Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakajipeleka na Mtima Wose mu Taiwan

Ŵakajipeleka na Mtima Wose mu Taiwan

CHOONG KEON na Julie, ŵakutorana awo ŵali na vyaka vyakujumpha 30, ŵakachita upayiniya mu msumba wa Sydney, ku Australia mpaka chadera mu 2009. Choong Keon wakati: “Tikagwiranga ntchito ya nyengo yichoko ndipo tikasoŵanga kanthu yayi. Uko tikakhalanga mphepo zikaŵa ziwemi ndipo vinthu vikaŵa makora. Tikakondwanga na ŵabali kweniso ŵabwezi ŵithu.” Ndipouli, Choong Keon na Julie njuŵi yikaŵasuzganga. Chifukwa wuli? Ŵakamanyanga kuti ŵangachita vinandi pakuteŵetera Yehova, ndipouli ŵakachitangapo kanthu yayi kuti ŵasinthe vinyake mwakuti ŵasazgireko uteŵeti.

Pa ungano wa chigaŵa mu 2009, pakayowoyeka nkhani iyo yikaŵachontha mtima chomene. Muyowoyi wa nkhani iyi, wakayowoya chomene za awo ŵangasazgirako uteŵeti wawo. Iyo wakati: “Wonani chiyelezgero ichi: Uyo wakwendeska galimoto wangakoneska kuti yilute kumazere panji kumalyero pekha usange yikwenda. Ntheura pera, Yesu nayo wangatilongozga kuti tisazgireko uteŵeti withu pekha usange tikwenda, panji kuchitapo kanthu kuti tifiske chilato chithu.” * Mbumba iyi yikawona nga ni para muyowoyi wakuyowoya na iyo. Pa ungano wenewuwu, mbumba yinyake iyo yikachitanga umishonale ku Taiwan yikafumbika mafumbo ghakukhwaskana na uteŵeti wawo. Mbumba iyi yikayowoya kuti yili na chimwemwe chikuru chomene chifukwa cha uteŵeti uwu ndipo yikati ŵapharazgi ŵanandi ŵachali kukhumbikwa. Apa napo Choong Keon na Julie ŵakawona nga ni para mazgu agha ŵakaphaliranga waka iwo.

Julie wakati: “Ungano ukati wamara, tikalomba Yehova kuti watipe chikanga kuti tichite vyose ivyo vikakhumbikwanga kuti tisamire ku Taiwan.” Wakasazgirapo kuti: “Kweni tikaŵa na wofi. Vikaŵa nga ni para tikudukira mu maji ghanandi uku tikumanya yayi kuskamba.” Lemba ilo likaŵapa chikanga kuti ŵasame nda Mupharazgi 11:4, ilo likuti: ‘Uyo wakulaŵilira mphepo kuti wamkuseŵa chara; na uyo wakulaŵisiska mabingo kuti wamkuvuna chara.’ Choong Keon wakati:  “Tikaghanaghana kuti tileke ‘kulaŵilira mphepo na kulaŵisiska mabingo’ m’malo mwake tikamba ‘kuseŵa na kuvuna.’” Ŵakafwilirapo kulomba, kuŵazga nkhani zakulongosora umoyo wa ŵamishonale kweniso kulemberana mauthenga na awo ŵakaŵa kuti ŵasamira kale ku Taiwan. Ŵakaguliska magalimoto ghawo na katundu munyake wa mu nyumba ndipo ŵakasamira ku Taiwan pakati pajumpha myezi yitatu.

ŴAKASANGA CHIMWEMWE NA MULIMO WA KUPHARAZGA

Panyengo yasono ŵabali na ŵadumbu ŵakujumpha 100 ŵakufuma mu vyaru vinandi ŵakuteŵetera uko ŵapharazgi ŵa Ufumu mbachoko mu Taiwan. Ŵafumira mu vyaru nga Australia, Britain, Canada, France, Japan, Korea, Spain, na United States, ndipo ŵali na vyaka vyapakati pa 21 na 73. Pakati pawo pali ŵadumbu ŵambura kutengwa ŵakujumpha 50. Kasi ntchivichi icho chawovwira ŵabali na ŵadumbu ŵamwamphu aŵa kuti ŵateŵetere mu charu chachilendo? Tiyeni tiwone.

