Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  January 2014

Ŵakufwa Ŵazamuwuka

Ŵakufwa Ŵazamuwuka

Kasi mukugomezga ivyo Baibolo likuyowoya kuti ŵakufwa ŵazamuwuka? * Nchakukondweska comene kumanya kuti ŵabali ŵithu awo ŵali kufwa ŵazamuwuka. Kweni kasi vizamucitika nadi? Kuti tisange zgoro, tiyeni tiwone ivyo ŵapositole ŵakamanyanga pa nkhani iyi.

Ŵapositole ŵa Yesu ŵakagomezganga comene kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Pali vifukwa viŵiri: Cakwamba, ŵakamuwona Yesu kuti wakawuka ku ŵakufwa. Nakuti ŵapositole, pamoza na “ŵabali ŵakujumpha 500 pa nyengo yimoza,” ŵakamuwona kuti wawuka. (1 Ŵakorinte 15:6) Kweniso, nkhani yakuti Yesu wakawuka ku ŵakufwa yikathandazgika ndipo yili kulembeka mu mabuku gha Mateyu, Mariko, Luka na Yohane.—Mateyu 27:62–28:20; Mariko 16:1-8; Luka 24:1-53; Yohane 20:1–21:25.

Caciŵiri, ŵasambiri ŵakawona na maso kuti Yesu wakuwuska ŵanthu ŵakufwa katatu, ku Nayini, ku Kaperenaumu na ku Betaniya. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Yohane 11:1-44) Munthu uyo Yesu wakamuwuska ku Betaniya wakaŵa mubali wake. Tiyeni tiwone ivyo vikacitika.

“NDINE CIWUKA”

Yesu wakati: “Mudumbu wako wawukenge.” Yesu wakaphalira Marita mazgu agha, apo mudumbu wake wakafwa ndipo mazuŵa ghanayi ghakaŵa kuti ghajumphapo. Pakwamba Marita wakapulikiska yayi ivyo Yesu wakamuphalira. Ntheura iyo wakati: “Nkhumanya kuti wazamuwuka.” Kweni iyo wakaghanaghananga kuti wazamuwuka kunthazi. Wakwenera kuti wakazizwa comene pamasinda pakuti Yesu wayowoya kuti “ndine ciwuka na umoyo,” na kuwuska mudumbu wake Lazaro uyo wakafwa.—Yohane 11:23-25.

Kasi Lazaro wakaŵankhu wati wafwa? Wati wawuka, iyo wakayowoyapo cilicose yayi kulongora kuti wakaŵa ku malo ghanyake. Palije cinthu cinyake cambura kufwa ico cikafuma mwa iyo na kuluta kucanya. Pakuwuska Lazaro, Yesu kuti wakacita kumufumiskako kucanya yayi. Kasi Lazaro wakaŵankhu pa mazuŵa ghanayi wati wafwa? Wakaŵa mu tulo twanyifwa mu dindi.—Mupharazgi 9:5, 10.

Yesu wakayaniska nyifwa na kugona tulo twakufwa nato ndipo Ciuta ndiyo wali na nkhongono kuwuska munthu mu tulo utu. Yesu wakati: “‘Lazaro mubwezi withu waya kukapumura, kweni ine nkhuya kwenekura kukamuwuska mu tulo.’  Ntheura ŵasambiri ŵakati kwa iyo: ‘Fumu, usange waluta kukapumura, waŵenge makora.’ Ndipouli, Yesu wakayowoya vya nyifwa yake. Kweni ŵakatenge wakuyowoya vya kupumura mu tulo. Ntheura, pa nyengo yira, Yesu wakaŵaphalira pakweru kuti: ‘Lazaro wali kufwa.’” (Yohane 11:11-14) Yesu wakawezgeramo umoyo wa Lazaro ndipo wakawonanaso na ŵabali ŵake. Ico Yesu wakacita apa cikaŵa cakukondweska comene ku mbumba iyi.

Ivyo Yesu wakacita pakuwuska ŵanthu, nchithuzithuzi ca ivyo wazamucita kunthazi mu Ufumu wa Ciuta. * Iyo wazamuwuska wose awo ŵali mu tulo twanyifwa mu malaro. Lekani iyo wakati: “Ndine ciwuka.” Ghanaghanirani umo muzamuŵira na cimwemwe kuwona kuti ŵabali ŵinu ŵaliso moyo. Kweniso ghanaghanirani waka cimwemwe ico ŵanthu aŵa ŵazamuŵa naco.—Luka 8:56.

Cizamuŵa cakukondweska comene kuwonanaso na ŵabali ŵinu awo ŵali kufwa

ŴANI NA CIPULIKANO KUTI MUSANGE UMOYO WAMUYIRAYIRA

Yesu wakati kwa Marita: “Ndine ciwuka na umoyo. Uyo wakupulikana mwa ine, nanga wafwe, waŵenge wamoyo; ndipo waliyose uyo ngwamoyo ndipo wakupulikana mwa ine wafwenge cara napacoko.” (Yohane 11:25, 26) Wose awo Yesu wazamuŵawuska mu nyengo iyo wazamuwusa kwa vya 1000, ŵangazakakhala kwa muyirayira cikuru ŵazalongora cipulikano mwa iyo.

“Uyo wakupulikana mwa ine, nanga wafwe, waŵenge wamoyo.”—Yohane 11:25.

Pamanyuma, Yesu wakamufumba Marita kuti: “‘Kasi ukugomezga ici?’ Marita wakati kwa iyo: ‘Enya, Fumu; nkhugomezga kuti ndimwe Khristu Mwana wa Ciuta.’” (Yohane 11:26, 27) Marita wakaŵa na cipulikano kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Kasi namwe muli naco? Cakwamba mukwenera kumanya khumbo la Ciuta. (Yohane 17:3; 1 Timote 2:4) Para mwamanya musazgirengeko cipulikano. Mungafumba Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵamulongosolerani ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya ciwuka. Mbakunozgeka kudumbiskana namwe nkhani iyi.

^ ndime 2 Wonani mutu wakuti “Nyifwa Mbumaliro wa Vyose Yayi” pa peji 6.

^ ndime 9 Kuti mumanye vinandi pa ivyo Baibolo likulayizga pa nkhani ya ciwuka, wonani cipaturo 7 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? Lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.