Kasi ŵangelo ŵangatovwira?

Kale ŵangelo ŵakawovwira Daniyeli, mazuŵa ghano napo ŵakovwira ŵanthu kuti ŵapulike makani ghawemi

Yehova Chiuta wakalenga ŵangelo ŵanandi chomene pambere wandalenge ŵanthu. (Job 38:4, 7) Ŵangelo ni vilengiwa vyankhongono chomene ivyo vikuteŵetera Chiuta. Nyengo zinyake Chiuta wakutuma ŵangelo kuti ŵalongozge na kuvikilira awo ŵakumusopa pa charu chapasi. (Salmo 91:10, 11) Mazuŵa ghano, ŵangelo ŵakovwira ŵanthu ŵanandi kuti ŵapulike makani ghawemi agho ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakupharazga.—Ŵazgani Uvumbuzi 14:6, 7.

Kasi tikwenera kulomba ku ŵangelo kuti ŵatovwire? Yayi. Kulomba ntchigaŵa cha kusopa, ndipo tikwenera kusopa Chiuta pera. (Uvumbuzi 19:10) Pakuti ŵangelo mbateŵeti ŵa Chiuta, iwo ŵakupulikira ulongozgi wakufuma kwa Chiuta, wakufuma ku ŵanthu yayi. Ipo tikwenera kulomba kwa Chiuta pera kwizira mwa Yesu.—Ŵazgani Salmo 103:20, 21; Mateyu 26:53.

Kasi ŵangelo ŵaheni nawo ŵaliko?

Ŵangelo nawo ŵali kulengeka na wanangwa wakusankha pakati pa chiwemi na chiheni nga umo viliri na ŵanthu. Chachitima ntchakuti, ŵangelo ŵanyake ŵali kugalukira Chiuta. (2 Petrosi 2:4) Satana ndiyo wakaŵa wakwamba kugalukira Chiuta. Pamasinda, ŵangelo ŵanyake nawo ŵakagaluka ndipo ŵakazgoka viŵanda. Satana na viŵanda vyake ŵakachimbizgika kuchanya na kuponyeka pa charu chapasi.—Ŵazgani Uvumbuzi 12:7-9.

Kwamba mu chaka cha 1914, vinthu viheni na nkhaza vyazara chomene. Ivi vikulongora kuti sonosono apa Chiuta waparanyenge Satana na viŵanda vyake. Pamasinda, Chiuta wazamuwezgerapo charu kuti chiŵe nga umo chikaŵira pakwamba.—Ŵazgani Uvumbuzi 12:12; 21:3, 4.