Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  March 2015

“Muŵenge Maso” Nyengo Zose

“Muŵenge Maso” Nyengo Zose

‘Muŵenge maso, chifukwa mukumanya chara zuŵa nesi ora.’MAT. 25:13.

1, 2. (a) Kasi Yesu wakayowoya vichi vya mazuŵa ghaumaliro? (b) Kasi tidumbiskanenge mafumbo wuli?

APO Yesu wakaŵa na ŵasambiri ŵake pa Lupiri lwa Maolive, wakayowoya ivyo vizamuchitika mu mazuŵa ghaumaliro. Petrosi, Andireya, Yakobe, na Yohane ŵakategherezganga mwakupwelelera apo Yesu wakaŵaphaliranga ivyo vizamuchitika para iyo wamba kuwusa mu Ufumu wa Chiuta. Wakaŵaphalira kuti ‘muzga wakugomezgeka na wakuchenjera’ wazamuŵa na ntchito ya kupeleka chakurya chauzimu ku ŵateŵeti ŵake pa nyengo yakwenelera.—Mat. 24:45-47.

2 Mu uchimi uwu wakayowoyaso ntharika ya ŵamwali 10. (Ŵazgani Mateyu 25:1-13.) Mu nkhani iyi tidumbiskanenge mafumbo agha: (1) Kasi fundo yikuru mu ntharika iyi njakuti wuli? (2) Kasi ŵakuphakazgika ŵakulondezga wuli fundo ya mu ntharika iyi? Kasi yaŵawovwira wuli? (3) Kasi ntharika iyi yikovwira wuli waliyose mazuŵa ghano?

 FUNDO YIKURU YA MU NTHARIKA

3. Kasi kale mabuku ghithu ghakalongosoranga wuli ntharika ya ŵamwali 10? Kweni pakaŵa suzgo wuli?

3 Mu nkhani iyo yajumpha, tikasambira kuti muzga wakugomezgeka wakulongosora chomene ivyo tikusambira mu nkhani za mu Malemba m’malo mwa kulongosora chilichose kuti chikwimira chinthu chinyake. Kale mabuku ghithu ghakalongosoranga kuti nyali, mafuta na vyakunyamuliramo mafuta ivyo vikuzunulika mu ntharika ya ŵamwali 10, vikwimira chinthu chinyake. Kweni suzgo likaŵa lakuti fundo yikuru ya mu ntharika yikamanyikwanga makora yayi.

4. Mu ntharika kasi (a) mwenenthengwa ni njani? (b) ŵamwali mbanjani?

4 Tiyeni tiwone fundo yikuru mu ntharika iyi. Chakwamba, tikwenera kumanya awo ŵakuzunulika mu ntharika iyi. Kasi mwenenthengwa ni njani? Apa Yesu wakayowoyanga vya iyomwene. Nyengo yinyake Yesu wakajivumbura kuti iyo ni mwenenthengwa. (Luka 5:34, 35) Kasi ŵamwali mbanjani? Mu ntharika, Yesu wakati ŵamwali ŵakwenera kuŵa ŵakunozgeka. Mwenenthengwa wakwenera kuzakaŵasanga kuti ŵali na nyali zakugolera. Ndivyoso Yesu wakayowoya apo wakaphaliranga ‘kamskambo kachoko,’ awo mbakuphakazgika kuti: “Muvware zikhore mu viwuno vinu ndipo nyali zinu zigolerenge, ndipo imwe mwaŵene muŵenge nga mbanthu awo ŵakulindilira fumu yawo apo yikuwerako ku nthengwa.” (Luka 12:32, 35, 36) Kweniso mpositole Paulosi na Yohane ŵakawovwirika na mzimu utuŵa kulemba kuti Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵali nga ni mwali mutuŵa. (2 Kor. 11:2; Uvu. 14:4) Ivyo Yesu wakayowoya pa Mateyu 25:1-13, ukaŵa ulongozgi kweniso chenjezgo ku ŵasambiri ŵake.

