Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PACHIKOPI | KASI SATANA WALIKO NADI?

Kasi Tikwenera Kumuwopa Satana?

Kasi Tikwenera Kumuwopa Satana?

Mphepo yakufuma ku Malasha yakugolera tingayiwona yayi kweni njakofya. Satana nayo ngwakofya chomene

Mphepo yakukoma nga iyo yikufuma ku malasha [makara] yakugolera yikuwoneka yayi, nesi kununkha. Kweni ŵanthu ŵangafwa nayo kwambura kumanya. Pa ŵanthu awo ŵakufwa na poyizoni pa charu chose, hafu ŵakufwa na mphepo ya poyizoni yakufuma ku malasha. Kweni palije chifukwa chakufipira mtima. Pali nthowa zinandi izo mungamanyira mphepo yakukoma iyi. Ŵanthu ŵanandi ŵakuŵika tumaaramu uto tukuŵawovwira kumanya usange pali mphepo ya poyizoni iyi.

Nga ni mphepo ya poyizoni iyi, Satana nayo wakuwoneka yayi. Ntchakusuzga kuti ŵanthu ŵamumanye, ntheura ngwakofya chomene. Kweni Yehova watileka tekha yayi. Satana tingamuwopa yayi usange tikusangirapo mwaŵi pa vinthu ivyo Chiuta wapeleka. Vinthu ivi vili pasi apa:

Wanangwa wakusankha. Lemba la Yakobe 4:7 likuti: “Mikanani na Dyabulosi, ndipo iyo wamuchimbiraninge.” Nangauli Satana ngwankhongono, kweni wangamuchichizgani yayi kuchita vinthu ivyo imwe mundakhumbe. Vili kwa imwe kusankha. Lemba la 1 Petrosi 5:9 likuti: ‘Mikanani nayo Dyabulosi, ŵani ŵakukhora mu chipulikano.’ Kumbukani kuti Yesu wati wakana mwankhongono viyezgo vitatu vira, Satana wakafumako kwa iyo. (Mateyu 4:11) Namwe mungakana viyezgo vya Satana.

Kuŵa paubwezi na Chiuta. Lemba la Yakobe 4:8 likuti “sendelerani kwa Chiuta.” Yehova wakukhumba kuti tiŵe nayo paubwezi wakukhora. Kasi mungachita wuli kuti muŵe nayo paubwezi? Nthowa yimoza, nkhusambira vinandi vya iyo kufuma mu Baibolo. (Yohane 17:3) Ivyo musambirenge vimovwiraninge kuti mwambe kumutemwa Yehova na kuchita khumbo lake. (1 Yohane 5:3) Kasi Chiuta wachitenge wuli para mwamba kusendelera kwa iyo? Lemba la Yakobe 4:8 likumalizga kuti Chiuta “wasendelerenge kwa imwe.”

Yehova wakutipa vinthu vyauzimu kuti wativikilire

Watilayizga kuti wativikilirenge. Lemba la Zintharika 18:10 likuti: ‘Zina la Yehova ntchigongwe chakukhora, murunji wakuchimbilira kwenekuko na kuphokwa.’ Ichi chikung’anamura kuti zina la Yehova litivikilirenge mwamunthondwe yayi. Kweni chikung’anamura kuti awo ŵakuchindika zina la Chiuta, ŵangalomba nyengo yiliyose kwa iyo kuti waŵavikilire.

Ivyo ŵanji ŵakachita kumasinda. Lemba la Milimo 19:19 likutiphalira ivyo ŵanthu ŵanyake ŵa ku Efeso ŵakachita ŵati ŵazgoka Ŵakhristu. Likuti: “Ŵanandi ŵa awo ŵakachitanga masalamusi ŵakawunjika pamoza mabuku ghawo ndipo ŵakaghawotcha  panthazi pa waliyose. Ndipo ŵakapendesera mitengo yake, ŵakasanga kuti ghakaŵa ghakukwana masiliva 50,000.” * Ŵanthu aŵa ŵakataya chilichose chakukhwaskana na vyamizimu nanga chiŵe chakudura wuli. Ivyo ŵanthu aŵa ŵakachita vingatovwira chomene mazuŵa ghano. Mazuŵa ghano vinthu vyamayere na vyamizimu vili palipose. Nangauli vinthu vinyake vyamizimu vingawoneka nga ni viwemi waka, kweni vingatichemera viŵanda. Ntheura tikwenera yayi kuŵa navyo panji kuviwonelera, visuzge viti wuli.—Duteronome 18:10-12.

Rogelio uyo wazunulika mu nkhani yakwamba, pakwamba wakagomezganga kuti Satana kulije. Kweni apo wakaŵa na vyaka vya m’ma 50, maghanoghano ghake ghakamba kusintha pa nkhani iyi. Ntchivichi chikamovwira? Iyo wakati: “Nkhati nasanga Baibolo, nkhawona kuti Malemba ghakuti Satana waliko. Ndipo ivyo nkhasambira ndivyo vikunivikilira kuti Satana waleke kunipuluska.”

“Ivyo nkhasambira mu Baibolo vikanovwira kugomezga kuti Dyabulosi ngwanadi. Ndipo ivyo nkhasambira ndivyo vikunivikilira kuti Satana waleke kunipuluska.”

Kasi namwe mukulindilira mwakunweka kuzakawona kuti Satana wafumapo? Enya. Malemba ghakayowoyerathu kuti kunthazi Satana wazamuponyeka “mu nyanja ya moto na sulefure.” Ndipo wazamupuluskaso ŵanthu yayi. (Uvumbuzi 20:10) Kweni moto na sulefure vingaparanya yayi vilengiwa vyauzimu. Ntheura nyanja ya moto yikwimira pharanyiko lamuyirayira. Satana wazamuŵakoso yayi muyirayira. Awo ŵakutemwa Chiuta ŵazamukondwa chomene pa nyengo iyi.

Pasono, lutilirani kusambira vya Yehova na khumbo lake. * Jitorani kuti muli mu paradiso apo waliyose wazamuyowoya kuti: “Satana kulije!”

^ ndime 8 Para ndalama izi zikaŵa za Ŵaroma, ndikuti zikaŵa zinandi chomene. Munthu uyo wakupokera ndalama zinandi chomene yayi, wangagwira mazuŵa 50, 000 kuti wasange ndalama izi.

^ ndime 11 Kuti mumanye vinandi pa nkhani ya Satana na viŵanda, wonani chipaturo 10, cha buku la mutu wakuti, Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? Pemphani Kaboni waliyose kuti wamupani buku ili.