Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  April 2015

Chifukwa Wuli Ntchiwemi Kusezga Munthu Wakwananga?

Chifukwa Wuli Ntchiwemi Kusezga Munthu Wakwananga?

JULIAN wakati: “Nati napulika chipharazgo chakuti mwana wane wasezgeka, nkhawona nga palijeso kawemi. Ndiyo ni mwana wane wakwamba. Tikatemwananga chomene ndipo tikachitiranga lumoza vinthu. Pakwamba wakaŵa wakugomezgeka chomene, kweni pamasinda wakamba kuŵa na nkharo yiheni. Wakati wasezgeka, muwoli wane wakakhaliranga waka kulira, ndipo wakapembuzgikanga yayi. Nyengo zose tikajiyimbanga mulandu na kuwona nga tili kutondeka kumulera makora.”

Tose tikudandawura usange mubali withu wasezgeka. Kweni chifukwa wuli Malemba ghakuti ntchiwemi kusezga wakwananga? Kasi ni vichi ivyo vingapangiska kuti munthu wasezgeke mu mpingo?

IVYO VINGAPANGISKA KUTI MUNTHU WASEZGEKE

Pali vinthu viŵiri ivyo vingapangiska kuti munthu wasezgeke mu mpingo. Chakwamba, usange wachita kwananga kukuru. Chachiŵiri, usange wakulapa yayi.

Yehova wakumanya kuti ndise ŵambura kufikapo, kweni wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake ŵalondezgenge fundo zaurunji. Yehova wakutinkha uzaghali, kusopa vikozgo, unkhungu, kuphanga vyaŵene, kukoma na kugomezga mizimu.1 Kor. 6:9, 10; Uvu. 21:8.

Namwe mungazomerezga kuti malango gha Yehova ngawemi ndiposo ghakutivikilira. Tose tikutemwa kukhala na ŵanthu ŵamtende na ŵankharo yiwemi awo tingaŵagomezga. Ndimo ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵaliri chifukwa iwo ŵali kulayizga Chiuta kuti ŵalondezgenge fundo za mu Baibolo.

Kasi ntchivichi icho chikuchitika usange mubali panji mudumbu wachita zakwananga zikuru? Ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakale nawo ŵakachitanga zakwananga, kweni Chiuta wakaŵataya yayi. Themba Davide likachita uleŵi na kukoma munthu. Ntchimi Natani yikamuphalira kuti: ‘Yehova wagowokera kwananga kwako.’2 Sam. 12:13.

Chiuta wakagowokera Davide chifukwa wakalapa na mtima wose. (Sal. 32:1-5) Mazuŵa ghano napo, munthu wakusezgeka usange ngwambura kupera panji wakulutilira kuchita zakwananga. (Mil. 3:19; 26:20) Usange komiti ya cheruzgo yindakhorwe kuti wakwananga wapera nadi, yikumusezga.

Usange munthu uyo tikumutemwa chomene wasezgeka, tingawona nga ŵalara ŵali na nkhaza ndipo ŵalije lusungu. Kweni Baibolo  likulongosora kuti usange munthu wasezgeka mbukaboni wakuti Chiuta wakumutemwa.

CHIFUKWA WULI NTCHIWEMI KUSEZGA MUNTHU WAKWANANGA?

Yesu wakati, “vinjeru vikurunjiskika na milimo yake.” (Mat. 11:19) Chifukwa wuli ntchiwemi kusezga munthu wakwananga? Pali vifukwa vitatu:

Zina la Yehova likuchindikika. Pakuti tikumanyikwa na zina la Yehova, nkharo yithu nayo yikwenera kuŵa yiwemi. (Yes. 43:10) Para mwana wali na nkharo yiwemi ŵapapi ŵake ŵakupika ntchindi. Kweni para wali na nkharo yiheni wangakhozga soni ŵapapi ŵake. Mwakuyana waka, zina la Yehova lingatukika usange tili na nkharo yiheni. Kweni lingachindikika usange tili na nkharo yiwemi. Ndimo vikaŵira mu nyengo ya ntchimi Ezekiyeli.Ezek. 36:19-23.

Tingatukiska zina lituŵa la Chiuta usange tili na nkharo yiheni. Mpositole Petrosi wakachenjezga kuti: ‘Pakuŵa ŵana ŵakupulikira, lekani kulinganizgika mwakuyana na makhumbiro agho kale mukaŵa nagho mu ulemwa winu, kweni, mwakuyana na Mutuŵa uyo wakamuchemani, namwe muŵe ŵatuŵa mu makhaliro ghinu ghose, pakuti kuli kulembeka: “Muŵenge ŵatuŵa, chifukwa ine nili mutuŵa.”’ (1 Pet. 1:14-16) Usange ŵateŵeti ŵake ŵali na nkharo yiwemi, zina la Chiuta likuchindikika.

Usange Kaboni wa Yehova wakuchita kwananga mwakubisa, zuŵa linyake vizamuvumbukwa. Para munthu wakwananga wasezgeka, vikulongora kuti ŵanthu ŵa Yehova mbatuŵa. Iwo ŵakulondezga fundo za mu Malemba kuti ŵalutilire kuŵa ŵatuŵa. Ku Switzerland, munthu munyake wakiza pa Nyumba ya Ufumu. Iyo wakati wakukhumba kuti wawunganenge na Ŵakaboni ŵa Yehova. Panyengo iyi, mudumbu wake wakasezgeka mu mpingo chifukwa chakuchita uzaghali. Munthu uyu wakati wakukhumba kuŵa mu gulu ilo “likulekelera yayi ŵanthu awo ŵachita kwananga.”

Mpingo ukulutilira kuŵa utuŵa. Mpositole Paulosi wakaphalira Ŵakorinte kuti ntchiwemi yayi kulekelera ŵanthu awo ŵakuchitira dala zakwananga mu mpingo. Ŵanthu awo ŵakuchita zakwananga ŵali nga ni yisiti. Paulosi wakati ‘chilungo [yisiti] chichoko waka chikutukumuska bulunga lose.’ Kweniso wakati: “Fumyanimo munthu muheni mukati mwinu.”1 Kor. 5:6, 11-13.

“Munthu muheni” uyo Paulosi wakayowoya pa lemba ili wakaŵa na nkharo yiheni, kweni ŵanji mu mpingo ŵakamususkanga yayi. (1 Kor. 5:1, 2) Ŵalekenge kumusezga munthu uyu, mphanyi ŵabali na ŵadumbu ŵanyake mu mpingo ŵakatolerako nkharo yake. Ŵanji ŵangamba kusulako fundo za Chiuta usange mpingo ukulekelera nkharo yiheni. (Muph. 8:11) Ŵanthu ŵakwananga awo ŵakupera yayi ŵali nga ni “malibwe ghakubisika pasi pa maji,” ndipo ŵangananga chipulikano cha ŵabali na ŵadumbu mu mpingo.Yuda 4, 12.

Wakwananga wangasintha nkharo yake yiheni. Zuŵa linyake, Yesu wakayowoya ntharika ya mwana wakuzgeŵa. Mwana uyu wakafumapo pa nyumba ya adada ŵake na kukasakaza chuma chake chose. Pamasinda wakamba kusuzgika. Mahara ghakizamo ndipo wakamanya kuti ivyo wakachita ni viheni. Ntheura wakalapa na kuwelera kwa adada ŵake. (Luka 15:11-24) Yesu wakalongosora kuti dada wakakondwa chomene mwana wake wati walapa. Yehova nayo wakukondwa chomene para wakwananga walapa. Yehova wakuti: ‘Nkhukondwera chara na nyifwa ya muheni, kweni kuti muheni wawere ku nthowa yake wakhale na umoyo.’Ezek. 33:11.

