“Nkhukuŵeya, tegherezga, ndipo niyowoyenge.”—YOBU 42:4.

SUMU: 113, 114

1-3. (a) Chifukwa wuli Chiuta wakusuzgika yayi kuyowoya na ŵanthu? (b) Kasi mu nkhani iyi tisambirenge vichi?

CHIUTA wali kulenga ŵangelo na ŵanthu, ndipo wakukhumba kuti nawo ŵakondwenge nga ndiyo. (Sal. 36:9; 1 Tim. 1:11) Mpositole Yohane wakati Chiuta wakamba kuyowoyeskana Mwana wake, Yesu, uyo wakuchemekaso kuti “Mazgu.” (Yoh. 1:1; Chivu. 3:14) Yehova wakaphaliranga Mwana wake maghanoghano ghake. (Yoh. 1:14, 17; Kol. 1:15) Mpositole Paulosi wakayowoya vya ‘malulimi gha ŵangelo,’ icho ntchiyowoyero chapachanya kuluska cha ŵanthu.—1 Kor. 13:1.

2 Yehova wakuŵamanya makora ŵangelo na ŵanthu ŵake. Nyengo yiliyose, Yehova wakutegherezga malurombo gha ŵanthu ŵaviyowoyero vyakupambanapambana, kweniso panyengo yeneyiyo pera wakudumbiskanaso na ŵangelo ŵake. Yehova wakusuzgika yayi kuphalira ŵanthu na ŵangelo ivyo wakughanaghana chifukwa iyo ni mlengi. (Ŵazgani Yesaya 55:8, 9.) Para Yehova wakuyowoya na ŵanthu, wakuyowoya nawo munthowa yipusu kuti ŵapulikiske maghanoghano ghake.

3 Mu nkhani iyi, tisambirenge ivyo Chiuta wakuchita kuti nyengo zose wayowoyenge na ŵanthu munthowa yipusu kweniso mwakuyana na umo vinthu viliri.

 MAZGU GHA CHIUTA

4. (a) Kasi Yehova wakayowoya na Mozesi, Samuyeli, na Davide mu chiyowoyero wuli? (b) Kasi ŵalembi ŵa Baibolo ŵali kulemba nkhani wuli?

4 Mu munda wa Edeni, Yehova wakayowoyanga na Adamu mu Chihebere. Pamanyuma, Chiuta wakayowoyaso na Mozesi, Samuyeli, na Davide. Ŵanthu aŵa ŵakayowoyanga Chihebere, ndipo ŵakalemba ivyo Chiuta wakaŵaphalira mu mazgu ghawo na ghawo. Ŵakalemba ivyo Chiuta wakaŵaphalira mwakudunjika, umo Chiuta wakachitiranga na ŵanthu ŵake, ivyo iwo ŵakachita kulongora kuti ŵakaŵa na chipulikano ndiposo kuti ŵakutemwa Chiuta. Ŵalembi aŵa ŵakalembaso ivyo iwo ŵakabudiska. Nkhani izi zikalembeka kuti zitisambizge.—Rom. 15:4.

5. Kasi tikumanya wuli kuti Yehova wakayowoyanga na ŵanthu ŵake mu Chihebere pera yayi?

5 Yehova wakayowoyanga na ŵanthu mu Chihebere pera yayi. Mwachiyelezgero, Ŵaisrayeli ŵati ŵawerako ku uzga ku Babuloni, ŵateŵeti ŵanyake ŵa Chiuta ŵakayowoyanga Chiaramu. Pakuti Yehova wakamanya ivyo vikaŵa munthazi, wakaphalira Daniyeli, Yeremiya, na Ezira kuti ŵalembe mazgu ghake mu Chiaramu.—Wonani mazgu gha musi mu buku la Ezira 4:8; 7:12; Yeremiya 10:11; na Daniyeli 2:4.

6. Kasi vikenda wuli kuti Mazgu gha Chiuta ghasangike mu Chigiriki?

6 Alexander Mukuru wati wamba kuwusa, ŵanthu ŵanandi ŵakamba kuyowoya Chigiriki chipusu, chakuchemeka Koine. Kweniso Ŵayuda ŵanandi ŵakamba kuyowoya Chigiriki. Ichi chikapangiska kuti ŵanthu ŵanyake ŵambe kung’anamura Malemba gha Chihebere kuya mu Chigiriki. Baibolo lakwamba kung’anamurika mu Chigiriki (Septuagint), lichali kugwira ntchito m’paka sono. Nkhwantha zinyake zikusachizga kuti Baibolo ili, likang’anamurika na ŵanthu 72. * Pakung’anamura, ŵanyake ŵakang’anamuranga lizgu pa lizgu kweni ŵanyake ŵakang’anamuranga waka fundo. Ivi vikapangiska kuti Baibolo ili lipulikikwenge mwakupambanapambana. Ndipouli, Ŵakhristu na Ŵayuda ŵanandi awo ŵakayowoyanga Chigiriki, ŵakawonanga Baibolo ili kuti ni Mazgu gha Chiuta.

