Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  August 2015

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

“Virwa Vyamunyanja Navyo Visekelere!”

“Virwa Vyamunyanja Navyo Visekelere!”

Zuŵa ilo nizamuliluwa cha. Pakaŵa pa Meyi 22, 2000. Nkhaŵa na ŵabali ŵakufuma mu vyaru vyakupambanapambana. Tikaŵa mu chipinda icho Wupu Wakulongozga ukuchitira maungano. Tikalindiliranga ŵabali ŵa mu Komiti ya vya Kulemba kuti tiŵalongosolere ivyo tasanga vyakukhwaskana na mulimo wakung’anamura. Masabata ghachoko waka kumanyuma, tikasanda masuzgo agho ŵakung’anamura mabuku ghithu ŵakukumana nagho. Pa zuŵa ili tikaphalira komiti iyi masachizgo agho ghangawovwira awo ŵakung’anamura mabuku ghithu. Kweni chifukwa wuli ungano uwu ukaŵa wakuzirwa? Pambere nindazgore fumbo ili, lekani nimuphalirani dankha vya umoyo wane.

Nkhabatizikira ku Queensland, nkhachita upayiniya ku Tasmania ndipo nkhachita umishonale ku Tuvalu, Samoa, na Fiji

NKHABABIKIRA ku Queensland, Australia, mu 1955. Nkhati nababika waka, amama ŵane a Estelle ŵakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵakabatizika mu 1956, ndipo adada ŵane a Ron ŵakamba unenesko pati pajumpha vyaka 13. Ine nkhabatizikira ku Queensland mu 1968.

Nkhatemwanga chomene kuŵerenga mabuku ndiposo nkhakondwanga para nkhupulika ŵanthu ŵakuyowoya viyowoyero vinyake. Para taluta kukatembeya, ŵapapi ŵane ŵakadandawuranga chifukwa nkhasuŵiliranga kuŵerenga mabuku m’malo mwakuwona malo ghachilendo. Kweni ku sukulu nkhachitanga makora chifukwa cha kutemwa kuŵerenga. Apo nkhaŵa ku sekondare ku Glenorchy pa chirwa cha Tasmania, nkhaŵa na mwaŵi wakuti nkhasambire ku mayunivesite ghakupambanapambana.

Pa nyengo iyi nkheneranga kusankha pakati pa kuluta ku yunivesite na kuteŵetera Yehova. Nangauli nkhatemwanga kuŵerenga mabuku, kweni nkhuwonga kuti amama ŵakanovwira kuti nitemwenge chomene Yehova. (1 Kor. 3:18, 19) Nkhati namalizga masambiro gha ku sekondare, ŵapapi ŵane ŵakanizomerezga kuti nileke sukulu.  Ntheura mu Janyuwale 1971, apo nkhaŵa na vyaka 15, nkhamba upayiniya.

Nkhachita upayiniya kwa vyaka 8 ku Tasmania. Nkhatora kamwali kakutowa ka ku Tasmania, zina lake Jenny Alcock. Tikachitira lumoza upayiniya wapadera kwa vyaka vinayi mu Smithton na Queenstown.

KU VIRWA VYA KU PACIFIC

Mu 1978, tikaluta ku ungano wa mitundu yose ku Port Moresby, Papua New Guinea. Nichali kukumbuka nkhani iyo mishonale munyake wakayowoya mu Chihiri Motu. Nangauli nkhapulikanga yayi ivyo wakayowoyanga, kweni nkhani yake yikanichiska kuti nane niŵe mishonale, nisambire viyowoyero vinyake na kuzakayowoya nkhani nga ndiyo. Nkhawona kuti para ningasambira viyowoyero vinyake vinganovwira pakuteŵetera Yehova.

Tikati tawelera ku Australia, tikakondwa chomene chifukwa ŵakatituma kukachita umishonale ku Funafuti, pa chirwa cha Tuvalu, icho kale chikachemekanga Ellice. Tikafika pa chirwa ichi mu Janyuwale 1979. Pa nyengo iyi mu Tuvalu mukaŵa waka ŵapharazgi ŵatatu ŵakubatizika.

