Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  January 2015

Ivyo Vingawovwira Nthengwa Kuŵa Yakukhora na Yachimwemwe

Ivyo Vingawovwira Nthengwa Kuŵa Yakukhora na Yachimwemwe

“Kwambura kuti Yehova wakuzenga nyumba awo ŵakuyizenga ŵakutokatoka waka.”—SAL. 127:1a.

1-3. Kasi ŵakutorana ŵakukumana na masuzgo wuli? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

MWANALUME munyake uyo wakhala mu nthengwa kwa vyaka 38, wakati: “Usange mukuŵikapo mtima ndiposo mukukhumba kuti nthengwa yinu yendenge makora, Yehova wamutumbikaninge.” Nadi, ntchamachitiko kuti ŵafumu na ŵawoli ŵaŵe ŵakukondwa mu nthengwa yawo na kovwirana mu nyengo za masuzgo.—Zinth. 18:22.

2 Ndipouli, ntchachilendo yayi para ŵakutorana ŵakukumana na masuzgo chifukwa Baibolo likuti ŵaŵenge na “suzgo mu thupi lawo.” (1 Kor. 7:28) Chifukwa wuli vili nthena? Masuzgo gha zuŵa na zuŵa ghangapangiska kuti ŵakutorana ŵasuzgike maghanoghano. Chifukwa chakuti mbambura kufikapo, nyengo zinyake ŵafumu na ŵawoli ŵangakhuŵazgana ndipo ŵangatondeka kuyowoyeskana makora. (Yak. 3:2, 5, 8) Ŵakutorana ŵanandi ŵakutangwanika na ntchito kweniso kulera ŵana. Chifukwa chakuti ŵakusuzgika maghanoghano ndiposo ŵakuvuka chomene, ŵakuŵavya nyengo kuti ŵakhozge nthengwa yawo. Ŵangaleka kuchindikana na kutemwana chifukwa cha masuzgo  gha ndalama, ulwali ndiposo masuzgo ghanyake. Kweniso nthengwa iyo yikuwoneka kuti njakukhora yingatimbanizgika chifukwa cha “milimo ya thupi” nga ni uzaghali, ukwakwa, maulwani, zawe, sanji, ukali, na mphindano.—Gal. 5:19-21.

3 Suzgo linyake ndakuti ŵanthu “mu mazuŵa ghaumaliro” agha mbakujitemwa kweniso mbambura kopa Chiuta. Nkharo izi zingananga nthengwa. (2 Tim. 3:1-4) Kweniso pali mulwani uyo wakukhumba kunanga nthengwa. Mpositole Petrosi wakutichenjezga kuti: “Mulwani winu, Dyabulosi wakuyingayinga nga ni nkhalamu yakuwuluma, wakukhumba kumilimitizga yunji.”—1 Pet. 5:8; Uvu. 12:12.

4. Kasi nthengwa yingaŵa yakukhora kweniso yachimwemwe? Longosorani.

4 Mfumu munyake ku Japan wakati: “Nkhasuzgika chomene maghanoghano chifukwa cha masuzgo gha ndalama. Muwoli wane nayo wakamba kusuzgika maghanoghano chifukwa chakuti nkhamuphalira yayi suzgo lane. Kweniso wakalwara chomene. Nyengo zinyake tikagazgananga chifukwa cha kusuzgika maghanoghano.” Mu nthengwa mungaŵa masuzgo agho tingaghagwentha yayi, ndipouli tingatondeka kughamazga yayi. Yehova wangawovwira ŵakutorana kuti nthengwa yawo yiŵe yakukhora na yachimwemwe. (Ŵazgani Salmo 127:1.) Tiyeni tidumbiskane vinthu 5 ivyo vingawovwira ŵakutorana kuti nthengwa yawo yiŵe yakukhora na yakukhaliska. Kweniso tiwonenge umo chitemwa chingakhozgera nthengwa.

YEHOVA WAŴE MU NTHENGWA YINU

5, 6. Kasi ŵafumu na ŵawoli ŵangachita wuli kuti Yehova waŵe mu nthengwa zawo?