7. Kasi Yesu wakasambizganga mu chiyowoyero wuli?

7 Yesu, Mwana wakwamba wa Chiuta, wakayowoyanga na kusambizga ŵanthu mu Chihebere. (Yoh. 19:20; 20:16; Mil. 26:14) Chihebere icho chikayowoyekanga mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira chikaŵa chakusazgikana na Chiaramu. Ntheura Yesu wakwenera kuti wakayowoyangaso Chiaramu. Kweniso Yesu wakamanyanga Chihebere icho chikayowoyekanga mu nyengo ya Mozesi na zintchimi. Mipukutu iyo sabata yiliyose ŵakaŵazganga mu sunagoge, yikalembeka mu Chihebere ichi. (Luka 4:17-19; 24:44, 45; Mil. 15:21) Mu nyengo ya Yesu, Chigiriki na Chilatini vikayowoyekangaso mu charu cha Israyeli. Kweni Baibolo likuyowoya yayi usange Yesu wakayowoyangaso viyowoyero ivi.

8, 9. Chifukwa wuli Ŵakhristu pakusambizga ŵakayowoyanga Chigiriki, ndipo fundo iyi yikulongorachi vya Yehova?

8 Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakayowoyanga Chihebere, kweni Yesu wakati wafwa, ŵakamba kuyowoya viyowoyero vinyake. (Ŵazgani Milimo 6:1.) Apo Chikhristu chikathandazgikanga, kanandi Ŵakhristu pakusambizga ŵakayowoyanga Chigiriki. Nakuti mabuku gha Mateyu, Mariko, Luka, na Yohane ghakalembeka mu Chigiriki. Mabuku  agha ghakulongosora ivyo Yesu wakasambizganga na kuchita. Ŵasambiri ŵanandi ŵakayowoyanga Chigiriki mu malo mwa Chihebere. * Makalata agho mpositole Paulosi wakalemba, na mabuku ghanyake gha mu Baibolo ghakalembeka mu Chigiriki.

9 Awo ŵakalemba mabuku gha Mateyu m’paka Chivumbuzi, kanandi para ŵakukhumba kukora mazgu ghanyake mu Malemba gha Chihebere ŵakagwiliskiranga ntchito Baibolo lakwamba kung’anamurika mu Chigiriki. Mazgu agha ghali mu Baibolo nangauli ghanyake ghakalembeka ndendende yayi nga umo ghakalembekera mu Malemba gha Chihebere. Yehova ni Chiuta wambura sankho, ndipo wakugwiliskira ntchito ŵanthu kuti ŵang’anamure Mazgu ghake, Baibolo.—Ŵazgani Milimo 10:34.

10. Kasi Yehova wakuchita wuli kuti ŵanthu ŵapulike Mazgu ghake?

10 Ivyo tadumbiskana pa nkhani iyi, vikulongora kuti Yehova wakuyowoya na ŵanthu kuyana na umo vinthu viliri. Yehova wakugwiliskira ntchito chiyowoyero chimoza pera yayi kuti ŵanthu ŵapulike Mazgu ghake na khumbo lake. (Ŵazgani Zekariya 8:23; Chivumbuzi 7:9, 10.) Yehova ndiyo wakatuma ŵanthu kuti ŵalembe Baibolo.

KUVIKILIRA MAZGU GHA CHIUTA

11. Kasi Yehova wakukwaniska wuli kuyowoya na ŵanthu ŵaviyowoyero vyose?

11 Yehova wakuyowoya na ŵanthu ŵaviyowoyero vyose, lekani mazgu ghake ghakusangika mu viyowoyero vinandi. Mu Baibolo muli mazgu ghachoko waka agho ghachali nga umo Yesu wakaghayowoyera. (Mat. 27:46; Mrk. 5:41; 7:34; 14:36) Kweni Yehova wakawoneseska kuti mazgu gha Yesu ghang’anamurike mu Chigiriki na mu viyowoyero vinyake. Pamanyuma, Ŵayuda na Ŵakhristu ŵakalutilira kukopera mipukutu ya mazgu gha Chiuta na kuyisunga. Mipukutu iyi ŵakaying’anamulira mu viyowoyero vinandi. Munthu munyake (John Chrysostom) wakati mu nyengo yake, visambizgo vya Yesu vikaŵa kuti vyang’anamurika mu viyowoyero vya ŵanthu ŵa ku Siriya, Eguputo, India, Peresiya, Etiyopiya, na mu viyowoyero vinyake.

