Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  April 2015

Khozgani Ubwezi Winu na Yehova

Khozgani Ubwezi Winu na Yehova

‘Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.’YAK. 4:8.

1. Chifukwa wuli tikwenera kulimbikira kukhozga ubwezi withu na Yehova?

PARA ndimwe Kaboni wa Yehova wakubatizika, muli na ubwezi wapadera chomene na Yehova Chiuta. Kweni charu cha Satana ndiposo kwananga kwithu, kungatimbanizga ubwezi uwu. Lekani tose tikwenera kulimbikira kukhozga ubwezi withu na Yehova.

2. Kasi tingachita wuli kuti ubwezi withu na Yehova ukhore?

2 Kasi ubwezi winu na Yehova ngwakukhora wuli? Kasi mungachita wuli kuti mukhozge ubwezi winu na Yehova? Lemba la Yakobe 4:8 likuti: ‘Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.’ Kuti ubwezi winu ukhore, imwe kweniso Yehova, mukwenera kuchitapo kanthu. Para imwe mwamba kusendelera kwa Yehova, nayo wasendelerenge kwa imwe ndipo ubwezi winu ukhorenge. Para mukusendelera kwa Yehova, iyo waŵenge wanadi kwa imwe. Mumugomezgenge chomene Yehova nga umo wakachitira Yesu. Iyo wakati:  “Uyo wakanituma ngwanadi, ndipo . . . Ine nkhumumanya. (Yoh. 7:28, 29) Kasi mungachita wuli kuti musendelere kwa Yehova?

Kasi mungayowoyeskana wuli na Chiuta? (Wonani ndime 3)

3. Kasi tingayowoyeskana wuli na Yehova?

3 Kuti ubwezi winu na Yehova ukhore mukwenera kuyowoyeskana nyengo zose. Kasi mungayowoyeskana wuli na Yehova? Kasi mukuyowoyeskana wuli na mubwezi winu uyo wakukhala kutali? Mukulemberana makalata na kwimbirana foni. Mukuyowoya na Yehova para mukulomba kwa iyo nyengo zose. (Ŵazgani Salmo 142:2.) Kasi Yehova wangayowoya namwe wuli? Iyo wakuyowoya namwe para mukuŵazga Baibolo, na kughanaghanirapo. (Ŵazgani Yesaya 30:20, 21.) Mu nkhani iyi tisambirenge umo kulomba kweniso kuŵazga Baibolo kungatovwilira kuti tikhozge ubwezi withu na Yehova.

PARA TIKUSAMBIRA BAIBOLO

4, 5. Kasi Yehova wangayowoya namwe wuli? Yowoyani chiyelezgero.

4 Baibolo ni mazgu gha Chiuta agho ghakovwira waliyose. Kasi Baibolo lingamovwirani wuli kuti musendelere kwa Yehova? Para mukuŵazga na kusambira Baibolo, ghanaghanirani umo fundo izo mukuŵazga zingamovwilirani. Kweniso ghanaghanirani umo mungalondezgera ivyo mwasambira. Para mukuchita nthena, mukuzomerezga kuti Yehova wayowoye namwe. Iyo wakuŵa mubwezi winu wa pa mtima uyo wakumovwirani na kuŵa namwe pafupi.—Heb. 4:12; Yak. 1:23-25.

5 Mwachiyelezgero, kasi mukujipulika wuli para mukuŵazga mazgu agho wakayowoya Yesu, ghakuti: ‘Leka kujiŵikira wamwene usambazi pa charu chapasi’? Para mukulimbikira kudangizga ufumu, mukukondweska Yehova. Kweni nyengo zinyake para mwaŵazga mazgu gha Yesu, mungawona kuti mukwenera kusintha vinthu vinyake kuti muŵe na nyengo yinandi kuti muteŵetere makora Yehova. Para mwasintha ndikuti Yehova wamovwirani kuti mukhozge ubwezi winu na iyo.—Mat. 6:19, 20.

6, 7. (a) Para tikusambira Baibolo kasi ntchivichi chikuchitika pakati pa ise na Yehova? (b) Kasi tikwenera kuŵa na chilato wuli para tikusambira Baibolo?

6 Para tikusambira Baibolo, tikumanya ivyo tikwenera kusintha kuti titeŵetere makora  Yehova. Tikumanya nkharo yake ndipo tikumutemwa chomene. Para tamba kumutemwa, nayo wakutitemwa, ndipo ubwezi withu ukukhora chomene.—Ŵazgani 1 Ŵakorinte 8:3.

