‘Uŵaphalire kuti ŵachitenge uwemi, mwakuti ŵakoleske umoyo wanadi.’—1 TIM. 6:18, 19.

SUMU: 125, 40

1, 2. (a) Kasi mukulindilira vichi mu Paradiso? (Wonani chithuzi chakwamba.) (b) Kasi mu paradiso tizamukondwa chomene na vichi?

TIKULINDILIRA “umoyo wamuyirayira.” Mpositole Paulosi wakati uwu ‘mbumoyo wanadi.’ (Ŵazgani 1 Timote 6:12, 19.) Taŵanandi tizamuŵa na umoyo wamuyirayira uwu, mu Paradiso pa charu chapasi. Mulenji uliwose tizamuwukanga na umoyo uwemi kweniso tizamuŵa ŵakukondwa. (Yes. 35:5, 6) Tizamukondwa chomene kuchezga na ŵabali na ŵabwezi withu, kusazgapo awo ŵazamuwuka ku ŵakufwa. (Yoh. 5:28, 29; Mil. 24:15) Tizamusambira maluso ghaphya ndipo tizamugwiranga mwaluso ntchito izo tikutemwa. Tizamusambira vya sayansi, kwimba sumu, kupanga mapulani ya nyumba, na vinyake vyantheura.

2 Nangauli tikulindilira kuzakakondwa na vinthu viwemi ivi, kweni kusopa Yehova ndiko tizamukondwa nako chomene. Ŵanthu wose ŵazamutuŵiska zina la Yehova na kuzomera Ufumu wake. (Mat. 6:9, 10) Tizamukondwa chomene kuwona kuti charu chose chazura na ŵanthu ŵarunji nga  umo Yehova wakakhumbiranga pakwamba. Tizamusangwa chifukwa tizamuŵa ŵabwezi ŵawemi ŵa Yehova.—Sal. 73:28; Yak. 4:8.

3. Kasi sono tikwenera kunozgekera vichi?

3 Tikugomezga kuti Yehova wazamuchita vyose ivi chifukwa palije icho chingamutonda. (Mat. 19:25, 26) Usange tikukhumba kuzakakhala mu charu chiphya, sono ndiyo nyengo yakuti ‘tikoleskere’ umoyo wamuyirayira. Tikumanya kuti umaliro uli pafupi chomene, ntheura tikwenera kunozgekera chifukwa wizenge nyengo yiliyose. Pasono tiyeni tichite chilichose icho tingakwaniska apo tikunozgekera umoyo wa mu charu chiphya. Tiyeni tiwone ivyo tingachita.

TINGANOZGEKERA WULI?

4. Kasi tinganozgekera wuli umoyo wa mu charu chiphya?

4 Kasi tinganozgekera wuli umoyo wa mu charu chiphya? Usange tikukhumba kusamukira ku charu chinyake, tikunozgekera dankha. Tingamba kusambira chiyowoyero na mitheto ya ŵanthu ŵa mu charu icho. Tingatemwa kumanya ivyo ŵanthu ŵa ku charu icho ŵakurya. Mwakuyana waka, nase tikwenera kuchita vinthu nga ni para tili kale mu charu chiphya. Tiyeni tiwone vinyake ivyo tingachita apo tikunozgekera charu chiphya.

5, 6. Chifukwa wuli tikwenera kupulikira ulongozgi uwo gulu la Yehova likutipa?

5 Mu charu ichi, Satana wakukhumba kuti ŵanthu ŵawonenge kuti ŵangachita chilichose icho ŵakukhumba. Ŵanandi ŵakuwona kuti ŵangajilongozga ŵekha ndipo palije chifukwa cha kupulikira Chiuta. Kasi ntchivichi chachitika chifukwa cha kukana kupulikira Chiuta? Ŵanthu ŵanandi ŵakusuzgika kweniso mbambura kukondwa. (Yer. 10:23) Pakuti Yehova ni Fumu yachitemwa, ntheura umoyo uzamuŵa wakukondweska chomene mu charu chiphya chifukwa waliyose wazamupulikiranga Chiuta.

