Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵafumu—Wovwirani Kuti Muwoli Winu Wakondwenge

Ŵafumu—Wovwirani Kuti Muwoli Winu Wakondwenge

KASI mwanalume wakwenera kuchita wuli kuti muwoli wake wakondwenge? Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti udindo wa mwanalume nkhupenjera mwanakazi wake vinthu vyakukhumbikwa. Ŵanakazi ŵanyake ŵali na vinthu vinandi, kweni ŵakukondwa yayi ndipo ŵakukhala mwamantha. Mwanakazi munyake wa ku Spain, zina lake Rosa, wakati: “Ku ŵanthu ŵanyake, mfumu wane wakaŵa munthu muwemi, kweni ku nyumba wakaŵa mukali chomene.” Joy, wa ku Nigeria, wakati, “Para nindakolerane na mfumu wane pa vinthu vinyake, wakaniphaliranga kuti, ‘Ukwenera kuchita chilichose icho nayowoya chifukwa nili mfumu wako.’”

Kasi mfumu wangalongozga wuli banja lake mwachitemwa? Kasi mfumu wangachita wuli kuti muwoli wake wasange ‘chivikiliro’ mu nyumba yake?—Ruth 1:9.

KASI BAIBOLO LIKUTI MWANALUME WALI NA UDINDO WULI?

Chiuta wakuwona kuti mwanalume na mwanakazi mbakuyana waka, ndipouli Baibolo likuti waliyose wali na udindo wake mu banja. Lemba la Ŵaroma 7:2, likuti muwoli wali pasi pa “dango la mfumu wake.” Mawupu ghanandi ghakuŵa na mulongozgi, Chiuta nayo wali kusora mwanalume kuti waŵe mutu wa mwanakazi wake. (1 Ŵakorinte 11:3) Ŵanalume ŵakwenera kulongozga makora nyumba zawo.

Kasi ntchivichi icho chingawovwira ŵanalume kuti ŵachite makora udindo uwo Chiuta wali kuŵapa? Baibolo likuti: “Lutilirani kutemwa ŵawoli ŵinu, umo Khristu nayo wakatemwera mpingo.” (Ŵaefeso 5:25) Yesu wakatora yayi, kweni ivyo wakachita vingamovwirani kuti muŵe mfumu muwemi. Tiyeni tiwone.

IVYO YESU WAKACHITA NI VYAKOVWIRA KU ŴAFUMU

Yesu wakakhozganga na kovwira ŵanthu. Ŵanthu awo ŵakasuzgikanga, Yesu wakaŵaphaliranga kuti: ‘Zani kwa ine ndipo nimupumuzganinge.’ (Mateyu 11:28, 29) Wakaŵawovwiranga pa masuzgo ghawo kweniso kuti ŵaŵe paubwezi na Yehova. Lekani ŵanthu ŵanandi ŵakizanga kwa Yesu, chifukwa ŵakamanyanga kuti waŵawovwirenge.

Kasi ŵafumu ŵangachita wuli nga ni Yesu? Mumovwirengeko ntchito muwoli winu. Ŵanakazi ŵanandi ŵakudandawura,  nga ni Rosa uyo wakati: “Nkhaŵanga nga ndine wantchito wa mwanalume wane.” Kweni mwanalume munyake, zina lake Kweku, uyo nthengwa yake yikwenda makora, wakati: “Kanandi nkhufumba muwoli wane usange pali ntchito yakuti nimovwire. Nkhumutemwa chomene, ndipo nkhumovwirako ntchito zapanyumba.”