Laura

Laura, mudumbu wambura kutengwa wa ku Canada, wakuchita upayiniya mu Taiwan kumanjiliro gha dazi. Pajumpha vilimika 10 kufuma apo wakambira kutemwa uteŵeti. Laura wakati: “Kale nkhautemwanga yayi uteŵeti chifukwa chakuti nkhapharazganga chomene yayi ntheura nkhaŵavya luso.” Pamanyuma, ŵabwezi ŵake mu Canada ŵakamupempha kuti ŵalutire lumoza ku Mexico kuti ŵakapharazgeko kwa mwezi umoza. Iyo wakati: “Aka kakaŵa kakwamba kuti nipharazge kwa nyengo yitali, ndipouli, nkhakondwa chomene.”

Ichi chikachiska Laura kuti wasamire mu mpingo wa chiyowoyero chinyake mu Canada. Wakamba kusambira Chitchayinizi, na kwamba kuteŵetera na gulu la chiyowoyero ichi. Kweniso wakaŵa na chilato chakuti wakateŵetere ku Taiwan, ndipo chilato ichi chikafiskika mu Seputembala 2008. Laura wakati: “Pakajumpha chilimika chimoza kuti nizgoŵere malo agha, kweni sono nilije khumbo lakuti niwelere ku Canada.” Kasi wakuti wuli pa nkhani ya upharazgi? Iyo wakati: “Ukunozga chomene. Palije chinthu chinyake chakukondweska chomene kuluska kuwona ŵasambiri ŵa Baibolo ŵakusintha umoyo wawo chifukwa cha kumanya Yehova. Chifukwa cha kuteŵetera mu Taiwan, ivi vikunichitikira kanandi waka.”

 SUZGO LA KUSAMBIRA CHIYOWOYERO CHINYAKE

Brian and Michelle

Brian na Michelle, ŵakutorana ŵa ku United States awo ŵali na vyaka vyakujumpha 30, ŵakasamira ku Taiwan vyaka pafupifupi 8 ivyo vyajumpha. Pakwamba ŵakawonanga kuti ŵakachitanga vinandi yayi mu uteŵeti. Kweni mishonale munyake uyo wakaŵa kuti wachita uteŵeti uwu nyengo yitali wakaŵaphalira kuti: “Nanga kungaŵa kuti mwamupa kathirakiti munthu, kumbukani kuti panji nkhakwamba kwa iyo kupokera uthenga wakukhwaskana na Yehova. Ntheura, ivyo mukuchita ni vyakuzirwa.” Mazgu agha ghakaŵakhozga chomene Brian na Michelle kuti ŵaleke kugongowa. Mubali munyake wakaŵaphalira kuti: “Munthu wangamanya yayi kuti wakuchita makora pakusambira Chitchayinizi para pajumpha zuŵa limoza kweni para pajumpha nyengo yitali. Kumanya fundo iyi kungamovwirani kuti muleke kugongowa.” Ndipo nadi, sono ŵakuchimanya chiyowoyero ichi ndipo upayiniya ukuŵayendera makora.

Kasi ntchivichi icho chingamuchiskani kuti musambire chiyowoyero chinyake? Mungaluta kukachezga mu charu icho mukukhumba kukateŵeterako. Lutani ku maungano gha mpingo, chezgani na ŵabali na ŵadumbu ŵa ku malo agha, na kupharazga nawo lumoza. Brian wakati: “Para mwawona kuti ŵanthu ŵanandi ŵakupulika uthenga wa Ufumu na kuwona chitemwa cha ŵabali na ŵadumbu, muchiskikenge kuti mukateŵetere mu charu chinyake.”

NTCHITO KE?

Kristin and Michelle

Ŵanandi awo ŵali kusamira uko ŵapharazgi ŵa Ufumu mbachoko mu Taiwan, ŵakugwira ntchito ya kusambizga Chingelezi kuti ŵasange ndalama kuti ziŵawovwirenge apo ŵakuchita upayiniya. Kristin na Michelle ŵakuguliska somba. Kristin wakalongosora kuti: “Nkhaŵa kuti nindachitepo ntchito iyi, kweni yanovwira kuti nisangenge vyakukhumbikwa kuno.” Pakati pajumpha nyengo, Kristin wakasanga makasitomara ghanandi. Ntchito ya nyengo yichoko iyi, yikovwira iyo na muwoli wake kuti ŵasangenge ndalama. Kweniso yikuŵapa nyengo yakukwana yakuchitira upayiniya, uko nkhuŵeja ŵanthu.

