Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Yehova Wakulongora Wuli Kuti Wakutitemwa?

Kasi Yehova Wakulongora Wuli Kuti Wakutitemwa?

“Wonani chitemwa icho Adada ŵalongora kwa ise.”—1 YOH. 3:1.

SUMU: 91, 13

1. Kasi mpositole Yohane wakutichiska kuchita vichi, ndipo chifukwa wuli?

MPOSITOLE YOHANE wakutichiska kuti tighanaghanirenge chomene umo Yehova wakutitemwera. Iyo wakati: “Wonani chitemwa icho Adada ŵalongora kwa ise.” (1 Yoh. 3:1) Para tikughanaghanira chitemwa cha Yehova na umo wakuchilongolera kwa ise, tiŵenge nayo paubwezi ndipo timutemwenge chomene.

2. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanyake ŵakukayikira kuti Chiuta wakuŵatemwa?

2 Ntchachitima kuti ŵanthu ŵanyake ŵakukayikira kuti Yehova wakuŵatemwa. Iwo ŵakughanaghana kuti wakuŵapwelelera yayi. Ŵakugomezga kuti Yehova wakupanga waka malango na kulanga wose awo ŵakuleka kumupulikira. Chifukwa cha visambizgo vyautesi, ŵanji ŵakughanaghana kuti Chiuta ngwankhaza ndipo vingachitika yayi kuti ŵanthu ŵamutemwenge. Ŵanyake ŵakughanaghana kuti Chiuta wakutemwa ŵanthu wose, kwali ŵakuchita viwemi panji yayi. Kweni imwe mukumumanya makora Yehova chifukwa cha kusambira Baibolo. Mukumanya kuti chitemwa ni mukhaliro wake ukuru ndiposo wali kupeleka Mwana wake kuŵa sembe.  (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:8) Kweni nyengo zinyake mungakayikira kuti Yehova wakumutemwani chifukwa cha masuzgo agho mukukumana nawo.

3. Kasi tingamanya wuli kuti Yehova wakutitemwa?

3 Usange tamanya kuti Yehova ndiyo wali kutilenga na kutipa umoyo, tingapulikiska kuti wakutitemwa. (Ŵazgani Salmo 100:3-5.) Baibolo likuti munthu wakwamba, Adamu, wakaŵa “mwana wa Chiuta.” (Luka 3:38; Mat. 6:9) Yesu nayo wakasambizga kuti Yehova ni ‘Dada withu wakuchanya.’

4. (a) Kasi Yehova ni Dada wuli? (b) Kasi tidumbiskanenge vichi mu nkhani iyi na yakulondezgapo?

4 Ŵanthu ŵanyake ŵakuzomerezga yayi kuti dada wangaŵa munthu wachitemwa. Panji ŵakughanaghana nthena chifukwa cha nkhaza izo adada ŵawo ŵakaŵachitiranga apo ŵakaŵa ŵana. Yehova ndimo waliri yayi, iyo wakuchitira nkhaza ŵana ŵake chara. Yehova ni dada muwemi chomene. (Sal. 27:10) Iyo wakutitemwa chomene kweniso wakutipwelelera. Para tamanya kuti Yehova wakutitemwa, nase timutemwenge chomene. (Yak. 4:8) Mu nkhani iyi tidumbiskanenge fundo zinayi izo zikulongora kuti Yehova wakutitemwa. Mu nkhani yakulondezgapo, tizamudumbiskana nthowa zinayi izo ise tingalongolera kuti tikumutemwa Yehova.

YEHOVA NI MUPI WACHITEMWA

5. Kasi Paulosi wakaŵaphalira vichi ŵanthu ŵa ku Ateni?

5 Apo mpositole Paulosi wakaŵa mu Msumba wa Ateni ku Girisi, wakasanga ŵanthu ŵanandi ŵakusopa vikozgo ndipo ŵakagomezganga kuti ndivyo vikaŵapa umoyo. Paulosi wakaŵaphalira kuti: “Chiuta uyo wakalenga charu na vyose ivyo vilimo, . . . wakupeleka ku ŵanthu wose umoyo na mvuchi na vinthu vyose. . . . Pakuti mwa iyo tili ŵamoyo, tikwenda ndipo tiliko.” (Mil. 17:24, 25, 28) Yehova wakutitemwa ndipo wakutipa chilichose kuti tikondwenge na umoyo. Tiyeni tiwone vinthu vinyake ivyo watipa.

