa mtima kuti wanovwire kuleka viheni ivyo nkhachitanga. Yehova wakanovwira ndipo nkhamba kusintha nkharo yane pachokopachoko. Kweniso chakuzirwa icho tikachita ntchakuti tikalembeska nthengwa yithu ku boma.

Nichali wamoyo chifukwa nkhasintha nkharo yane na kulondezga fundo za mu Baibolo

Panyengo iyi nkhaŵa na vyaka 24 kweniso nkhaŵa na ŵana ŵatatu. Nkheneranga kusanga ntchito. Sukulu nkhalekera pa nthowa ntheura nkhaŵavya satifiketi. Nkhalomba kwa Yehova kuti wanovwire. Pamasinda nkhamba kupenja ntchito ndipo nkhaphaliranga mabwana kuti nkhukhumba kusintha nkharo yane na kugomezgeka pa ntchito. Nyengo zinyake nkhaŵaphaliranga kuti nkhusambira Baibolo ndipo nkhukhumba kuŵa munthu muwemi. Mabwana ghanandi ghakanikaniranga. Nati naluta kwa bwana munyake nkhamuphalira masuzgo agho nkhaŵa nawo kale, ndipo bwana uyu wakati: “Nkhumanya makora yayi, kweni mtima wane ukukhumba nga ningakulemba ntchito.” Nkhugomezga kuti Yehova wakazgora ivyo nkhapempha. Pamasinda ine na muwoli wane tikabatizika kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Nichali wamoyo chifukwa nkhasintha nkharo yane na kulondezga fundo za mu Baibolo. Pasono tili ŵakukondwa mu banja lithu. Kweniso nili na chigomezgo chose kuti viheni ivyo nkhachitanga Yehova wali kunigowokera. Pasono nili wakukondwa chifukwa nili na njuŵi yituŵa.

Sono pajumpha vyaka 14, kufumira apo nkhambira upayiniya (kumalira nyengo yinandi pakupharazga) na kovwira ŵanthu kuti ŵamanye ivyo Baibolo likusambizga. Muwoli wane nayo wali kwamba upayiniya. Vyaka 30 ivyo vyajumpha nawovwira ŵanthu 22 awo nkhugwira nawo ntchito kuti ŵamumanye makora Yehova. Nichali kuluta ku malo ghakuguliskirako vinthu, kweni na chilato cha kukachita ukhuluku yayi. Sono para nalutako kanandi nkhukasambizga ŵanthu Baibolo. Nkhukhumba kuti nawo ŵamanye uthenga uwemi wakuti kunthazi kuzamuŵavya ŵakhuluku.—Salmo 37:10, 11.