Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nawona Uwemi Wakusendelera kwa Chiuta

Nawona Uwemi Wakusendelera kwa Chiuta

NKHALEKA kukura apo nkhaŵa na vyaka 9. Nangauli pasono nili na vyaka 43, kweni nkhutalika waka mita yimoza (mafiti ghatatu). Ŵapapi ŵane ŵakati ŵamanya suzgo lane, ŵakaniphalira kuti nilimbikirenge ntchito kuti nileke kughanaghanira waka za msinkhu wane. Ntheura nkhamba kuchita bizinesi yakuguliska vipasi. Nkhaŵa na kathebulu ako nkhaguliskirangapo vipasi ndipo nyengo zose nkhawoneseskanga kuti nkhakutowa. Ichi chikawovwira kuti makasitomara ghanandi ghanitemwenge.

Nangauli nkhalimbikiranga ntchito, kweni vinthu vikasintha yayi pa umoyo wane. Chifukwa cha ufupi, nkhatondekanga nanga nkhufikira pa kauntala mu sitoro. Vinthu vinandi vikaŵa nga ni para vili kupangikira ŵanthu awo mbatali pera. Nangauli nkhadandauranga chifukwa cha msinkhu wane, kweni vinthu vikasintha chomene apo nkhaŵa na vyaka 14.

Zuŵa linyake, ŵanakazi ŵaŵiri awo ŵakaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵakiza na kunigura vipasi. Pamasinda ŵakamba kunisambizga Baibolo. Nkhamanya kuti kusambira za Yehova na ivyo wakukhumba, nkhuwemi chomene kuluska kughanaghanira waka za msinkhu wane. Kumanya fundo iyi kukanovwira chomene. Lemba lane la pa mtima ni Salmo 73:28. Chigaŵa chakwamba cha lemba ili chikuti: ‘Kwa ine, ntchiwemi kusendelera kwa Chiuta.’

Umoyo wane ukasintha chomene tikati tasamukira ku Burkina Faso. Apo nkhaŵa ku Côte d’Ivoire, ŵanthu ŵakanizgoŵera chomene. Kweni nkhaŵa mulendo ku ŵanthu ŵa ku Burkina Faso, ndipo ŵakanidodoliskanga chomene. Ntheura mu mazuŵa ghakwambilira nkhakhalanga waka mu nyumba. Kweni nkhakumbuka uwemi wa kusendelera kwa Yehova. Nkhalembera kalata ku ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova, ndipo ŵakanitumira munthu wakwenelera kuti wanisambizgenge Baibolo. Munthu uyu wakaŵa mishonale, zina lake Nani. Wakiza pa njinga yake yamoto.

Misewu yikaŵa yakusuzga chomene chifukwa cha mchenga na mathipa. Para Nani wakwiza kuzakanisambizga, kanandi wakawanga na njinga yake. Kweni wakaleka yayi kunisambizga. Zuŵa linyake wakanipempha kuti nilute nayo ku maungano. Nkhafipa mtima kuti para nafuma pa nyumba, ŵanthu ŵamunidodoliska chomene. Kweniso njinga yake yikasuzgikanga pakwenda, ntheura nkhawona kuti para tipakanenge ndikuti tasazgiraposo suzgo linyake. Ndipouli, nkhazomera kuluta ku maungano, chifukwa chigaŵa  chachiŵiri cha lemba lane la pa mtima la Salmo 73:28 chikuti: ‘Naŵika Fumu Yikuru Yehova kuŵa malo ghane ghakubisamamo.’

Nangauli mu nthowa tikawanga, kweni tikawelera yayi chifukwa tikanweka kuluta ku maungano. Nkhati nanjira mu Nyumba ya Ufumu, nkhakondwa kuti ŵabali na ŵadumbu ŵakanipokelera makora. Ivi vikapambana chomene na umo ŵanthu ŵanyake ŵakaniwoneranga. Pakati pajumpha myezi 9, nkhabatizika.

Chigaŵa chachitatu cha Salmo 73:28 chikuti: ‘Nipharazge milimo yinu yose.’ Nkhamanya kuti chiŵenge chipusu yayi kupharazga. Nkhukumbuka ivyo vikachitika paulendo wakwamba apo tikapharazganga ku nyumba na nyumba. Ŵana na ŵalara wuwo ŵakanidodoliskanga chomene. Ŵanyake ŵakanilondezganga na kuyezga umo nkhwendera. Ivi vikaniŵinya chomene, kweni nkhalutilira kupharazga chifukwa nkhamanya kuti nawo ŵakukhumbikwira Paradiso nga ndine.

Nkhagura njinga ya ŵanthu ŵakupendera kuti nenderenge mu uteŵeti. Para tafika pa chikwera, uyo nenda nayo wakanikankhanga ndipo para tafika pa chikhizga, nayo wakadukirangapo. Nangauli pakwamba chikaŵanga chakusuzga kupharazga, kweni ntchito iyi yikanovwira chomene kuti niŵe wachimwemwe. Nakuti mu 1998, nkhamba kuchita upayiniya wanyengozose.

Nkhasambiranga Baibolo na ŵanthu ŵanandi, ndipo 4 ŵali kubatizika. Kweniso ndine wakukondwa kuti munung’una wane wali kusambira unenesko. Nkhukhozgeka chomene para nkhupulika kuti ŵanthu awo nkhasambiranga nawo Baibolo ŵakukoleska unenesko. Mwachiyelezgero, zuŵa linyake nkhapokera kalata kufuma ku Côte d’Ivoire. Pa nyengo iyi nkhaŵa kuti nkhulwara maleriya. Kalata iyi yikafuma kwa mwana munyake uyo nkhamba kusambira nayo Baibolo apo wakaŵa ku yunivesite ya ku Burkina Faso. Sambiro ili nkhalekera mubali munyake. Pamanyuma, msambiri uyu wakasamira ku Côte d’Ivoire. Mu kalata yake wakalongosora kuti sono ni mupharazgi wambura kubatizika. Nkhakondwa chomene na nkhani iyi.

Wupu unyake uwo ukovwira ŵanthu ŵakupendera ukanisankha kuti nisambire ntchito yakusona. Msambizgi munyake wakawona luso lane, ndipo wakati: “Tikusambizge kupanga sopo.” Ŵakanisambizga nadi kupanga sopo. Nkhupanga sopo wakuchapira na kugezera. Sopo uyo nkhupanga ŵanthu ŵakumutemwa chomene ndipo ŵakunovwira kusaska. Nkhwenda pa njinga yane ya moto pakukapelekera sopo ku makasitomara ghane. Ntchito iyi yikunovwira kusanga ndalama.

Chachitima ntchakuti mu 2004, nkhaleka upayiniya chifukwa cha suzgo la msana. Kweni nichali kupharazga nyengo zose.

Ŵanthu ŵakunimanya kuti nkhutemwa kumwemwetera. Ndine wakukondwa chifukwa nawona uwemi wakusendelera kwa Chiuta.—Yakuyowoyeka na Sara Maiga.