Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  June 2015

Wakatemwanga Ŵanthu

Wakatemwanga Ŵanthu

‘Nkhakondweraso mu ŵana ŵa ŵanthu.’ZINTH. 8:31.

1, 2. Kasi Yesu wakachita vichi kulongora kuti wakutemwa ŵanthu?

YESU ni Mwana wakwamba wa Chiuta, ndipo ivyo wakachita vikulongora vinjeru vya Yehova. Yesu wakaŵa pamoza na Awiske nga ‘misiri.’ Wakakondwanga kuwona Awiske ‘ŵakunozga mtambo’ na ‘malufura gha charu.’ Padera pa vyose ivi, Mwana wakwamba wa Chiuta ‘wakakondwanga chomene na ŵana ŵa ŵanthu.’ (Zinth. 8:22-31) Yesu wakamba kutemwa ŵanthu pambere wandize pa charu chapasi.

2 Yesu wakaŵa wakugomezgeka ndipo wakatemwanga Awiske kweniso ŵanthu. Iyo “wakajikhutura na kutora kaŵiro ka muzga ndipo wakaŵa wakuyana na ŵanthu.” Wakapeleka ‘umoyo wake kuŵa chiwombolero cha ŵanandi.’ (Fil. 2:5-8; Mat. 20:28) Yesu wakatemwanga nadi ŵanthu. Lekani Chiuta wakamupa nkhongono zakuti wachitirenge minthondwe. Ivyo Yesu wakachita vikulongora kuti wazamuchita milimo yikuru pa charu chose chapasi.

3. Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

3 Yesu wakapharazganga ‘makani ghawemi gha Ufumu  wa Chiuta.’ (Luka 4:43) Wakamanyanga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo uzamutuŵiska zina la Yehova na kumazga masuzgo ghose gha ŵanthu. Lekani wakalimbikiranga chomene kupharazga makani ghawemi gha Ufumu. Ntheura wakalongora kuti wakutemwa chomene ŵanthu. Kasi ichi chikutovwira wuli? Chikutovwira kuti tiŵe na chilindizga chiwemi cha munthazi. Mu nkhani iyi tidumbiskanenge minthondwe yinayi iyo Yesu wakachita.

‘WAKACHIZGANGA ŴANTHU’

4. Kasi munthu wavyoni wakachita vichi?

4 Zuŵa linyake, Yesu wakaluta ku Galileya kukapharazga, ndipo wakakumana na munthu wavyoni. (Mrk. 1:39, 40) Munthu uyu wakakomwa chomene na nthenda iyi. Luka uyo wakaŵa dokotala, wakati: ‘Wakazura na vyoni.’ (Luka 5:12) Munthu wavyoni “wakati wawona Yesu, wakawa kavunama ndipo wakamulomba, wakati: ‘Fumu, usange mukukhumba, munganitozga.’” Munthu uyu wakamanyanga kuti Yesu wali na nkhongono kuti wangamuchizga. Kweni wakakhumbanga kumanya usange Yesu wakukhumba nadi kumuchizga. Ŵafarisi ŵakatinkhanga ŵanthu ŵavyoni. Kweni kasi Yesu wakamughanaghaniranga vichi munthu wavyoni ndipo Yesu wakamuzgora wuli? Kasi muŵenge imwe mphanyi mukachita wuli?

5. Chifukwa wuli Yesu wakachizga munthu wavyoni?

5 Dango la Mozesi likatenge para munthu wavyoni wakumana na ŵanthu wakeneranga kuchemerezga kuti ‘wakufipirwa, wakufipirwa!’ Munthu uyu wakazerezga dango ili. Kweni Yesu wakamususka yayi. Yesu wakaghanaghanira chomene ivyo munthu uyu wakakhumbanga. (Lev. 13:43-46) Tikumanya yayi vyose ivyo Yesu wakaghanaghananga. Kweni wakamulengera lusungu ndipo wakanyoloska woko lake na kumukhwaska. Yesu wakati: “‘Nkhukhumba. Tozgeka.’ Ndipo nyengo yeneyiyo vyoni vikafumako kwa iyo.” (Luka 5:13) Yehova wakapeleka nkhongono kwa Yesu zakuchitira minthondwe kweniso kuti walongore kuti wakutemwa ŵanthu.Luka 5:17.

