Ŵabali ŵakagaŵa tumapepara twakuchemera ŵanthu ku nkhani yachisanisani mu Tokyo ndipo ŵanji ŵakenda mu ndege na kutuponya mu msumba wa Osaka

PA Seputembala 6, 1926, mubali munyake uyo wakaŵa piligirimu (panji kuti mulaŵiliri wa dera) mu United States, wakatumika kuti wakachitenge umishonale kukwake ku Japan. Uyo wakapokelera mubali uyu, wakaŵa munthu uyo wakalembeska kuti wapokerenge Gongwe la Mulinda. Munthu uyu wakambiska gulu la ŵasambiri ŵa Baibolo mu Kobe. Ungano wakwamba wa Ŵasambiri ŵa Baibolo ukachitikira mu msumba uwu, pa Janyuwale 2, 1927. Ŵanthu 36 ŵakiza ku ungano uwu, ndipo 8 ŵakabatizika. Vikamba makora chomene. Kweni kasi gulu lichoko ili likachita wuli kuti lifiske kupharazga unenesko wa mu Baibolo ku ŵanthu 60 miliyoni awo ŵakaŵa mu charu cha Japan?

Mu Meyi 1927, Ŵasambiri ŵa Baibolo ŵamwamphu ŵakamba upharazgi wapadera wa kumanyiska ŵanthu kuti kuŵenge nkhani zachisanisani zakufuma mu Baibolo. Pakumanyiska ŵanthu nkhani yakudankha mu Osaka, ŵabali ŵakajintha viphambano mumphepete mwa misewu, ndipo vinyake vikuruvikuru ŵakaviŵika mu malo ghakupambanapambana mu msumba wose. Kweniso ŵakatumizga tumapepara twakuchemera ŵanthu ku nkhani twakukwana 3,000 ku ŵanthu ŵakuchindikika na kugaŵa tunyake 150,000. Ŵakapharazga vya nkhani iyi mu manyuzipepara ghakumanyikwa chomene mu Osaka na pa matikiti gha sitima ghakukwana 400,000. Pa zuŵa la nkhani iyi, ŵabali ŵakenda mu ndege ziŵiri na kuponya tumapepara 100,000 mu msumba uwu. Ŵanthu 2,300 ŵakiza na kuzura mu holo ya Osaka Asahi kuti ŵategherezge nkhani ya mutu wakuti, Ufumu wa Chiuta Waneng’enera (“The Kingdom of God Is at Hand”). Ŵanthu pafupifupi 1,000 ŵakasanga kuti malo ghamara, ntheura ŵakawelera waka. Nkhani yikati yamara, ŵanthu 600 ŵakakhalira kuti ŵaŵepo pa chigaŵa cha kufumba mafumbo na kuzgoreka. Mu myezi yakulondezgapo, nkhani zachisanisani zikayowoyeka mu Kyoto na mu misumba yinyake ya ku manjiliro gha dazi kwa Japan.

Mu Okutobala 1927, Ŵasambiri ŵa Baibolo ŵakanozga vyakuti nkhani zachisanisani ziyowoyeke mu Tokyo. Apa napo, tumapepara twakuchemera ŵanthu ku nkhani tukatumizgika ku ŵanthu ŵakuchindikika, nga ni nduna yikuru, ŵimiliri ŵa mphara ya malango, ŵalongozgi ŵa chisopa na ŵalara ŵa ŵasilikari. Ŵakapharazga kwizira pa viphambano, mu manyuzipepara, na kugaŵira tumapepara 710,000, ndipo ŵanthu awo ŵakiza ku nkhani zachisanisani zitatu izo zikayowoyeka mu msumba ukuru mu Japan ŵakakwana 4,800.

MAKOPOTARA GHAMWAMPHU

Katsuo na Hagino Miura

Makopotara (panji ŵapayiniya) ŵakawovwira chomene pakupharazga uthenga wa Ufumu ku nyumba na nyumba. Mudumbu Matsue Ishii, uyo wakaŵa yumoza wa makopotara ghakwamba mu Japan, na mfumu wake, zina lake Jizo, ŵakapharazga chigaŵa chikuru cha charu ichi. Ŵakambira ku Sapporo kumpoto, mpaka ku Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama, na Tokushima. Mudumbu Ishii na mudumbu munyake mulara mu vyaka, Sakiko Tanaka, ŵakavwara vyakuvwara viwemi chomene vyakuchemeka kuti kimono na kukapharazgira ŵalara ŵa boma. Mulara wa boma yumoza wakapempha mabuku 300 Ghachingelezi gha The Harp of God ndiposo 300 gha Deliverance kuti wakaŵike mu malayibulare gha mu majele.