5 Usange ŵakutorana mbakugomezgeka kweniso mbakujilambika kwa Yehova, nthengwa yawo yiŵenge yakukhora. (Ŵazgani Mupharazgi 4:12.) Ŵakutorana ŵangaŵika Yehova mu nthengwa yawo usange ŵakulondezga ulongozgi wake. Baibolo likuti: “Makutu ghinu tighapulike lizgu kunyuma kwinu, likuti, ‘Iyi ndiyo nthowa, endaninge mwa iyi,’ para mukupatukira ku woko lamalyero, panji ku lamazere.” (Yes. 30:20, 21) Mazuŵa ghano, ŵakutorana ‘ŵangapulika’ lizgu la Yehova usange ŵakuŵazgira lumoza Mazgu gha Chiuta. (Sal. 1:1-3) Ŵangakhozga nthengwa yawo usange nyengo zose ŵakuŵa na Nyengo Yakusopera ya Mbumba iyo njakukondweska na yakukhozga mwauzimu. Kweniso usange ŵakutorana ŵakulombera lumoza zuŵa lililose nthengwa yikuŵa yakukhora, ndiposo ŵazizipizgenge masuzgo gha charu Satana.

Ŵakutorana awo ŵakuchitira lumoza vinthu vyauzimu, ŵakutemwana chomene ndiposo ŵakuŵa paubwezi na Chiuta (Wonani ndime 5, 6)

6 Gerhard wa ku Germany, wakati: “Nyengo yiliyose para tapambana maghanoghano, ulongozgi wa mu Mazgu gha Chiuta ukutovwira kuti tiŵe ŵakuzikira ndiposo kuti tigowokeranenge. Mikhaliro iyi njakuzirwa chomene kuti nthengwa yende makora.” Usange ŵakutorana ŵakufwilirapo kuchitira lumoza vinthu vyauzimu, ŵakutemwana chomene ndiposo ŵakuŵa paubwezi wakukhora na Chiuta.

ŴAFUMU LONGOZGANI MWACHITEMWA MBUMBA YINU

7. Kasi mfumu wakwenera kulongozga wuli mbumba yake?

7 Para mfumu wakulongozga makora, nthengwa yikuŵa yakukhora kweniso yachimwemwe. Baibolo likuti: “Mutu wa mwanalume waliyose ni Khristu; ndipo mutu wa mwanakazi ni mwanalume.” (1 Kor. 11:3) Kasi mazgu agha ghakung’anamurachi? Nga umo Yesu wakachitiranga na ŵasambiri ŵake, ndimo mfumu nayo wakwenera kuchitira na muwoli wake. Yesu wakaŵa wankhaza yayi, kweni nyengo zose wakaŵanga wachitemwa,  walusungu, wakupulikiska, wakuzika ndiposo wakujiyuyura mu mtima.—Mat. 11:28-30.

8. Kasi mwanalume wakwenera kuchita vichi kuti muwoli wake wamutemwenge na kumuchindika?

8 Mfumu wakwenera yayi kuchichizga muwoli wake kuti wamuchindikenge. M’malo mwake ‘wakulutilira kukhala nayo mwakuyana waka, kwakuyana na kumanya, kumupa ntchindi nga ntchiŵiya chambura kukhora.’ (1 Pet. 3:7) Pa wumba ndiposo kwaŵekha, mfumu wakwenera kuyowoya na muwoli wake mwantchindi kweniso mwalusungu. Wangalongora kuti wakuzirwiska muwoli wake kwizira mu ivyo wakuyowoya na kuchita. (Zinth. 31:28) Usange mfumu wakulongora chitemwa, muwoli nayo wamutemwenge na kumupa ntchindi, ndipo Yehova watumbikenge nthengwa yawo.

ŴAWOLI JILAMBIKANI KU ŴAFUMU ŴINU

9. Kasi muwoli wangalongora wuli kuti ngwakujilambika?

9 Para tikutemwa Yehova na mtima wose tilondezgenge fundo zake ndiposo tijiyuyurenge ‘pasi pa woko lankhongono la Chiuta.’ (1 Pet. 5:6) Muwoli wangalongora kuti wakuchindika mazaza gha Yehova para wakukolerana na mfumu wake. Baibolo likuti: ‘Imwe ŵawoli, jilambikani ku ŵafumu ŵinu, pakuti ichi ntchakwenelera mu Fumu.’ (Kol. 3:18) Ni nyengo zose yayi apo muwoli wangakolerana na ivyo mfumu wake wasankha. Kweni usange ivyo mfumu wake wasankha vikuswa malango gha Chiuta yayi, muwoli uyo ngwakujilambika wakoleranenge nayo.—1 Pet. 3:1.

10. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuti muwoli wajilambikenge kwa mfumu wake?