6. Kasi minthondwe iyo Yesu wakachitanga yikulongorachi?

6 Nkhongono izo Yesu wakachitiranga minthondwe zikafumanga kwa Chiuta. Wakachizganga nthenda zakupambanapambana. Baibolo likuti: “Mzinda ukazukuma apo ukawona ŵambuwu ŵakuyowoya na ŵakupendera ŵakwenda na ŵachibulumutira ŵakuwona.” (Mat. 15:31) Yesu wakatoranga viŵaro vya ŵanthu yayi kuti wachizgire ŵalwari. Wakachizganga munthu nyengo yeneyiyo. Nyengo zinyake wakachizganga ŵanthu awo ŵali kutali. (Yoh. 4:46-54) Kasi minthondwe iyi yikulongorachi? Yikulongora kuti Yesu wali na nkhongono kweniso ngwakukhumbisiska kumazga nthenda yiliyose. Ntheura tikusimikizga kuti uchimi wakuti, ‘wazamuchitira chitima wakuyuyuka na mukavu,’ uzamufiskika. (Sal. 72:13) Yesu wakukhumba chomene kuzakawovwira ŵakusuzgika.

“WUKA, NYAMURA KASALASALA WAKO NA KWENDA”

7, 8. Kasi mphawuli apo Yesu wakakumana na mulwari pa Betizata?

7 Yesu wati wachizga munthu wavyoni, pakajumpha myezi yichoko waka  ndipo wakaluta ku Yudeya. Iyo wakapharazganga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku malo agha. Ŵanthu ŵanandi ŵakwenera kuti ŵakakhorwa na uthenga wake kweniso ivyo wakachitanga. Yesu wakakhumbanga kupharazga makani ghawemi ku ŵakuzika na kupembuzga ŵanthu ŵakusuzgika.—Yes. 61:1, 2; Luka 4:18-21.

8 Mu mwezi wa Nisani, Yesu wakaluta ku Yerusalemu kuti wakaŵepo pa Paska. Tawuni yikathukira pa nyengo iyi. Kumpoto kwa tempile kukaŵa chiziŵa chakuchemeka Betizata, uko Yesu wakakumana na mulwari.

9, 10. (a) Chifukwa wuli ŵalwari ŵakalutanga ku chiziŵa cha Betizata? (b) Kasi Yesu wakachita munthondwe wuli pa malo agha? Kasi tikusambirapo vichi? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

9 Ŵalwari ŵanandi ŵakizanga ku chiziŵa cha Betizata (Betisayida). Ŵalwari aŵa ŵakanjiranga pa chiziŵa ichi para chavunduka. Ŵakagomezganga kuti usange mulwari wabira pa chiziŵa ichi wakachiranga. Chifukwa chakuti pakizanga ŵanthu ŵanandi, ŵanyake ŵakafipanga mtima na kukayika usange ŵasangenge m’pata kuti ŵanjire pa chiziŵa. Pakuti Yesu wakaŵa mulwari yayi, kasi wakapukwachi ku chiziŵa ichi? Wakatemwanga ŵanthu ndipo wakakhumbanga kuŵawovwira. Wakati wafika, wakasanga munthu uyo wakamba kulwara pambere iyo wandize pa charu chapasi. Ntheura wakamulengera chitima ndipo wakakhumbanga kumuchizga.—Ŵazgani Yohane 5:5-9.

10 Yesu wakamufumba usange wakukhumba kuchira. Mulwari yura wakakhumbanga kuchira kweni pakaŵavya munthu kuti wamovwire kunjira pa chiziŵa. Yesu wakaphalira mulwari uyu chinthu icho wakaghanaghanangako yayi kuti chingachitika. Yesu wakamuphalira kuti wanyamure kasalasala wake na kwenda. Ntheura wakatora katundu wake na kwamba kwenda. Ichi chikulongora kuti mu charu chiphya Yesu wazamuchita minthondwe yinandi. Kweniso uwu mbukaboni wakuti Yesu ngwalusungu ndipo wakapenjanga awo ŵasuzgika kuti waŵawovwire. Nase tilutilire kupenja ŵanthu awo ŵakusuzgika na kuŵawovwira.

‘NI NJANI WANIKHWASKA?’

11. Kasi lemba la Mariko 5:25-34 likulongora wuli kuti Yesu wakalengeranga lusungu ŵalwari?

11 Ŵazgani Mariko 5:25-34. Mwanakazi munyake wakalwara nthenda yakusulura ndopa vyaka 12. Nthenda iyi yikamutambuzga chomene ndipo wakatondekanga kusopa makora. “Madokotala ghanandi ghakasazgirangako vyakuŵinya vyake, ndipo wakamara vyake vyose.” Zuŵa linyake, wakasanga pulani yinyake. Wakaghanaghana vya kuluta kwa Yesu. Mwanakazi uyu wakasolota pakati pa ŵanthu na kukhwaska munjilira wa Yesu. (Lev. 15:19, 25) Yesu wakamanya kuti nkhongono zinyake zafumamo mwa iyo. Ntheura wakakhumbanga kumanya munthu uyo wakamukora. Chifukwa cha wofi, mwanakazi yura “wakiza na kuwa pasi panthazi pa Yesu na kumuphalira unenesko wose.” Yesu wakamanya kuti Yehova ndiyo wakachizga mwanakazi uyu. Lekani wakamuphalira kuti: ‘Wamwana, chipulikano chako chakuchizga. Luta mu mtende,  ndipo uŵe makora ku ulwari wako wakofya.’

Minthondwe iyo Yesu wakachitanga yikalongora kuti wakutemwa ŵanthu (Wonani ndime 11, 12)

12. (a) Kasi Yesu wali na mikhaliro wuli? (b) Kasi tingamuyezga wuli?

12 Yesu wakaŵa walusungu chomene ndipo ŵalwari ŵakafwatukanga kuluta kwa iyo. Satana wakukhumba kuti tiwonenge nga Chiuta wakutitemwa yayi kweniso kuti ndise ŵambura ntchito. Kweni Yesu wakalongora kuti wakughanaghanira ŵanthu ndipo wakumanya masuzgo ghithu. Yesu ni Themba kweniso Wasembe walusungu. (Heb. 4:15) Ŵanyake ŵakulwara matenda ghambura kukonda munkhwala. Usange ise tindalwarepo matenda gha nthena, chingaŵa chinonono kupulikiska umo ŵanyithu ŵakujipulikira. Yesu wakaŵalengeranga chitima ŵalwari nangauli iyo wakalwaranga yayi. Nase ndimo tikwenera kuchitira. Tikwenera kulengera chitima ŵanthu ŵakusuzgika.—1 Pet. 3:8.

“YESU WAKATHISKA MASOZI”

13. Kasi Yesu wakalongora vichi pakuwuska Lazaro?

13 Yesu wakachitiranga chitima ŵanthu ŵakusuzgika. Chitima chikamukora mubwezi wake Lazaro wati wafwa. Iyo “wakatampha” ndipo “wakakweŵeka” chomene mu mtima. Yesu wakalira chomene nangauli wakamanyanga kuti wawuskenge Lazaro. (Ŵazgani Yohane 11:33-36.) Yesu wakachita soni yayi kulira. Ŵanthu ŵakamanya kuti Yesu wakatemwanga chomene Lazaro na ŵadumbu ŵake. Na nkhongono za Chiuta, Yesu wakawuska Lazaro kuti waŵeso wamoyo.—Yoh. 11:43, 44.

14, 15. (a) Kasi ntchivichi chikulongora kuti Yehova wakukhumbisiska kumazga masuzgo gha ŵanthu? (b) Kasi Yesu wakang’anamuranga vichi apo wakati ‘malaro gha chikumbusko’?