12. Kasi ŵanthu ŵanyake ŵakachita wuli kuti ŵamalane na Baibolo?

12 Ŵanthu ŵanyake ŵakakhumbanga kuti Baibolo limare, kweni ŵakatondeka. Mwachiyelezgero, mu 303 C.E, Fumu ya Ŵaroma, (Diocletian) yikatuma ŵanthu kuti ŵawotche mipukutu yose ya Mazgu gha Chiuta. Ŵanthu aŵa ŵakayezga kuti ŵaparanye mipukutu ya Mazgu gha Chiuta, kweniso kulanga awo ŵakang’anamuranga na kugaŵizga mazgu gha Chiuta. Mu vyaka vya mu  ma 1500, William Tyndale wakamba kung’anamura Baibolo kufuma mu Chihebere na Chigiriki kuya mu Chingelezi. Iyo wakati: ‘Usange Chiuta walutilira kunisunga wamoyo, niwoneseskenge kuti msepuka uyo ŵanthu ŵakumuwona kuti ni kapunjunju wamanye mazgu gha Chiuta kuluska imwe ŵasembe.’ Tyndale wakachimbira ku England, na kuluta ku Ulaya kuti wakamarizge kung’anamura na kusindikizga Baibolo. Nangauli ŵalongozgi ŵa visopa ŵakakhumbanga kotcha Mabaibolo ghose gha Tyndale, kweni ŵakatondeka chifukwa ghakaŵa na ŵanthu ŵanandi chomene. Pamasinda, Tyndale wakakoleka ndipo ŵakamukakilira pa khuni na kumotcha. Ndipouli, Baibolo ilo wakang’anamura likalutilira kusangika, ndipo likawovwira chomene apo ŵakang’anamuranga Baibolo la King James.—Ŵazgani 2 Timote 2:9.

13. Kasi kusanda mipukutu yakale kwawovwira wuli?

13 Mipukutu yinyake yakale ya Baibolo iyo ŵanthu ŵakakopera, yikupambana pachoko na yinyake. Kweni awo ŵakusanda Baibolo para ŵakuwona mu vibenthu, mipukutu, na mabuku ghanyake agho ghakang’anamurika kale, ŵakukhorwa kuti chigaŵa chikuru cha Baibolo chikukolerana. Mavesi ghachoko waka agho ghakupambana mu mipukutu yinyake ghakusintha uthenga wa mu Baibolo yayi. Ntheura ŵanthu awo ŵakusambira Baibolo ŵakukhorwa kuti Baibolo ni Mazgu gha Chiuta.—Yes. 40:8. *

14. Kasi Baibolo likuluska wuli mabuku ghanyake?

14 Ŵanthu ŵanyake ŵakukhumba yayi kuti Baibolo lilutilire kuŵako, kweni Yehova wawoneseska kuti Mazgu ghake ghasangike mu viyowoyero vinandi kuluska mabuku ghanyake ghose. Baibolo likusangika mu viyowoyero vyakujumpha 2,800, nakuti ni buku ilo likwenda chomene malonda kuluska mabuku ghanyake. Baibolo likusangika na ŵanthu ŵanandi chomene kuluska buku linyake lililose. Kweni Mabaibolo ghanyake ghandang’anamurike makora. Ndipouli, Baibolo lililose lingawovwira munthu kumanya unenesko na kusanga umoyo wamuyirayira.

BAIBOLO LIPHYA

15. (a) Kasi muzga wakupeleka chakurya chauzimu ku ŵanthu ŵaviyowoyero vilinga? (b) Chifukwa wuli muzga wakunozga chakurya chauzimu mu Chingelezi?

15 “Muzga wakugomezgeka na wavinjeru” wakugwiliskira ntchito Chingelezi pakupeleka chakurya ku “ŵateŵeti ŵake ŵa pa nyumba.” (Mat. 24:45) “Muzga” uyu wakupeleka chakurya chauzimu ku ŵanthu ŵaviyowoyero vyakujumpha 700. Nga umo vikaŵira na Chigiriki mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, mazuŵa ghano ŵanthu  ŵanandi ŵakugwiliskira ntchito Chingelezi pa nkhani za malonda na masambiro. Ntheura mabuku ghanandi ghakung’anamurika kufuma mu Chingelezi kuya mu viyowoyero vinyake.