5. Kasi Yesu wakayowoya mazgu wuli agho ghakutovwira kumanya nyengo ya kufiskika kwa uchimi wake?

5 Chinyake, tikwenera kumanya utali wa nyengo. Kasi ivyo Yesu wakayowoya vikwenera kufiskika pawuli? Yesu wakayowoya mazgu agho ghangatovwira kumanya nyengo. Iyo wakati: “Mwenenthengwa wakafika.” (Mat. 25:10) Gongwe la Mulinda la Julayi 15, 2013, likati lizgu lakuti “wakafika,” likuzunulika nyengo zakukwana 8, mu uchimi wa Yesu uwo wuli mu Mateyu chaputala 24 na 25. Palipose apo Yesu wakazunuranga lizgu ili, wakayowoyanga nyengo iyo wizirenge kuzakeruzga na kuparanya charu chiheni ichi. Ipo ntharika iyi yikulongosora ivyo vikuchitika mu mazuŵa ghaumaliro agha m’paka pa suzgo yikuru.

6. Kuyana na nkhani iyo Yesu wakayowoyanga, kasi fundo yikuru mu ntharika iyi njakuti wuli?

6 Kasi fundo yikuru mu ntharika ya ŵamwali 10 njakuti wuli? Kumbukani nkhani iyo Yesu wakayowoyanga. Iyo wakayowoyanga vya ‘muzga wakugomezgeka na wakuchenjera.’ Wakayowoyanga vya gulu lichoko waka la Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵakeneranga kuzakalongozga ntchito ya ŵalondezgi ŵake, mu mazuŵa ghaumaliro. Ntheura fundo yikuru mu ntharika iyi njakuti Yesu wakachenjezganga ŵalondezgi ŵake kuti ŵalutilire kugomezgeka na kuŵa maso. Pamanyuma, wakayowoya ntharika ya ŵamwali 10 kuti wachiske ŵakuphakazgika wose kuti ŵalutilire kuŵa “maso” na kukoleska chigomezgo chawo. (Mat. 25:13) Sono tiyeni tidumbiskane ntharika iyi na kuwona umo ŵakuphakazgika ŵakulondezgera fundo ya mu ntharika iyi.

 UMO ŴAKUPHAKAZGIKA ŴAKULONDEZGERA FUNDO YA MU NTHARIKA

7, 8. (a) Yowoyani vinthu viŵiri ivyo vikawovwira ŵamwali ŵakuchenjera. (b) Kasi ŵakuphakazgika ŵalongora wuli kuti mbakunozgekera?

7 Ŵamwali ŵakuchenjera ŵakaŵa ŵakupambana na ŵamwali ŵakupusa. Ntharika iyi, yikudidimizga chomene fundo yakuti ŵamwali ŵakuchenjera ŵakaŵa ŵakunozgeka kupokelera mwenenthengwa. Kasi ntchivichi chikaŵawovwira? Iwo ŵakaŵa maso. Ŵamwali awo ŵakalindizganga kupokelera mwenenthengwa ŵakeneranga kuŵa na nyali zakugolera. Kweniso ŵakeneranga kuŵa maso apo ŵakalindiliranga. Ŵamwali ŵakuchenjera ŵankhondi ŵakanozgekera nadi. Mu nyali zawo mukaŵa mafuta kweniso ŵakanyamura mafuta ghapadera. Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika nawo ŵalongora kuti mbakunozgeka?

8 Ŵakhristu ŵakuphakazgika nawo ŵalongora nadi kuti mbakunozgeka. Mu mazuŵa gha kuumaliro agha, ŵachita vinthu nga mbamwali ŵankhondi ŵakuchenjera ŵa mu ntharika ya Yesu. Iwo mbakunozgeka kuchita mulimo wawo mwakugomezgeka m’paka kuumaliro. Ŵakuwona uteŵeti wawo kuŵa wakuzirwa chomene kuluska usambazi uliwose mu charu cha Satana ichi. Ŵakuteŵetera Yehova na mtima wose chifukwa ŵakumutemwa ndipo ŵakukhumba kuŵa ŵakugomezgeka kwa Iyo na Mwana wake. Ŵakukana mzimu wa charu uwo ukuchiska ŵanthu kutemwa usambazi, nkharo ziheni na kujitemwa. Ntheura Ŵakhristu ŵakuphakazgika mbakunozgeka ndipo ŵakuŵala nga ni nyali. Ŵali na chigomezgo chose kuti Mwenenthengwa wali pafupi kwiza.—Fil. 2:15.

