Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  July 2014

Kasi Mungamuwona Ciuta Nangauli Wakuwoneka Yayi?

Kasi Mungamuwona Ciuta Nangauli Wakuwoneka Yayi?

“CIUTA ni Mzimu,” ŵanthu ŵangamuwona yayi. (Yohane 4:24) Kweni Baibolo likuti ŵanthu ŵanyake ŵali kuwonapo Ciuta mu nthowa yinyake. (Ŵahebere 11:27) Kasi ici cingacitika wuli? Kasi mungamuwona “Ciuta wambura kuwoneka”?—Ŵakolose 1:15.

Umo vinthu viliri kwa ise tingaviyaniska na munthu uyo wakababika wacibulumutira. Pakuti wakababika wacibulumutira, kasi wangatondeka kumanya umo vinthu viliri mu caru? Viŵi yayi. Pali nthowa zinandi izo zikovwira munthu wacibulumutira kumanya ŵanthu, vinthu, ndiposo ivyo vikucitika apo wali. Munthu munyake wacibulumutira wakati: “Ico cikovwira munthu kulaŵiska cili mu maso yayi. Cili mu wongo.”

Mwakuyana waka, nangauli Ciuta mungamuwona na maso gheneco yayi, kweni mungamuwona na “maso gha mtima winu.” (Ŵaefeso 1:18) Wonani nthowa zitatu izo mungamuwonera.

“GHAKUWONEKA MAKORA COMENE KWAMBA PA KULENGA CARU”

Munthu wacibulumutira wakupulika luŵiro comene, ndiposo wakumanya luŵiro cinthu para wacikhwaska. Ntheura, wakumanya vinthu nangauli wakuviwona yayi. Mwakuyana waka, namwe mungasanda vinthu ivyo vili mu caru, ivyo vili kulengeka na Ciuta. Vinthu ivi vingamovwirani kuti muŵe nga mukuwona Ciuta wambura kuwoneka. Baibolo likuti: “Makhaliro ghake ghambura kuwoneka ghakuwoneka makora comene kwamba pa kulenga caru kuya munthazi, cifukwa ghakumanyikwa kwizira mu vinthu vyakulengeka.”—Ŵaroma 1:20.

Ghanaghanirani caru ico tikukhalamo. Caru cili kulengeka kuti tikhalengemo waka yayi, kweni kuti tikondwenge para tikukhalamo. Tikukondwa comene para tikupulika tumphepo tuwemi, kothera kazuŵa, kurya cipambi cakunowa, panji kupulika tuyuni tukwimba. Kasi vyawanangwa vyose ivi, vikulongora yayi kuti Mlengi withu ngwamahara, ngwacitemwa, kweniso ngwakupa?

Kasi ivyo mukuwona kucanya vingamusambizgani vici za Ciuta? Mtambo ukulongora nkhongono izo Ciuta wali nazo. Ivyo ŵasayansi ŵabowozga sonosono apa, vikulongora kuti mtambo ukusanuzgika ndipo ukusanuzgika mwaluŵiro comene. Para mukulaŵiska kucanya nausiku, mujifumbenge kuti: ‘Nchivici cikupangiska kuti mtambo usanuzgikenge ndiposo kuti usanuzgikenge mwaluŵiro comene?’ Baibolo likutiphalira kuti Mlengi “ngwakukhora mu nkhongono.” (Yesaya 40:26) Ivyo Ciuta wali kulenga vikutilongora kuti iyo ‘ngwankhongonozose,’ ndipo ‘ngwakuluska mu nkhongono.’—Job 37:23.

UYO “WAMULONGOSORA”

Mama munyake uyo wali na ŵana ŵaŵiri ŵacibulumutira, wakati ŵana ŵake “ŵakusambira vinthu para ŵakupulika mazgu. Ukwenera kuŵaphalira cilicose ico ukuwona na kupulika. Ndipo para wawukapo nawo pa nyumba, ŵakukhumba kuti uŵalongosolerenge cilicose ico ukuwona. Iwe ndiwe ukuŵa maso ghawo.” Mwakuyana waka, nangauli “palije munthu wali kuwonapo Ciuta,” kweni Yesu, Mwana wa Ciuta, “uyo wali mu cifuŵa ca Ŵawiske ndiyo wamulongosora.” (Yohane 1:18) Pakuti Yesu ngwakwamba kulengeka, ndipo ni Mwana wapadera yekha wa Ciuta, ndiyo ni “maso” ghithu ghakulaŵiskira kucanya. Ndiyo wangatiphalira vinthu vyaunenesko vyakukhwaskana na Ciuta uyo tingamuwona yayi.

Wonani vinthu vicoko waka ivyo Yesu uyo wakakhala na awiske vyaka vinandi wakalongosora pakuyowoya za iwo:

  • Ciuta wakugwira nchito kwambura kuleka. “Ŵadada ŵakugwira nchito m’paka sono.”—Yohane 5:17.