7 Usange tikukhumba kusendelera kwa Yehova, tikwenera kuŵa na chilato chiwemi para tikusambira Baibolo. Yesu wakati: ‘Kuti ŵaŵe na umoyo wamuyirayira, ŵakwenera kumumanyani imwe Chiuta waunenesko yekha, ndiposo Yesu Khristu, mweneuyo mukamutuma.’ (Yoh. 17:3) Para tikusambira Baibolo timanyenge vinthu vinandi, ndipo tikwenera kuŵa na chilato cha kumumanya makora Yehova.—Ŵazgani Exodus 33:13; Sal. 25:4.

8. (a) Umo Yehova wakachitira na Azariya, kasi ŵanji ŵangaŵa na maghanoghano wuli? (b) Chifukwa wuli tikwenera yayi kukayikira umo Yehova wakuchitira vinthu?

8 Usange Yehova ni mubwezi withu, tipulikiskenge umo wakuchitira vinthu. Mwachiyelezgero, apo Azariya wakaŵa themba la Yuda, ŵanthu ŵakasopanga vikozgo. Kweni iyo wakasopangako yayi. Baibolo likuti, ‘wakachita vyakunyoloka pamaso pa Yehova.’ (2 Mathe. 15:1-5) Chifukwa wuli pera Yehova wakalanga Azariya na nthenda ya vyoni? Tikumanya yayi. Ndipouli, ŵanji ŵangaghanaghana kuti Yehova wakalanga Azariya kwambura chifukwa. Kweni ndimo viliri yayi chifukwa Yehova ni murunji. Iyo wakulanga ‘mwakwenelera.’ (Yer. 30:11) Nangauli tikumanya yayi chifukwa icho Yehova wakalangira Azariya, kweni wakamulanga pa chifukwa chakwenelera.

9. Kasi ni nkhani wuli iyo yingatovwira kupulikiska chifukwa icho Yehova wakalangira Azariya na nthenda ya vyoni?

9 Baibolo likulongosora makora umoyo wa Themba Azariya uyo wakamanyikwangaso kuti Themba Uziya. (2 Mathe. 15:7, 32) Lemba la 2 Midauko 26:3-5, 16-21, likuti Uziya ‘wakachita vyakunyoroka pamaso pa Yehova.’ Kweni pakati pajumpha nyengo, “mtima wake ukamukwezgera ku pharaniko lake.” Themba Uziya likachita mulimo uwo ukeneranga kuchitika na ŵasembe pera. Ŵasembe 81, ŵakayezga kumukanizga. Kweni iyo wakapulikira yayi, m’malo mwake wakajikuzga ndipo wakaŵakwiyira. Nkhani iyi yikutovwira kupulikiska chifukwa icho Yehova wakalangira Uziya na nthenda ya vyoni.

10. Kasi ntchivichi icho chingatovwira kuti tileke kumukayikira Yehova?

10 Kasi nkhani iyi yikutisambizga vichi? Yikutovwira kupulikiska chifukwa icho Yehova wakalangira Themba Azariya. Kasi tichitenge wuli usange Baibolo lindalongosore chifukwa icho Yehova wakachitira vinthu vinyake? Kasi tambenge kumukayikira na kuwona kuti Yehova wakabudiska? Panji tigomezgenge ivyo Baibolo likuyowoya kuti vyose ivyo Yehova wakuchita ni vyaurunji? (Dute. 32:4) Para mwamba kumumanya makora Yehova, mumutemwenge chomene na kumugomezga. Ntheura mukayikirenge yayi umo Yehova wakuchitira vinthu. Para mukusambira Baibolo, Yehova waŵenge nadi mubwezi winu.—Sal. 77:12, 13.

 PARA TIKULOMBA KWA YEHOVA

11-13. Kasi tikumanya wuli kuti Yehova wakupulika malurombo ghithu? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

11 Lurombo lukutovwira kuti tisendelere kwa Yehova. Mu lurombo tingamulumba, kumuwonga, kweniso kupempha kuti watovwire. (Sal. 32:8) Kuti tikhozge ubwezi withu na Yehova, tikwenera kugomezga kuti wakupulika malurombo ghithu.

12 Ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghana kuti Chiuta wakupulika yayi malurombo. Ndipo ŵakuti lurombo lukovwira kuti munthu wajipulike waka makora. Ŵakugomezga kuti lurombo lukovwira waka kuti munthu waghanaghanire umo wangamazgira masuzgo ghake. Nyengo zinyake ndimo vingaŵira nadi. Kweni para tikuyowoya na Yehova mu lurombo, tikugomezga kuti iyo wakutipulika. Kasi tikumanya wuli?

13 Pambere Yesu wandize pa charu chapasi, wakawonanga kuti Yehova wakuzgora malurombo gha ŵanthu. Apo wakaŵa pa charu chapasi wakalombanga kwa Adada ŵake na kuŵaphalira maghanoghano ghake. Zuŵa linyake wakatchezera kulomba. (Luka 6:12; 22:40-46) Yehova walekenge kupulika malumbo, mphanyi Yesu wakalombanga yayi. Yesu wakamanyanga kuti Yehova wakupulika malurombo, lekani wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵalombenge kwa Yehova. Nyengo yinyake Yesu wakaphalira Adada ŵake kuti: “Ŵadada, nkhumuwongani kuti mwanipulika. Mbunenesko, nkhumanya kuti nyengo zose mukunipulika.” Nase tikwenera kugomezga kuti Yehova wakupulika malurombo ghithu.—Yoh. 11:41, 42; Sal. 65:2.

14, 15. (a) Kasi ntchivichi chikuchitika usange tazunura icho tikukhumba mu lurombo? (b) Kasi lurombo lukawovwira wuli Kathy kukhozga ubwezi wake na Yehova?

14 Nyengo zinyake mungamanya makora yayi kuti Yehova wazgora lurombo  lwinu. Kweni para mukuzunura icho mukukhumba, muwonenge kuti Yehova wakuzgora nadi ndipo ubwezi winu na iyo ukhorenge chomene. Usange tikumuphalira Yehova chilichose icho tikwenjerwa, iyo wasendelerenge kwa ise.

15 Wonani ivyo vikachikira Kathy. * Kanandi wakalutanga mu upharazgi mwadango waka. Iyo wakati: “Upharazgi nkhawutemwanga chomene yayi.” Wati wapumura ntchito yakulembeka, mubali mulara wakamufumba usange wangakwaniska kuchita upayiniya wanyengozose. Iyo wakati: “Mubali wakanipa fomu ya upayiniya. Zuŵa lililose nkhalombanga Yehova kuti wanovwire kuti nitemwenge kupharazga.” Kasi Yehova wakapulika lurombo lwake? Enya. Wakati wachita upayiniya vyaka vitatu, wakayowoya kuti: “Nkhumalira nyengo yinandi mu upharazgi. Ŵadumbu awo tikupharazgira lumoza ŵanisambizga vinandi ndipo nkhupharazga mwaluso. Mazuŵa ghano nkhuluta mu upharazgi mwadango waka yayi kweni nkhutemwa chomene kupharazga.” Lurombo lukamovwira chomene Kathy kuti wakhozge ubwezi wake na Yehova.

KASI TIKWENERA KUCHITA VICHI?

16, 17. (a) Kasi tingachita wuli kuti tikhozge ubwezi withu na Yehova? (b) Kasi tizamudumbiskana vichi mu nkhani yapanthazi?

16 Tikwenera kulomba na kusambira Baibolo nyengo zose kuti tisendelere kwa Yehova. Para ndivyo tikuchita ubwezi withu na Yehova ukhorenge chomene, ndipo tizizipizgenge masuzgo.

Tikwenera kukhozga ubwezi withu na Yehova nyengo zose (Wonani ndime 16 na 17)

17 Nyengo zinyake tingaŵa kuti tili na suzgo linyake. Panji tikulomba kweni likumara yayi. Para ndivyo vikutichitikira tingamba kumukayikira Yehova. Tingawona nga Yehova wakupulika yayi malurombo ghithu. Paumaliro tingakayika usange Yehova ni mubwezi withu nadi. Kasi ntchivichi icho chingatovwira usange maghanoghano agha ghatizira? Nkhani yapanthazi yizamuzgora fumbo ili.

^ ndime 15 Mazina ghanyake tasintha.

Manyani Vinandi

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muŵe Mubwezi wa Chiuta?

Namwe mungaŵa mubwezi wa Chiuta.