9. (a) Chifukwa wuli Yesu wakaŵachenjezga kuti ŵaleke kugomphora? (b) Kasi ŵakuphakazgika ŵakuchita wuli na vimanyikwiro ivyo vikulongora kuti mwenenthengwa wali pafupi kufika? (Wonani mazgu ghamusi.)

9 Chinyake ntchakuti ŵamwali ŵakuchenjera ŵakaŵa maso. Kasi vingachitika kuti Mkhristu wakuphakazgika wagone na kutondeka kuŵa maso? Enya. Wonani ivyo Yesu wakayowoya vya ŵamwali 10 ŵara. Iyo wakati: “Wose ŵakagomphora ndipo ŵakaluta kukagona” chifukwa mwenenthengwa wakachedwa kwiza. Yesu wakamanyanga kuti nanga munthu wangakhumbisiska kuŵa maso, kweni wangatondeka chifukwa cha kwananga. Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵapulikira chenjezgo ili, ndipo ŵakuŵa maso nyengo zose. Mu ntharika, ŵamwali wose ŵakapulika ntchemerezgo yakuti: “Mwenenthengwa wafika!” Kweni ŵamwali ŵakuchenjera ndiwo ŵakaŵa maso m’paka paumaliro. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakuchita wuli mazuŵa ghano? Mu mazuŵa ghaumaliro agha ŵali maso kuwona vimanyikwiro vyakulongora kuti “mwenenthengwa” wali pafupi kufika. Iwo ŵazizipizga vinandi ndipo ŵachali kulindilira Mwenenthengwa kuti wize. * Ndipouli, ntharika iyi yikuyowoyaso za nyengo yinyake yapadera. Tikumanya wuli?

KUTUMBIKA ŴAMWALI ŴAKUCHENJERA NA KULANGA ŴAKUPUSA

10. Pa ivyo ŵakayowoyeskana ŵamwali ŵakuchenjera na ŵakupusa, kasi pangaŵa fumbo wuli?

10 Panji tingazizikika na ivyo ŵamwali ŵakuchenjera na ŵakupusa ŵakayowoyeskana.  (Ŵazgani Mateyu 25:8, 9.) Tingafumba kuti: “Kasi mphawuli apo ŵakuphakazgika ŵazamukana kovwira ŵanthu awo ŵakupempha wovwiri?” Zgoro tingalisanga usange tingamanya dankha utali wa nyengo. Tili kusambira kuti Yesu, uyo ni Mwenenthengwa wizenge para suzgo yikuru yili pafupi kumara kuzakeruzga. Ipo ntharika iyi yikuyowoya ivyo vizamuchitika pambere suzgo yikuru yindafike pa chinyina. Vikuwoneka kuti Mwenenthengwa wizenge kuumaliro wa suzgo yikuru chifukwa pa nyengo iyo ŵakuphakazgika ŵazamuŵa kuti ŵadindika kale kaumaliro.

11. (a) Kasi ntchivichi chizamuchitika pambere suzgo yikuru yindayambe? (b) Chifukwa wuli ŵamwali ŵakuchenjera ŵakaphalira ŵamwali ŵakupusa kuti ŵalute ŵakagure mafuta ghawo?

