Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  November 2015

Mutemwenge Mzengezgani Winu Nga Umo Mukujitemwera

Mutemwenge Mzengezgani Winu Nga Umo Mukujitemwera

“Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.”—MAT. 22:39.

SUMU: 73, 36

1, 2. Chifukwa wuli Baibolo likuti titemwenge ŵanyithu?

MUKHALIRO ukuru wa Yehova ntchitemwa. (1 Yoh. 4:16) Pambere wandize pa charu chapasi, Yesu wakakhala kuchanya na awiske vyaka mabiliyoni ghanandi ndipo wakawona umo adada ŵake ŵakulongolera chitemwa. (Kol. 1:15) Yesu nayo wali na chitemwa nga mbawiske. Ivi vikutilongora kuti muwuso wa Yehova na Yesu ngwachitemwa.

2 Apo munthu munyake wakakhumbanga kumanya ilo ni dango likuru chomene, Yesu wakamuzgora kuti: “‘Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose.’ Ili ndilo ni dango likuru chomene na lakwamba. Lachiŵiri, lakuyanako nalo ni ili: ‘Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.’”—Mat. 22:37-39.

3. Kasi “mzengezgani” withu ni njani?

3 Nyengo zose tikwenera kutemwa ŵanyithu. Yesu wakati tikwenera kutemwa Yehova na mzengezgani withu. Kasi  “mzengezgani” withu ni njani? Usange tili mu nthengwa, mzengezgani withu wakwamba ni mfumu panji muwoli withu. Ŵabali na ŵadumbu mu mpingo nawo mbazengezgani ŵithu. Ŵazengezgani ŵithu ŵanyake ni ŵanthu awo tikuŵapharazgira makani ghawemi. Mu nkhani iyi tisambirenge umo tingalongolera kuti tikutemwa ŵazengezgani ŵithu.

MUTEMWENGE MUNYINU WA MUNTHENGWA

4. Kasi nthengwa yingenda wuli makora mazuŵa ghano?

4 Yehova wakalenga Adamu na Eva na kuŵakwatiska. Iyi ndiyo yikaŵa nthengwa yakwamba. Yehova wakakhumbanga kuti Adamu na Eva ŵakondwenge na nthengwa yawo, kweniso kuti ŵababe ŵana na kuzuzga charu chapasi. (Gen. 1:27, 28) Kweni ŵati ŵatondeka kupulikira dango la Yehova, nthengwa yawo yikaleka kwenda makora. Tose tili kuhara kwananga na nyifwa chifukwa ŵapapi ŵithu ŵakwamba ŵakaleka kupulikira. (Rom. 5:12) Nangauli tili ŵakwananga, kweni Baibolo likuti ŵakutorana ŵangaŵa ŵakukondwa. Yehova, uyo wakambiska nthengwa, wapeleka Baibolo ilo lili na ulongozgi uwemi chomene ku ŵafumu na ŵawoli.—Ŵazgani 2 Timote 3:16, 17.

5. Chifukwa wuli ŵakutorana ŵakwenera kutemwana?

5 Baibolo likuti ŵakutorana ŵakukondwa chomene para ŵakutemwana. Fundo iyi njaunenesko nadi. Paulosi wakalongosora umo chitemwa chanadi chikuŵira, wakati: “Chitemwa chikuzikira ndipo ntchalusungu. Chitemwa chilije sanji. Chikujilumba yayi, chikujitukumura yayi, chikuchita mwambura kwenelera yayi, chikupenja vyake pera yayi, ndipo chikukwiya luŵiro yayi. Chitemwa chikusunga vyakusingo yayi. Chikusekelera na kwananga yayi, kweni chikusekelera na unenesko. Chikubenekelera vinthu vyose, chikupulikana vinthu vyose, chikugomezga vinthu vyose, chikuzizipizga vinthu vyose. Chitemwa chikumara yayi.” (1 Kor. 13:4-8) Nthengwa yithu yingenda makora usange tingalondezga mazgu gha Chiuta agha.

Ŵakutorana ŵakukondwa para ŵakulondezga ulongozgi wa mu Baibolo (Wonani ndime 6, 7)

6, 7. (a) Kasi Baibolo likuti wuli pa nkhani ya umutu? (b) Kasi mfumu wakwenera kuchita wuli na muwoli wake?

