Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Limbikirani Kupharazga

Limbikirani Kupharazga

KUPHARAZGA makani ghawemi pa charu chose ni ntchito yakuzirwa chomene mazuŵa ghano. Ni mwaŵi ukuru chomene kwimira Yehova pa ntchito iyi. Kweni nyengo zinyake vingatisuzga kulimbikira kupharazga. Chifukwa wuli?

Kasi mungachita wuli kuti mulutilire kupharazga?

Nyengo zinyake ŵanthu ŵakusangika viŵi yayi pa nyumba zawo. Para ŵasangika, ŵakukhumba yayi kupulika uthenga wa Ufumu ndipo ŵakutikwiyira. Ŵapharazgi ŵanyake ŵali na chigaŵa chikuru chakupharazgako ndipo kuli ŵanthu ŵanandi ŵakukhumba kupulika makani ghawemi. Ntheura ŵapharazgi aŵa ŵakufipa mtima usange ŵakwaniskenge kupharazga chigaŵa chose. Ŵanyake ŵakamba ni kale kupharazga kweni ŵamba kugongowa chifukwa umaliro undafike.

Nyengo zinyake tingatondeka kulimbikira kupharazga chifukwa cha masuzgo agho tikukumana nagho. Tikumanya kuti ntchipusu yayi kupharazga makani ghawemi chifukwa charu chili mu nkhongono za “muheni,” Satana Dyabulosi.—1 Yoh. 5:19.

Manyani kuti Yehova wamovwiraninge para mwakumana na masuzgo. Kweni kasi tingachita wuli kuti tilutilire kupharazga? Tiyeni tiwone vinyake ivyo vingatovwira.

KOVWIRA ŴAPHARAZGI ŴAPHYA

Chaka chilichose ŵanthu ŵanandi ŵakubatizika na kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova. Usange mwabatizika sono, mungasambira vinthu vinandi kwa awo ŵakamba ni kale kupharazga. Usange mukamba ni kale kupharazga mukwenera kovwira awo ŵamba sono ndipo muŵenge ŵachimwemwe.

Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵapharazgenge mwaluso. (Luka 8:1) Mwakuyana waka, ŵapharazgi ŵaphya nawo ŵakwenera kusambizgika kuti ŵapharazgenge mwaluso.

Tileke kughanaghana kuti para mupharazgi muphya wakuluta mu upharazgi kaŵirikaŵiri  wamanyenge yekha kupharazga mwaluso. Wakwenera kusambizgika mwachitemwa kweniso mwalusungu. Mupharazgi waluso wakwenera kumusambizga (1) umo wanganozgekelera na kuyezgelera ivyo wamuyowoya, (2) umo wangayowoyera makora na ŵanthu, (3) umo wangachitira pakugaŵira mabuku, (4) umo wangapangira maulendo ghakuwelerako, na (5) umo wangambiskira masambiro gha Baibolo. Para wakuwona na kuyezgelera umo mupharazgi waluso wakuchitira, nayo wasambirenge kupharazga mwaluso. (Luka 6:40) Mupharazgi muphya wazamuŵa na chikanga pakumanya kuti wali na munthu wakumovwira. Mukwenera kumuwonga na kumuphalira ivyo wakwenera kuchita. Ivi vingamovwira kuti wachite makora.—Muph. 4:9, 10.

DUMBISKANANI NA UYO MWENDA NAYO

Usange muli mu uteŵeti, mudumbiskanenge na munyinu uyo mwenda nayo. Yesu wakatuma ŵasambiri ŵake “ŵaŵiriŵaŵiri” kukapharazga. (Luka 10:1) Ŵakakhozgananga na kuchiskana mu upharazgi. Para tikwenda na ŵabali na ŵadumbu mu uteŵeti, ‘tikukhwimiskana.’—Rom. 1:12.

Kasi mungadumbiskana vichi? Mungadumbiskana vinthu vyakukhozga ivyo vyamuchitikirani sonosono. Mungayowoya fundo yakukondweska iyo mukasambira pa sambiro la mwaŵene panji pa kusopa kwa mbumba. Mungayowoya fundo iyo yikamukhozgani ku maungano. Nyengo zinyake mungenda na mupharazgi uyo mundayendepo nayo mu uteŵeti. Mungamufumba umo wakasambilira unenesko. Kasi wakakhorwa wuli kuti ili ni gulu la Yehova? Kasi ni mauteŵeti wuli agho wachitapo mu gulu la Yehova? Mungamufumba kuti walongosole vinyake ivyo wazizipizga kweniso umo Yehova wamutumbikira. Namwe mungamuphalira ivyo vyamuchitikiranipo. Kwali ŵanthu ŵakuchita wuli mu chigaŵa icho tikupharazgako, kweni para tili na munyithu mu uteŵeti ‘tikulutilira kuzengana.’—1 Tes. 5:11.