11 Pambere suzgo yikuru yindayambe, ŵakuphakazgika wose ŵakugomezgeka pa charu chapasi ŵazamuŵa kuti ŵadindika kaumaliro. (Uvu. 7:1-4) Para ŵadindika kaumaliro, ŵazamuŵa ŵakwenelera kupokera njombe yawo kuchanya. Tikweneraso kumanya ivyo vizamuchitika pambere suzgo yikuru yindambe. Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵatondeka kuŵa maso na kulutilira kugomezgeka, vizamuŵamalira wuli? Ŵazamupokera yayi njombe yawo ya kuchanya. Para suzgo yikuru yikwamba iwo ŵazamuŵa kuti ŵandadindike kaumaliro. Pa nyengo iyi, Yehova wazamuphakazga Ŵakhristu ŵanyake ŵakugomezgeka. Para suzgo yikuru yikwamba, ŵakuphakazgika awo ŵatondeka kugomezgeka ŵazamuzizwa kuwona kuti Babuloni Mukuru wakuparanyika. Apa ndipo ŵazamumanyira kuti ŵakaŵa ŵambura kunozgeka kupokelera Mwenenthengwa. Kasi ntchivichi chizamuchitika para ŵazamupempha wovwiri pa nyengo iyi? Ntharika ya Yesu yikutovwira kusanga zgoro. Ŵamwali ŵakuchenjera ŵakakana kuŵapako mafuta ŵamwali ŵakupusa chifukwa nyengo yikaŵa kuti yamara chomene. M’malo mwake ŵakaŵaphalira kuti ŵakagure ghawo. Kasi yikaŵa nyengo wuli? “Usiku pakati.” Kasi ŵakaŵasanga awo ŵakaguliskanga mafuta pa nyengo iyi? Yayi, chifukwa ŵakachedwa chomene.

12. (a) Pa suzgo yikuru, kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵalutilira kugomezgeka ŵazamuchita wuli na ŵakuphakazgika awo ŵatondeka kugomezgeka? (b) Kasi awo ŵazamuŵa nga mbamwali ŵakupusa vizamuŵamalira wuli?

12 Mwakuyana waka, pa suzgo yikuru, Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵalutilira kugomezgeka ŵazamovwira yayi wakuphakazgika waliyose uyo watondeka kugomezgeka. Nyengo yizamuŵa kuti yamara chomene. Kasi vizamuŵamalira wuli awo ŵazamuŵa nga mbamwali ŵakupusa? Yesu wakalongosora ivyo vikachitika apo ŵamwali ŵakupusa ŵakaluta kukagura mafuta. Iyo wakati: ‘Mwenenthengwa wakafika, ndipo ŵamwali awo ŵakaŵa ŵakunozgeka ŵakanjira nayo mu chiphikiro cha nthengwa; ndipo mulyango ukajalika.’ Para suzgo yikuru yili pafupi kumara, Yesu wazamwiza na kutora Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵagomezgeka na kuluta nawo kuchanya. (Mat. 24:31; 25:10; Yoh. 14:1-3; 1 Tes. 4:17) Nadi, mulyango uzamuŵa kuti wajalika kwa awo ŵazamutondeka kugomezgeka, nga mbamwali ŵakupusa. Ŵazamuŵa nga ŵakuchemerezga kuti: “Dada, dada, tijulirani!” Kweni Yesu wazamuŵazgora kuti: ‘Nkhumuphalirani unenesko kuti nkhumumanyani chara.’ Chizamuŵa chachitima nadi.—Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Chifukwa wuli ntchiwemi yayi kughanaghana kuti Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵanandi ŵatondekenge kugomezgeka? (b) Kasi Yesu wakugomezga kuti ŵakuphakazgika ŵachitenge wuli? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

13 Pakuti tamanya ivyo vizamuchitika,  kasi fundo njakuti wuli? Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti Ŵakhristu ŵanandi ŵakuphakazgika ŵazamutondeka kugomezgeka ndipo wazamusora ŵanyake? Yayi. Yesu wakachenjezganga ‘muzga wakugomezgeka na wakuchenjera’ kuti wangaŵanga muzga muheni yayi. Pakuyowoya mazgu agha, iyo wakang’anamuranga kuti muzga uyu wazgokenge na kuŵa muzga muheni yayi. Ntharika iyi ni chenjezgo lankhongono chomene na kwa ise wuwo. Ŵamwali ŵankhondi ŵakaŵa ŵakuchenjera ndipo ŵanyake ŵakaŵa ŵakupusa. Mkhristu waliyose wakuphakazgika wakwenera kusankha yekha kuŵa wakunozgeka na kuŵa maso. Para watondeka wazamuŵa nga mbamwali ŵakupusa. Ndivyo mpositole Paulosi wakaphalira Ŵakhristu ŵakuphakazgika. (Ŵazgani Ŵahebere 6:4-9; yaniskani na Duteronome 30:19.) Paulosi wakaŵachenjezga mwankhongono kweni mwachitemwa. Iyo wakagomezganga kuti Ŵakhristu ŵakulindilira ‘vinthu viwemi.’ Mu ntharika, Yesu nayo wakachenjezga ŵalondezgi ŵake mwachitemwa, ndipo wakagomezganga kuti wakuphakazgika waliyose walutilirenge kugomezgeka.

CHANDULO ICHO ‘ŴAMBERERE ZINYAKE’ ŴAKUSANGA

14. Chifukwa wuli ntharika ya ŵamwali 10 njakuzirwa ku ŵamberere zinyake?

14 Yesu wakayowoya ntharika ya ŵamwali 10 kuti wawovwire Ŵakhristu ŵakuphakazgika kulutilira kuŵa maso. Ndipouli, ntharika iyi njakuzirwa na kwa ŵamberere zinyake wuwo. (Yoh 10:16) Kumbukani fundo yikuru ya mu ntharika iyi: “Muŵenge maso!” Kasi ŵamberere zinyake ŵakusanga chandulo wuli na ntharika iyi? Yesu wakati: ‘Icho nkhuyowoya kwa imwe, nkhuyowoya ku wose, Muŵenge maso.’ (Mrk 13:37) Yesu wakukhumba kuti ŵalondezgi ŵake wose ŵateŵeterenge mwakugomezgeka na kuŵa maso. Ntheura, Ŵakhristu wose ŵakuyezga Ŵakhristu ŵakuphakazgika, awo ŵakudangizga chomene vinthu vya Ufumu. Ŵamwali ŵakupusa ŵakapempha mafuta kwa ŵamwali ŵakuchenjera. Ivi vikutisambizga kuti waliyose wakwenera kusambira unenesko, kulutilira kuŵa wakugomezgeka na kuŵa maso. Palije munthu uyo wangatichitira vinthu ivi. Waliyose wazamujizgolera yekha kwa Yesu, Mweruzgi waurunji. Tikwenera kunozgeka chifukwa Yesu wali pafupi kwiza.

Fundo yakuti ŵamwali ŵakupusa ŵakapempha mafuta yikutisambizga kuti palije munthu uyo wangagomezgeka panji kuŵa maso m’malo mwa ise

15. Chifukwa wuli tose tikwenera kukondwa na nthengwa ya Khristu?

15 Fundo yikuru ya ntharika ya ŵamwali 10 yikovwira Mkhristu waliyose. Tose tikukhumbisiska kuti Yesu wize. Para nkhondo ya Haramagedoni yamara, ŵakuphakazgika ŵamuŵa ŵamwali ŵa Khristu kuchanya. (Uvu. 19:7-9) Waliyose pa charu chapasi wazamutumbikika na nthengwa ya kuchanya. Nthengwa iyi yikutisimikizgira kuti pazamuŵa boma liwemi ilo lizamuwusa charu chose chapasi. Kwali tizamuluta kuchanya panji tizamukhala pa charu chapasi, tikwenera kumanya fundo yikuru mu ntharika ya Yesu na kulondezga. Ipo tikwenera kuŵa ŵakunozgeka na kuŵa maso nyengo zose. Para tachita nthena nase tizamupokera vitumbiko ivyo Yehova watinozgera munthazi.

^ ndime 9 Mu ntharika iyi, vikulongora kuti pakajumpha nyengo kufuma apo ŵakapulika ntchemerezgo yakuti “Mwenenthengwa wafika!” (vesi 6) kweniso apo mwenenthengwa wakizira (vesi 10). Mu mazuŵa ghaumaliro, Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakumanya vimanyikwiro ivyo vikulongora kuŵapo kwa Yesu. Ntheura ŵakumanya kuti Yesu wali kwamba kuwusa kuchanya. Iwo ŵakulindilira m’paka apo wizirenge.