6 Yehova ndiyo wakasankha uyo wakwenera  kuŵa mutu mu nthengwa. Paulosi wakalongosora kuti: “Nkhukhumba kuti mumanye kuti mutu wa mwanalume waliyose ni Khristu, mutu wa mwanakazi ni mwanalume, ndipo mutu wa Khristu ni Chiuta.” (1 Kor. 11:3) Yehova wakukhumba kuti mfumu watemwenge muwoli wake ndipo wangaŵanga wankhaza yayi. Yehova wakulongora umutu wake mwalusungu kweniso mwachitemwa. Lekani Yesu wakutemwa na kuchindika chomene Chiuta. Yesu wakati: “Nkhutemwa Adada.” (Yoh. 14:31) Yehova wamuchitirenge nkhaza, mphanyi Yesu wakayowoya yayi mazgu agha.

7 Baibolo likuti mfumu wachindikenge muwoli wake. (1 Pet. 3:7) Kasi mfumu wangachindika wuli muwoli wake? Wakwenera kughanaghanira na kuchindika maghanoghano gha muwoli wake. Baibolo likuti: “Ŵafumu, lutilirani kutemwa ŵawoli ŵinu, umo Khristu nayo wakatemwera mpingo na kujipeleka yekha chifukwa cha iwo.” (Efe. 5:25) Yesu wakapeleka umoyo wake chifukwa cha ŵalondezgi ŵake. Para mfumu wakutemwa muwoli wake, chiŵenge chipusu kuti muwoli nayo wamutemwenge na kumuchindika.—Ŵazgani Tito 2:3-5.

MUTEMWENGE ŴABALI NA ŴADUMBU

8. Kasi tikwenera kuchita nawo wuli ŵabali ŵithu ŵauzimu?

8 Mazuŵa ghano, pali ŵabali na ŵadumbu mamiliyoni ghanandi awo ŵakusopa Yehova. Kasi tikwenera kuchita nawo wuli ŵabali ŵithu ŵauzimu aŵa? Baibolo likuti: “Tiyeni tichite icho ntchiwemi kwa wose, kweni chomene kwa awo mbamoza na ise mu chipulikano.” (Gal. 6:10; ŵazgani Ŵaroma 12:10.) Mpositole Petrosi wakalemba kuti: “Sono pakuti mwajitozga mwa kupulikira unenesko, lekani mukutemwa ŵabali kwambura upusikizgi, ntheura mutemwanenge chomene kufumira mu mtima. Kuluska vyose mutemwanenge chomene.”—1 Pet. 1:22; 4:8.

9, 10. Kasi ntchivichi icho chikutovwira kuti tiŵe ŵakukolerana?

9 Ubali withu wa pa charu chose ngwapadera chomene. Chifukwa wuli tikuyowoya nthena? Chifukwa tikutemwana zanadi. Kweniso chifukwa chakuti tikutemwa Yehova na kupulikira malango ghake, iyo wakutipa mzimu wake utuŵa uwo ukutovwira kuti tilutilire kutemwana zanadi pa charu chose.—Ŵazgani 1 Yohane 4:20, 21.

10 Paulosi wakachiska Ŵakhristu kuti ŵatemwanenge. Iyo wakati: “Vwarani mtima wa chiwuravi, lusungu, kujiyuyura, kuzika, na kuzikira. Lutilirani kuzizipizgirana na kugowokerana na mtima wose usange munthu wali na chifukwa chakudandawulira na munyake. Nga umo Yehova wakamugowokelerani na mtima wose, ndimo namweso muchitirenge. Kweni padera pa vinthu vyose ivi, vwarani chitemwa, pakuti chitemwa chikukakilira ŵanthu pamoza.” (Kol. 3:12-14) Tikuwonga chomene kuti chitemwa chikutovwira kuti tiŵe ŵakukolerana pa charu chose.

11. Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumanyikwa wuli?

11 Ŵanthu ŵakumanya kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ndiwo ŵakusopa nadi Chiuta chifukwa ŵakutemwa na kukolerana zanadi. Yesu wakati: “Usange mukutemwana, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane.” (Yoh. 13:34, 35) Mpositole Yohane wakalemba kuti: “Ŵana ŵa Chiuta na ŵana ŵa Dyabulosi ŵakumanyikwa na fundo iyi: Waliyose uyo wakuleka kuchita urunji na uyo wakuleka kutemwa mubali wake ngwakufuma  kwa Chiuta yayi. Pakuti uwu mbuthenga uwo mukapulika pakwamba, wakuti titemwanenge.” (1 Yoh. 3:10, 11) Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumanyikwa kuti Mbakhristu ŵaunenesko chifukwa ŵakutemwana na kukolerana, kweniso mbanthu awo Yehova waŵatuma kuti ŵapharazge makani ghawemi gha Ufumu pa charu chose.—Mat. 24:14.

