Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  January 2015

Yehova Wangakhozga na Kuvikilira Nthengwa Yinu

Yehova Wangakhozga na Kuvikilira Nthengwa Yinu

“Kwambura kuti Yehova wakulinda muzi mulinda wakulindizga waka pera.”—Sal. 127:1b.

1, 2. (a) Chifukwa wuli Ŵaisrayeli ŵakukwana 24,000 ŵakataya chiharo chawo? (b) Chifukwa wuli ivyo vikachitikira Ŵaisrayeli ni sambiro kwa ise?

APO Ŵaisrayeli ŵakaŵa pafupi kunjira mu Charu cha Layizgano, ŵanyake ŵakachita “uzaghali na ŵanakazi ŵa ku Moabu.” Ntheura Yehova wakakoma ŵanthu 24,000. Ŵaisrayeli ŵakaŵa pafupi kupokera chiharo icho ŵakalindilira kwa nyengo yitali. Kweni ntchachitima kuti ŵakataya chiharo chawo chifukwa ŵakathera ku chiyezgo.—Maŵa. 25:1-5, 9.

2 Ŵaisrayeli ŵakachita vinthu viheni chomene ndipo vili kulembeka ‘kuŵa chenjezgo kwa ise, taŵeneise maumaliro gha migonezi ghatizira.’ (1 Kor. 10:6-11) Tili kuumaliro wa “mazuŵa ghaumaliro,” ndipo tili pafupi kunjira mu charu chiphya. (2 Tim. 3:1; 2 Pet. 3:13) Ndipouli, ŵateŵeti ŵanyake ŵa Yehova ŵaleka kuŵa maso mwauzimu. Ŵakoleka mu chipingo cha kuchita uzaghali ndipo ŵasangana na masuzgo. Usange ŵanthu aŵa ŵakulapa yayi, vitumbiko vya kuzakakhala mu Paradiso pa charu chapasi kwamuyirayira vingazakaŵapamba.

3. Chifukwa wuli ŵakutorana ŵakukhumbikwira kulongozgeka na kuvikilirika na Yehova? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

 3 Mfumu na muwoli ŵakukhumbikwira kulongozgeka na kuvikilirika na Yehova chifukwa charu chazura na ŵazaghali. (Ŵazgani Salmo 127:1.) Mu nkhani iyi, tiwonenge umo ŵakutorana ŵangakhozgera nthengwa yawo. Ŵakwenera kuvikilira mtima wawo, kusendelera kwa Chiuta, kuvwara wunthu uphya, kulutilira kudumbiskana makora, ndiposo kupana ivyo vikukhumbikwa mu nthengwa.

VIKILIRANI MTIMA WINU

4. Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵanyake ŵakuchita uzaghali?

4 Kasi vingachitika wuli kuti Mkhristu wachite uzaghali? Kanandi vikwamba na maso. Yesu wakalongosora kuti: ‘Waliyose uyo wakulutilira kulaŵiska mwanakazi na kuŵa nayo na khumbiro, wachita nayo kale uleŵi mu mtima wake.’ (Mat. 5:27, 28; 2 Pet. 2:14) Ŵakhristu ŵanandi ŵachita uzaghali chifukwa cha kulaŵilira vithuzithuzi vyamuziro, kuŵazga mabuku ghakuyowoya vyakugonana, panji kulaŵilira vinthu vyaukazuzi pa intaneti. Ŵanji ŵakulaŵilira mafilimu, madirama panji mapulogiramu gha pa TV agho ghakulongora ŵanthu ŵakugonana. Ŵanji ŵakuluta ku mabala usiku, na ku malo agho ŵanthu ŵakuvina uku ŵali bengende, panji ku malo ghanyake uko ŵakunyenyenkhana viŵaro vyakubisika kuti ŵawuske khumbiro lakugonana.

5. Chifukwa wuli tikwenera kuvikilira mtima withu?

5 Ŵanji ŵakuchita uzaghali chifukwa chakuti ŵakupenja wovwiri kwa munthu uyo ni mfumu panji muwoli wawo yayi. Tikukhala mu charu icho ŵanthu mbambura kujikora ndipo ŵakutemwa kuchita vinthu vyaukazuzi. Kweniso chifukwa cha mtima withu wambura kufikapo uwo ngwakupusika, tingamba kudokera munthu uyo ni mfumu panji muwoli withu yayi. (Ŵazgani Yeremiya 17:9, 10.) Yesu wakati: “Mu mtima mukufuma maghanoghano ghaheni, kukoma ŵanthu, mauleŵi, mauzaghali.”—Mat. 15:19.

