Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2014

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda za 2014

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda za 2014

Kulongora deti la magazini iyo muli nkhani

NKHANI ZAKUPAMBANAPAMBANA

Aloyi, 2/1

Cakuponyera Malibwe, 5/1

Chifukwa Wuli Tikwenera Kulomba Kuti Ufumu wa Chiuta Wize? 10/1

Cifukwa Wuli Ciuta Wakapanga Caru Capasi? 6/1

Cifukwa Wuli Tikwenera Kulomba? Kasi Tikwenera Kulomba Wuli? 7/1

Cifukwa Wuli Vigeŵenga Ŵakaviphyoranga Malundi? 5/1

Cifukwa Wuli Vinthu Viheni Vikucitikira Ŵanthu Ŵawemi? 7/1

Cingwa ca Umoyo, 6/1

Cisopa Caunenesko, 8/1

Ciuta Wakuti Wuli pa Nkhani ya Kukhweŵa Hona? 6/1

Cokoro ca ku Zarefati, 2/15

Dayi Muchesamu, 4/1

Kale Ŵakupanga Ngalaŵa Ŵakacitanga Wuli Kuti Zileke Kunjira Maji? 7/1

Kasi Dango la Chiuta ku Ŵaisrayeli Likaŵa Laurunji? 9/1

Kasi Ni Njani Wakulamulira Caru? 5/1

Kasi Nyifwa Mbumaliro wa Vyose? 1/1

Kasi Satana Waliko Nadi? 11/1

Kasi Ufumu wa Chiuta Ukamba Pawuli Kulamulira? 10/1,11/1

Kasi Visopa Vicitirenge Vinthu Pamoza? 3/1

Kasi Ŵanthu Ŵanangirengethu Charu? 9/1

Khisimasi, 12/1

Kukongora Ndalama, 12/1

Kupalura Vyakuvwara, 4/15

Kusunga Somba Nyengo Yitali, 7/1

‘Ningachitirachi Uheni Ukuru Uwu?’ (Yosefe), 11/1

Nkhondo Iyo Yikananga Vinthu pa Caru (Nkhondo Yakwamba ya Charu Chose), 2/1

Pali Cigomezgo Wuli ku Ŵasekuru Awo Ŵali Kufwa? 6/1

“Pulikani Loto Ili” (Yosefe), 8/1

Tawuni ya Timgad, 12/1

Thomas Emlyn (wakusanda Baibolo), 4/1

Ufumu wa Chiuta Uzamumuchitirani Vichi? 10/1

‘Uyo Ngwamahara Wakukalipa Luŵiro Chara,’ 12/1

Vinthu Ivyo Ŵakapelekanga pa Tempile, 2/1

Vyawanangwa mu Tempele, 1/1

Wakazizipizga Citima (Mariya), 5/1

Wakazizipizga Vinthu Vyambura Urunji (Eliya), 2/1

Ŵakufwa Ŵazamuwuka, 1/1

Walipo Uyo Wangamanyirathu Vyamunthazi? 5/1

Ŵana Ŵinu Mukwenera Kuŵalanga Wuli? 7/1

Ŵangelo, 9/1

Ŵanthu Ŵatatu Awo Ŵakapenjanga Unenesko, 6/1

Ŵazga ŵa ku Roma, 4/1

NKHANI ZAKUSAMBIRA PA MPINGO

Chifukwa Wuli Mukukhorwa Kuti Muli mu Chisopa Chaunenesko? 9/15

Chifukwa Wuli Tikwenera Kuŵa Ŵatuŵa? 11/15

Cindikani Ŵacekuru, 3/15

Ivyo Mungacita Kuti Musankhe Vinthu Mwavinjeru pa Uwukirano, 1/15

Ivyo Tingacita Kuti Tilutilire Kuŵa na Maghanoghano Ghakwenelera, 3/15

Ivyo Tingacita Kuti Tilutilire Kuŵa Ŵakujipata, 3/15