6. Kasi charu chapasi chili na vichi ivyo vikulongora kuti Yehova wakutitemwa? (Wonani chithuzi chakwamba.)

6 Yehova wali kulenga charu chakutowa chomene kuti tikhalengemo. (Sal. 115:15, 16) Charu chapasi chili kulengeka mwapadera chomene kuluska mapulaneti ghanyake ghose. Ŵasayansi ŵali kusanga mapulaneti ghanyake ghanandi, kweni pa mapulaneti ghose agha, ni charu chapasi pera icho chili na vinthu vyakukhumbikwa pa umoyo wa ŵanthu. Yehova wali kutipa chilichose icho chikukhumbikwa pa umoyo withu. Kweniso wali kulenga charu chakutowa ichi kuti tikhalengemo mwakukondwa. (Yes. 45:18) Tikukhorwa kuti Yehova wakutitemwa chomene para tikughanaghanira vya chikaya chithu icho watipa.—Ŵazgani Job 38:4, 7; Salmo 8:3-5.

7. Kasi umo Yehova wali kutilengera, vikulongora wuli kuti wakutitemwa?

7 Chifukwa cha chitemwa, Yehova wali kutilenga mu nthowa yakuti tiyezgenge mikhaliro yake. (Gen. 1:27) Ichi chikulongora umo wakutitemwera, ndipo nase tikwenera kumutemwa. Yehova wakumanya kuti tingaŵa ŵakukondwa para tili nayo paubwezi. Nakuti ndimo vikuŵira mu mbumba, ŵana ŵakukondwa chomene para ŵapapi ŵawo ŵakuŵatemwa. Yesu wakati tingaŵa ŵakukondwa chomene usange tili paubwezi na Dada withu,  Yehova. (Mat. 5:3) Yehova, Dada withu wachitemwa, “wakutipa kwawanangwa vinthu vyose ivyo ise tikukondwa navyo.”—1 Tim. 6:17; Sal. 145:16.

YEHOVA WAKUTISAMBIZGA UNENESKO

8. Chifukwa wuli Yehova wakutisambizga?

8 Ŵapapi ŵakutemwa ŵana ŵawo ndipo ŵakukhumba yayi kuti ŵapuluskike panji kupusikika. Kweni mazuŵa ghano, ŵapapi ŵanandi ŵakutondeka kusambizga makora ŵana ŵawo. Chifukwa wuli? Chifukwa ŵapapi ŵanandi ŵakukana kulondezga fundo za mu Baibolo izo zikovwira kumanya chiwemi na chiheni. Ntheura ŵakukumana na masuzgo ghanandi. (Zinth. 14:12) Kweni Yehova wakuŵasambizga makora ŵana ŵake chifukwa ni ‘Chiuta waunenesko.’ (Sal. 31:5) Iyo wakutisambizga kuti timanye unenesko kweniso umo tingamusopera. Wakutiphalira ivyo tingachita kuti tiŵe ŵakukondwa. (Ŵazgani Salmo 43:3.) Kasi Yehova wativumbulira unenesko wuli kulongora kuti wakutitemwa?

Ŵapapi Ŵachikhristu ŵakuyezga Yehova para ŵakusambizga ŵana ŵawo unenesko na kuŵawovwira kuti ŵaŵe paubwezi na Yehova (Wonani ndime 8-10)

9, 10. (a) Chifukwa wuli Yehova wakukhumba kuti timumanye? (b) Chifukwa wuli tikwenera kulongozgeka na Chiuta?

9 Chakwamba, Yehova wakutilongosolera vinandi vya iyo kuti timumanye makora. (Yak. 4:8) Watiphalira zina lake. Nakuti zina lakuti Yehova, likuzunulika chomene mu Baibolo kuluska mazina ghanyake agho Chiuta wakumanyikwa nawo. Watiphaliraso mikhaliro yake. Kweniso ivyo wali kulenga vikulongora kuti Yehova wali na nkhongono kweniso ngwavinjeru. (Rom. 1:20) Baibolo likutiphalira kuti ni murunji kweniso wakutitemwa chomene. Para tayimanya makora mikhaliro ya Yehova, tisendelerenge kwa iyo.