MUKONDWENGE PAKUFISKA VILATO VINU

William na Jennifer, ŵakutorana ŵa ku United States, ŵakasamira ku Taiwan vyaka pafupifupi 7 ivyo vyajumpha. William wakati: “Nyengo zinyake chikuŵa chakuvuska kusambira chiyowoyero chinyake, kuchita upayiniya, kuchita milimo ya mpingo, na kupenja ndalama zakovwilira mbumba.” Kasi ntchivichi icho chaŵawovwira kuti ŵachite makora ndiposo kuti ŵalutilire kuŵa ŵakukondwa? Ŵakujiŵikira vilato vyakwenelera. Mwachiyelezgero, ŵakaŵavya maghanoghano ghakuti ŵachimanyenge luŵiro Chitchayinizi. Ntheura ŵakagongowa yayi pakuwona kuti ŵakachimanyanga pachokopachoko.

William and Jennifer

William wakukumbuka ivyo mulaŵiliri wa dera wakamuphalira zuŵa linyake. Wakamuphalira kuti, “Usange muli na chilato chauzimu, muŵenge ŵakukondwa apo mukuyezgayezga kuchifiska.” William wakati chifukwa cha kulondezga ulongozgi uwu, iyo na muwoli wake vikaŵawovwira kuti ŵaŵe ŵakunozgeka kusintha, kupulikira ŵalara ŵa ku malo agha na kusintha vinthu vinyake kuti ŵachite makora uteŵeti wawo mu charu chinyake. Wakasazgirapo kuti: “Kweniso ulongozgi uwu ukatovwira kuti tikondwenge na uteŵeti withu uwo tikachitanga pa chirwa ichi.”

Nga ni William na Jennifer, Megan, mudumbu wambura kutengwa wa ku United States, nayo wakukondwa na uteŵeti wake apo wakufiska chilato chake chakuti wayowoyenge makora Chitchayinizi. Pa zuŵa la Chisulo na la Sabata lililose wakulongozgana na ŵapharazgi ŵanyake kukapharazga ku Kaohsiung, ilo ni dowoko likuru chomene mu Taiwan. Megan wakupharazga makani ghawemi mu masitima na ku ŵalovi ŵakufuma ku Bangladesh, India, Indonesia, Philippines, Thailand, na ku Vanuatu. Iyo wakati: “Pakuti ŵalovi ŵakukhaliska yayi pa dowoko ili, tikwamba kusambira nawo Baibolo nyengo yeneyiyo. Kuti tipharazgire ŵanandi, kanandi nkhusambira na ŵanthu ŵanayi panji ŵankhondi nyengo yimoza.” Kasi vikumwendera wuli pakusambira Chitchayinizi? Iyo  wakati: “Vikunisuzga kusambira luŵiro chiyowoyero ichi. Ndipouli nkhukumbuka ivyo mubali munyake wakaniphalira, wakati, ‘Ukwenera kuchita vyose ivyo ungakwaniska ndipo Yehova wakovwirenge kuti ufiske uteŵeti wako.’”

Megan

PARA MUKUPENJA MALO GHAKUKATEŴETERAKO

Pambere Cathy, mudumbu wambura kutengwa wa ku Britain, wandasamire mu charu chinyake, wakafumbilira dankha kuti wamanye charu icho wangakateŵeterako. Wakalomba kwa Yehova pa nkhani iyi na kulemba makalata ku maofesi ghanandi gha munthavi kuti wamanye ulwani uwo ŵadumbu ŵambura kutengwa ŵangakumana nawo. Wakati wachita nthena, wakaghanaghanirapo chomene pa mazgoro gha makalata ghake ndipo wakasankha kukateŵetera ku Taiwan.

