Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  May 2015

Ŵakawona Malayizgo gha Chiuta nga Ghafiskika Kale

Ŵakawona Malayizgo gha Chiuta nga Ghafiskika Kale

“Ŵakapokera chara kufiskika kwa malayizgo, kweni ŵakaghawonera patali.”HEB. 11:13.

1. Kasi uwemi wa kughanaghanira vinthu vyamunthazi ngwakuti wuli? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

TAŴANTHU tikutemwa kughanaghanira vinthu ivyo tindaviwonepo. Ndimo Yehova wali kutilengera. Ntheura tikughanaghanira ivyo vizamuchitika munthazi na kunozgekera. Yehova wakumanya ivyo vizamuchitika kunthazi, ndipo wakutiphalira ivyo wazamutichitira. Usange tikughanaghanirapo ivyo Yehova watilayizga, tigomezgenge kuti vizamuchitika nadi.—2 Kor. 4:18.

2, 3. (a) Kasi kughanaghanira vinthu ivyo tindaviwone kungatovwira wuli? (b) Kasi mu nkhani iyi tizgorenge mafumbo wuli?

2 Nyengo zinyake tikughanaghana vinthu ivyo vingachitika yayi. Mwachiyelezgero, mwana wangaghanaghanira kuti wakwera pa msana wa khulukuska panji bulawura. Ivi vingachitika nadi yayi. Kweni Hana, nyina wa Samuyeli wakaghanaghaniranga ivyo vingachitika nadi. Iyo wakaghanaghaniranga kuti zuŵa linyake wazamupeleka mwana wake pa chihema kuti wateŵeterenge Yehova pamoza na ŵasembe. Iyo wakalotanga waka yayi, kweni ndivyo wakakhumbanga. Ntheura Hana wakafiska ivyo wakalayizga Yehova. (1 Sam. 1:22) Usange  tikughanaghanira ivyo Yehova wali kulayizga, ndikuti tikughanaghanira vinthu ivyo vizamuchitika nadi.—2 Pet. 1:19-21.

3 Ŵanthu ŵanyake awo ŵakuzunulika mu Baibolo, ŵakaghanaghaniranga ivyo Yehova wakaŵalayizga. Kasi kughanaghanira malayizgo gha Chiuta kukaŵawovwira wuli? Chifukwa wuli nase tikwenera kughanaghanira umo umoyo uzamuŵira usange Yehova wafiska ivyo wali kutilayizga?

CHIPULIKANO CHAWO CHIKAKHORANGA

4. Chifukwa wuli Abelu wakaghanaghaniranga kuti vinthu vizamuŵa makora kunthazi?

4 Abelu wakaŵa munthu wakwamba kugomezga kuti Yehova wazamufiska ivyo wali kulayizga. Wakamanyanga ivyo Yehova wakaphalira njoka, Adamu na Eva ŵati ŵananga. Yehova wakati ku njoka: ‘Niŵikenge ulwani pakati pa iwe na mwanakazi, na pakati pa mphapu yako na mphapu yake; yibwanyenge mutu wako, iwe ulumenge chitende chake.’ (Gen. 3:14, 15) Abelu wakamanyanga makora yayi umo uchimi uwu uzamufiskikira. Kweni wakaghanaghanirangapo chomene ivyo Chiuta wakayowoya. Panji Abelu wakajifumbanga kuti: ‘Kasi njoka yizamuluma njani? Kasi ni njani wazamovwira ŵanthu kuŵa ŵarunji?’ Abelu wakagomezganga kuti Yehova wazamufiska ivyo wali kulayizga. Ndipo Yehova wakakondwa na sembe iyo Abelu wakapeleka.—Ŵazgani Genesis 3:14, 15; Ŵahebere 11:4.

5. Kasi kughanaghanira vyamunthazi kukamovwira wuli Enoki?

5 Enoki wakagomezganga chomene Chiuta. Iyo wakakhalanga na ŵanthu awo ŵakatukanga Chiuta. Enoki wakaŵa wachikanga ndipo wakaphaliranga ŵanthu uthenga wa cheruzgo wakuti Chiuta wazamuparanya ŵanthu ŵaheni. (Yuda 14, 15) Kasi ntchivichi chikamovwira? Iyo wakaghanaghaniranga umo charu chizamuŵira apo waliyose wazamuteŵetera Yehova.—Ŵazgani Ŵahebere 11:5, 6.

6. Kasi Nowa wakaghanaghaniranga vichi chiwowota chati chajumpha?

6 Nowa wakagomezganga chomene Yehova ndipo wakapona chiwowota. (Heb. 11:7) Iyo wakapeleka sembe ya nyama kwa Yehova. (Gen. 8:20) Pamasinda pa chiwowota, ŵanthu ŵakaŵaso ŵaheni chomene. Nimurodi wakamba kuwusa ndipo wakachiska ŵanthu kugalukira Yehova. (Gen. 10:8-12) Kweni Nowa wakalutilira kugomezgeka. Nga ni Abelu, Nowa wakagomezganga kuti Chiuta wazamuwuskapo kwananga na nyifwa. Kweniso wakaghanaghaniranga kuti ŵalongozgi wose ŵankhaza ŵazamuparanyika. Ndivyo nase tighanaghanirenge, pakuti vyakhala pachoko waka kufiskika.—Rom. 6:23.

ŴAKAGHANAGHANIRANGA MALAYIZGO GHA CHIUTA

7. Kasi Yehova wakalayizga vichi Abrahamu, Yisake na Yakobe?

7 Yehova wakalayizga Abrahamu, Yisake na Yakobe kuti mitundu yose yizamutumbikika kwizira mu “mphapu” yawo. (Gen. 22:18; 26:4; 28:14) Yehova wakaŵalayizgaso kuti ŵazamwandana chomene na kukhala mu Charu cha Layizgano. (Gen. 15:5-7) Abrahamu, Yisake na Yakobe ŵakamanyanga kuti Yehova wazamufiska ivyo walayizga. Ntheura ŵakawonanga nga iwo na mbumba zawo ŵanjira kale mu Charu cha Layizgano. Adamu na Eva ŵati ŵananga, Yehova wakamba kovwira ŵanthu ŵakugomezgeka kumanya kuti ŵazamuŵaso ŵarunji.

8. Kasi ntchivichi chikawovwira Abrahamu kuti wapulikirenge na kugomezga chomene Yehova?

8 Abrahamu wakagomezganga chomene  Yehova. Nyengo zose wakapulikiranga nanga ni apo chikaŵa chinonono kuchita nthena. Abrahamu na ŵateŵeti ŵanyake ŵakugomezgeka ŵakawonanga ivyo Yehova wali kulayizga nga vyafiskika kale. Baibolo likuti: ‘Nangauli ŵakawona yayi kufiskika kwa malayizgo, kweni ŵakaghawonera patali.’ (Ŵazgani Ŵahebere 11:8-13.) Abrahamu wakamanya kuti Yehova wakufiska ivyo walayizga, lekani wakagomezganga kuti vyose ivyo Yehova walayizga vizamufiskika.

9. Kasi chipulikano chikamovwira wuli Abrahamu?

9 Abrahamu wakaŵa na chipulikano ndipo wakagomezganga kuti ivyo Yehova Chiuta walayizga vizamuchitika. Iyo wakaleka chikaya chake ndipo wakakhaliranga waka kwenda. Wakamanya kuti misumba iyo wakakhalangamo yikhaliskenge yayi chifukwa ŵalongozgi ŵakaŵa ŵambura kumanya Yehova. (Josh. 24:2) Abrahamu, Abelu, Enoki, Nowa na ŵanyake ŵakagomezganga kuti Yehova wazamuwuska ŵakufwa. Ŵakamanyanga kuti Ufumu wa Chiuta uzamuwusa charu chapasi muyirayira. Ufumu uwu ndiwo ni ‘msumba uwo muzengi na wakuwupanga ni Chiuta.’ (Heb. 11:10) Iwo ŵakakhozganga chipulikano chawo apo ŵakaghanaghaniranga chomene kuti ŵazamukhala mu charu chakutowa kwamuyirayira, ndipo ŵakagomezganga chomene Yehova.—Ŵazgani Ŵahebere 11:10.

10. Chifukwa wuli Sara wakaghanaghaniranga vyamunthazi?

10 Sara, muwoli wa Abrahamu, wakaŵa na chipulikano ndipo wakagomezganga chomene kuti ivyo Yehova walayizga vizamuchitika. Apo wakaŵa na vyaka 90, wakaŵa kuti walije mwana. Kweni wakalindiliranga mwakunweka apo wazamuŵira na mwana. Ndipo iyo wakawonanga mwana wake nga wazgoka kale mtundu ukuru. (Heb. 11:11, 12) Kasi ntchivichi chikamovwira Sara? Wakagomezga ivyo Yehova wakaphalira mfumu wake kuti: ‘Nimutumbikenge [Sara], na kukupa iwe mwana msepuka mwa iyo; nimutumbikenge, waŵenge nyinawo wa mitundu; mafumu gha ŵanthu ghafumenge mwa iyo.’ (Gen. 17:16) Yehova wakafiska nadi layizgo lake. Sara wakababa mwana na kumuthya Yisake. Ivi vikawovwira Sara kugomezga kuti vyose ivyo Yehova walayizga vizamuchitika. Nase tingakhozga chipulikano chithu mwa Yehova para tikughanaghanira vinthu viwemi ivyo watilayizga.