6 Mu charu chiphya tizamukondwa kulondezga ulongozgi wakufuma ku gulu la Yehova wakuti tipange charu chose chapasi kuŵa Paradiso na kusambizga awo ŵazamuwuskika. Yehova watisungira ntchito zakuti tizakachite. Kasi tikuchita wuli para awo ŵakutilongozga ŵatipempha kuti tichite ntchito yinyake iyo ise tikuyitemwa yayi? Kasi tikuzomera? Kasi tikuchita mwakukondwa mulimo uwo ŵatipa? Kuti tizakakondwe na umoyo wamuyirayira mu charu chiphya tikwenera kupulikira ulongozgi uwo gulu la Yehova likutipa sono.

7, 8. (a) Chifukwa wuli tikwenera kupulikira awo ŵakutilongozga? (b) Kasi ŵabali na ŵadumbu ŵanyake ŵakuchita wuli para uteŵeti wawo wasintha? (c) Kasi umoyo uzamuŵa wuli mu charu chiphya?

7 Apo tikulindilira charu chiphya, tikwenera kuchitaso vinthu vinyake padera pa kupulikira ulongozgi uwo gulu la Yehova likupeleka. Tikwenera kukhorwa na uteŵeti uwo tikuchita kweniso kukolerana na ŵanyithu. Tikwenera kuŵa ŵakunozgeka kuchita uteŵeti uliwose uwo tingapika. Usange tikuchita nthena, tikondwenge na kukhorwa na uteŵeti withu. Usange pasono tikukolerana na awo ŵakutilongozga, mu charu chiphya vizamutisuzga yayi kupulikira.  (Ŵazgani Ŵahebere 13:17.) Ŵaisrayeli ŵakati ŵanjira mu charu cha layizgano, ŵakasankhanga ŵekha yayi malo ghakukhala. (Maŵa. 26:52-56; Josh. 14:1, 2) Nase tikumanya yayi uko waliyose wa ise wazamukhala mu charu chiphya. Kweni usange tasambilirathu kupulikira, tizamuŵa ŵakukondwa kuchita khumbo la Yehova mwambura kupwelerako kuti tikukhala nkhu.

8 Uzamuŵa mwaŵi wapadera chomene kuteŵetera Yehova mu charu chiphya pasi pa Ufumu wake. Ntheura tikukondwa kukolerana na gulu la Yehova na kuchita mulimo uliwose uwo tapika. Ndipouli, nyengo zinyake uteŵeti withu ungasintha. Mwachiyelezgero, ŵabali na ŵadumbu ŵanyake awo ŵakateŵeteranga pa Beteli ya ku United States, ŵali kupika mauteŵeti ghanyake. Chifukwa cha uchekuru panji vifukwa vinyake, ŵabali ŵanyake awo ŵakaŵa ŵalaŵiliri ŵa dera pasono ŵakuchita upayiniya wapadera. Ŵabali wose aŵa ŵakukondwa na uteŵeti wawo uphya ndipo Yehova wakuŵatumbika. Para tikulomba kuti Yehova watovwire, tikwenera kuchita vyose ivyo tingafiska pakumuteŵetera kweniso tiŵenge ŵakukhorwa na uteŵeti uliwose uwo tapika. Para tikuchita nthena, tiŵenge ŵakukondwa ndipo Yehova watitumbikenge. (Ŵazgani Zintharika 10:22.) Kasi tizamuchita wuli mu charu chiphya para ŵazakatipempha kuti tisame ku malo agho tikutemwa? Pa nyengo iyi tizamufipa mtima na malo ghakukhala yayi. Ise kwithu kuzamuŵa waka kuwonga kuti tikukhala mu charu chiphya.—Neh. 8:10.

