Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutilirani Kulindilira

Lutilirani Kulindilira

‘Nanga chiziulike, lindilira.’—HAB. 2:3.

SUMU: 128, 45

1, 2. Kasi ŵateŵeti ŵa Yehova ŵali na mtima wuli?

KWAMBA kale, ŵateŵeti ŵa Yehova ŵalongora kuti ŵali na mtima wakulindilira kufiskika kwa mauchimi gha Yehova. Yeremiya wakalindiliranga kuti Ŵababuloni wazamuparanya Yuda, ndipo ndivyo vikachitika nadi mu 607 B.C.E. (Yer. 25:8-11) Yesaya wakachima kuti Yehova wazamufumiska Ŵayuda mu wuzga na kuŵawezgera ku charu chawo. Yesaya wakati: “Mbakutumbikika ŵeneawo wose ŵakumulindilira” Yehova. (Yes. 30:18) Mika nayo wakalindiliranga kuti ivyo Yehova walayizga vifiskikenge, ndipo wakati: “Ndilaŵiskenge kwa Yehova.” (Mika 7:7) Kwa vyaka vinandi, ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakalindiliranga kwiza kwa Mesiya panji kuti Khristu.—Luka 3:15; 1 Pet. 1:10-12. *

2 Mazuŵa ghano, nase tikulindilira kuti mauchimi ghakuyowoya vya Ufumu wa Yehova ghafiskikenge. Sonosono apa, Yesu, uyo ni Fumu ya Ufumu wa Chiuta waponoskenge ŵanthu awo ŵakusopa Chiuta. Wazamuparanya ŵaheni wose na kumazga masuzgo ghose. (1 Yoh. 5:19) Ntheura tikwenera  kuchitapo kanthu apo tikulindizga zuŵa la Yehova ilo lizenge sonosono apa.

3. Kasi tingajifumba fumbo wuli usange talindilira kwa nyengo yitali?

3 Tikulindilira mwakunweka apo khumbo la Chiuta lizamuchitika pano pasi nga nkhuchanya. (Mat. 6:10) Usange talindilira malayizgo gha Chiuta kwa nyengo yitali, nyengo zinyake tingajifumba kuti: ‘Chifukwa wuli tikwenera kulutilira kulindilira kuti charu chimarenge sonosono?’

TILINDILIRE

4. Chifukwa wuli tikwenera kuŵa maso?

4 Tikulutilira kulindilira kuti umaliro uli pafupi chifukwa Yesu wakaphalira ŵalondezgi ŵake kuti: “Muŵenge maso.” (Mat. 24:42; Luka 21:34-36) Kweniso gulu la Yehova likulutilira kutikumbuska kuti tilindilire na “kukumbuka nyengo zose kuŵapo kwa zuŵa la Yehova” na kuŵika mtima withu pa charu chiphya icho Yehova walayizga.—Ŵazgani 2 Petrosi 3:11-13.

5. Chifukwa wuli tikwenera kulutilira kuŵa maso?

5 Ŵalondezgi ŵakwambilira ŵa Yesu ŵakeneranga kuŵa maso, ipo ise tikwenera kuŵa maso chomene. Chifukwa wuli? Chifukwa ntchakuti chimanyikwiro icho Yesu wakayowoya chikulongora kuti kwambira mu 1914, Yesu ni Fumu, kweniso kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro. Nga umo Yesu wakayowoyera, vinthu mu charu vikuhenipirahenipira ndiposo makani ghawemi gha Ufumu ghakupharazgika pa charu chose. (Mat. 24:3, 7-14) Yesu wandayowoye apo mazuŵa gha umaliro ghazamumalira, ntheura tikwenera kuŵa ŵakunozgeka kuti umaliro wizenge nyengo yiliyose.

6. Kasi tikumanya wuli kuti charu chilutilirenge kuhenipa?

6 Baibolo likuti ŵanthu ŵazamulutilira kuhenipa mu “mazuŵa ghaumaliro.” (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Uvu. 12:12) Charu chahenipa nadi nakuti chilutilirenge kuhenipa. Kweni kasi tikwenera kukhazga kuti “mazuŵa ghaumaliro” ghazamwiza para charu chahenipa kuluska umo chiliri sono?

7. Kasi lemba la Mateyu 24:37-39 likutisambizgachi?

7 Ŵanji ŵangaghanaghana kuti pambere “suzgo yikuru” yindambe, mu charu chilichose muŵenge nkhondo, ndipo pa nyumba yiliyose paŵenge njara na matenda. (Uvu. 7:14) Viŵenge nthena mphanyi waliyose wakumanya kuti uchimi wa mu Baibolo ukufiskika. Kweni Yesu wakati mu mazuŵa ghaumaliro ŵanthu ŵanandi ‘ŵazamuŵikako mahara chara’ ku mazgu ghake. Ŵazamukhala nga umo ŵakukhalira mazuŵa ghose ndipo ŵazamubuchizgika para zuŵa la Yehova lafika. (Ŵazgani Mateyu 24:37-39.) Ntheura tileke kughanaghana kuti pambere “suzgo yikuru” yindambe, vinthu mu charu vihenipenge chomene kuluska umo viliri sono.—Luka 17:20; 2 Pet. 3:3, 4.

8. Kasi awo ŵakupulikira mazgu gha Yesu pasono ŵakumanya vichi?

8 Yesu wakayowoya chimanyikwiro kuti wawovwire ŵalondezgi ŵake kumanya vya mazuŵa ghaumaliro. Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakulutilira kuŵa maso. (Mat. 24:27, 42) Kwambira mu 1914, chimanyikwiro icho Yesu wakayowoya chikufiskika. Tili na ukaboni wakuti sono tikukhala mu mazuŵa ghaumaliro. Yehova wali pafupi kuparanya charu chiheni cha Satana ichi.

9. Chifukwa wuli tikugomezga kuti umaliro wizenge sonosono?

 9 Chifukwa wuli tikulutilira kulindilira umaliro uwo uli pafupi kwiza? Chifukwa tikupulikira ivyo Yesu wakayowoya. Kweniso tikuwona kuti chimanyikwiro cha mazuŵa ghaumaliro icho Yesu wakayowoya chikufiskika. Pakuti uchimi wa Baibolo ukufiskika, tikugomezga kuti umaliro uli pafupi chomene. Ntheura tikwenera kuŵa maso apo tikulindilira umaliro wa charu ichi.

M’PAKA PAWULI?

10, 11. (a) Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵaŵenge maso? (b) Kasi Yesu wakati ŵalondezgi ŵake ŵakwenera kuchita vichi? (Wonani chithuzi chakwamba.)

10 Taŵanandi tateŵetera Yehova mwakugomezgeka na kulindilira zuŵa lake kwa nyengo yitali. Kwali talindilira kwa utali wuli, tikwenera kulutilira kugomezga kuti zuŵa la Yehova lizenge sonosono apa. Yesu wali pafupi kwiza kuzakaparanya charu cha Satana, ntheura tiŵe ŵakunozgeka. Yesu wakaphalira ŵalondezgi ŵake kuti: ‘Lutilirani kulaŵiska, muŵenge maso, pakuti mukumanya chara apo nyengo yakutemeka yikwizira. Vili nga ni munthu uyo wakaluta ku charu chinyake, mweneuyo wakaleka nyumba yake ndipo wakapeleka mazaza ku ŵazga ŵake, waliyose mulimo wake, ndipo wakalangura mulinda wa pa mulyango kuti waŵenge maso. Ntheura muŵenge maso, pakuti mukumanya chara apo mweneko wa nyumba wakwizira, kwali mise para kwafipa panji usiku pakati panji para tambala wakulira panji mulenjilenji; mwakuti para wakwiza mwamabuchi, waleke kumusangani mukugona. Kweni icho nkhuyowoya kwa imwe, nkhuyowoya ku wose, Muŵenge maso.’—Mrk. 13:33-37.

11 Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakati ŵamanya kuti Yesu wamba kuwusa mu 1914, ŵakawona kuti umaliro ungiza nyengo yiliyose. Ntheura ŵakamba kulimbikira chomene kupharazga. Yesu wakayowoya kuti wangiza nyengo yiliyose, “para tambala wakulira panji mulenjilenji.” Kasi ŵalondezgi ŵake ŵakeneranga kuchita vichi? Yesu wakati: “Muŵenge maso.” Ntheura nanga nipara tikuwona kuti talindilira kwa nyengo yitali, tileke kughanaghana kuti umaliro uchali kutali nesi kuti wizenge mu nyengo yithu yayi.

12. Kasi Habakuku wakamufumba vichi Yehova ndipo Yehova wakazgora wuli?

12 Ntchimi Habakuku yikalutilira kulindilira uku yikupharazga kuti Yerusalemu waparanyikenge. Apo Habakuku wakapharazganga kuti Yerusalemu waparanyikenge, ntchimi zinyake zikaŵa kuti zapharazga kale uthenga uwu kwa vyaka vinandi. Ndipouli, Habakuku wakawona kuti vinthu viheni na vyambura urunji vikalutilira kuchitika. Ntheura wakafumba Yehova kuti: ‘A Yehova, nilirenge m’paka pawuli?’ Nangauli Yehova wakayowoya yayi apo umaliro wizirenge, kweni wakalayizga kuti uchedwenge chara. Kweniso Yehova wakachiska Habakuku kuti walutilire kulindilira.—Ŵazgani Habakuku 1:1-4; 2:3.

13. Kasi Habakuku walekenge kulindilira, mphanyi vikamumalira wuli?

13 Tiyelezgere kuti Habakuku wakavuka kulindilira na kwamba kughanaghana kuti: ‘Nalindilira kuparanyika kwa Yerusalemu kwa vyaka vinandi chomene, kweni umaliro ukwiza yayi. Nileke waka  kupharazga vya umaliro. Ŵanyane ndiwo ŵapharazgenge.’ Kasi mphanyi vikamumalira wuli? Wate watayenge ubwezi wake na Yehova. Kweniso walekenge kulindilira mphanyi nayo wakafwa apo Yerusalemu wakaparanyikanga.

14. Chifukwa wuli mu charu chiphya tizamuwonga Yehova?

14 Mu charu chiphya tizamujiwonera tekha kuti vyose ivyo Yehova wakayowoya vya mazuŵa ghaumaliro vyafiskika. Tizamumugomezga chomene ndipo tizamukayikira yayi kuti wachitenge vinyake vyose ivyo wali kulayizga. (Ŵazgani Joshua 23:14.) Tizamuwonga Yehova kuti wakasankha nyengo yiwemi yakumazgira vinthu viheni, kweniso kuti wakachenjezga ŵanthu ŵake kuti ŵalutilire kuŵa maso.—Mil. 1:7; 1 Pet. 4:7.

TILUTILIRE KUPHARAZGA

Kasi mukulimbikira kupharazga makani ghawemi? (Wonani ndime 15)

15, 16. Chifukwa wuli tikwenera kulimbikira kupharazga?

15 Gulu la Yehova likulutilira kutikumbuska kuti tiŵike mtima withu pakuteŵetera Yehova. Fundo iyi yikutovwira kuti tilimbikirenge kumuteŵetera na kumanya kuti mulimo withu wakupharazga ukwenera kuchitika mwaluŵiro. Sono tikuwona kuti chimanyikwiro icho Yesu wakayowoya chikufiskika kweniso kuti umaliro uli pafupi kwiza. Ntheura tikuwoneseska kuti Yehova waŵe pakwamba mu umoyo withu na kulutilira kupharazga makani ghawemi gha Ufumu.—Mat. 6:33; Mrk. 13:10.

16 Para tikupharazga makani ghawemi, tikovwira ŵanthu kuti ŵazakapone umaliro wa charu cha Satana, uwo uli pafupi chomene. Mu 1945 mukachitika ngozi yakofya chomene. Sitima yinyake yikabira mu nyanja. Ŵanthu ŵanandi ŵakafwa. Kweni mudumbu munyake na mfumu wake ŵakaponoskeka pa ngozi iyi. Mudumbu uyu wakukumbuka ivyo mwanakazi munyake wakachita apo sitima yikabiranga. Mwanakazi uyu wakaliranga kuti: “Mbaya mwe masutukesi yane! Mbaya mwe masutukesi yane! Mbaya majuda ghane! Majuda ghane ghose ghabira na sitima. Nataya katundu wane yose!” Ndipouli, ŵanthu ŵanyake ŵakamanya icho chikaŵa chakuzirwa chomene panyengo iyi, iwo ŵakalimbikira kuponoska ŵanyawo mu sitima. Mazuŵa ghano, umoyo wa ŵanthu uli pa ngozi. Nase tikwenera kulimbikira kupharazga kuti tiponoske ŵanthu mwaluŵiro. Tikwenera kuchita chilichose icho tingakwaniska  kuti tovwire ŵanthu pambere umaliro wa charu undize.

Kasi mukuchita vinthu mwamahara na kumanya kuti ntchito ya kupharazga yikwenera kuchitika luŵiro? (Wonani ndime 17)

17. Chifukwa wuli tikwenera kugomezga kuti umaliro wizenge sonosono?

17 Tili na ukaboni wakukwana wakuti mauchimi gha mu Baibolo ghakufiskika ndiposo kuti umaliro wa charu ichi uli pafupi. Tikulindilira kuti “masengwe khumi” na ‘chikoko’ viwukire Babuloni Mukuru, panji kuti chisopa chautesi. (Uvu. 17:16) Tileke kughanaghana kuti ivi vizamuchitika kunthazi chomene. Kuluwa yayi kuti Chiuta ndiyo wazamupangiska kuti ŵandyali ŵawukire chisopa chautesi ndipo ivi vichitikenge sonosono. (Uvu. 17:17) Charu cha Satana chili pafupi kuparanyika. Ntheura tikwenera kupulikira chenjezgo la Yesu lakuti: ‘Muŵe maso pa mwaŵene kuti mitima yinu yileke kuzotofyeka na kurya mwakujumphizga na kumwa chomene na vyenjezgo vya umoyo, ndipo mwamabuchi, zuŵa lira lizakaŵe lakuchilukizga pa imwe nga ntchipingo.’ (Luka 21:34, 35; Uvu. 16:15) Tiyeni tilutilire kuŵa maso na kulimbikira kupharazga makani ghawemi. Tigomezgenge kuti Yehova wakovwira awo “ŵakumulindilira.”—Yes. 64:4.

18. Kasi nkhani yakulondezgapo yizamuzgora fumbo wuli?

18 Apo tikulindilira umaliro wa charu chiheni ichi, tiyeni tipulikire mazgu gha Yuda, ghakuti: ‘Ŵakutemweka, pakuzengeka pa chipulikano chinu chituŵa nkhanira, na kulomba na mzimu utuŵa, jisungilirani mu chitemwa cha Chiuta, uku mukulindilira chisungusungu cha Fumu yithu Yesu Khristu icho chikulongozgera ku umoyo wamuyirayira.’ (Yuda 20, 21) Kasi tingalongora wuli kuti tikunozgekera umoyo wa mu charu chiphya? Nkhani yakulondezgapo yizamuzgora fumbo ili.

^ ndime. 1 Mauchimi ghanyake ghakuyowoya vya Mesiya ghali pa peji 200 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene?