Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2015

Baibolo Lakung’anamurika Makora

Baibolo Lakung’anamurika Makora

“Mazgu gha Chiuta ngamoyo.”—HEB. 4:12.

SUMU: 37, 116

1. (a) Kasi Yehova wakamupa ntchito wuli Adamu? (b) Kasi kufuma mu nyengo ya Adamu, ŵanthu ŵa Chiuta ŵakuchita vichi?

YEHOVA CHIUTA wali kulenga ŵanthu munthowa yakuti ŵayowoyenge. Yehova wakati walenga Adamu na kumuŵika mu munda wa Edeni, wakamupa ntchito yakuti wathye mazina vinyama vyose. Ntchakumanyikwirathu kuti Adamu wakayowoyanga apo wakathyanga mazina vinyama. Adamu wakapeleka mazina ghakwenelera ku vinyama vyose. (Gen. 2:19, 20) Kufuma waka pa Adamu, ŵanthu ŵa Chiuta ŵakuyowoya pakulumba Yehova ndiposo para ŵakupharazga vya khumbo lake. Pasono mulimo wakung’anamura Baibolo, ukovwira ŵanthu kumanya Yehova na kumusopa munthowa yakwenelera.

2. (a) Kasi mu 1940, Komiti Yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya yikapanga fundo wuli? (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

2 Nangauli pali Mabaibolo ghanandi, kweni ni yose yayi ayo yali kung’anamurika makora. Mu ma 1940, Komiti Yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya yikapanga fundo izo zikovwira pa mulimo wakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya. Fundo zake ni izi: (1) Kutuŵiska zina la Chiuta na  kuliwezgera mu malo ghake. (Ŵazgani Mateyu 6:9.) (2) Kung’anamura lizgu pa lizgu para fundo yake yikupulikikwa makora, kweni para fundo yikupulikikwa makora yayi, pakulembeka waka ng’anamuro lake. (3) Kuŵa na mazgu ghapusu, ghambura kusuzga kuŵazga na kupulika. * (Ŵazgani Nehemiya 8:8, 12.) Pasono Baibolo ili lang’anamurika mu viyowoyero vyakujumpha 130. Mu nkhani iyi tidumbiskanenge umo fundo izi zawovwilira pakunozga Baibolo la Chingelezi la 2013 la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ndiposo pakung’anamura Baibolo ili mu viyowoyero vinyake.

KUCHINDIKA ZINA LA CHIUTA

3, 4. (a) Kasi ni mipukutu wuli yakale iyo yili na vilembo vinayi ivyo vikwimira zina la Chiuta? (b) Kasi ŵanyake awo ŵakung’anamura Mabaibolo ŵachita wuli na zina la Chiuta?

3 Awo ŵakusanda mipukutu yakale ya Chihebere, ŵakuzizwa kuwona kuti vilembo vinayi vya Chihebere ivyo vikwimira zina la Chiuta, vikusangika mu malo ghanandi mu mipukutu yakale nga ni mu mipukutu ya ku Nyanja Yakufwa. Zina la Chiuta likusangikaso mu Baibolo lakwamba la Chigiriki.

4 Nangauli pali ukaboni wakukwana wakuti zina la Chiuta likwenera kulembeka mu Baibolo, kweni ŵanandi awo ŵakung’anamura Mabaibolo mazuŵa ghano ŵalifumiskamo mu Mabaibolo ghawo. Mwachiyelezgero, pakati pajumpha vyaka viŵiri kufuma apo Baibolo la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, Mateyu—Chivumbuzi likafumiskikira, pakafuma Baibolo linyake la Chingelezi. (Revised Standard Version) Mu Baibolo ili ŵakawuskamo zina la Chiuta, ndipo Baibolo ili likapambana chomene na ilo likafumiska mu 1901. (American Standard Version) Chifukwa wuli ŵakafumiskamo zina la Chiuta? Mazgu ghakwamba gha mu Baibolo ili ghakuti: ‘Tchalitchi lililose la Chikhristu likwenera chara kuzunura zina la Chiuta chifukwa Chiuta njumoza pera.’ Fundo iyi ndiyo ŵanandi ŵakulondezga pakung’anamura Mabaibolo gha viyowoyero vinyake.