6, 7. (a) Kasi ntchivichi icho chingachitika usange makhumbiro ghaheni ghakura mu mtima withu? (b) Kasi ŵakutorana ŵangachita wuli kuti ŵaleke kunangira Yehova?

6 Para makhumbiro ghaheni ghajintha msisi mu mtima wawo uwo ngwakupusika, ŵanthu awo ŵakudokerana ŵangamba kudumbiskana vinthu ivyo ŵakwenera kudumbiskana na mfumu panji muwoli wawo pera. Mwaluŵiro ŵakupenja mipata yakuti ŵaŵirenge lumoza. Ŵakwamba kukumana pafupipafupi na kuteta kuti ŵakukumana waka mwangozi. Para makhumbiro ghawo ghakukura chikuŵa chakusuzga kuti ŵachite icho ntchiwemi. Kweniso chingaŵa chinonono kuti ŵamazge ubwezi wawo nangauli ŵangamanya kuti ivyo ŵakuchita ni viheni.—Zinth. 7:21, 22.

7 Para ŵamba kukorana mawoko, kufyofyonthana, kusisitana, na kuphatanaphatana, ŵakuluwako fundo ziwemi za Yehova. Ntchachitima kuti ŵakuchita vinthu ivyo ŵakwenera kuchitira muwoli panji mfumu wawo pera. ‘Ŵakuyezgeka para ŵayegheka na kukopeka na khumbiro lawo.’ Paumaliro, “para khumbiro lima, likubaba kwananga,” uko mbuleŵi. (Yak. 1:14, 15) Ŵakutorana ŵangagega kwanangira Yehova usange ŵangamuzomerezga kuti waŵawovwire kuti ŵachindikenge nthengwa yawo. Kasi ŵangachindika wuli nthengwa yawo?

 LUTILIRANI KUSENDELERA KWA CHIUTA

8. Kasi para tili paubwezi na Yehova tikuvilirika wuli?

8 Ŵazgani Masalmo 97:10. Para tili paubwezi na Yehova, tikuvikilirika ku nkharo ziheni. Apo tikusambira mikhaliro yiwemi ya Chiuta na kufwilirapo ‘kumuyezga pakuŵa ŵana ŵakutemweka, na kulutilira kwenda mu chitemwa,’ tikanenge “uzaghali na ukazuzi wa mtundu uliwose.” (Efe. 5:1-4) Ŵafumu na ŵawoli awo ŵakumanya kuti ‘Chiuta wazamweruzga ŵazaghali na ŵaleŵi’ ŵakufwilirapo kuti ŵaŵe ŵakugomezgeka kwa munyawo.—Heb. 13:4.

9. (a) Kasi ntchivichi icho chikawovwira Yosefe kuti waleke kuchita uzaghali? (b) Kasi tikusambirako vichi kwa Yosefe?

9 Ŵateŵeti ŵanyake ŵa Chiuta ŵakuchita zakwananga chifukwa cha kwendezgana na ŵanyawo ŵa ku ntchito awo Mbakaboni yayi para ŵaŵeruka ku ntchito. Ŵanji ŵakuyezgeka nanga mpha nyengo ya ntchito. Apo Yosefe wakagwiranga ntchito, muwoli wa bwana wake wakakopeka nayo. Zuŵa lililose wakamunyengeleranga kuti wagone nayo. Pakati pajumpha nyengo, ‘wakakora chakuvwara chake, wakati, “Gona nane.”’ Kweni Yosefe wakachimbira. Kasi ntchivichi icho chikawovwira Yosefe kuti watonde chiyezgo ichi? Wakakhumbanga yayi kunanga ubwezi wake na Chiuta. Chifukwa chakuti wakathera yayi, ntchito yikamara ndipo wakakakika, kweni Yehova wakamutumbika. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) Kwali tili ku ntchito panji yayi, tikwenera kugega vinthu ivyo vingatilongozgera ku kwananga.