Ine na Jenny ku Tuvalu

Chikaŵa chinonono chomene kusambira chiyowoyero cha ŵanthu ŵa ku Tuvalu. Buku ilo ŵakaŵa nalo mu chiyowoyero ichi likaŵa waka “Tesitamenti la Sono.” Pakaŵavya dikishonare panji sukulu yiliyose yakusambizga chiyowoyero ichi. Ntheura zuŵa lililose tikayezgayezganga kusambira mazgu 10 kufika 20. Kweni mazgu ghanandi agho tikasambiranga tikaghapulikiskanga yayi. M’malo mwa kuphalira ŵanthu kuti vyamizimu ni viheni, tikatenge muleke kupimira sikelo na kwendera ndodo. Ndipouli, tikeneranga kusambira Chituvalu kuti tovwire ŵanthu awo tikasambiranga nawo Baibolo. Ntheura tikagongowa yayi. Pakati pajumpha vyaka, mwanakazi munyake uyo tikasambiranga nayo Baibolo wakatiphalira kuti: “Tikukondwa chomene chifukwa sono mukuyowoya chiyowoyero chithu. Pakwamba tikamanyanga yayi ivyo mukakhumbanga kuyowoya.”

Pakaŵa chinthu chinyake icho chikatovwira kuti tisambire luŵiro Chituvalu. Pakuti nyumba ya renti yikasoŵa, tikamba kukhala mu muzi unyake na banja la Ŵakaboni. Ivi vikawovwira kuti zuŵa lililose tiyowoyenge Chituvalu na kuzgoŵera umoyo wa mukaya. Tikamba kuyowoya waka Chituvalu chifukwa tikaleka kuyowoya Chingelezi kwa nyengo yitali.

Ŵanthu ŵanandi ŵakamba kusambira unenesko. Kweni tikaŵavya mabuku gha chiyowoyero chawo. Tikaŵavya chilichose chakuti tiŵape kuti ŵakaŵazgenge paŵekha. Ŵakati ŵamba kwiza ku  maungano ŵakaŵavya buku la sumu mu chiyowoyero chawo na mabuku ghanyake ghakuti ŵanozgekerenge para ŵakwiza ku maungano. Tikajifumbanga kuti, ‘Kasi ŵakurenge wuli mwauzimu na kubatizika?’ Ŵanthu aŵa ŵakeneranga kusambira unenesko mu chiyowoyero chawo. (1 Kor. 14:9) Fumbo linyake ilo tikajifumba likaŵa lakuti, ‘Kasi mabuku ghangang’anamulika mu chiyowoyero cha ku Tuvalu icho chili waka na ŵanthu pafupifupi 15,000?’ Yehova wakazgora mafumbo agha, ndipo tikasambira kuti (1) Iyo wakukhumba kuti Mazgu ghake ghapharazgike “mu virwa vya kutali,” ndipo (2) wakukhumba kuti ŵanthu ‘ŵakujiyuyura na ŵakuzika’ ŵasange chiphokwero mu zina lake.—Yer. 31:10; Zef. 3:12.

KUNG’ANAMURA MABUKU

Mu 1980, ofesi ya munthavi yikatipempha kuti tambe kung’anamura mabuku mu Chituvalu, kweni ise tikajiwonanga kuti tingakwaniska yayi. (1 Kor. 1:28, 29) Pakwamba tikagura makina ghakoloŵere ku boma agho tikapulintilanga mabuku ghakugwiliskira ntchito pa maungano. Tikang’anamura buku la Unenesko Weneuwo Ukulongozgera ku Umoyo wa Muyirayira mu Chituvalu na kulipulinta pa makina agha. Nichali kukumbuka umo inki yikanunkhiranga apo tikapulintanga buku ili. Pa nyengo iyi tikaŵavya magesi.

Chikaŵa chinonono kung’anamura mabuku mu Chituvalu chifukwa pakaŵavya dikishonare panji mabuku ghanyake kuti ghatovwire pa ntchito yithu. Kweni nyengo zinyake tikasanganga wovwiri munthowa iyo tikakhazganga yayi. Zuŵa linyake, nkhafika pa nyumba ya munthu munyake muchekuru uyo wakakananga kumupharazgira. Munthu uyu wakaŵa msambizgi ndipo wakanikumbuska kuti tingizangaso pa nyumba yake yayi. Pamanyuma wakati: “Nkhukhumba kumuphalirani chinthu chimoza. Umo mukulembera vinthu vinyake mu mabuku agho mukung’anamura vikupambana na umo ŵanthu ŵa kuno ku Tuvalu ŵakuyowoyera.” Munthu uyu wakaneneskanga chifukwa nkhati nafumba ŵanthu ŵanyake, nawo ŵakayowoya mwakuyana waka. Ntheura tikasintha kalembero. Nkhazizwa chomene kuti Yehova  wakatovwira kwizira mwa munthu uyo wakakananga uthenga withu, kweni wakaŵerenganga mabuku ghithu.