9, 10. (a) Chifukwa wuli tizamukhumbikwira kuzikira mu charu chiphya? (b) Kasi sono tingalongora wuli kuti ndise ŵakuzikira?

9 Mu charu chiphya namo nyengo zinyake tizamukhumbikwira kuzikira. Mwachiyelezgero, tizamupulika ŵanyithu ŵakukondwa chomene chifukwa chakuti ŵabali na ŵabwezi ŵawo ŵawuka ku ŵakufwa. Kasi tizamukondwa nawo na kulindilira m’paka apo ŵabali ŵithu ŵazamuwukira? (Rom. 12:15) Usange pasono tikuzikira na kulindilira kuti Yehova wafiske malayizgo ghake, tizamuŵaso ŵakuzikira mu charu chiphya.—Muph. 7:8.

10 Tikweneraso kuzikira usange paŵa kusintha pa umo tikupulikiskira fundo zinyake za mu Baibolo. Kasi tikuŵazga mabuku agho mwalembeka fundo izo zasintha na kuzikira usange tikuzipulikiska yayi? Usange tikuchita nthena, mu Paradiso chizamuŵa chipusu kupulikira para Yehova watituma kuchita ntchito yiliyose iyo wakukhumba.—Zinth. 4:18; Yoh. 16:12.

11. Chifukwa wuli tikwenera kugowokera ŵanyithu?

11 Apo tikulindilira charu chiphya tikweneraso kuŵa na mtima wakugowokera ŵanyithu. Mu nyengo ya Ufumu wa Khristu wa Vyaka 1,000, ŵarunji na ŵambura urunji ŵazamubudirananga. (Mil. 24:15) Kasi tizamuŵagowokera ŵanyithu para ŵatinangira? Usange sono tikuŵagowokera ŵanyithu, mu charu chiphya namo chizamuŵa chipusu kuŵagowokera.—Ŵazgani Ŵakolose 3:12-14.

12. Kasi pasono tikwenera kuŵa na mikhaliro wuli?

12 Mu charu chiphya tizamukhumbikwa  kulindilira kuti tisange vinthu vinyake ivyo tizamukhumba. Tizamukhumbikwira kuŵa na mtima wakuwonga kweniso kukhorwa na ivyo tili navyo. Nakuti ndiyo mikhaliro iyo Yehova wakutisambizga kuti tiŵe nayo sono. Ntheura para tili na mikhaliro yiwemi sono, tikulongora kuti tanozgekera kunjira mu charu chiphya umo tizamuŵa na umoyo wamuyirayira. (Heb. 2:5; 11:1) Tikulongoraso kuti tikukhumba kuzakakhala mu charu icho munthu waliyose wazamupulikiranga Yehova.

LIMBIKIRANI KUTEŴETERA YEHOVA

Limbikirani kupharazga makani ghawemi

13. Kasi mu charu chiphya tizamukondwa chomene na vichi?

13 Mu charu chiphya tizamuŵa na chilichose icho chikukhumbikwa pa umoyo. Kweni tizamukondwa chomene chifukwa cha kuŵa paubwezi na Yehova. (Mat. 5:3) Palije icho chizamutitondeska kuteŵetera Yehova ndipo tizamukondwa pakumuteŵetera. (Sal. 37:4) Ntheura, usange mtima withu uli pakuteŵetera Yehova ndikuti tikunozgekera kuzakakhala mu charu chiphya.—Ŵazgani Mateyu 6:19-21.

14. Kasi ŵawukirano ŵakwenera kuŵa na khumbo la kuchita vichi?

14 Kasi tingachita wuli kuti tilutilire kukondwa pakuteŵetera Yehova? Tikwenera kuŵa na khumbo lakukondweska Chiuta. Usange ndimwe muwukirano, ghanaghanirani vya kuteŵetera Yehova mu umoyo winu. Mungapenjerezga mu mabuku ghithu kuti muwone mauteŵeti agho mungachita. * Chezgani na awo ŵachita uteŵeti wanyengozose kwa vyaka vinandi. Usange mwasankha kuteŵetera Yehova, musambirenge vinthu vinandi ivyo vizamumovwirani mu charu chiphya.

Ŵani na khumbo lakuteŵetera Yehova

15. Kasi tikwenera kuŵa na vilato wuli vyauzimu?

15 Pali vinandi ivyo tingachita pakuteŵetera Yehova. Nyengo zinyake tingakhumbikwira kusazgirako luso mu uteŵeti, panji kupulikiska fundo za mu Baibolo na kuwona umo tingazilondezgera pa umoyo withu. Tingasazgirako luso la kuŵazga pa gulu, kudumba nkhani, panji kuzgorapo pa maungano. Fundo njakuti vilato vyauzimu vitovwirenge kusazgirako mwamphu withu pakuteŵetera  Yehova kweniso tiŵenge ŵakunozgeka kuzakakhala mu charu chiphya.

UMOYO WAKUKONDWESKA

Muwongenge ivyo Yehova wamupani

16. Chifukwa wuli ntchiwemi kuteŵetera Yehova?

16 Kasi tikutaya viwemi mu charu ichi chifukwa chakuti tikunozgekera umoyo wa mu charu chiphya icho Chiuta watilayizga? Yayi. Chifukwa palije chinthu chakuzirwa kuluska kuteŵetera Yehova. Palije uyo wakutichichizga kuteŵetera Yehova, kweniso tikumuteŵetera kuti tizakapone waka pa suzgo yikuru yayi. Munthu uyo wali paubwezi na Yehova ndiyo wakukondwa kuluska waliyose. Yehova wakukhumba kuti tiŵenge ŵakukondwa. Apa tingawona kuti palije icho chikuluska kuŵa paubwezi na Yehova ndiposo kulondezga ulongozgi wake. (Ŵazgani Salmo 63:1-3.) Munthu uyo wakusopa Yehova na mtima wake wose wakukondwa. Ŵanji awo ŵateŵetera Yehova kwa nyengo yitali, ŵakuzomerezga kuti munthu wakuŵa wakukondwa para wakuteŵetera Yehova.—Sal. 1:1-3; Yes. 58:13, 14.

Penjerezgani ulongozgi

17. Kasi mu Paradiso tizamuŵaso na nyengo yakuchitira vichi?

17 Mu Paradiso tizamuŵa na nyengo yakusangwa kweniso yakuchita ivyo tikukhumba. Yehova wali kutilenga kuti tikondwenge ndipo wakutilayizga kuti ‘wazamukhorweska chamoyo chose.’ (Sal. 145:16; Muph. 2:24) Tose tikukhumba kuŵa na nyengo yakusangwapo na kupumura, kweni tikukondwa chomene usange tikuŵika pakwamba ubwezi withu na Yehova. Ndimo vizamuŵira mu Paradiso. Ntheura tikwenera kulutilira “kupenja dankha ufumu” na kukhorwa na vitumbiko ivyo Yehova wakutipa sono.—Mat. 6:33.

18. Kasi tingalongora wuli kuti tanozgekera kuzakakhala mu Paradiso?

18 Mu charu chiphya umoyo uzamuŵa uwemi chomene kuluska umo tikughanaghanira. Ntheura tiyeni tiŵikepo mtima kulongora kuti tawunozgekera “umoyo wanadi.” Tiŵe na mikhaliro iyo Yehova wakutisambizga na kulimbikira kupharazga makani ghawemi. Tiyeni tiŵe na khumbo la kuteŵetera Yehova na mtima wakukondwa. Tikukayika yayi kuti mu charu chiphya Yehova wazamufiska vyose ivyo walayizga. Ipo tiyeni tijiwonenge kuti tanjira kale mu charu chiphya.

^ ndime. 14 Wonani buku la Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa, Buku Lachiwiri, peji 311-318.