 Katsuo na Hagino Miura ŵakapokera mabuku kufuma kwa Mudumbu Ishii ndipo ŵakamanya kuti ivyo ghakuyowoya ni vyaunenesko. Ŵakabatizika mu 1931 ndipo ŵakamba kuchita ukopotara. Haruichi na Tane Yamada, na ŵabali ŵawo ŵanandi ŵakazomera uthenga wa Ufumu pambere chaka cha 1930 chindakwane. Mbumba iyi yikamba uteŵeti wa ukopotara, ndipo mwana wawo mwanakazi, zina lake Yukiko wakaluta kukateŵetera pa Beteli ku Tokyo.

“ŴAJEHU” ŴAKURU NA ŴACHOKO

Mu Jehu Mukuru mukagonanga ŵapayiniya 6

Kale, magalimoto ghakaŵa ghakudura chomene ndipo misewu yikaŵa yakunangika. Ntheura, Mubali Kazumi Minoura na makopotara ghanyake ghachiwukirano ghakaŵa na nyumba zakwenda nazo zambura injini. Ŵakazithya zina lakuti Jehu ilo ŵakalitora kwa Jehu yumoza mwa mathemba gha Ŵaisrayeli, uyo wakendeskanga galeta. (2 Mathe. 10:15, 16) Ŵajehu ŵakuruŵakuru ŵatatu ŵakaŵa ŵa mamita 2.2 mu utali, kweniso mamita 1.9 mu ufupi ndiposo mamita 1.9 kukwera muchanya. Ndipo mu Jehu waliyose mukagonanga ŵapayiniya 6. Kweniso ofesi ya munthavi ya Japan yikapanga Ŵajehu ŵachokoŵachoko 11 ŵakuguzika na njinga. Mu Jehu waliyose mukagonanga ŵanthu ŵaŵiri. Mubali Kiichi Iwasaki, uyo wakawovwira pakupanga Ŵajehu wakati, “Jehu waliyose wakaŵa na thenti kweniso batiri la galimoto lakubuskira magesi.” Makopotara ghakapharazganga unenesko wa mu Baibolo mu Japan mose. Ŵakatutuzganga na kuguza Ŵajehu pakukwera na kukhira mapiri ndiposo pakujumpha mu vidikha kufuma kumpoto ku Hokkaido mpaka kumwera ku Kyushu.

Mu Jehu muchoko mukagonanga ŵapayiniya ŵaŵiri

Ikumatsu Ota, uyo wakaŵa kopotara, wakati: “Para tafika mu tawuni, tikimikanga Jehu withu pafupi na mlonga panji pa malo ghanyake ghawemi. Chakwamba tikapharazgiranga dankha ŵanthu ŵakumanyikwa chomene mu tawuni nga mbameya. Pamanyuma, tikapharazganga na mabuku ghithu ku nyumba na nyumba. Para tamalizga kupharazga tawuni yose, tikalutanga ku tawuni yinyake.”

Likaŵa ‘zuŵa la tunthu tuchoko’ apo gulu lira la Ŵasambiri ŵa Baibolo 36 mu msumba wa Kobe ŵakachita ungano wakwamba. (Zek. 4:10) Pakati pajumpha vyaka vinkhondi, mu 1932, makopotara na ŵapharazgi 103 ŵakapeleka lipoti mu Japan. Ŵakagaŵira mabuku ghakujumpha 14,000. Mazuŵa ghano upharazgi wakunozgeka makora ukuchitika mu matawuni ghakurughakuru ku Japan, ndipo ŵapharazgi pafupifupi 220,000 ŵakupharazga unenesko wa mu Baibolo mu charu cha Japan.—Kufuma mu nthamba yithu ku Japan.

Vithuzithuzi vyakujambulika na Kiichi Iwasaki, uyo wakapanga Ŵajehu pa Beteli ya Japan