10 Yehova wakutivumbuliraso khumbo lake. Wakutiphalira kuti tili mu mbumba yake. Wakutisambizga ivyo taŵana ŵake tikwenera kuchita kuti tose tiŵe ŵakukolerana. Baibolo likuti Chiuta wandatilenge na wanangwa wakuti tijilongozgenge tekha. (Yer. 10:23) Yehova ndiyo wakumanya icho chingatovwira. Para tikuzomera mazaza ghake na kumupulikira, tiŵenge pa mtende kweniso ŵakukondwa. Yehova wakutitemwa lekani wakutisambizga vyose ivi.

11. Kasi Yehova watilayizga vichi?

11 Dada wachitemwa wakughanaghanira chomene umoyo wa munthazi wa ŵana ŵake. Wakukhumba kuti ŵazakaŵe na umoyo uwemi. Kweni ntchachitima kuti ŵapapi ŵanandi ŵakumanya yayi vinthu vyakwenelera ivyo vingazakawovwira ŵana ŵawo munthazi. Ntheura ŵakutangwanika chomene na vinthu vyambura chandulo. (Sal. 90:10) Ise tikumuwonga chomene Dada withu Yehova, chifukwa wakutisambizga ivyo tingachita kuti tiŵe ŵakukondwa sono kweniso kuti tizakasange umoyo wamuyirayira uwo watilayizga.

YEHOVA WAKUCHENYA NA KULANGA ŴANA ŴAKE

12. Kasi Yehova wakalongora wuli kuti wakafipira mtima Kayini na Baruki?

12 Yehova wakati wamanya kuti Kayini wakukhumba kuchita chiheni, wakayezga kumovwira. Wakamufumba kuti: ‘Chifukwa wuli wakalipa nthena ndipo chisko chako chawirachi? Para ungamba kuchita makora, kasi ningaleka kukondwa nawe? Kasi iwe utondenge [kwananga]?’ (Gen. 4:6, 7) Kayini wakamupulikira yayi Yehova ndipo wakasangana na masuzgo.  (Gen. 4:11-13) Nyengo yinyakeso, Yehova wakawona kuti Baruki, mulembi wa Yeremiya, wamba kujipenjera vinthu vikuru. Ntheura Yehova wakaphalira Baruki kuti wasinthe maghanoghano ghake ghaheni. Mwakupambana na Kayini, Baruki wakapulikira ulongozgi wa Yehova ndipo wakapona.—Yer. 45:2-5.

13. Chifukwa wuli Yehova wakazomerezga kuti ŵateŵeti ŵake ŵakumane na masuzgo?

13 Paulosi wakalemba kuti: “Yehova wakulanga awo wakuŵatemwa, nakuti wakuthyapura waliyose uyo wamupokelera kuŵa mwana wake.” (Heb. 12:6) Mu Baibolo mazgu ghakuti kulanga, ghakung’anamuraso kusambizga. Baibolo likuzunura ŵateŵeti ŵanandi ŵakugomezgeka awo Yehova wakaŵasambizga. Mwachiyelezgero, Yosefe, Mozesi, na Davide, ŵakakumana na masuzgo ghakuru. Yehova wakaŵataya chara apo ŵakasuzgikanga. Ivyo ŵakasambira apo ŵakasuzgikanga vikaŵawovwira kuti ŵachite makora milimo yikuru iyo Yehova wakaŵapa pamasinda. Para tikuŵazga nkhani za mu Baibolo izo zikulongora umo Yehova wakovwilira na kusambizgira ŵanthu ŵake, tikupulikiska kuti wakutitemwa.—Ŵazgani Zintharika 3:11, 12.