Kasi ‘Tingamuzgora Wuli Waliyose’? 5/15

Kasi Mukumuwona “Uyo Ngwambura Kuwoneka”? 4/15

Kasi Mukupulikiska “Ng’anamuro la Malemba”? 12/15

Kasi Mukuwona Mauteciteci gha Ŵanji Umo Yehova Wakughawonera? 6/15

Kasi Mukuwonga Kuti Yehova Wakumulaŵiskani Mwacitemwa? 4/15

Kasi Mukuzirwiska Ivyo Muli Kupokera? 12/15

Kasi Mukwendera Lumoza na Gulu la Yehova? 5/15

Kasi Mulimo wa Ŵanakazi Ngwakuti Wuli Pakufiska Khumbo la Yehova? 8/15

Kasi Yehova Wakusendelera Wuli kwa Ise? 8/15

Kumbukani Awo Ŵakuchita Uteŵeti Wanyengozose, 9/15

Lumbani Khristu, Themba Laucindami, 2/15

Mulondezgenge Fundo ya Yesu mu Upharazgi, 5/15

Muzamuŵa “Ufumu wa Ŵapristi,” 10/15

“Muzamuŵa Ŵakaboni Ŵane,” 7/15

“Ndimwe Ŵakaboni Ŵane,” 7/15

Pakuŵa Mulwani Waumaliro, Nyifwa Yizamumalizgika, 9/15

Palije Uyo Wangateŵetera Ŵenenchito Ŵaŵiri, 4/15

Pulikani Mazgu gha Yehova Kulikose Uko Muli, 8/15

‘Pulikizgani na Kumanya Ng’anamuro Lake,’ 12/15

Sekelerani na Nthengwa ya Mwanamberere, 2/15

‘Sono Muli Ŵanthu ŵa Chiuta,’ 11/15

Sopani Yehova, Themba Lamuyirayira, 1/15

Teŵeterani Chiuta Mwakugomezgeka Nangauli Pali “Visuzgo Vinandi,” 9/15

Teŵeterani Yehova Pambere Mazuŵa Ghaheni Ghandafike, 1/15

Tiŵe Ŵakukolerana Apo Tikulindilira Umaliro wa Charu Ichi, 12/15

Tiŵe Ŵatuŵa mu Makhaliro Ghithu Ghose, 11/15

“Ufumu Winu Wize”—Kweni Kasi Wizenge Pawuli? 1/15

Umo Chiwuka cha Yesu Chikutovwilira, 11/15

Umo Mungacitira Pakupwelelera Ŵacekuru, 3/15

“Utemwenge Mzengezgani Wako Umo Ukujitemwera Wamwene,” 6/15

“Utemwenge Yehova Ciuta Wako,” 6/15

Vinthu Ivyo Vyafiskika mu Vyaka 100 vya Muwuso wa Yesu Khristu, 1/15

Ŵani na Chipulikano Chakukhora mu Ufumu, 10/15

Ŵani na Cipulikano nga Ncha Mozesi, 4/15

Ŵani Ŵakukhwima Mtima, Yehova Ni Movwiri Winu, 4/15

‘Ŵanthu Awo Chiuta Wawo Ndi Yehova,’ 11/15

Ŵanthu ŵa Yehova ‘Ŵaleke Ubendezi,’ 7/15

Ŵapapi, Liskani Ŵana Ŵinu, 9/15

Ŵazgani Mazgu gha Ciuta mu Uteŵeti Cifukwa Ngamoyo, 8/15

‘Ŵikani Maghanoghano Ghinu pa Vinthu vya Kuchanya,’ 10/15

Wovwirani Ŵanji Kuti Ŵacite Vinandi, 6/15

Yehova Ni Ciuta wa Ndondomeko, 5/15

Yehova Ni Mubwezi Withu Wapamtima, 2/15

Yehova Ni Mupi Ndiposo Muvikiliri Withu, 2/15

“Yehova Wakuŵamanya Awo Mbake,” 7/15

Zirwiskani Mwaŵi Winu wa Kugwira Ntchito na Yehova, 10/15