Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Kasi mazgu gha Davide gha pa Salmo 37:25 na gha Yesu gha pa Mateyu 6:33 ghakung’anamura kuti Yehova wangazomerezga yayi kuti Mkhristu wasoŵerwe chakurya?

Wakayowoya mazgu agha chifukwa cha ivyo wakawona pa umoyo wake. Wakamanya makora kuti Chiuta wakupwelelera ŵanthu ŵake nyengo zose. (Sal. 37:25) Ndipouli, Davide wakang’anamuranga kuti muteŵeti wa Yehova wangaleka kusoŵerwa chakurya yayi.

Davide nayo wakakumananga na masuzgo nyengo zinyake. Chiyelezgero ni apo wakachimbiranga Sauli. Chakurya icho Davide wakaŵa nacho chikamara, ndipo wakapempha vingwa kuti iyo na ŵanalume awo wakaŵa nawo ŵarye. (1 Sam. 21:1-6) Ntheura pa nyengo iyi, Davide ‘wakalomba vyakurya.’ Ndipouli, pa nyengo yakusuzga iyi, wakamanyanga kuti Yehova wandamuside. Fundo njakuti mu Baibolo palije apo pakuyowoya kuti Davide wakapempheskanga vyakurya kuti waŵe wamoyo.

Pa Mateyu 6:33, Yesu wakati Chiuta wapelekenge vinthu vyakukhumbikwa ku ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka, ŵeneawo ŵakuŵika vinthu vya Ufumu pakwamba mu umoyo wawo. Iyo wakati: “Ipo lutilirani kupenja dankha ufumu na urunji wake, ndipo vinthu vinyake vyose ivi [nga ni vyakurya, vyakumwa, na vyakuvwara] visazgikengeko kwa imwe.” Ndipouli, Yesu wakalongora kuti chifukwa cha nthambuzgo, “ŵabali” ŵake ŵangaŵa na njara. (Mat. 25:35, 37, 40) Ivi ndivyo vikachitikira mpositole Paulosi. Nyengo zinyake wakaŵanga na njara na nyota.—2 Kor. 11:27.

Yehova wakutiphalira kuti tikumanenge na nthambuzgo zinandi. Iyo wangazomerezga kuti tisoŵerwe vinthu vyakukhumbikwa kuti tovwire pakuzgora Dyabulosi. (Job 2:3-5) Mwachiyelezgero, Ŵakhristu ŵanyithu, nga ni awo ŵakaŵikika mu misasa yakuyuzgirako ŵanthu ya Nazi, ŵakumana na masuzgo ghakuru chifukwa cha nthambuzgo. