Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  August 2015

Ivyo Tikusambira kwa Yohana

Ivyo Tikusambira kwa Yohana

ŴANTHU ŵanandi ŵakumanya waka kuti Yesu wakaŵa na ŵapositole 12. Ŵakumanya yayi kuti ŵasambiri ŵake ŵanyake ŵakaŵa ŵanakazi. Yohana wakaŵa yumoza wa ŵanakazi aŵa.—Mat. 27:55; Luka 8:3.

Kasi Yohana wakamovwira wuli Yesu, ndipo ise tikusambirako vichi kwa Yohana?

KASI YOHANA WAKAŴA NJANI?

Yohana wakaŵa ‘muwoli wa Chuza, mulaŵiliri wa ŵantchito wa Herode.’ Chuza wakwenera kuti wakaŵa muteŵeti mulara wa Herode Antipasi. Yohana wakaŵa yumoza wa ŵanakazi awo Yesu wakaŵachizga. Yohana na ŵanakazi ŵanyake, ŵakendanga lumoza na Yesu na ŵapositole ŵake.—Luka 8:1-3.

Ŵarabi ŵakasambizganga kuti ŵanakazi ŵangachezganga na ŵanalume yayi nesi kwenda nawo. Ŵakatenge ŵanakazi ŵachezgenge na ŵanalume awo mbabali ŵawo pera. Ŵanalume ŵakayowoyanga vinandi yayi na ŵanakazi. Yesu wakalondezganga maluso agha yayi, wakazomerezga kuti Yohana na ŵanakazi ŵanyake ŵendenge nayo.

Yohana wakawopa yayi kuchezga na Yesu kweniso ŵapositole ŵake. Wose awo ŵakendanga na Yesu ŵakeneranga kusintha vinthu vinyake pa umoyo wawo. Pakuyowoya za awo ŵakamulondezganga, Yesu wakati: ‘Ŵamama na ŵakuru na ŵanung’una ŵane ni aŵa, ŵeneawo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughachita.’ (Luka 8:19-21; 18:28-30) Tose tikukhozgeka kumanya kuti Yesu wakutemwa chomene awo ŵakumulondezga.

WAKATEŴETERANGA NA IVYO WAKAŴA NAVYO

Yohana na ŵanakazi ŵanyake ŵakagwiliskiranga ntchito “ivyo ŵakaŵa navyo” pakuteŵetera Yesu na ŵapositole ŵake. (Luka 8:3) Mulembi munyake wakati mu vesi ili, ‘Luka wakuphalira ŵaŵazgi ŵake kuti ŵanakazi aŵa ŵakaphikanga, kusuka mbale, na kusona malaya yayi. Panji ŵakachitanga milimo iyi, kweni Luka wakuyowoya milimo iyi yayi.’ Vikuwoneka kuti ŵanakazi aŵa ŵakagwiliskiranga ntchito ndalama zawo na katundu wawo kuti ŵawovwire ŵanyawo.

Yesu na ŵapositole ŵake apo ŵakapharazganga ŵakagwiranga ntchito yayi. Panji ŵakaŵavya ndalama zinandi zakugulira vyakurya na vinthu vinyake vyakuti viŵawovwire pa gulu lawo la ŵanthu pafupifupi 20. Nangauli ŵanthu ŵanyake ŵakaŵapokeleranga, kweni Yesu na ŵapositole ŵake ŵakayeghanga “bokosi la ndalama.” Fundo iyi yikulongora kuti nyengo zinyake ŵakajisangiranga ŵekha vyakukhumbikwa pa umoyo. (Yoh. 12:6; 13:28, 29) Yohana na ŵanakazi ŵanyake  ŵakapelekanga ndalama kuti ziwovwirenge Yesu na ŵapositole ŵake.

Ŵanji ŵakuti ŵanakazi Ŵachiyuda ŵakaŵanga na ndalama chara. Kweni mabuku ghanyake gha mu nyengo ya Yesu ghakulongora kuti ŵanakazi ŵakasanganga ndalama mu nthowa izi: (1) ŵakapokanga chiharo cha awiskewo para ŵafwa kwambura ŵana ŵanalume, (2) ŵanji ŵakaŵapanga katundu, (3) ŵakaŵapanga ndalama para ŵafumu ŵawo ŵaŵapata, (4) ŵakapikanga katundu para ŵafumu ŵawo ŵafwa, panji (5) ŵakachitanga tumabizinesi.

Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakapelekanga ivyo ŵangafiska. Pa ŵalondezgi ŵake aŵa pakaŵa ŵanakazi ŵasambazi. Pakuti Yohana wakaŵa muwoli wa muteŵeti wa Herode, ŵanji ŵakuti wakaŵa musambazi. Ŵanakazi ŵanthena aŵa panji ndiwo ŵakamupa Yesu laya lamukati lambura musono. Mulembi munyake wakati, laya ili ndakuti ‘lingafuma kwa muwoli wa mulovi yayi.’—Yoh. 19:23, 24.

Baibolo likuyowoya mwakudunjika yayi kuti Yohana wakawovwiranga na ndalama. Kweni wakachitanga ivyo wangafiska ndipo nase tikusambirapo kanthu. Vili kwa ise kovwirapo na chilichose pa mulimo wa Ufumu. Chakuzirwa chomene kwa Chiuta ntchakuti tichite vyose ivyo tingafiska pakumuteŵetera.—Mat. 6:33; Mrk. 14:8; 2 Kor. 9:7.

PA NYIFWA YA YESU

Yohana wakwenera kuti wakaŵapo apo Yesu wakakomekanga. Wakaŵa lumoza na ŵanakazi “awo ŵakendanga nayo [Yesu] na kumuteŵetera apo wakaŵa mu Galileya, ndiposo ŵanakazi ŵanji ŵanandi awo ŵakiza nayo pamoza ku Yerusalemu.” (Mrk. 15:41) Ŵakati ŵawuskapo thupi la Yesu pa khuni kuti ŵakasunge, “ŵanakazi, awo ŵakiza pamoza nayo kufuma ku Galileya, ŵakalondezga na kuwona dindi ndiposo umo thupi lake likagonekekera; ndipo ŵakawelera kuti ŵakanozge vyakununkhira na mafuta ghakununkhira.” Luka wakati, “Mariya wa ku Magadala, na Yohana, na Mariya nyina wa Yakobe,” ŵakaweleraso ku dindi zuŵa la sabata likati lajumpha ndipo ŵakawona ŵangelo awo ŵakaŵaphalira kuti Yesu wawuka.—Luka 23:55–24:10.

Yohana na ŵanakazi ŵanyake ŵakachita ivyo ŵangafiska pakuteŵetera Yesu

Yohana wakwenera kuti nayo wakaŵapo apo ŵasambiri, anyina ŵa Yesu na ŵanung’una ŵake, ŵakawungana mu Yerusalemu pa Pentekoste mu 33 C.E. (Mil. 1:12-14) Pakuti mfumu wake wakaŵa wa ntchito mulara wa Herode Antipasi, Yohana wakwenera kuti wakaphalirako Luka vyakukhwaskana na Herode Antipasi. Luka pera ndiyo wali kulemba zina la mwanakazi uyu.—Luka 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Nkhani ya Yohana yikutisambizga vinandi. Wakateŵeteranga Yesu umo wangafiskira. Wakwenera kuti wakapelekanga ndalama kuti ziwovwire Yesu na ŵasambiri ŵanyake apo ŵakapharazganga. Yohana wakateŵetera Yesu ndipo wakagomezgeka nanga ni mu nyengo zakusuzga. Ŵanakazi awo Mbakhristu ŵakwenera kutolerako mtima wake.