Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  February 2015

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhakondwa Chomene na Mazgoro Ghakupulikikwa Makora gha mu Baibolo

Nkhakondwa Chomene na Mazgoro Ghakupulikikwa Makora gha mu Baibolo
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1948

  • UKO WAKABABIKIRA: HUNGARY

  • MBIRI YAKE: WAKAŴA NA MAFUMBO GHANANDI

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni yinyake yakumanyikwa chomene mu Hungary. Mu tawuni iyi mukachitika vinthu vinandi mu vyaka 1,000 ivyo vyajumpha. Kweni nichali kukumbuka vinthu ivyo vikanangika pa nyengo ya nkhondo yachiŵiri ya pa charu chose.

Apo nkhaŵa muchoko, nkhalereka na abuya kweniso asekuru. Nkhuŵaluwa yayi chifukwa nkhaŵatemwanga, chomenechomene abuya a Elisabeth. Abuya ŵakanisambizga kuti nigomezgenge chomene Chiuta. Apo nkhaŵa na vyaka vitatu, mise yiliyose nkhalombanga nawo Lurombo lwa Fumu. Kweni nkhamanyanga yayi ng’anamuro lake. Nkhamba kulimanya apo nkhaŵa na vyaka vya m’ma 20.

Nkhakhalanga na abuya na asekuru chifukwa adada na amama ŵakagwiranga ntchito na usiku wuwo. Ŵakakhumbanga kusanga ndalama zinandi kuti ŵagulire nyumba yiwemi. Para pajumpha sabata ziŵiri, kamoza pa Chisulo, tose tikalyeranga lumoza. Nkhakondwanga chomene para tose tikulyera pamoza.

Mu 1958, ivyo adada na amama ŵakakhumbanga vikachitika. Ŵakagura nadi nyumba ndipo tose taŵatatu tikakhalanga mu nyumba iyi. Nkhakondwa chomene kwamba kukhala na adada na amama. Kweni myezi 6 yikati yajumphapo, kukondwa kose kukamara. Adada ŵakafwa na kansa.

Adada ŵati ŵafwa, nkhaŵa na chitima chomene. Nkhukumbuka kuti nkhalomba kwa Chiuta kuti: “A Chiuta nkhamupemphani kuti muŵaponoske adada. Nkhuŵakhumba. Chifukwa wuli mukanovwira yayi apo nkhamulombaninge?” Nkhakhumbanga chomene kumanya uko adada ŵali. Nkhajifumbanga kuti: ‘Kasi ŵaluta kuchanya, panji mbwenu ŵafwirathu?’ Nkhadokeranga para nawona ŵana ŵanyane ŵali na adada ŵawo.

Kwa vyaka vinandi, pafupifupi zuŵa lililose nkhalutanga ku dindi la adada. Nkhagwadanga pa dindi na kulomba kuti: “A Chiuta nkhukhumba kumanya uko adada ŵali.” Nkhalombangaso kuti Chiuta wanovwire kuti nipulikiske chifukwa icho wakalengera ŵanthu.

 Apo nkhaŵa na vyaka 13, nkhamba kusambira Chijeremani. Pakaŵa mabuku ghanandi agho ghakalembeka mu chiyowoyero ichi, ntheura nkhaghanaghananga kuti ningasanga mazgoro gha mafumbo ghane. Mu 1967, nkhamba kusambira mu tawuni ya Jena iyo yikaŵa ku chigaŵa cha East Germany. Nkhaŵazga mabuku agho ghakalembeka na ŵanthu ŵakusambira chomene ŵa mu Germany, chomenechomene agho ghakulongosora umo ŵanthu ŵali kuŵirako. Nangauli vinyake ivyo nkhaŵazgapo nkhaŵa kuti nindavipulikepo, kweni palije na chimoza icho chikanikhorweska. Nkhalutilira kulomba kwa Chiuta kuti wanovwire kusanga mazgoro.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Mu 1970, nkhawelera ku Hungary, uko nkhakumana na Rose uyo tikazakatorana. Pa nyengo iyi, boma la Hungary likaŵa pasi pa muwuso wa Chikomyunizimu. Tikati tatorana na Rose, tikaluta ku Australia. Tikakhumbanga kukhala mu msumba wa Sydney, mu charu cha Australia, uko asibweni ŵakakhalanga.