5. Chifukwa wuli zina la Chiuta likwenera kulembeka mu Baibolo?

5 Chifukwa wuli zina la Chiuta likwenera kulembeka mu Baibolo? Munthu uyo wakung’anamura mabuku, wakwenera kumanya chilato cha mwenecho uyo wali kulemba buku ilo iyo wakung’anamura. Mavesi ghanandi mu Baibolo ghakulongora kuti zina la Chiuta ndakuzirwa chomene ndipo likwenera kutuŵiskika. (Eks. 3:15; Sal. 83:18; 148:13; Yes. 42:8; 43:10; Yoh. 17:6, 26; Mil. 15:14) Ŵanthu awo Yehova Chiuta wakaŵatuma kulemba Mazgu ghake, wakaŵaphalira kuti ŵalembe zina lake. (Ŵazgani Ezekiyeli 38:23.) Mu mipukutu yakale ya Baibolo, zina la Chiuta likusangika mu malo ghanandi. Ntheura awo ŵakuliwuskamo mu Baibolo ŵakuyuyura Chiuta uyo ni Mwenecho wa Baibolo.

6. Chifukwa wuli zina la Chiuta likusangikaso mu malo ghanyake mu Baibolo ilo likafumiskika mu 2013?

6 Pali Baibolo ilo likuchindika zina la Chiuta. Baibolo la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ilo likafumiskika mu 2013, likuzunura zina la Chiuta mu malo ghakukwana 7,216. Mu Baibolo ili zina la Chiuta likusangikaso pa 1 Samuyeli 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Mipukutu ya ku Nyanja Yakufwa yikulongora kuti mu mavesi agha muli zina la Chiuta. Mipukutu iyi njakale chomene kuluska iyo yikalembeka na Ŵamasoreti. Mwakukolerana na mipukutu yakwambilira iyi ya Baibolo, zina la Chiuta likusangikaso pa Ŵeruzgi 19:18.

7, 8. Kasi Chiuta wakuchita wuli vinthu mwakuyana na ng’anamuro la zina lake?

7 Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakumanya kuti zina la Chiuta ndakuzirwa chomene. Baibolo liphya la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lili na Vyakusazgirapo  ivyo vikulongosora makora kuzirwa kwa zina la Chiuta. Komiti Yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, yikumanya kuti zina la Chiuta likukolerana na lizgu la Chihebere ilo likung’anamura “Wakuchitiska Kuti Viŵeko.” * Kale mabuku ghithu ghakatenge ng’anamuro ili likukolerana na mazgu gha pa Ekisodo 3:14 ghakuti: “Niŵenge Icho Nasankha Kuŵa.” Fundo iyi yikukolerana na Baibolo lakale la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ilo likafumiskika mu 1984. Kweni pa Vyakusazgirapo A4 mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya pakuti: “Nangauli fundo iyi yilimo mu ng’anamuro la zina la Yehova, kweni yikumalira waka pa icho wakusankha kuŵa yayi. Likung’anamuraso ivyo wakuchitira chilengiwa chake ndiposo ivyo wakuchita kuti khumbo lake lifiskike.” *

8 Yehova wakupangiska chilengiwa chake kuti chiŵe umo iyo wakhumbira. Mwakuyana na ng’anamuro la zina lake, Chiuta wakazgora Nowa kuŵa kalipentara wa chingalaŵa, Bezaleli kuŵa munthu waluso pakupanga vinthu vya pa chihema, Gidiyoni kuŵa chinkhara cha nkhondo, ndipo Paulosi wakamuzgora mishonale kuti wapharazge makani ghawemi ku ŵamitundu. Zina la Chiuta ndakuzirwa chomene ku ŵateŵeti ŵake. Komiti Yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya yikuchindika zina la Chiuta, lekani yindafumiskemo zina ili mu Baibolo.

9. Chifukwa wuli Wupu Wakulongozga waŵika pakwamba mulimo wakung’anamura Baibolo?

9 Mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, zina la Chiuta likusangika mu malo ghose agho zina ili likwenera kusangika. Baibolo ili likusangika mu viyowoyero vyakujumpha 130. (Ŵazgani Malaki 3:16.) Kweni Mabaibolo ghanandi agho ghakung’anamulika mazuŵa ghano, ŵakuwuskamo zina la Chiuta na kuŵikamo mazina nga ni “Fumu” panji gha ŵachiuta awo iwo ŵakumanya. Ichi ntchifukwa chikuru icho chapangiska Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova kuti uŵike pakwamba mulimo wakung’anamura Baibolo ilo likuchindika zina la Chiuta.

