Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  January 2015

Kasi Tikwenera Kupemphera kwa Yesu?

Kasi Tikwenera Kupemphera kwa Yesu?

M UNTHU munyake wakafumba ŵanyamata na ŵasungwana ŵakujumpha 800 ŵa matchalitchi ghakupambanapambana. Wakaŵafumba Yesu kuti, ‘Kasi mukugomezga kuti Yesu ndiyo wakuzgora malurombo?’ Ŵanandi ŵakazgora kuti enya. Kweni yumoza wakazgora kuti ni Chiuta.

Kasi imwe mukuwona kuti tikwenera kupemphera kwa Yesu panji kwa Chiuta? * Kuti timanye zgoro, tiyeni tiwone ivyo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake.

KASI YESU WAKATI TIPEMPHERENGE KWA NJANI?

Ivyo Yesu wakasambizga na kuchita vikutovwira kumanya uyo tikwenera kupempherako.

Yesu wakapempheranga kwa Awiske, ndimo nase tikwenera kuchitira

IVYO WAKASAMBIZGA: Yumoza mwa ŵasambiri wakapempha Yesu kuti: “Fumu, mutisambizge kulomba.” Yesu wakati: “Para mukulomba, mutenge, ‘Ŵadada.’” (Luka 11:1, 2) Mu upharazgi wake wa pa phiri, Yesu wakachiska ŵanthu kuti ŵapempherenge. Wakati: “Lomba ku Ŵawuso.” Wakaŵaphaliraso kuti: ‘Ŵawiskemwe ŵakumanya vinthu ivyo mukusoŵerwa pambere imwe mundalombe.’ (Mateyu 6:6, 8) Mu usiku wakuti machero wafwenge, Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Usange mulombenge kanthu ku Ŵadada ŵamupaninge mu zina lane.” (Yohane 16:23) Ntheura Yesu wakasambizga kuti tipempherenge kwa Yehova Chiuta, uyo Mbadada ŵake kweniso Ŵadada ŵithu.—Yohane 20:17.

IVYO WAKACHITA: Padera pa kusambizga ŵanthu umo ŵangalombera, Yesu nayo wakalomba kuti: “Nkhumulumbani pakweru Ŵadada, Fumu ya kuchanya na charu chapasi.” (Luka 10:21) Nyengo yinyakeso, “Yesu wakinuska maso ghake kuchanya ndipo wakati: ‘Ŵadada, nkhumuwongani kuti mwanipulika.’” (Yohane 11:41; Luka 23:46) Kweniso apo Yesu wakaŵa pafupi kufwa, wakapemphera kuti: “Nkhuŵikizga mzimu wane mu mawoko ghinu.” (Luka 23:46) Yesu wakati Adada ŵake ni “Fumu ya kuchanya na charu chapasi.” Nase tikwenera kupemphera kwa Chiuta nga umo wakachitira Yesu. (Mateyu 11:25; 26:41, 42; 1 Yohane 2:6) Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwambilira ŵakapulikiska kuti ŵakwenera kupemphera kwa Chiuta?

KASI ŴASAMBIRI ŴAKWAMBILIRA ŴAKAPEMPHERANGA KWA NJANI?

Pakati pajumpha nyengo yichoko waka Yesu wati wakwera kuchanya, ŵanthu ŵakamba kuwukira na kusuzga ŵasambiri ŵake. (Milimo 4:18) Ndipo ŵasambiri ŵakapemphera. Kweni kasi ŵakapempheranga kwa njani? Baibolo likuti: “Wose mu umoza ŵakatumphuska mazgu ghawo kwa Chiuta.” Ndipo ŵakamanyanga kuti Chiuta walutilirenge kuŵawovwira “kwizira mu zina la muteŵeti [wake] mutuŵa Yesu.” (Milimo 4:24, 30) Fundo iyi yikulongora kuti ŵasambiri ŵakapempheranga mwakuyana na umo Yesu wakaŵaphalilira. Ŵakapempheranga kwa Chiuta, kwa Yesu yayi.

Pakati pajumpha vyaka vinandi, Paulosi wakayowoyapo umo iyo na ŵanyake ŵakapempheleranga. Wakalembera Ŵakhristu ŵanyake kuti: “Nyengo zose para tikumulomberani, tikuwonga Chiuta, Ŵawiske ŵa Fumu yithu Yesu Khristu.” (Ŵakolose 1:3) Paulosi wakatiso ‘nyengo zose  wakawonganga Chiuta withu na Ŵadada mu zina la Fumu yithu Yesu Khristu pa vinthu vyose.’ (Ŵaefeso 5:20) Apa tikuwona kuti “nyengo zose” Paulosi wakachiskanga ŵanji kuti ŵapempherenge kwa ‘Chiuta na Ŵadada pa vinthu vyose,’ kweni mu zina la Yesu.—Ŵakolose 3:17.

Nga Mbakhristu ŵakwambilira, nase tingalongora kuti tikutemwa Yesu para tikupulikira ivyo wakasambizga. (Yohane 14:15) Tipempherenge kwa Yehova Chiuta pera, uku tikugomezga kuti wapulikenge malurombo ghithu. Lemba la Salmo 116:1, 2 likuti: ‘Nkhumutemwa Yehova ine, chifukwa wakupulika mazgu ghane.’ *

^ ndime 3 Baibolo likuti Chiuta na Yesu mbakuyana yayi.

^ ndime 11 Kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu, tikwenera kuchita ivyo wakukhumba. Para mukukhumba kumanya vinandi wonani chipaturo 17 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene?

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Kasi Chiuta Wanganizgora Para Ningalomba?

Kasi Chiuta wakutipwelelera nadi?

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero

Kasi Chiuta wakupulika para mukupemphera? Kuti musange zgoro lake, mukwenera kumanya dankha ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani ya pemphero.