Mwaluŵiro nkhasanga ntchito ku Australia. Zuŵa linyake munyane uyo nkhagwiranga nayo ntchito wakaniphalira kuti ningasanga mazgoro gha mafumbo ghane ghose mu Baibolo. Wakanipa mabuku agho ghakulongosora ivyo vili mu Baibolo. Nkhaŵerenga mwaluŵiro mabuku agha ndipo nkhakhumbanga kumanya vinandi. Ntheura nkhalemba kalata ku ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵanitumireko mabuku ghanyake.

Zuŵa linyake apo ine na muwoli wane tikakumbukiranga kuti tamara chaka chimoza mu nthengwa, ku nyumba yithu kukiza Kaboni wa Yehova. Wakiza na mabuku agho nkhapempha ndipo wakanipempha kuti wanisambizgenge Baibolo. Nkhazomera, ndipo tikasambiranga kaŵiri pa sabata. Tikasambiranga kwa maora ghanayi chifukwa nkhatemwanga chomene kusambira.

Nkhakondwa chomene na ivyo Ŵakaboni ŵakanisambizganga mu Baibolo. Nkhamanyanga yayi kuti zina la Chiuta lakuti Yehova likusangikaso mu Baibolo la chiyowoyero chane cha Chihangariya. Kwa vyaka 27, nkhalutanga ku tchalitchi kweni nkhaŵa kuti nindapulikepo ŵakuzunura zina la Chiuta. Nkhakondwa chomene na mazgoro ghakupulikikwa makora agho nkhasanga mu Baibolo. Nkhasambira kuti ŵakufwa ŵakumanya kanthu yayi, ŵakuyana na munthu uyo wagona tulo tuzito. (Mupharazgi 9:5, 10; Yohane 11:11-15) Nkhasambiraso kuti Baibolo likulayizga kuti kuzamuŵa charu chiphya ndipo “nyifwa yizamuŵakoso chara.” (Uvumbuzi 21:3, 4) Nkhugomezga kuti nizamuwonaso adada mu charu chiphya chifukwa “kuzamuŵa chiwuka.”—Milimo 24:15.

Muwoli wane Rose nayo wakamba kusambira Baibolo na mtima wose. Tikasambira mwaluŵiro chomene, mwakuti tikamara mu myezi yiŵiri pera. Tikalutanga ku maungano ghose agho ghakachitikanga pa Nyumba ya Ufumu. Tikakondwa chomene kuwona kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakovwirana, kweniso mbakukolerana.—Yohane 13:34, 35.

Mu 1976, ine na Rose ŵakatizomerezga kuti tikakhale mu Australia. Mwaluŵiro tikapenja Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo tikaŵasanga. Ŵakatipokelera makora chomene. Tikabatizika mu 1978, na kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova.

VYANDULO IVYO NASANGA:

Pasono nili kusanga mazgoro gha mafumbo agho ghakanisuzga nyengo yitali. Kweniso nasendelera kwa Yehova uyo ni dada muwemi. (Yakobe 4:8) Nkhukhumba kuti mu charu chiphya nizakawoneso adada awo ŵali kunibaba.—Yohane 5:28, 29.

Mu 1989, ine na Rose tikawelera ku Hungary kuti tikaphalireko ŵabwezi ŵithu, ŵabali ŵithu, na ŵanthu ŵanyake ivyo tikasambira mu Baibolo. Tasambizga Baibolo ŵanthu ŵanandi chomene. Ŵanthu ŵakujumpha 70 kusazgapo amama, ŵali kubatizika ndipo nawo ŵakuteŵetera Yehova.

Kwa vyaka 17, nkhalombanga kuti nisange mazgoro pa mafumbo ghane. Kufuma apo nili kusangira mazgoro pajumpha vyaka 39, ndipo nichali kulomba. Kweni sono nkhuti: “Nkhumuwongani Adada ŵakuchanya chifukwa cha kuzgora mafumbo agho ghakanisuzganga apo nkhaŵa mwana.”