VWARANI WUNTHU UPHYA

10. Kasi wunthu uphya ungavikilira wuli nthengwa?

10 Pakuti ‘wunthu uphya ukalengeka mwakuyana na khumbo la Chiuta, mu urunji wenecho na kugomezgeka,’ ungavikilira mfumu na muwoli kuti ŵaleke kuchita uleŵi. (Efe. 4:24) Awo ŵakuvwara wunthu uphya, ‘ŵakuzgora’ viŵaro vya thupi lawo “kuŵa vyakufwa ku uzaghali, ukazuzi, ulamphalampha, khumbiro liheni, na udokezi.” (Ŵazgani Ŵakolose 3:5, 6.) Mazgu ghakuti ‘zgorani’ panji kuti komani ghakung’anamura kuti tikwenera kuchita chilichose icho ntchakukhumbikwa kuti tigege makhumbiro ghaheni. Tikwenera kugega chilichose icho chikuwuska khumbiro lakugonana na munthu uyo ni muwoli panji mfumu withu yayi. (Job 31:1) Para tikulondezga fundo za Chiuta, ‘tinyanyarenge icho ntchiheni, na kudemelera ku icho ntchiwemi.’—Rom. 12:2, 9.

11. Chifukwa wuli wunthu uphya ngwakuzirwa mu nthengwa?

11 Para tikuvwara wunthu uphya, tikuyezga mikhaliro ya Yehova. (Kol. 3:10) Usange ŵakutora ŵali na ‘mtima wa chiwuravi, lusungu, kujichefya, kuzika na kukhomezga,’ nthengwa yawo yikukhora ndipo Yehova wakuŵatumbika. (Kol. 3:12) Kweniso ŵakuŵa ŵakukolerana para ŵakuzomerezga kuti ‘mtende wa Khristu uwuse mu mitima yawo.’ (Kol. 3:15) Usange waliyose wali na ‘mtima wachitemwa,’ wambenge ndiyo kulongora munyake ntchindi.—Rom. 12:10.

12. Kasi ni mikhaliro wuli iyo njakuzirwa kuti nthengwa yiŵe yachimwemwe?

12 Ŵakutorana ŵanyake ŵakafumbika kuti ŵalongosore mikhaliro iyo yikovwira kuti nthengwa yiŵe yachimwemwe. Sid wakati: “Nyengo zose tikuŵikapo mtima kuti titemwanenge. Tawona kuti kuzika nako nkwakuzirwa.” Muwoli wake, Sonja, wakati: “Lusungu ni mukhaliro unyake wakuzirwa. Ndiposo tikulutilira kuŵa ŵakujiyuyura nangauli ntchipusu yayi.”

 LUTILIRANI KUDUMBISKANA MAKORA

13. Kasi ntchivichi icho chikukhumbikwa kuti nthengwa yiŵe yakukhora?

13 Mazgu ghawemi ngakuzirwa chomene kuti nthengwa yiŵe yakukhora. Kweni chachitima ntchakuti ŵafumu na ŵawoli ŵanandi ŵakuyowoyeskana mwambura ntchindi. Ŵafumu na ŵawoli ŵakwenera kutcheŵa ukali, kukolomoka na kayowoyero kaheni. (Efe. 4:31) Kugazgana na kuyowoyerana mazgu ghakulasa, kungananga nthengwa. Ntheura, ŵakwenera kuyowoya mwalusungu, ndiposo mwachitemwa kuti ŵakhozge nthengwa yawo.—Efe. 4:32.

14. Kasi ni nkharo wuli iyo tikwenera kugega?

14 Baibolo likuti pali ‘nyengo ya kukhala chete.’ (Muph. 3:7) Ndipouli, fundo iyi yikung’anamura kuti tileke kudumbiskana na muwoli panji mfumu withu yayi, chifukwa kudumbiskana nkhwakuzirwa chomene mu nthengwa. Muwoli munyake ku Germany wakati: “Para mfumu na muwoli ŵakudumbiskana yayi, wose ŵangapwetekeka. Ntchipusu yayi kukhala chete para munthu wakwiya, kweni ntchiwemi yayi kuyowoya kuti mufumiske waka vyakusingo. Para mungachita nthena mungayowoya chinthu icho chingapweteka munyinu, ndipo vinthu vinganangikirathu.” Mfumu na muwoli ŵangamazga yayi masuzgo ghawo para ŵakukolomoka pakuyowoya panji ŵakudundukirana. Kweni ŵangakhozga nthengwa yawo usange ŵakudumbiskana luŵiro para ŵapambana maghanoghano.

15. Kasi kudumbiskana makora nkhwakuzirwa wuli mu nthengwa?

15 Nthengwa yingakhora usange waliyose wakuyowoya maghanoghano ghake ndiposo umo wakujipulikira. Ntchakuzirwa kumanya ivyo tikuyowoya na umo tikuyowoyera. Ntheura, nanga ni para vinthu vyanangika, tikwenera kuŵikapo mtima kuti tiyowoyenge mazgu ghawemi kweniso mwalusungu. Para mwachita nthena, mfumu panji muwoli winu wategherezgenge ivyo mukuyowoya. (Ŵazgani Ŵakolose 4:6.) Ŵakutorana  ŵangakhozga nthengwa yawo para kayowoyero kawo ‘nkhawemi pakuzenga ŵanji mwakuyana na icho chikukhumbikwa pa nyengo iyo, kuti kakhozge’ uyo ŵali kutorana nayo.—Efe. 4:29.