WAKALAŴISKA DODOLI PA NJOMBE

11, 12. Kasi ntchivichi chikawovwira Mozesi kutemwa chomene Yehova?

11 Mozesi wakaŵa na chipulikano kuti ivyo Yehova walayizga vizamuchitika. Iyo wakalelekera mu nyumba ya themba ku Eguputo. Iyo wakakana usambazi na kupika mazaza, chifukwa wakatemwanga chomene Yehova. Ŵapapi ŵake ŵakamusambizga wachali muchoko kuti Yehova wazamuwombora Ŵahebere ku wuzga na kuŵapa Charu cha Layizgano. (Gen. 13:14, 15; Ex. 2:5-10) Mozesi wakaghanaghaniranga chomene ivyo Yehova wali kulayizga. Lekani wakatemwanga chomene Yehova.

12 Baibolo likuti: ‘Na chipulikano, Mozesi wakati wakura, wakakana kuchemeka mwana wa mwana mwanakazi wa Faro, wakasankha kusuzgika pamoza na ŵanthu ŵa Chiuta, m’malo mwa vyakukondweska vya nyengo yichoko waka vya kwananga, chifukwa wakapima nthombozgo za Khristu kuŵa usambazi ukuru kuluska usambazi wa mu Eguputo; pakuti wakalaŵiska dodoli pa njombe yakuzakapelekeka.’—Heb. 11:24-26.

13. Kasi kughanaghanira malayizgo gha Yehova kukamovwira wuli Mozesi?

 13 Mozesi wakaghanaghaniranga chomene ivyo Yehova wakalayizga kuti wazamuwombora Ŵaisrayeli ku wuzga. Mozesi wakamanyangaso kuti Yehova wazamufwatura ŵanthu ku nyifwa. (Job 14:14, 15; Heb. 11:17-19) Mozesi wakamanya kuti Yehova wakutemwa chomene ŵanthu. Kweniso wakatemwanga chomene Yehova ndipo wakaŵa na chipulikano chakukhora. Ivi vikamovwira kuti wateŵetere Yehova umoyo wake wose. (Dute. 6:4, 5) Nangauli Faro wakakhumbanga kumukoma, Mozesi wakamanyanga kuti Yehova wazamumuwuska.—Ex. 10:28, 29.

GHANAGHANIRANI IVYO UFUMU WA CHIUTA UZAMUMUCHITIRANI

14. Kasi ŵanthu ŵakutemwa kughanaghanira vichi?

14 Ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghanira vinthu ivyo vingazakachitika nadi yayi. Mwachiyelezgero, mukavu wangaghanaghanira kuti zuŵa linyake wazamuŵa musambazi ndipo masuzgo ghake ghose ghazamumara. Kweni Baibolo likuti umoyo mu charu cha Satana ichi ngwakuzura na masuzgo pera. (Sal. 90:10) Ŵanyake ŵakughanaghana kuti boma lingamazga masuzgo gha ŵanthu. Kweni Baibolo likuti Ufumu wa Chiuta ndiwo uzamumazga masuzgo ghose. (Dan. 2:44) Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti vinthu viheni vilutilirenge kuŵapo. Kweni Baibolo likuti Chiuta wazamuparanya charu chiheni ichi. (Zef. 1:18; 1 Yoh. 2:15-17) Awo ŵakughanaghanira vinthu vyakupambana na ivyo Yehova walayizga, ŵazamukhuŵara.

Jiwonani kuti muli mu charu chiphya (Wonani ndime 15)

15. (a) Chifukwa wuli ntchiwemi kughanaghanira ivyo Yehova watilayizga? (b) Kasi imwe mukukhumba kuti Yehova wazakamuchitirani vichi?