  • Ciuta wakumanya ivyo tikusoŵerwa. ‘Ŵawiskemwe ŵakumanya vinthu ivyo mukusoŵerwa pambere imwe mundaŵalombe.’—Mateyu 6:8.

  •  Ciuta wakutipwelelera. “Ŵawiskemwe awo ŵali kucanya, . . . ŵakukwezgera dazi lawo pa ŵanthu ŵaheni na ŵawemi ndipo ŵakulokweska vula pa ŵanthu ŵarunji na ŵambura urunji.”—Mateyu 5:45.

  • Ciuta wakuzirwiska waliyose payekha. “Asi mpheta ziŵiri zikugulika na kanjawala kakuzirwa pacoko? Ndipouli, nanga njimoza ya izi yikuwa pasi cara kwambura Ŵawiskemwe kumanya. Kweni nanga ni masisi gha mu mitu yinu ghose ghali kupendeka. Ntheura kopa cara: Imwe muli ŵakuzirwa kuluska mpheta zinandi.”—Mateyu 10:29-31.

MUNTHU UYO WAKALONGORA MIKHALIRO YA CIUTA WAMBURA KUWONEKA

Ŵanthu ŵacibulumutira ŵakumanya vinthu mu nthowa zakupambana comene na awo ŵakulaŵiska. Kwa munthu uyo wakulaŵiska, mfwiri ni malo agho pakuŵa bii cifukwa zuŵa likufikapo yayi, kweni kwa munthu wacibulumutira, mfwiri ni malo agho para wakhalapo pakuŵa tumphepo tuwemi ndipo zuŵa likocha yayi. Nga umo munthu wacibulumutira wakutondekera kuwona mfwiri panji ungweru, nase tingamumanya yayi Yehova patekha. Ntheura Yehova wakapeleka munthu uyo wakalongora makora mikhaliro yake.

Munthu uyu wakaŵa Yesu. (Ŵafilipi 2:7) Yesu wakayowoya vya Awiske, kweniso wakalongora umo Ciuta waliri. Filipu, msambiri wa Yesu, wakafumba Yesu kuti: “Fumu, tilongorani Ŵawiskemwe.” Yesu wakamuzgora kuti: “Uyo wawona ine wawona na Ŵadada wuwo.” (Yohane 14:8, 9) Kasi ni vinthu wuli vyakukhwaskana na Ciuta ivyo ‘mukuwona’ mwa Yesu?

Yesu wakaŵa waubwezi, wakujiyuyura, ndipo ŵanthu ŵakafwatukanga nayo. (Mateyu 11:28-30) Cifukwa cakuti wakaŵa wamasangulusko, ŵanthu ŵanandi ŵakizanga kwa iyo. Para ŵanthu ŵali na vyakuŵinya, Yesu vikamukhwaskanga, ndipo para ŵakusangwa nayo wakasangwanga. (Luka 10:17, 21; Yohane 11:32-35) Para mukuŵazga panji kupulika nkhani yakukhwaskana na Yesu, muŵe nga mukuwona kuti vinthu ivyo mukuŵazga vikucitika sono. Usange mughanaghanirenge umo Yesu wakacitiranga na ŵanthu, mumanyenge makora mikhaliro yakukondweska ya Ciuta ndipo musendelerenge kwa iyo.

VYOSE KUVIŴIKA PAMOZA

Kuyana na umo munthu wacibulumutira wakukhalira, mulembi munyake wakati: ‘Wacibulumutira wali na nthowa zakupambanapambana izo wakumanyira vinthu. Wangamanya para wapapaska, kunuska, kupulika, na vinyake vyantheura. Ndipo vyose ivi wakuviŵika pamoza.’ Mwakuyana waka, para mukuwona ivyo Ciuta wali kulenga, kuŵazga ivyo Yesu wakayowoya vyakukhwaskana na awiske, na kusanda umo Yesu wakalongolera mikhaliro ya Ciuta, mumumanyenge makora Yehova. Muŵenge paubwezi wanadi na Ciuta.

Ndivyo wakacita Yobu, muteŵeti wa Ciuta wa mu nyengo yakale. Pakwamba wakayowoya ‘ivyo wakavipulikiskanga makora’ cara. (Job 42:3) Kweni wakati wasanda makora cilengiwa cakuzizwiska ca Ciuta, Yobu wakati: “Ndamupulikani mu khutu pera, sono maso ghane ghakumuwonani.”—Job 42:5.

‘Usange mukumupenja [Yehova], Iye tiwasangike na imwe’

Ndimo vingaŵira na imwe wuwo. ‘Usange mukumupenja [Yehova], Iye tiwasangike na imwe.’ (1 Midauko 28:9) Ŵakaboni ŵa Yehova mbakunozgeka kumovwirani kuti mupenje Ciuta wambura kuwoneka na kumusanga.