10 Yehova wakuwona kuti mwanakazi ngwakuzirwa mu mbumba. Mwanakazi ni ‘munyake’ wa mwanalume. (Mal. 2:14) Usange mfumu na muwoli ŵakupanga vyakusankha, muwoli wakwenera kuyowoya mwantchindi maghanoghano ghake. Ndipouli wakwenera kulutilira kujilambika kwa mfumu wake. Mfumu wavinjeru wakutegherezga mwakupwelelera para muwoli wake  wakuyowoya. (Zinth. 31:10-31) Para muwoli wakujilambika kwa mfumu wake, ŵakuŵa chimwemwe, ŵamtende ndiposo ŵakukolerana. Mfumu na muwoli ŵakuŵa ŵakukhorwa chifukwa ŵakukondweska Chiuta.—Efe. 5:22.

LUTILIRANI KUGOWOKERANA NA MTIMA WOSE

11. Chifukwa wuli kugowokerana nkhwakuzirwa?

11 Kuti nthengwa yikhaliske, ŵafumu na ŵawoli ŵakwenera kugowokerana. Usange mfumu na muwoli ŵakulutilira “kuzizipizgirana yumoza na munyake na kugowokerana na mtima wose,” ŵakukhozga ubwezi wawo. (Kol. 3:13) Ndipouli, nthengwa yingakhora yayi usange ŵakusunga vyakusingo. Kweni nthengwa yingakhora chomene usange ŵafumu na ŵawoli ŵakugowokerana nga umo Yehova wakuchitira.—Mika 7:18, 19.

12. Kasi chitemwa chikubenekelera wuli “wumba wa zakwananga”?

12 Chitemwa chanadi ‘chikukonthora uheni chara.’ Kweni ‘chitemwa chikubenekelera wumba wa zakwananga.’ (1 Kor. 13:4, 5; ŵazgani 1 Petrosi 4:8.) Ntheura usange tikutemwa ŵanji, tiŵagowokerenge zakwananga zawo nanga zingaŵa zinandi wuli. Mpositole Petrosi wakati wafumba Yesu kuti wakwenera kumugowokera kalinga munthu, Yesu wakazgora kuti: ‘M’paka makumi ghankhondi na ghaŵiri pachanya kankhondi na kaŵiri (77).’ (Mat. 18:21, 22) Apa Yesu wakang’anamuranga kuti palije mphaka ya unandi wa zakwananga izo Mkhristu wakwenera kugowokera munyake.—Zinth. 10:12. *

13. Kasi ŵakutorana ŵangachita wuli kuti ŵagowokeranenge?

13 Annette wakati: “Usange ŵakutorana ŵakugowokerana yayi, ŵakwamba kusungirana vyakusingo ndipo ŵakuleka kugomezgana. Ivi vingananga nthengwa. Kweni usange ŵakugowokerana, ŵakukhozga nthengwa na ubwezi wawo.” Usange mukukhumba kuti mugowokeranenge, wonani ivyo munyinu wakuchita makora ndipo muwongani. (Kol. 3:15) Para mukuchita nthena, muŵenge na mtende wa mtima, mukoleranenge, ndiposo Chiuta wamutemwaninge.—Rom. 14:19.

LONDEZGANI FUNDO YA YESU

14, 15. Kasi Yesu wakayowoya fundo wuli? Kasi fundo iyi njakuzirwa wuli mu nthengwa?

14 Waliyose wakukhumba kupika ntchindi. Mukukondwa usange ŵanji ŵakumutegherezgani na kuchindika maghanoghano ghinu. Kweni kasi muli kupulikapo munthu munyake wakuyowoya kuti, “Nane nimukhawuliskenge”? Nangauli nyengo zinyake pangaŵa vifukwa vyakupulikikwa vyakuchitira nthena, kweni Baibolo likutiphalira kuti: ‘Unganenanga, “Ndimuchitire umo iye wandichitira; ndimuwezgere kwakulingana na icho iye wachita.”’ (Zinth. 24:29) Nakuti Yesu wakayowoya fundo yiwemi chomene yakumazgira masuzgo. Fundo iyi njakuti: ‘Umo mukukhumbira kuti ŵanthu ŵamuchitirani, chitani mwakuyana waka kwa iwo.’ (Luka 6:31) Yesu wakang’anamuranga kuti ivyo ise tikukhumba kuti ŵanji ŵatichitire, ndivyo nase tikwenera kuŵachitira. Tikwenera kuwezgera uheni pa uheni yayi. Ntheura ivyo tikukhumba kuti munyithu  mu nthengwa wachitenge ndivyo nase tikwenera kuchita.

15 Ŵakutorana ŵakukhozga ubwezi wawo usange ŵakumanyana makora. Mfumu munyake ku South Africa wakati, “Tayezga kulondezga Fundo ya Yesu mu nthengwa yithu. Mbunenesko kuti nyengo zinyake tikukhuŵazgana, kweni tikufwilirapo kuchindikana.”