Ŵakutorana ŵangakhozga nthengwa yawo usange ŵakuyowoyeskana makora (Wonani ndime 15)

KUPANA ICHO NTCHAKWENELERA MU NTHENGWA

16, 17. Chifukwa wuli mfumu na muwoli ŵakwenera kumanya maghanoghano na vyakukhumba vya munyawo pa nkhani ya kugonana?

16 Nthengwa yingakhora para ŵakutorana ŵakudangizga vyakukhumba vya munyawo. (Fil. 2:3, 4) Mfumu na muwoli ŵakwenera kumanya umo munyawo wakujipulikira ndiposo ivyo wakukhumba.—Ŵazgani 1 Ŵakorinte 7:3, 4.

17 Chachitima ntchakuti ŵafumu na ŵawoli ŵanyake ŵakukhumba yayi kulongora chitemwa panji kuzgoŵerana chomene na uyo ŵali kutorana nayo. Ŵanalume ŵanyake ŵakughanaghana kuti usange ŵakuzgoŵerana na mwanakazi ndikuti mbakulopwa. Kweni Baibolo likuti: “Imwe ŵafumu, lutilirani kukhala nawo mwakuyana waka, kwakuyana na kumanya.” (1 Pet. 3:7) Mfumu wakwenera kumanya kuti kupeleka icho ntchakwenelera kwa muwoli wake chikung’anamura kugonana pera yayi. Nyengo zose wakwenera kulongora kuti wakutemwa muwoli wake. Para mfumu wakuchita nthena, muwoli wake wazamusangwa kukhalira nayo lumoza. Usange wose ŵakutemwana na kughanaghanirana, vyose vikwenda makora.

18. Kasi mfumu na muwoli ŵangakhozga wuli nthengwa yawo?

18 Palije chifukwa chakupulikikwa chakuchitira uleŵi. Kweni usange mfumu panji muwoli wakughanaghanira yayi vyakukhumba vya munyake, vingapangiska kuti munyake wambe kudokera munthu uyo wakuwona kuti wangapulikiska maghanoghano ghake. (Zinth. 5:18; Muph. 9:9) Baibolo likuchiska ŵakutorana kuti: ‘Munganorananga chara ichi, [icho ntchakwenelera mu nthengwa] kwekha usange mwazomerezgana pa nyengo yakutemeka.’ Chifukwa wuli? ‘Mwakuti Satana waleke kulutilira kumuyezgani chifukwa cha kutondeka kujikora.’ (1 Kor. 7:5) Pangaŵa masuzgo ghakuru usange ŵakutorana ŵangazomerezga Satana kuti wasangirepo mwaŵi chifukwa cha “kutondeka kujikora” kwawo, na kupangiska mfumu panji muwoli kuthera ku chiyezgo cha uleŵi. Para waliyose wakupeleka icho ntchakwenelera kwa munyake, ndikuti wakupenja ‘icho ntchachandulo kwa iyomwene chara, kweni icho ntchachandulo kwa munyake.’—1 Kor. 10:24.

LUTILIRANI KUVIKILIRA NTHENGWA YINU

19. Kasi tikwenera kuŵikapo mtima kuchita vichi?

19 Tili pafupi chomene kunjira mu charu chiphya. Chingaŵa chakofya kuthera ku makhumbiro gha thupi nga umo ŵakachitira Ŵaisrayeli ŵakukwana 24,000 mu vidikha vya Moabu. Pamanyuma pakulongosora ivyo vikachitika, Baibolo likuti: ‘Uyo wakughanaghana kuti wakwima wachenjere kuti waleke kuwa.’ (1 Kor. 10:12) Ntheura, ntchakuzirwa chomene kulutilira kuŵa ŵakugomezgeka kwa Yehova na munyithu wa mu nthengwa kuti nthengwa yithu yiŵe yakukhora. (Mat. 19:5, 6) Mphanyi sono ndipo ‘tayezga chomene kuti paumaliro, iyo wazakatisange ŵambura kabanga na ŵambura kalema ndiposo mu mtende.’—2 Pet. 3:13, 14.