Mu 2004, apo Cathy wakaŵa na vyaka 31, wakasamira ku Taiwan, uko wakukhala kwambura kukhumba vinandi. Iyo wakati: “Nkhafumba ŵabali na ŵadumbu uko kuli msika uwo ŵakuguliskako vinthu mwakutchipa. Ulongozgi uwo ŵakanipa ukawovwira kuti ndalama zane zileke kumara luŵiro.” Kasi ntchivichi icho chikumovwira kuti waleke kukhumba vinandi? Cathy wakati: “Nkhulomba kwa Yehova kuti wanovwire kuŵa wakukhorwa na chakurya ndiposo malaya ghambura kukhumba ndalama zinandi. Nkhuwona kuti Yehova wakuzgora malurombo ghane, wakunovwira kuti niŵenge wakukhorwa nangauli vinyake ivyo nkhukhumba nilije.” Wakasazgirapo kuti: “Nkhukondwa kuŵa na umoyo wambura kukhumba vinandi chifukwa ukunovwira kuti niŵikenge maghanoghano pa vinthu vyauzimu.”

Cathy

Cathy wali na umoyo wambura kukhumba vinandi kweniso wakukondweska. Wakalongosora chifukwa chake, wakati: “Nkhupharazga mu chigaŵa icho ŵanthu ŵanandi ŵakutegherezga makani ghawemi. Ichi ntchakukondweska chomene.” Apo wakafikanga mu Taiwan, mu msumba uwo wakambira uteŵeti wake wa upayiniya mukaŵa mipingo yiŵiri pera ya Chitchayinizi, kweni pasono muli mipingo 7. Cathy wakati: “Para nkhuwona kukura uku ndiposo para nkhuchitako mulimo wa kuvuna nkhuŵa wakukondwa chomene.”

“NANE ŴAKANIWONANGA KUŴA WAKUKHUMBIKWA”

Kasi Choong Keon na Julie, awo ŵazunulika kukwambilira kwa nkhani iyi, uteŵeti ukuŵayendera wuli? Pakwamba, Choong Keon wakawonanga nga ni para ngwambura ntchito mu mpingo chifukwa chakuti wakachimanyanga makora yayi Chitchayinizi. Kweni ŵabali ŵa mu mpingo uwu ndimo ŵakawoneranga yayi. Choong Keon wakati: “Mpingo withu ukati wagaŵika, nkhapika milimo yakusazgikira pakuŵa muteŵeti wakovwira. Pa nyengo iyi, nkhamanya kuti nkhuteŵetera nadi uko ŵapharazgi ŵa Ufumu mbachoko.” Uku wakumwemwetera, wakati: “Chikaŵa chakukondweska chomene kuti nane ŵakaniwonanga kuŵa wakukhumbikwa.” Panyengo yasono ni mulara mu mpingo. Julie wakasazgirapo kuti: “Tikuwona kuti tafiska ivyo tikakhumbanga kuchita. Tili ŵakukhorwa ndiposo ŵakukondwa chomene kuluska kumanyuma kose. Tikiza kuno kuti tovwire, kweni tikuwona kuti ise ndise tovwirika chomene chifukwa cha viwemi ivyo vyatichitikira. Tikuwonga Yehova chifukwa chakuti watizomerezga kuteŵetera kuno.”

Ŵantchito ŵanandi ŵachali kukhumbikwa pa mulimo wa vuna yauzimu mu vyaru vinandi. Kasi muli pafupi kumalizga sukulu ndipo mukumanya yayi ivyo muchitenge? Kasi muli ŵambura kutora panji kutengwa, ndipo mukukhumba kuchita vinandi mu gulu la Yehova? Kasi mukukhumba kuti kunthazi mbumba yinu yizakakumbukenge vinthu vyakukondweska ivyo yachita pakuteŵetera Yehova? Kasi muli kupumura pa ntchito ndipo mukumanya vinandi vyakuti mungawovwira navyo ŵanji? Manyani kuti mungatumbikika chomene usange mungakateŵetera uko ŵapharazgi ŵa Ufumu mbachoko.

^ ndime 3 Wonani buku la “Kucitira Ukaboni Mwakukwana vya Ufumu wa Ciuta” chipaturo 16, ndime 5-6.