14. Kasi Yehova wakulongora wuli kuti wakutitemwa para tachita kwananga?

14 Yehova wakulutilira kutitemwa nanga ni para tamunangira. Iyo wakugowokera awo ŵakuzomera chilango chake na kuleka zakwananga zawo. (Yes. 55:7) Kasi fundo iyi yikulongorachi? Yikulongora kuti Yehova ni Chiuta walusungu chomene. Davide wakati: ‘Yehova  wakugowokera maubudi ghithu ghose, na kuchizga nthenda zithu zose. Wakuwezga umoyo withu ku khululu, wakutivwalika chitemwa chake na lusungu nga ni mphumphu. Umo uliri utali kufuma kumafumiro gha dazi kuya kumanjiliro gha dazi, ndimo waŵikira maubudi ghithu kutali na ise.’ (Sal. 103:3, 4, 12) Yehova wakutilanga na kutisambizga mu nthowa zinandi. Kasi tikupulikira para Yehova wakutilanga? Nyengo zose tikwenera kukumbuka kuti Yehova wakutilanga chifukwa chakuti wakutitemwa.—Sal. 30:5.

YEHOVA WAKUTIVIKILIRA

15. Kasi Yehova wakulongoraso wuli kuti wakutitemwa?

15 Dada wachitemwa wakuvikilira mbumba yake. Yehova nayo ndimo wakuchitira na ise. Wamasalimo wakati Yehova ‘wakusunga umoyo wa ŵakugomezgeka ŵake. Wakuŵathaska mu woko la muheni.’ (Sal. 97:10) Mwachiyelezgero, tikuvikilira chomene maso ghithu chifukwa ngakuzirwa. Yehova nayo wakuvikilira ŵanthu ŵake chifukwa mbakuzirwa chomene kwa iyo.—Ŵazgani Zekariya 2:8.

16, 17. Kasi Yehova wakuvikilira wuli ŵateŵeti ŵake?

16 Yehova wakutuma ŵangelo kuti ŵavikilire ŵanthu ŵake. (Sal. 91:11) Usiku unyake, mungelo yumoza wakakoma ŵasilikari 185,000 Ŵaasiriya na kuponoska ŵanthu ŵa Chiuta. (2 Mathe. 19:35) Mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, ŵangelo ŵakathaska Petrosi, Paulosi, na ŵasambiri ŵanyake mu jele. (Mil. 5:18-20; 12:6-11) Sonosono apa mu charu chinyake mu Africa, mukaŵa nkhondo yakofya chomene. Mu charu ichi, mukazara unkhungu, mbembe, kukolelera ŵanakazi, na kukomana. Palije yumoza wa ŵabali ŵithu uyo wakafwa pa nkhondo iyi, kweni katundu wa ŵabali ŵanandi wakasakazika. Ŵabali ŵithu aŵa ŵakawona kuti Yehova wakuŵatemwa na kuŵapwelelera. Ŵakalutilira kukondwa nangauli ŵakakumana na masuzgo. Mwimiliri wa ofesi yikuru ya Ŵakaboni ŵa Yehova wakati waluta ku charu ichi, wakafumba ŵabali na ŵadumbu kuti ŵayowoye umo ŵaliri. Iwo ŵakati: “Vyose vili makora, tikuwonga waka Yehova.”

17 Nyengo zinyake Yehova wakuzomerezga kuti ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka ŵakomeke nga umo vikaŵira na Stefano. Ndipouli, Yehova wakupeleka ulongozgi ku ŵanthu ŵake wose nga ni gulu kuti waŵavikilire ku mauryarya gha Satana. (Efe. 6:10-12) Ulongozgi wa Yehova tikuwusanga mu Baibolo na mu mabuku agho muzga wakutipa. Mwachiyelezgero, tikusambira za masuzgo agho tingasangana nagho para tikugwiliskira ntchito uheni intaneti, kutemwa chomene ndalama, na kuwonelera mafilimu agho ghakukhuŵilizga nkharo ziheni. Nadi, Yehova wakutitemwa chomene ndipo wakukhumba kutivikilira.

MWAŴI UKURU

18. Kasi imwe mukujipulika wuli kuti Yehova wakumutemwani?

18 Mozesi wakajiwonera yekha umo Yehova wakamutemweranga. Iyo wakati: ‘Mulenji mutikhorweske na lusungu lwinu, mwakuti tichemerezge mwachimwemwe na kusekelera mazuŵa ghithu ghose.’ (Sal. 90:14) Nase tili na mwaŵi ukuru chomene chifukwa tikujiwonera tekha umo Yehova wakutitemwera. Tikujipulika nga ni mpositole Yohane uyo wakati: “Wonani chitemwa icho Adada ŵalongora kwa ise.”—1 Yoh. 3:1.