Uthenga wa Ufumu nambara 30 mu Chituvalu

Kapepara kakwamba ako tikang’anamura mu Chituvalu kakaŵa kakuchemera ŵanthu ku Chikumbusko cha nyifwa ya Yesu. Pamanyuma, tikang’anamura kapepara ka Uthenga wa Ufumu nambara 30 ako kakafumiskika pamoza na ka Chingelezi. Tikakondwa chomene kuti ŵanthu ŵakamba kupokera mabuku mu chiyowoyero chawo. Pachokopachoko tikamba kung’anamura maburosha na mabuku ghanyake. Mu 1983, ofesi yithu ya ku Australia yikamba kupulinta Gongwe la Mulinda la mu Chituvalu la mapeji 24, ilo likafumanga kanayi pa chaka. Mu Gongwe ili tikasambiranga ndime 7 pa mpingo sabata yiliyose. Kasi ŵanthu ŵakaghapokelera wuli mabuku ghithu? Ŵanthu ŵa ku Tuvalu ŵakutemwa chomene kuŵerenga, ntheura ŵakaghatemwanga chomene mabuku ghithu. Para buku panji magazini ghaphya ghafuma waka, wayilesi ya boma yikapharazganga ndipo nyengo zinyake ndiyo yikaŵanga nkhani yikuru pa wayilesi. *

Pakwamba tikalembanga waka pa pepara pakung’anamura. Kufuma apo tikatayipanga kanandi waka ivyo talemba pambere tindavitumizge kuti ŵakapulinte ku ofesi ya ku Australia. Nangauli ŵakapulikanga yayi Chituvalu, ŵadumbu ŵaŵiri pa ofesi iyi ŵakalembanga pa kompyuta ivyo ise talemba pa pepara. Para ŵadumbu ŵaŵiri ŵalemba pa kompyuta ŵakayaniskanga ivyo ŵalemba kuti ŵawone apo pabudika. Para ŵamara ŵakatitumirangaso pa positi kuti tiviwone usange ŵalemba makora na kuŵatumiraso kuti ŵakapulinte.

Sono vinthu vili kusintha chomene. Ŵabali na ŵadumbu ŵakugwiliskira ntchito makompyuta pakung’anamura mabuku ghithu. Pambere ŵandatumizge kwa kupulinta ŵakunozgerathu ivyo ŵang’anamura pa ofesi apo ŵakung’anamulira mabuku. Ivyo ŵang’anamura ŵakuvitumizga ku ofesi yakupulinta mabuku kwizira pa intaneti. Palije uyo wakukhumbikwira kuluta ku positi ofesi kuti wakatumizge ivyo ŵang’anamura.

MAUTEŴETI GHANYAKE

Apo tikaŵa ku virwa vya ku Pacific, ine na Jenny tikachita mauteŵeti ghanandi. Tikati tafuma ku Tuvalu, mu 1985 ŵakatituma ku ofesi ya ku Samoa. Pa ofesi iyi tikawovwiranga pa ntchito yakung’anamura mabuku mu Chituvalu, Chisamoa, Chitonga, na Chitokelau. * Mu 1996, ŵakatituma ku ofesi ya Fiji uko tikawovwiranga pa ntchito yakung’anamura mabuku mu Chifiji, Chikiribati, Chinauru, Chirotuma, na Chituvalu.