LIKUPULIKIKWA MAKORA NDIPOSO LIKUNENESKA

10, 11. Kasi ni masuzgo wuli ghanyake agho ŵakasanganga awo ŵakang’anamuranga Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya?

10 Ntchipusu yayi kung’anamura Baibolo. Mwachiyelezgero, Baibolo lakale la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, pa lemba la Mupharazgi 9:10, pali mazgu ghakuti “Sheole” chifukwa ŵakalondezga waka Mabaibolo ghanyake gha Chingelezi. Vesi ili likuti: “Pakuti ku Sheole uko ukuluta kulije mulimo, maghanoghano, kumanya, panji vinjeru.” Kale awo ŵakang’anamuranga Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya kuya mu viyowoyero vinyake, ŵakasanga kuti ŵanthu ŵanandi ŵakumanya yayi lizgu lakuti “sheole.” Ŵanyake ŵakaghanaghananga kuti sheole ni zina la malo. Ntheura, Wupu Wakulongozga ukazomerezga kuti mu malo umo muli mazgu ghakuti “Sheole” na “Hadesi” mulembeke “Dindi,” ilo ni ng’anamuro la mazgu agha.

11 Mu viyowoyero vinyake, pakaŵanga nthimbanizgo pakung’anamura mazgu gha Chihebere (neʹphesh) na Chigiriki (psy·khe) agho ghakung’anamura umoyo. Nthimbanizgo yikaŵa yakuti lizgu la Chingelezi ilo likung’anamura umoyo, nyengo zinyake likung’anamura mzimu. Ntheura ŵanthu ŵanyake ŵakaghanaghananga kuti munthu wali na mzimu wambura kufwa. Pa chifukwa ichi, Wupu Wakulongozga uli kuzomerezga kuti lizgu ili ling’anamulikenge kuyana na  ivyo nkhani yikuyowoya. Ng’anamuro la lizgu likulembeka mu vesi, ndipo fundo zinyake zakusazgikira zikulembeka mu mazgu ghamusi.

12. Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo vili kusintha mu Baibolo la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya? (Wonani mutu wakuti: “Baibolo la Chingelezi la 2013 la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya.)

12 Mafumbo agho ŵakung’anamura Baibolo ŵakafumbanga, ghakalongora kuti Baibolo la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, likukhumbikwira kunozgekaso. Ntheura mu Seputembala 2007, Wupu Wakulongozga ukazomerezga kuti Baibolo ili linozgekeso. Pakuchita mulimo uwu, ŵakaweleramo mafumbo ghanandi agho ŵakung’anamura Baibolo ŵakafumbanga. Mazgu ghakusuzga ghali kuwuskikamo ndipo ŵakawoneseska kuti liŵe na mazgu ghapusu, ghambura kusuzga kupulika agho ghakupeleka ng’anamuro leneko. Mafumbo agho ŵakung’anamura Baibolo ŵakafumbanga, ghawovwira kuti Baibolo liphya la Chingelezi lipulikikwenge makora.—Zinth. 27:17.

KUWONGA

13. Kasi ŵanthu ŵanyake ŵayowoyapo vichi vya Baibolo liphya?

13 Kasi ŵanthu ŵayowoyapo vichi vya Baibolo liphya la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya? Ŵabali na ŵadumbu ŵalemba makalata ghanandi kuluta ku ofesi yikuru ya Ŵakaboni ŵa Yehova, kuwonga kuti Baibolo ili likupulikikwa makora. Mudumbu munyake wakalemba kuti: “Baibolo ili, lili nga ni bokosi ilo lazura na vinthu vyakuzirwa. Para nkhuŵazga Baibolo liphya ili, nkhuŵa nga kuti nkhufumiska chinthu chilichose chakutowa icho chili mu bokosi na kuchidaŵira. Baibolo ili, lili na mazgu ghambura kusuzga kupulika agho ghakunovwira kuti nimumanye makora Yehova. Para nkhuŵazga Baibolo ili, vikuŵa nga kuti Chiuta uyo ni dada wane, wanikora pa woko uku wakuniphalira tumazgu twakukondweska.”