 14 Baibolo likuti Yesu ‘ntchikozgo chenecho cha kaŵiro ka Mlengi.’ (Heb. 1:3) Minthondwe iyo Yesu wakachitanga mbukaboni wakuti iyo na Awiske mbakukhumbisiska kuwuskapo vyakuŵinya, ulwari na nyifwa. Baibolo likuzunura ŵanthu ŵachoko waka awo ŵakawuka ku ŵakufwa. Kweni Yehova na Yesu ŵazamuwuska ŵanthu ŵanandi awo ŵali kufwa. Yesu wakati: ‘Ora likwiza mu leneilo wose awo ŵali mu malaro gha chikumbusko ŵazamufumira kuwaro.’—Yoh. 5:28, 29.

15 Yesu wakayowoya mazgu ghakuti ‘malaro gha chikumbusko,’ kung’anamura kuti Yehova wakukumbukira wose awo wazamuŵawuska. Pali vinthu vinandi ivyo Chiuta wali kulenga. Chilichose wakuchimanya. Ntheura, wakukumbukira makora umo ŵabali ŵithu awo ŵali kufwa ŵakawonekeranga kweniso nkharo yawo. (Yes. 40:26) Chiuta na Yesu mbakukhumbisiska kuzakawuska ŵabali ŵithu. Baibolo likulongosora kuti Lazaro na ŵanthu ŵanyake ŵakawuka ku ŵakufwa. Ivi vikulongora kuti mu charu chiphya, ŵanthu ŵanandi ŵazamuwuskika.

MINTHONDWE IYO YESU WAZAMUCHITA KUNTHAZI

16. Kasi wose awo ŵalutilirenge kugomezgeka ŵazamutumbikika wuli?

16 Sonosono apa Yesu wazamuchita minthondwe yinyake. Usange tilutilirenge kuŵa ŵakugomezgeka, wazamutiponoska pa suzgo yikuru. Para Haramagedoni yajumpha, wazamutovwira kuti tiŵeso na umoyo uwemi. (Yes. 33:24; 35:5, 6; Uvu. 21:4) Tizamukondwa chomene kuwona kuti ŵanthu ŵakutaya magilasi gha maso, ndodo, njinga za ŵakupendera, ivyo vikovwira ŵakumangwa makutu kupulika na vinyake. Tizamukondwa kugwira ntchito yakuzgora charu chose kuŵa paradiso.—Sal. 115:16.

17, 18. (a) Chifukwa wuli Yesu wakachitanga minthondwe? (b) Kasi mungachita wuli kuti muzakanjire mu charu chiphya?

17 Chifukwa chakuti kale Yesu wakachizganga ŵalwari, “mzinda ukuru” ukukhozgeka chomene mazuŵa ghano. (Uvu. 7:9) Kweniso mbukaboni wakuti wakutitemwa. Ntheura tikukondwa chomene chifukwa tikumanya kuti Yesu wazamumazga masuzgo ghithu ghose. (Yoh. 10:11; 15:12, 13) Yesu ngwalusungu ndipo wakalongora kuti Yehova wakughanaghanira muteŵeti wake waliyose payekha.—Yoh. 5:19.

18 Mazuŵa ghano, ŵanthu ŵakutampha na vyakuŵinya kweniso ŵakufwa. (Rom. 8:22) Tikukhumba charu chiphya umo waliyose ŵazamuŵa na umoyo uwemi. Tikugomezga ivyo lemba la Malaki 4:2 likuyowoya. Likuti: ‘Ndipo muzamudukaduka nga ni matholi.’ Waliyose wazamukondwa chifukwa tizamusuzgikaso na kwananga yayi. Ipo tikwenera kuŵa na chipulikano chakukhora mu malayizgo gha Chiuta. Kweniso tikwenera kulutilira kugomezgeka kuti tizakanjire mu charu chiphya icho Yehova watinozgera. Ivyo Yesu wakachita pa charu chapasi, ndivyo wazamuchitaso mu Ufumu wake wa vyaka 1,000.