KUWUNJIKA “MZINDA UKURU”

12, 13. Kasi “mzinda ukuru” ukuchita vichi mazuŵa ghano? Kasi Yehova wawuchitirenge vichi sonosono apa?

12 Ŵateŵeti ŵanandi ŵa Yehova ŵali mu gulu la “mzinda ukuru,” uwo ukufuma mu mitundu yose na mafuko na ŵanthu na malulimi. Mzinda uwu ukwimilira “panthazi pa chitengo [cha Chiuta] na panthazi pa Mwana wa mberere,” uyo ni Yesu Khristu. Kasi iwo mbanjani? Baibolo likuti: “Aŵa ndiwo ŵafuma mu suzgo yikuru, ndipo ŵachapa minjilira yawo na kuyituŵiska mu ndopa za Mwana wa mberere,” chifukwa ŵali na chipulikano mu sembe yakuwombora ya Yesu. Gulu ili likutemwa Yehova na Mwana wake ndipo likumuteŵetera Chiuta “muhanya na usiku.”—Chivu. 7:9, 14, 15.

13 Sonosono apa, Yehova waparanyenge charu chiheni ichi pa “suzgo yikuru.” (Mat. 24:21; ŵazgani Yeremiya 25:32, 33.) Yehova wakuŵatemwa ŵateŵeti ŵake ndipo wazamuŵavikilira pa suzgo yikuru na kuŵanjizga mu charu chiphya. Yehova wakuŵalayizga kuti: “Wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya.”—Chivu. 21:4.

14. Kasi pasono mzinda ukuru ngukuru wuli?

14 Mu 1914, apo mazuŵa ghaumaliro ghakambanga, pakaŵa Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵachoko waka. Ŵakhristu ŵakuphakazgika aŵa, ŵakalimbikira kupharazga makani ghawemi. Nangauli ŵakasuzgikanga, kweni ŵakalimbikira kupharazga chifukwa cha kutemwa ŵazengezgani ŵawo kweniso Chiuta wakaŵawovwira na nkhongono ya mzimu utuŵa. Kasi ntchivichi icho chachitika? Ŵanthu ŵanandi awo wakupanga mzinda ukuru ŵakwiza mu gulu la Yehova, ndipo ŵakulindilira kuzakakhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Mazuŵa ghano pali Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakujumpha 8,000,000, ndiposo pali mipingo yakujumpha 115,400 pa charu chose. Gulu la Yehova likulutilira kukura. Mwachiyelezgero, ŵanthu ŵakujumpha 275,500 ŵakabatizika mu 2014. Ichi chikulongora kuti ŵanthu pafupifupi 5,300 ŵakabatizikanga sabata yiliyose.

15. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanandi mazuŵa ghano ŵakupulika makani ghawemi?

15 Ŵanthu ŵanandi ŵakupulika makani ghawemi gha Ufumu. Mazuŵa ghano, mabuku ghithu ghakusangika mu viyowoyero vyakujumpha 700. Magazini gha Gongwe la Mulinda ghakugaŵirika ku ŵanthu ŵanandi kuluska magazini ghanyake agho charu chikupanga. Makope ghakujumpha 52,000,000 ghakusindikizgika mwezi uliwose mu viyowoyero 247. Kweniso makope ghakujumpha 200,000,000 gha buku la Baibolo Likusambizgachi? ghasindikizgika mu viyowoyero vyakujumpha 250.

16. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanandi ŵakwiza ku gulu la Yehova?

16 Ŵanthu ŵanandi ŵakwiza mu gulu la Yehova chifukwa ŵakuwona kuti tili na chipulikano mwa Chiuta ndiposo tikugomezga Mazgu ghake, Baibolo. (1 Tes. 2:13) Nangauli Satana wakutitinkha na kutisuska, kweni Yehova wakulutilira kutitumbika.—2 Kor. 4:4.

 TEMWANI ŴANTHU WOSE

17, 18. Kasi Yehova wakukhumba kuti tiŵawonenge wuli ŵanthu awo ŵakukana kumusopa?