Tikusambizga na mabuku gha Chituvalu

Icho chikunikondweska ntchakuti awo ŵakung’anamura mabuku ghithu ŵakuŵikapo mtima chomene. Ntchito yakung’anamura njipusu yayi. Nga ni Yehova, awo ŵakuchita mulimo uwu ŵakukhumba kuti uthenga uwemi ufike “ku mtundu uliwose na fuko na lulimi na ŵanthu.” (Uvu. 14:6) Mwachiyelezgero, apo tikakhumbanga kuti magazini gha Gongwe la Mulinda ghambe kung’anamulika mu Chitonga, nkhakumana na ŵabali ŵalara wose ŵa chiyowoyero ichi na kuŵafumba kuti mbanjani ŵangachita mulimo uwu? Mubali munyake uyo wakagwiranga ntchito ya malipiro ghawemi,  nyengo yeneyiyo wakaleka ntchito yake na kwamba mulimo wakung’anamura magazini ghithu. Mubali uyu wakajipeleka nangauli wakamanyanga yayi uko wasangenge ndalama zakupwelelera mbumba yake. Ndipouli Yehova wakamutaya yayi, mwakuti wakachita mulimo wakung’anamura kwa vyaka vinandi.

Ŵabali na ŵadumbu awo ŵakung’anamura mabuku ghithu ŵakukolerana na Wupu Wakulongozga uwo ukukhumba kuti chakurya chauzimu chisangikenge nanga ni mu viyowoyero ivyo vili na ŵanthu ŵachoko. Mwachiyelezgero, nyengo yinyake tikakhumbanga kumanya usange ntchakwenelera kulutilira kung’anamura mabuku mu Chituvalu. Ivyo Wupu Wakulongozga ukazgora vikanikhozga chomene. Ukati: “Tikuwona kuti palije chifukwa chakuti mulekere kung’anamulira mabuku mu Chituvalu. Nangauli ŵanthu mbachoko ku Tuvalu, kweni ŵakwenera kupulika uthenga uwemi mu chiyowoyero chawo.”

Ubatizo

Mu 2003, ine na Jenny tikafumako ku Dipatimenti ya Kung’anamura mabuku ya ku Fiji ndipo tikatumika ku Patterson, New York kuti tikawovwire dipatimenti ya kulaŵilira ntchito ya kung’anamura mabuku pa charu chose. Tikawonanga nga tikulota. Tikamba kuteŵetera na ŵabali awo ŵakovwira kuti mulimo withu wakung’anamura mabuku wambe kuchitikaso mu viyowoyero vinyake. Kwa vyaka vyakujumpha viŵiri, tikenda mu vyaru vinandi kusambizga ŵabali na ŵadumbu awo ŵakung’anamura mabuku.

VINTHU VYAKUKONDWESKA

Sono lekani nizgore fumbo ilo nangulekezga pakwamba. Mu 2000, Wupu Wakulongozga ukawona kuti wose awo ŵakung’anamura mabuku ŵakukhumbikwira kuŵasambizga. Pa nyengo iyi, ŵanandi ŵakaŵa kuti ŵakumanya vinandi yayi vyakukhwaskana na mulimo uwu. Tikati tayowoya masachizgo gha ivyo vingawovwira awo ŵakung’anamura mabuku, Wupu Wakulongozga ukazomerezga kuti wose awo ŵakung’anamura ŵasambizgike. Ŵakung’anamura ŵakasambizgika kuti ŵapulikiskenge Chingelezi, umo ŵangachitira na nkhani zinonono, kweniso kuti ŵang’anamulirenge pamoza.

Kasi masambiro agha ghawovwira wuli? Pasono mabuku ghithu ghakupulikikwa makora, kweniso ghakung’anamurika mu viyowoyero vinandi. Apo tikafikanga ku Tuvalu mu 1979, Gongwe la Mulinda likasangikanga mu viyowoyero 82 pera. Mu viyowoyero vinandi magazini agha ghakafumanga para pajumpha myezi yinandi kufumira apo magazini ya Chingelezi yafumira. Kweni sono Gongwe la Mulinda likusangika mu viyowoyero vyakujumpha 240, ndipo mu viyowoyero vinandi magazini agha ghakufumira pamoza na gha Chingelezi. Mazuŵa ghano, mabuku ghithu ghakusangika mu viyowoyero vyakujumpha 700. Tikamanyanga yayi kuti ntchito yakung’anamura mabuku yingafika apa.