MUSAMBIRENGE PAMWEKHA NYENGO ZOSE

Kuti munthu walutilire kupharazga, wakwenera kusambira payekha nyengo zose. ‘Muzga wakugomezgeka na wakuchenjera,’ wakulemba mabuku ghanandi ghakovwira. (Mat. 24:45) Mungasambira nkhani zakupambanapambana kuti mukhore mwauzimu. Nkhani yinyake  iyo mungasambira pamwekha ni iyi: Chifukwa wuli ntchito ya kupharazga vya Ufumu njakuzirwa chomene? Vifukwa vinyake vyalongosoreka mu bokosi la mutu wakuti “Chifukwa Wuli Tikulimbikira Kupharazga?”

Para mungaghanaghanira vifukwa ivyo vili mu bokosi ili, mupharazgenge nyengo zose. Para mukusambira pamwekha, penjerezgani na kulemba vifukwa vinyake ivyo tikupharazgira. Sangani malemba agho ghakukhozgera ivyo mwasanga ndipo ghanaghaniranipo. Para muchitenge nthena mulutilirenge kupharazga.

LONDEZGANI NTHOWA ZASONO ZAKUPHARAZGIRA

Nyengo na nyengo gulu la Yehova likutisambizga umo tingachitira kuti tipharazgenge mwaluso. Tikupharazga nyumba na nyumba, pa foni, mu nthowa, uko kukusangika ŵanthu ŵanandi, ku malo gha malonda, kulemba makalata kweniso nyengo yiliyose para mpata wasangika. Tinganozga ndondomeko ya kukapharazga uko tikupharazgako viŵi yayi.

Kasi muli kuyezgapo nthowa izi? Ŵanandi awo ŵayezgapo nthowa izi mbakukondwa chomene. Tiyeni tiwone.

Chakwamba, mu Uteŵeti Withu wa Ufumu mukuŵa masachizgo gha umo tingambiskira masambiro gha Baibolo. Sachizgo linyake likawovwira chomene mudumbu April kuti wambe kusambira Baibolo na ŵanyake ŵatatu ŵa ku ntchito. Wakakondwa chomene kuti wose ŵatatu ŵakazomera kusambira Baibolo kweniso ŵakamba kuluta ku Nyumba ya Ufumu.

 Chachiŵiri, tili kusambira ivyo tikwenera kuchita usange mu magazini muli nkhani iyo ŵanthu ŵanyake ŵangayitemwa chomene. Mulaŵiliri wa dera munyake ku United States wakagaŵira Galamukani! kwa manejara wa mashopu ghanyake gha matayala. Galamukani! iyi yikalongosoranga vya matayala. Iyo na muwoli wake, ŵakapelekaso magazini gha Galamukani! ya mutu wakuti “Kumvetsa Mavuto Amene Dokotala Wanu Akukumana Nawo” mu maofesi gha madokotala ghakujumpha 100 mu dera ilo ŵakenderanga. Mubali uyu wakati: “Ŵanthu ŵamanya makora ntchito yithu yakupharazga kweniso mabuku ghithu. Tamanyana na ŵanthu ŵanandi mu chigaŵa ichi ndipo ŵanandi ŵakutiphalira kuti tikawereso.”

Chachitatu, kupharazga pa foni. Mudumbu munyake, Judy, wakalembera kalata ku ofesi yikuru ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Iyo wakawonga chomene kuti gulu likuzomerezga kupharazga pa foni. Wakati amama ŵake ŵali na vyaka 86 ndipo ŵakulwaralwara kweni ŵakukondwa chomene chifukwa ŵakusambizga Baibolo gogo wa vyaka 92 pa foni.

Masachizgo agho ghakuŵa mu mabuku ghithu ghakovwira chomene. Londezgani masachizgo agha. Ghamovwiraninge kuti mulutilire kupharazga mwaluso.

KASI MULI NA VILATO WULI?

Kasi tingayowoya kuti upharazgi ukutiyendera makora para tikugaŵira mabuku ghanandi, tili na masambiro ghanandi gha Baibolo, panji para tawovwira ŵanthu ŵanandi kuti ŵabatizike? Yayi. Nowa wakapharazganga mwaluso. Kweni wakawovwira ŵa mu nyumba yake pera kuti ŵaponoskeke. Chakuzirwa chomene nkhuteŵetera Yehova mwakugomezgeka.—1 Kor. 4:2.

Ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakuŵa na vilato kuti ŵachite makora mulimo wa kupharazga. Kasi ŵakuŵa na vilato wuli? Vinyake vili mu bokosi la mutu wakuti “Kasi Muli na Vilato Wuli?”

Pemphani Yehova kuti wamovwirani kuti muchite makora uteŵeti. Para mwafiska vilato vinu, muzamukondwa chifukwa mwachita ivyo mungafiska kuti mupharazge makani ghawemi.

Nyengo zinyake ntchipusu yayi kupharazga makani ghawemi. Kasi mungachita wuli kuti mulutilire kupharazga? Mukwenera kudumbiskana na uyo mwenda nayo mu uteŵeti, musambirenge pamwekha nyengo zose, mulondezgenge ulongozgi wa muzga uwo uli mu mabuku ghithu kweniso muŵenge na vilato. Yehova wali kumupani mulimo wa kupharazga makani ghawemi. (Yes. 43:10) Mukondwenge chomene usange mukulimbikira kupharazga makani ghawemi.