Mwakuyana waka, munthu uyo wasezgeka wangamanya kuti wali kutaya ubwezi wake na ŵabali na ŵadumbu. Iyo wangasuzgika chomene chifukwa cha nkharo yake yiheni. Kweni para wangaghanaghanira chimwemwe icho wakaŵa nacho apo wakaŵa pamoza na ŵabali na ŵadumbu, vingamovwira kuti wasinthe na kuwelera kwa Yehova.

 Pakukhumbikwa chitemwa na chikanga kuti munthu wakwananga wawovwirike. Davide wakati: ‘Usange murunji wanitimba, nitenge ni lusungu, ndipo para wanichenya, nitenge ni mafuta ku mutu.’ (Sal. 141:5) Tiyelezgere kuti munthu wapwetekeka ndipo wali na chilonda chikuru. Munthu uyu wakuluta ku chipatala. Pakumovwira, dokotala wakusuka chilonda na kuŵikapo munkhwala. Pa nyengo iyo dokotala wakumovwira, munthu uyu wakupulika vyakuŵinya. Kweni paumaliro wakuchira. Mwakuyana waka, Davide wakamanyanga kuti usange munthu wamuchenya, ndikuti wakumukhumbira viwemi nangauli ulongozgi ukuŵaŵa.

Para wakwananga wasezgeka ndikuti wapika wovwiri wakwenelera. Pakati pajumpha vyaka 10 mwana wa Julian uyo wazunulika kukwambilira kwa nkhani iyi wakajinyumwa. Wakaleka nkharo yake yiheni na kwambaso kuteŵetera Yehova. Pasono ni mulara mu mpingo. Iyo wakati: “Nkhasintha nkharo yane yiheni chifukwa chakuti nkhasezgeka. Chilango ichi chikaŵa chakwenelera kwa ine.”Heb. 12:7-11.

KASI ŴAKUSEZGEKA TIKWENERA KUCHITA NAWO WULI?

Para mubali withu wasezgeka mbumaliro wa vyose yayi. Kweni tose tikwenera kukolerana na ndondomeko ya kusezga wakwananga.

Ŵalara ŵakovwira wakusezgeka kuti wawelere kwa Yehova

Ŵalara awo ŵali mu komiti ya cheruzgo ŵakulongora chitemwa nga umo Yehova wakuchitira. Para ŵadumura kuti munthu wasezgeke, ŵakumulongosolera makora ivyo wangachita kuti wazakaweleremo mu mpingo. Ŵalara ŵakwendera ŵakusezgeka awo ŵakulongora kuti ŵakusintha ndipo ŵakukhumba kuwelera kwa Yehova. *

Ŵa mu mbumba ŵakwenera kukolerana na ivyo komiti ya cheruzgo yadumura. Para ŵakuchita nthena ŵakulongora kuti ŵakutemwa mpingo na mubali wawo uyo wasezgeka. Julian wakati: “Ni mwana wane nadi, kweni nkharo yake ndiyo yikatipatura.”

Ŵabali na ŵadumbu mu mpingo ŵakwenera yayi kuyowoya na munthu wakusezgeka. Para ŵakuchita nthena ŵakulongora kuti nawo ŵakumutemwa. (1 Kor. 5:11; 2 Yoh. 10, 11) Ŵakukhozgera chilango icho Yehova wapeleka kwizira mu ŵalara. Para munthu wasezgeka, waliyose mu mbumba vikumuŵinya. Ntheura ntchiwemi yayi kuwona ŵabali ŵa munthu wakusezgeka nga nawo mbakusezgeka. Kweni tikwenera kuŵatemwa chomene na kuŵakhozga.Rom. 12:13, 15.

Julian wakati: “Kusezga munthu wakwananga mu mpingo, kukovwira waliyose kuti walondezgenge fundo za Yehova. Nangauli pakwamba vikuŵinya kweni para pajumpha nyengo, wakwananga wangasintha na kunozgaso ubwezi wake na Yehova. Nizomerezgenge nkharo yiheni ya mwana wane, mphanyi mwana wane wandawelelemo mu mpingo.”

^ ndime 24 Wonani Gongwe la Mulinda la Chicheŵa la Epulero 15, 1991 peji 21-23.