Yesu wakaghanaghaniranga ŵanthu na kuŵalengera lusungu. Mwanakazi munyake wakalwara nthenda yakofya kwa vyaka 12. Wati wapulika kuti Yesu wakuchizga ŵanthu, “wakati: ‘Usange ningakhwaska waka laya lake lakuwaro, mbwenu niŵenge makora.’” Wakaneneskanga nadi! Wakiza kwa Yesu, wakakhwaska laya lake, ndipo wakachira nyengo yeneyiyo. Ŵanthu ŵanyake panji ŵakatenge mwanakazi uyu wasokomora masanganavu pa chisa, kweni Yesu wakawona kuti wakakhumbikwiranga wovwiri. * Wakamuphalira kuti: “Wamwana . . . uŵe makora ku ulwari wako wakofya.”  Ivyo Yesu wakachita vikulongora kuti wakaŵa munthu walusungu.—Mariko 5:25-34.

Kasi ŵafumu ŵangachita wuli nga ni Yesu? Para mwawona kuti muwoli winu vinthu vili makora yayi, mumupulikiskenge ndipo mukwenera kuzikira. Wonani vinthu nga umo iyo wakuwonera. Ricardo wakati: “Para nawona kuti muwoli wane wakukwiya luŵiro, nkhuyezga chomene kuti nileke kuyowoya vyakumukhuŵazga.”

Yesu wakachezganga na ŵasambiri ŵake. Yesu wakaŵalongosoleranga vinthu vinandi ŵasambiri ŵake kweniso wakaŵaphaliranga vyakusingo. Iyo wakati: “Vinthu vyose ivyo napulika ku Ŵadada namumanyiskani.” (Yohane 15:15) Nyengo zinyake, Yesu wakaŵanga kwayekha kuti walombe kwa Chiuta. Kweni kanandi ŵasambiri ŵake wakaŵaphaliranga maghanoghano ghake. Apo wakaŵa pafupi kukomeka, wakaŵaphalira kuti umoyo wake uli na ‘chitima chikuru.’ (Mateyu 26:38) Nanga ni para vyakuchita vya ŵasambiri ŵake vindamukondweske, wakalekanga yayi kuchezga nawo.—Mateyu 26:40, 41.

Chitani nga ni Yesu kuti muŵe mfumu kweniso dada muwemi

Kasi ŵafumu ŵangachita wuli nga ni Yesu? Mufwatukenge na awoli ŵinu ndipo muŵaphalirenge maghanoghano ghinu. Ŵanakazi ŵanandi ŵakudandawura kuti ŵanalume ŵawo ŵakufwatuka na ŵanthu ŵanyake, kweni iwo ŵakufwatuka nawo yayi. Ana uyo mfumu wake wakumufwatukira, wakati: “Nkhuwona kuti mwanalume wane wakunitemwa chomene ndipo nane nkhumutemwa.”

Ntchakwenelera yayi kuleka kuyowoyeskana na muwoli winu kuti mumukhawuriske. Mwanakazi munyake wakati, “Para mwanalume wane wakalipa, wakaniyowoyeskanga yayi. Nkhajiyimbanga mulandu na kujiwona kuti nili wawakawaka.” Kweni mwanalume munyake zina lake Edwin, wakuchita nga ni Yesu. Iyo wakati: “Para nakalipa, nkhuzgora nyengo yeneyiyo yayi. Nkhulindilira kuti ukali utune dankha. Pamasinda ndipo tikudumbirana suzgo ilo languŵapo.”

Joy, uyo tamuzunura kukwambilira, mwanalume wake wali kusintha chomene wati wamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Joy wakati: “Mwanalume wane wasintha chomene ndipo sono ngwachitemwa nga umo wakachitiranga Yesu.” Mabanja ghanandi ghakwenda makora chifukwa chakulondezga ivyo Baibolo likuyowoya. Para namwe mukukhumba kuti banja linu lendenge makora, pemphani Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵamusambizganinge Baibolo kwawulere.

^ ndime 10 Kuyana na Dango la Mozesi, mwanakazi uyu wakaŵa wakufipirwa. Ndipo waliyose uyo wamukhwaska nayo wakaŵanga wakufipirwa.—Leviticus 15:19, 25.