Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  January 2014

 NKHANI ZAKWAMBILIRA | KASI NYIFWA MBUMALIRO WA VYOSE?

Nyifwa Mbumaliro wa Vyose Yayi

Nyifwa Mbumaliro wa Vyose Yayi

Ku Betaniya kukacitika cinthu cinyake cakucitiska citima. Muzi uwu uli pa mtunda wa makilomita ghatatu kufuma ku Yerusalemu. (Yohane 11:18) Lazaro mubwezi wa Yesu wakalwara mwamabuci na kufwa. Cinthu ici cikacitika kwati kwakhala masabata ghacoko waka kuti Yesu wafwe.

Yesu wakati wapulika uthenga uwu, wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti Lazaro wakugona tulo ndipo wakukhumba kukamuwuska. (Yohane 11:11) Kweni ŵasambiri ŵake ŵakapulikiska yayi ivyo Yesu wakang’anamuranga. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Lazaro wali kufwa.”—Yohane 11:14.

Yesu wakafika ku Betaniya pati pajumpha mazuŵa ghanayi kufuma apo Lazaro wakasungikira, ndipo wakapembuzga Marita mudumbu wa Lazaro. Ndipo Marita wakati: “Fumu, muŵenge kuno mphanyi mudumbu wane wali kufwa cara.” (Yohane 11:17, 21) Yesu wakamuzgora kuti: “Ndine ciwuka na umoyo. Uyo wakupulikana mwa ine, nanga wafwe, waŵenge wamoyo.”—Yohane 11:25.

“Lazaro fuma!”

Kuti walongore kuti ivyo wakayowoyanga vikaŵa vyaunenesko, Yesu wakaluta ku dindi na kucemerezga kuti: “Lazaro, fuma!” (Yohane 11:43) Awo ŵakaŵapo ŵakazukuma kuwona kuti Lazaro wakufuma mu dindi.

Yesu wakaŵa kuti wawuskapo kale ŵakufwa ŵaŵiri. Nyengo yinyake wakawuska mwana msungwana wa Yayiro. Pambere wandamuwuske, Yesu wakayowoyaso kuti mwana uyu wakugona.—Luka 8:52.

Wonani kuti Yesu wakayowoya kuti Lazaro na mwana msungwana wa Yayiro, wose “ŵakugona” mu dindi. Mphake kuti Yesu wakayaniska nyifwa na kugona. Cifukwa wuli? Cifukwa para munthu wagona, wakumanya kanthu yayi nesi kupulika vyakuŵinya panji kusuzgika. (Mupharazgi 9:5; wonaniso bokosi lakuti  “Para Munthu Wafwa Vili nga Wagona Tulo twa yii!”) Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwambilira ŵakamanyanga makora ico cikucitika para munthu wafwa. Buku  linyake likuti: “Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakamanyanga kuti kufwa kuli nga nkhugona tulo, ndipo malaro ni malo ghakupumulirako . . . ku ŵanthu awo ŵafwa mu cipulikano.” *

Tikukhozgeka kumanya kuti ŵabali ŵithu awo ŵali kufwa ŵakugona tulo mu malaro ndipo ŵakusuzgika yayi. Pakuti tikumanya ico cikucitika para munthu wafwa, tikopaso ŵakufwa yayi.

‘USANGE MUNTHU WAFWA, KASI WANGAŴASO WAMOYO?’

Nangauli tikukondwa para tikugona usiku kuti tipumure, kweni ka ni njani uyo wangatemwa kuti wagonerethu kwamuyirayira? Kasi awo ŵali kugona mu malaro ŵazamuwuka, nga umo vikaŵira na Lazaro kweniso mwana msungwana wa Yayiro?

Yobu nayo wakafumba fumbo ili apo wakawona kuti wali pafupi kufwa. Wakati: ‘Usange munthu wafwa, kasi wangaŵaso wamoyo?’—Job 14:14.

Apo Yobu wakayowoyanga na Ciuta Wankhongonozose, wakajizgora yekha fumbo lake ndipo wakati: “Mundiceme ndipo ine ndimuzgoreni; panji munganwekera mulimo wa mawoko ghinu.” (Job 14:15) Yobu wakaŵa na cigomezgo cose kuti Yehova ngwakunweka kuwuska ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka. Kasi Yobu wakaghanaghaniranga waka vinthu vyakuti vingacitika yayi? Cara.

Yesu wakawuskapo ŵakufwa. Ivi vikutisimikizgira kuti Ciuta wali kumupa nkhongono zakumazgira nyifwa. Nakuti Baibolo likuti Yesu wali na “vijuliro vya nyifwa.” (Uvumbuzi 1:18) Ntheura, nga umo Yesu wakaŵira na mazaza kuwuska Lazaro, waliso na mazaza kuzakawuska ŵanthu kunthazi.

Baibolo likuzunura kanandi waka layizgo la ciwuka. Mungelo wakasimikizgira nchimi Daniyeli kuti: ‘Wamupumura, kweni uzamwimilira kuti upokere cigaŵa cako paumaliro wa mazuŵa.’ (Daniel 12:13) Yesu wakaphalira Ŵasaduki, ŵalongozgi Ŵaciyuda awo ŵakatenge ciwuka kulije kuti: “Mukupuvya, cifukwa mukughamanya Malemba cara nesi nkhongono ya Ciuta.” (Mateyu 22:23, 29) Mpositole Paulosi nayo wakati: “Nili na cigomezgo kwa Ciuta, . . . cakuti kuzamuŵa ciwuka ca ŵarunji na ŵambura urunji wuwo.”—Milimo 24:15.

KASI ŴAKUFWA ŴAZAMUWUKA PAWULI?

Kasi ciwuka ca ŵarunji na ŵambura urunji cizamucitika pawuli? Mungelo wakaphalira Daniyeli kuti wazamuwuka “pa umaliro wa mazuŵa.” Marita nayo wakagomezganga kuti mudumbu wake, Lazaro “wazamuwuka pa ciwuka mu zuŵa laumaliro.”—Yohane 11:24.

Baibolo likuyaniska “zuŵa laumaliro” ili na muwuso wa Yesu. Paulosi wakati: “Pakuti [Yesu] wakwenera kuwusa nga ni themba mpaka Ciuta waŵike ŵalwani wose ku malundi ghake. Pakuŵa mulwani waumaliro, nyifwa yizamumalizgika.” (1 Ŵakorinte 15:25, 26) Ici ndico nchifukwa cikuru ico tikwenera kulombera kuti Ufumu wa Ciuta wize mwakuti khumbo la Ciuta licitike pa caru capasi. *

Yobu wakamanya makora kuti khumbo la Ciuta ndakuti wawuske ŵakufwa. Para nyengo iyi yakwana, nyifwa yizamuŵakoso yayi. Nakuti palije uyo wazamujifumbaso kuti, ‘Kasi nyifwa mbumaliro wa vyose?’

^ ndime 8 Lizgu lakuti “malaro” mu Cigiriki likung’anamura “malo ghakugona.”

^ ndime 18 Kuti mumanye vinandi vyakukhwaskana na Ufumu wa Ciuta, wonani cipaturo 8 ca buku lakuti, Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.