Mu 2004, Wupu Wakulongozga ukazomerezgaso kuti Baibolo lambe kung’anamulika mu viyowoyero vinyake vinandi. Pakati pajumpha myezi  yichoko waka, ntchito yakung’anamura Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya yikamba mu viyowoyero vinyake vinandi. Mu 2014, Baibolo ili likasangikanga mu viyowoyero vyakukwana 128, kusazgapo ivyo vikuyowoyeka ku South Pacific.

Kufumiska Baibolo la Mang’anamuliro gha Caru Ciphya, Mateyu-Uvumbuzi mu Chituvalu

Mu 2011, nkhatumika kukachitiska ungano ku Tuvalu. Pambere tindalute, vula yikasoŵa ku Tuvalu kwa myezi yinandi ndipo kukaŵa chilangalanga. Ntheura ŵanthu ŵakawonanga kuti ungano utondekenge. Kweni mise iyo tikafikira ku Tuvalu, kukalokwa chivula chikuru, ndipo ungano ukachitika makora waka. Nkhakondwa chomene kuti nkhapika mwaŵi wakufumiska Baibolo la Mang’anamuliro gha Caru Ciphya, Mateyu-Uvumbuzi mu Chituvalu. Baibolo ili likaŵa lakwamba kufumiskika mu chiyowoyero icho chikuyowoyeka na ŵanthu ŵachoko chomene. Ungano ukati wamara pakalokwaso chivula chikuru. Ntheura waliyose pa ungano uwu wakapokera maji ghanandi ghauzimu kweniso ghavula.

Nkhufumba ŵapapi ŵane, Ron na Estelle, pa ungano ku Townsville, Australia, mu 2014

Chachitima ntchakuti muwoli wane Jenny uyo tikateŵetera lumoza vyaka vyakujumpha 35, wakaŵapo yayi pa ungano uwu. Wakafwa mu 2009 wati walwara nthenda ya kansa kwa vyaka 10. Para wazakawuka wazamukondwa chomene kupulika kuti pali Baibolo la Chituvalu.

Yehova wali kunipaso mwanakazi munyake wakutowa, zina lake Loraini Sikivou. Loraini na Jenny ŵakateŵeterapo lumoza pa Beteli ya Fiji, ndipo Loraini wakang’anamuranga mabuku mu chiyowoyero cha ku Fiji. Ine na Loraini tikuteŵetera lumoza Yehova kweniso tose tikukondwa para tikupulika ŵanthu ŵakuyowoya viyowoyero vinyake.

Nkhupharazga na Loraini ku Fiji

Nkhukhozgeka chomene kuwona kuti Dada withu wakuchanya Yehova, wakupwelelera ŵanthu ŵa viyowoyero vyose. (Sal. 49:1-3) Ŵanthu ŵakukondwa chomene para ŵapokera mabuku ghithu mu chiyowoyero chawo. Kweniso ŵakukondwa chomene kwimba sumu zakulumba Yehova mu chiyowoyero chawo. (Mil. 2:8, 11) Nichali kukumbuka ivyo mubali munyake muchekuru, Saulo Teasi wakayowoya. Pamanyuma pakwimba kakwamba sumu za Ufumu mu chiyowoyero chake, Saulo wakati: “Mukaphalire Wupu Wakulongozga kuti sumu za Chituvalu zikupulikikwa makora chomene kuluska za Chingelezi.”

Mu Seputembala 2005, nkhamba kuteŵetera mu Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Nangauli pasono nkhung’anamura mabuku yayi, kweni nkhuwonga chomene Yehova kuti wanizomerezga kulutilira kovwira ntchito yakung’anamura iyo yikuchitika pa charu chose. Tikukondwa chomene kuti Yehova wakukhumba kuti ŵanthu wose ŵaŵe na chakurya chauzimu nanga ni awo ŵakukhala mu virwa vyapakati pa Nyanja ya Pacific. Wamasalimo wakati, ‘Yehova wakuwusa; charu chisangwenge; virwa vya mu nyanja navyo visekelere!’—Sal. 97:1.

^ ndime. 18 Wonani Gongwe la Mulinda la Chicheŵa la Disembala 15, 2000, peji 32; Ogasiti 1, 1988, peji 22; na Galamukani! ya Janyuwale 8, 2001, peji 27.

^ ndime. 22 Wonani Buku Lapachaka la Chingelezi la 2009 peji 120-121, 123-125.