15 Yehova watilayizga vinthu viwemi munthazi. Para tikughanaghanira umo umoyo uzamuŵira, nkhongono zikukwera ndipo tikuteŵetera Yehova mwakukondwa. Kwali tizamuluta kuchanya kwali tizamukhala pa charu chapasi, tighanaghanirenge ivyo tizamuchita usange Yehova wafiska malayizgo ghake. Para muzamukhala pa charu chapasi, mughanaghanirenge kuti muli na ŵabwezi ŵinu ndipo mukugwira lumoza ntchito yakuzgora charu kuŵa paradiso. Awo ŵakulaŵilira ntchito iyi ŵakumughanaghanirani ndipo mukukondwa chomene. Waliyose wakutemwa Yehova. Muli na umoyo uwemi kweniso mulije vyenjezgo. Muli na luso ndipo mukovwira ŵanyinu na kulumba Yehova. Kweniso ghanaghanirani kuti mukusambizga ŵanthu awo ŵawuka ku ŵakufwa kuti ŵamanye Yehova. (Yoh. 17:3; Mil. 24:15) Vinthu ivi ni maloto waka yayi, kweni Baibolo likuti vizamuchitika nadi.—Yes. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

DUMBISKANANI IVYO CHIUTA WALI KULAYIZGA

16, 17. Chifukwa wuli ntchiwemi kudumbiskana na ŵanyithu ivyo Chiuta wali kulayizga?

16 Tikwenera kuphalirako ŵabali na ŵadumbu ivyo tikukhumba kuzakachita mu charu chiphya. Para tikuchita nthena, waliyose waghanaghanirenge umoyo wakukondweska wamunthazi. Tikumanya yayi icho waliyose wazamuchita nadi mu charu chiphya. Kweni usange tikuphalira ŵanyithu ivyo tikukhumba kuzakachita, ndikuti tili na chipulikano kuti Yehova wazamuchita ivyo wali kulayizga. Para tikuchita nthena, tilutilirenge kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka mu charu chiheni ichi. Ndimo Paulosi wakachitira na ŵabali ŵake ku Romu.—Rom. 1:11, 12.

17 Usange mukughanaghanira ivyo Yehova  wazamumuchitirani, vimovwiraninge kuti muleke kughanaghanira waka masuzgo ghinu. Petrosi wakafipanga mtima na ivyo wakasida. Ntheura zuŵa linyake wakafumba Yesu kuti: ‘Ise tasida vinthu vyose na kumulondezgani; kasi tizamuŵa na vichi?’ Yesu wakakhumbanga kuti Petrosi pamoza na ŵasambiri ŵanyake ŵaghanaghanirenge ivyo Chiuta wazamuŵachitira kunthazi. Ntheura Yesu wakaŵazgora kuti: ‘Para Mwana wa munthu wakhala pa chizumbe chake chauchindami, imwe mwanilondezga namweso muzamukhala pa vizumbe khumi na viŵiri, kweruzga mafuko khumi na ghaŵiri gha Israyeli. Ndipo waliyose uyo wasida nyumba panji ŵakuru panji ŵanung’una panji ŵadumbu panji wiske panji nyina panji ŵana panji minda chifukwa cha zina lane, wazamupokera vinandi kwakuluska ndipo wazamuhara umoyo wamuyirayira.’ (Mat. 19:27-29) Petrosi na ŵasambiri ŵanyake ŵakamba kughanaghanira kuti ŵazamuwusa lumoza na Yesu kuchanya na kovwira ŵanthu pa charu chapasi kuŵaso ŵarunji.

18. Chifukwa wuli tikwenera kughanaghanira ivyo Chiuta wazamutichitira munthazi?

18 Tasambira ivyo vikawovwira ŵateŵeti ŵa Yehova kuti ŵaŵe na chipulikano chakukhora. Abelu wakaghanaghaniranga ivyo Yehova wakalayizga ndipo wakaŵa na chipulikano kuti vizamuchitika, ndipo wakakondweska Yehova. Abrahamu wakaghanaghaniranga umo Yehova wazamufiskira ivyo wakalayizga kuti mitundu yose yizamutumbikika kwizira mu “mphapu” yake. Ntheura wakapulikira Yehova nanga ni apo chikaŵa chinonono kuchita nthena. (Gen. 3:15) Mozesi wakalaŵiska dodoli pa njombe ndipo vikamovwira kuti watemwe chomene Yehova na kuŵa na chipulikano chakukhora. (Heb. 11:26) Chipulikano chithu chikukhora kweniso tikumutemwa chomene Yehova usange nyengo zose tikughanaghanira ivyo Yehova wazamutichitira kunthazi. Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo tikwenera kughanaghanira? Tizamusambira mu nkhani yapanthazi.