16. Kasi ŵakutorana ŵakwenera kugega nkharo wuli?

16 Lekani kuphalira ŵanji maubudi gha munyinu panji kuyowoya ivyo munyinu wakutondeka kuchita makora. Kumbukani kuti nthengwa ntchiphalizgano yayi chakumanyira uyo ngwankhongono chomene, uyo wakukolomoka chomene, panji uyo wakuyowoya mazgu ghakulasa chomene. Unenesko ngwakuti, tose tili ŵambura kufikapo ndipo nyengo zinyake tikukhuŵazga ŵanji. Kweni palije chifukwa chakuti mfumu panji muwoli wakhozgere soni munyake panji kumutimba na mazgu ghakuŵaŵa.—Ŵazgani Zintharika 17:27; 31:26.

17. Kasi ŵafumu ŵangalondezga wuli Fundo ya Yesu?

17 Mu vyaru vinyake, ŵanalume awo ŵakutimba ŵawoli ŵawo ndiwo ŵanthu ŵakuti mbanalume nadi. Kweni Baibolo likuti: ‘Uyo wakuziwulika kukalipa ndi muwemi kwakuluska chinkhara.’ (Zinth. 16:32) Munthu wakwenera kufwilirapo chomene kuti waŵe ŵakujikora nga umo Yesu Khristu wakachitiranga. Mwanalume uyo wakuchitira nkhaza muwoli wake ni mwanalume wanadi yayi, ndipo wangataya ubwezi wake na Yehova. Wamasalimo Davide, uyo wakaŵa wankhongono kweniso wachikanga, wakati: ‘Kalipani, kweni muleke kwananga; yowoyani mu mtima winu pa vitara vinu ndipo mukhale chete.’—Sal. 4:4.

‘MUJIVWALIKE CHITEMWA’

18. Chifukwa wuli chitemwa ntchakuzirwa mu nthengwa?

18 Ŵazgani 1 Ŵakorinte 13:4-7. Chitemwa ntchakuzirwa chomene mu nthengwa. Baibolo likuti, ‘jivwalikani mtima wa chiwuravi, lusungu, kujichefya, kuzika na kukhomezga. Kweni padera pa vinthu vyose ivi, mujivwalike chitemwa, pakuti ntchakukakira chakufikapo cha umoza.’ (Kol. 3:12, 14) Ŵafumu na ŵawoli ŵakwenera kuŵa na chitemwa chakujipata nga ntcha Khristu, uyo wakaŵa wakunozgeka kufwira ŵanji. Usange mu nthengwa muli chitemwa chanthena ichi, yilutilirenge kuŵa yakukhora nanga pangaŵa masuzgo, nga nkhukhuŵazgana, matenda, kusoŵa ndalama, panji masuzgo ghakufuma ku ŵabali ŵathupi.

19, 20. (a) Kasi ŵafumu na ŵawoli ŵakwenera kuchita vichi kuti nthengwa zawo ziŵe zakukhora kweniso zachimwemwe? (b) Kasi mu nkhani yakulondezgapo tizamudumbiskana vichi?

19 Nthengwa yikwenda makora para ŵakutorana ŵakutemwana na kugomezgana. Para pawuka masuzgo ŵakwenera yayi kumazga nthengwa. Kweni ŵakwenera kufwilirapo kuti ŵakhozge ubwezi wawo. Ŵakutorana awo ŵakutemwana ndiposo ŵakutemwa Yehova, ŵakwenera kuŵikapo mtima kumazga masuzgo ghawo, pakuti ‘chitemwa chikutondeka chara.’—1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Heb. 13:4.

20 Mu “nyengo zinonono” izi, ntchipusu yayi kuti nthengwa ziŵe zakukhora ndiposo zachimwemwe. (2 Tim. 3:1) Kweni Yehova wangawovwira kuti nthengwa ziŵe zakukhora. Ndipouli, ŵakutorana ŵakwenera kugega nkharo zawakawaka izo zazara chomene mu charu ichi. Mu nkhani yakulondezgapo, tizamudumbiskana ivyo ŵafumu na ŵawoli ŵangachita kuti ŵajivikilire ku nkharo izi.

^ ndime 12 Apo ŵakutorana ŵakufwilirapo kugowokerana na kumazga masuzgo gha mu nthengwa yawo, Baibolo likupeleka wanangwa kwa uyo wandabude wa kugowokera panji kupata uyo wachita uleŵi. (Mat. 19:9) Wonani vyakusazgirapo pa mutu wakuti “Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Kupatana na Kupatukana,” pa peji 219 m’paka 221 mu buku la “Citemwa ca Ciuta.”