17 Ŵanthu ŵakupokelera uthenga withu mu nthowa zakupambapambana. Ŵanyake ŵakutegherezga uthenga withu, kweni ŵanyake ŵakuwutinkha. Kasi Yehova wakukhumba kuti tiŵawonenge wuli ŵanthu awo ŵakukana kumusopa? Usange ŵanthu ŵakukana uthenga withu, ise tilutilire kulondezga ulongozgi wa mu Baibolo, wakuti: “Ivyo mukuyowoya viŵenge vyakukondweska nyengo zose, vyakulungika na mchere, mwakuti mumanye umo mukwenera kuzgolera waliyose.” (Kol. 4:6) Para ŵanthu ŵakutisuska chifukwa cha ivyo tikugomezga, tikuyowoya nawo “mwakuzika ndiposo na ntchindi zikuru” chifukwa tikutemwa ŵazengezgani ŵithu.—1 Pet. 3:15.

18 Para ŵanthu awo tikuŵapharazgira ŵatikwiyira na kukana uthenga withu, ise tikulutilira kuŵalongora chitemwa nga umo Yesu wakachitiranga. Apo Yesu “wakatukikanga, wakawezgera kutuka yayi. Apo wakayuzgikanga, wakafingiranga yayi,” kweni wakalekera Yehova kuti ndiyo weruzge. (1 Pet. 2:23) Ntheura nyengo zose tikwenera kujiyuyura na kulondezga ulongozgi wakuti: “Lekani kuwezgera uheni pa uheni, nesi kutuka pa kutuka. Kweni mutumbikenge ŵanthu” wose.—1 Pet. 3:8, 9.

19. Kasi Yesu wakati tichitenge nawo wuli ŵalwani ŵithu?

19 Ndise ŵakujiyuyura, lekani tikupulikira fundo ya Yesu yakuti: “Mukapulika kuti kukayowoyeka kuti: ‘Utemwenge mzengezgani wako na kutinkha mulwani wako.’ Kweni ine nkhumuphalirani kuti: Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu na kulombera awo ŵakumutambuzgani, mwakuti mulongore kuti ndimwe ŵana ŵa Awiskemwe ŵakuchanya, pakuti iwo ŵakufumiskira dazi lawo pa ŵanthu ŵaheni na ŵawemi. Ndipo ŵakulokweska vula pa ŵanthu ŵarunji na ŵambura urunji.” (Mat. 5:43-45) Pakuti ndise ŵateŵeti ŵa Yehova, tikwenera kutemwa ‘ŵalwani ŵithu,’ nanga nipara ŵatichitira vinthu vyambura kwenelera.

20. Chifukwa wuli mu charu chiphya waliyose wazamutemwanga Yehova ndiposo mzengezgani wake? (Wonani chithuzi chakwamba.)

20 Nyengo zose tilongore kuti tikutemwa Yehova na ŵazengezgani ŵithu. Awo ŵakukana na kususka uthenga withu nawo tikwenera kuŵawovwira para ŵakukhumbikwira wovwiri. Paulosi wakati: “Muleke kuŵa na ngongoli ya kanthu nanga nkhamoza kwa waliyose, kweni mutemwanenge, chifukwa uyo wakutemwa munyake wafiska dango. Pakuti malango ghakuti: ‘Ungaleŵanga chara, ungakomanga munthu chara, ungibanga chara, ungadokeranga chara,’ na dango linyake lililose ilo liliko, ghose ghakakika mu mazgu agha ghakuti: ‘Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.’ Uyo wakutemwa mzengezgani wake wakumuchitira viheni yayi. Ntheura chitemwa chikufiska dango.” (Rom. 13:8-10) Tikukhala mu charu icho chikulongozgeka na Satana, ndipo ŵanthu ŵake mbambura kukolerana kweniso mbankhaza. Kweni ise Ŵakaboni ŵa Yehova tikutemwa ŵazengezgani ŵithu. (1 Yoh. 5:19) Para Yehova wazakaparanya Satana na viŵanda vyake kweniso ŵanthu ŵaheni, ŵanthu wose ŵazamutemwananga zanadi. Iyi yizamuŵa nyengo yakukondweska chomene chifukwa ŵanthu wose pa charu chapasi ŵazamutemwanga Yehova na ŵazengezgani ŵawo.