16, 17. (a) Kasi ŵanthu ŵa Chiuta ŵakakhumbikwiranga vichi? (b) Kasi ŵakawovwirika wuli? (c) Kasi mu 1950, Mubali Knorr wakawona kuti Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya liwovwirenge wuli?

16 Chakurya chauzimu chikufuma mu Baibolo. Mu 1950, ŵanthu ŵanandi ŵakagwiliskiranga ntchito Baibolo la Chingelezi la King James, ilo likang’anamurika mu 1611. Kweni Chingelezi cha mu Baibolo ili ntchakale chomene. Chinyake ntchakuti mu mipukutu yakale, zina la Chiuta likusangika mu malo ghanandi chomene, kweni mu Baibolo ili likusangika mu malo ghachoko waka. Kweniso Baibolo ili mu malo munyake lindang’anamurike makora, ndipo lili na mavesi ghanyake agho mu mipukutu yakuzomerezgeka yakale mulije. Paliso Mabaibolo ghanyake ghanandi agho ghandang’anamurike makora.

17 Ŵanthu ŵa Chiuta ŵakakhumbikwiranga Baibolo lakung’anamurika makora. Ntheura pakapangika Komiti Yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, ndipo kufuma mu 1950 kufika 1960, yikafumiska vigaŵa 6 vya Baibolo. Pa Ogasiti 2, 1950, apo ŵakafumiskanga chigaŵa chakwamba, Mubali N. H. Knorr wakati: “Kwamba kale takhumbanga Baibolo ilo lang’anamurika kuyana na umo ŵanthu ŵakuyowoyera mazuŵa ghano, ilo likukolerana na unenesko uwo ukuŵaliraŵalira. Kweniso fundo zake ziŵe zakukolerana na izo zikalembeka na ŵasambiri ŵa Khristu, izo zikaŵa zakupulikikwa makora na zambura kusuzga pakuŵazga.” Mubali Knorr wakawona kuti Baibolo ili lovwirenge ŵanthu ŵanandi kupulikiska makora uthenga wa Chiuta.

18. Chifukwa wuli pasono Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likusangika mu viyowoyero vinandi?

18 Mu 1963, Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, Mateyu—Chivumbuzi, likang’anamurika mu Chidachi, Chifurenchi, Chijeremani, Chiitaliya, Chiphwitikizi, na Chisipanishi. Mu 1989, Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova ukapanga dipatimenti yakulaŵilira mulimo wa kung’anamura Baibolo. Mu 2005, Wupu Wakulongozga ukazomerezga kuti mulimo wa kung’anamura Baibolo ndiwo uŵe pakwamba. Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya pasono likusangika mu viyowoyero vyakujumpha 130.

19. Kasi mu 2013 mukachitika chinthu wuli chakukondweska, ndipo mu nkhani yakulondezgapo tizamusambira vichi?

19 Baibolo la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likakhumbikwiranga kunozgeka kuti liyane na Chingelezi cha mazuŵa ghano. Mu 2013 pa Okutobala 5 na 6, ŵanthu ŵakukwana 1,413,676 ŵa mu vyaru 31, ŵakategherezga ungano wa pa chaka wa nambara 129 wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ŵanthu aŵa ŵakakondwa chomene apo mubali wa mu Wupu Wakulongozga wakafumiska Baibolo liphya la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya. Ŵanandi ŵakakondwa chomene mwakuti ŵakafumiskanga na masozi wuwo. Apo ŵabali ŵakaŵazganga mavesi mu Baibolo ili pakudumba nkhani, ŵategherezgi ŵakawona kuti Mazgu gha Chiuta ghakupulikikwa makora chomene. Mu nkhani yakulondezgapo tizamusambira vinandi vya Baibolo ili ndiposo umo likung’anamurikira mu viyowoyero vinyake.

^ ndime 6 Zina lakuti Septuagint likung’anamura “70.” Baibolo la Septuagint likwenera kuti likamba kung’anamurika mu ma 300 B.C.E., ndipo likamara mu ma 150 B.C.E. Baibolo ili likovwira nkhwantha kupulikiska ng’anamuro leneko la mazgu ghanyake gha Chihebere.

^ ndime 8 Ŵanthu ŵanyake ŵakuti buku la Mateyu likalembeka mu Chihebere, ndipo pamasinda Mateyu wakaling’anamulira mu Chigiriki.

^ ndime 13 Wonani Vyakusazgirapo A3 mu Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya; kweniso Buku la Anthu Onse, peji 7-9.