14, 15. Kasi Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lawovwira wuli ŵanthu ŵa viyowoyero vinyake?

14 Ŵanthu ŵanandi ŵakukondwa chomene para Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lang’anamurika mu chiyowoyero chawo. Mwachiyelezgero, dada munyake muchekuru wa ku Bulgaria, mu msumba wa Sofia, wakati: “Namunthu ine naŵerengapo Baibolo kwa vyaka vinandi, kweni Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likupulikikwa makora chomene ndipo uthenga wake ukufika pa mtima.” Mudumbu  munyake wa ku Albania wakati wapokera Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya la chiyowoyero chake, wakati: “Mazgu gha Chiuta ghakupulikikwa makora chomene mu chiyowoyero chithu! Nkhuwonga chomene kuti Yehova wakuyowoya nase mu chiyowoyero chithu!”

15 Mu vyaru vinandi Mabaibolo ngakudura chomene ndipo ghakusangika bweka yayi. Ntheura kusanga Baibolo lawaka ni mwaŵi ukuru chomene. Lipoti linyake lakufuma ku Rwanda likati: “Masambiro ghanandi gha Baibolo ghakakulanga yayi mwauzimu, chifukwa ŵakaŵavya Baibolo. Ŵakaŵavya ndalama zakuti ŵagulire Baibolo kufuma ku matchalitchi ghanyake. Kweniso Mabaibolo agho ŵabali ŵakagwiliskiranga ntchito ghakapulikikwanga makora chara. Ntheura chikaŵa chakusuzga kuti msambiri wa Baibolo wakure mwauzimu.” Kweni vinthu vikasintha chomene Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likati lafuma mu chiyowoyero chinyake cha ku Rwanda. Mbumba yinyake iyo yili na ŵana ŵanayi, yikati: “Tikuwonga chomene Yehova na muzga wakugomezgeka na wavinjeru pakutipa Baibolo. Taŵanthu ise tili ŵakavu, chikaŵa chakusuzga kuti waliyose mu mbumba yithu waŵe na Baibolo. Kweni sono waliyose wali na Baibolo lake na lake. Tikuŵazga Baibolo zuŵa lililose kulongora kuti tikuwonga Yehova.”

16, 17. (a) Chifukwa wuli Yehova wakuwoneseska kuti Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lisangike mu viyowoyero vinandi? (b) Kasi tikwenera kuchita vichi na vyawanangwa ivyo Yehova wakutipa?

16 Baibolo liphya la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likung’anamurikaso mu viyowoyero vinyake. Satana wakuyezgayezga kutondeska ntchito yakung’anamura Baibolo ili, kweni Yehova wakukhumba kuti ŵanthu wose ŵapulike mazgu ghake munthowa yipusu na yakupulikikwa makora. (Ŵazgani Yesaya 30:21.) Nyengo yili pafupi apo “charu chapasi chizamuzura na kumanya Yehova nga umo maji ghakuzuzgira nyanja.”—Yes. 11:9.

17 Mphanyi tagwiliskira ntchito vyawanangwa vyose ivyo Yehova watipa, kusazgapo Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ilo likuchindika zina lake. Tiyeni tizomerezge Yehova kuyowoya nase zuŵa lililose kwizira mu Mazgu ghake. Yehova wakutegherezga para tikumulomba. Para tikulomba na kuŵazga Baibolo, ubwezi withu na Yehova ulutilirenge kuŵa wakukhora.—Yoh. 17:3.

“Nkhuwonga chomene kuti Yehova wakuyowoya nase mu chiyowoyero chithu!”

^ ndime 2 Wonani Vyakusazgirapo A1 mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, ndiposo nkhani yakuti Kodi Mungadziwe Bwanji Baibulo Lomasuliridwa Bwino?mu Gongwe la Mulinda la Chichewa la Meyi 1, 2008.

^ ndime 7 Ŵanthu ŵanyake awo ŵakusanda Baibolo ŵakukolerana yayi na ng’anamuro ili, kweni ndimo mabuku ghanyake ghakulongosolera.

^ ndime 7 Wonani Vyakusazgirapo A4, “Zina la Chiuta mu Malemba Ghachihebere,” mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya.