Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  May 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI

Kasi Umaliro Uli Pafupi?

Kasi Umaliro Uli Pafupi?

Kasi Chiuta wazomerezgenge kuti ŵanthu ŵalutilire kulamulira na kusuzga ŵanyawo? Yayi. Nga umo tawonera mu nkhani iyo yajumpha, Chiuta wazamunjilirapo na kumazga masuzgo ghose agho tikukumana nagho. Iyo wakukhumba kuti timanye nyengo iyo wazamumazgira masuzgo agha. Kasi wakutimanyiska wuli?

Tiyelezgere kuti muli paulendo ndipo uko mukuluta mukumanyako yayi. Mungafumba ŵanthu awo ŵakumanyako makora kuti ŵamuphalirani umo mungendera. Ŵangamuphalirani vikhwangwani ivyo mwamuwona mu nthowa na vinthu vinyake ivyo vingamovwirani kuti mukafike. Para mukuwona vikhwangwani na vinthu vinyake ivyo ŵangumuphalirani mukuŵa na chigomezgo chose kuti muli pafupi kufika. Mwakuyana waka, Chiuta wali kutipa Baibolo ilo likulongosora ivyo vikuchitika mu charu. Para tikuwona ivyo Baibolo likayowoya vikuchitika, tikumanya kuti umaliro uli pafupi.

Baibolo likulongosora kuti yikwiza nyengo apo vinthu vizamufika paheni chomene ndipo vizamupangiska kuti umaliro wize. Pa nyengo iyo, pa charu pazamuchitika vinthu vyakupambana na ivyo vili kuchitikapo kufuma apo ŵanthu ŵakaŵirako. Tiyeni tiwone vinthu vinyake ivyo vili kulembeka mu Baibolo.

1. VINTHU VIHENI IVYO VIKUCHITIKA MU CHARU: Uchimi uwo uli mu buku la Mateyu chaputara 24, ukulongosora vimanyikwiro vya nyengo yaumaliro. Yesu wakati vimanyikwiro ivi vizamulongora kuti tili ku “umaliro wa mgonezi” ndipo pamasinda “umaliro wizenge.” (Mateyu 24:314) Vinyake mwa vimanyikwiro ivi ni nkhondo, njara, vindindindi mu malo na malo, uchikanamalango, kuleka kutemwana, kweniso ŵaliska ŵakupuluska ŵanthu. (Mateyu 24:6-26) Nangauli kale napo vinthu ivi vikachitikanga, kweni sono apo umaliro uli pafupi vikuchitika chomene. Paliso vimanyikwiro vitatu ivyo tiwonenge.

2. NKHARO YA ŴANTHU: Baibolo likuyowoya kuti mu “mazuŵa ghaumaliro” ŵanthu ŵazamuŵa na nkharo ziheni. Lemba la 2 Timote 3:1-4 likuti: ‘Ŵanthu ŵazamuŵa ŵakujitemwa iwoŵene, ŵakutemwa ndalama, ŵakujituntha, ŵakujikuzga, ŵakuyuyura Chiuta, ŵambura kupulikira ŵapapi, ŵambura kuwonga, ŵambura kugomezgeka, ŵambura chitemwa chakawiro, ŵanonono, ŵakusesa, ŵambura kujikora, ŵakofya, ŵambura kutemwa uwemi, ŵakwendera mphiska, ŵakajilangi, ŵakujitukumura chifukwa cha kunotha, ŵakutemwa vyakusanguluska m’malo mwa kutemwa Chiuta.’ Nangauli kale napo ŵanthu ŵakachindikananga yayi kweni sono mu “mazuŵa ghaumaliro” ndipo vyafika paheni chomene. Lekani Baibolo likuti ni “nyengo zinonono na zakusuzga.” Kasi namwe ndivyo mukuwona kuti vikuchitika mazuŵa ghano?

3. ŴANTHU ŴAKUNANGA CHARU: Baibolo likuti Chiuta ‘wazamuparanya awo ŵakunanga charu chapasi.’ (Uvumbuzi 11:18) Mu nyengo ya Nowa napo ŵanthu ŵakananga charu. Baibolo likuti: ‘Charu chikanangika pamaso pa Chiuta, charu chikazura na nkhaza. Ndipo Chiuta wakalaŵiska pa charu chapasi, wonani, chikanangika.’ (Genesis 6:11-13) Kasi namwe mukuwona kuti nkhaza zili palipose mu charu? Ŵanthu ŵananga chomene charu kuluska kumanyuma kose. Kasi ŵachinanga wuli? Ŵali na vilwero vyakofya mwakuti ŵangakoma waliyose  pa charu chapasi. Kweniso ŵakunanga mphepo, vyakumera, vinyama na nyanja.

Jifumbani kuti: Kasi vyaka 100 ivyo vyajumpha, ŵanthu ŵakapanganga vilwero vyakofya nthena? Kweni sono ŵanthu ŵaluta panthazi kupanga vilwero vyakofya na kunanga charu. Nangauli ŵaluta panthazi na tekinoloje, kweni vikwambiskaso masuzgo ghanyake. Ntheura munthu walije mazaza ghakuti vinthu viŵe makora pa charu. Pambere ŵanthu ŵandanangirethu charu, Chiuta wanjilirengepo na kuparanya awo ŵakunanga charu. Ivi ndivyo wali kulayizga.

4. NTCHITO YA KUPHARAZGA PA CHARU CHOSE: Lemba la Mateyu 24:14 likuyowoyaso chimanyikwiro chinyake cha mazuŵa ghaumaliro. Likuti: ‘Ndipo makani ghawemi agha gha Ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose; penepapo ndipo umaliro wizenge.’ Ntchito ya kupharazga iyi yikupambana chomene na umo matchalitchi ghanandi ghakuchitira pakuphenduska ŵanthu. Uthenga uwo ukupharazgika mu mazuŵa ghaumaliro ngwa “makani ghawemi agha gha Ufumu.” Kasi lilipo tchalitchi ilo mukulimanya kuti likupharazga uthenga uwu? Kasi awo mukuŵamanya ŵakupharazga waka mu chigaŵa chinu panji “mu charu chose kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose”?

Ufumu wa Chiuta ukupharazgika mu viyowoyero vinandi

Webusayiti ya www.jw.org yikovwira kupharazga “makani ghawemi agha gha Ufumu” mu viyowoyero vyakujumpha 700. Kasi paliso ŵanyake awo mukuŵamanya kuti ŵakupharazga nthena pa charu chose? Kale kukaŵavya Intaneti, kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakamanyikwanga chomene chifukwa cha kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Kwambira mu 1939, pa chikopi cha magazini yiliyose ya Gongwe la Mulinda pali mazgu ghakuti “Likupharazga Ufumu wa Yehova.” Buku linyake lakuyowoya vya matchalitchi likati Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga chomene ndipo “palije awo ŵakuyana nawo.” Ntheura mbukaboni wakuti “umaliro wizenge.”

VINTHU MU CHARU VYAFIKA PAHENI CHOMENE

Kasi mukuwona kuti vinthu vinayi ivyo vyalongosoreka vikuchitika nadi? Kwa vyaka vyakujumpha 100, magazini gha Gongwe la Mulinda ghawovwira ŵanthu kumanya kuti nyengo zaumaliro zili pafupi kumara. Nangauli pali ukaboni, ŵanthu ŵanyake ŵakususka kuti tili mu nyengo  zaumaliro. Ŵakuti vinthu viheni vinandi ŵanthu ŵakuviwonera waka pa ma TV, mafoni, Intaneti, na vinyake. Mwantheura ŵakugomezga yayi kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro. Nangauli ŵanyake ŵakususka, kweni chifukwa cha viheni ivyo vikuchitika ŵanandi ŵakumanya kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro.

Ŵanthu ŵanyake awo ŵakumanya umo vinthu vikwendera ŵakuti sonosono apa vinthu visinthenge chomene pa charu chapasi. Mwachiyelezgero, mwakuyana na magazini yinyake ya mu 2014, ŵasayansi ŵakachenjezga wupu wa wakuwona vya chivikiliro pa charu chose (United Nations Security Council) za masuzgo agho ŵanthu ŵangakumana nagho. Ŵakati: “Mwakuyana na ivyo tasanga, tawona kuti tekinoloje yikwambiska masuzgo ghanandi chomene.” (The Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board) Ŵanthu ŵanandi ŵakusimikizga kuti vinthu mu charu vyafika paheni chomene. Awo ŵakulemba magazini gha Gongwe la Mulinda na ŵanandi awo ŵakuyiŵerenga, ŵakugomezga kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro kweniso kuti umaliro uli pafupi. M’malo mwa kopa kuti umaliro uli pafupi, mungaŵa ŵakukondwa. Chifukwa wuli? Mungazakapona para mungachitapo kanthu.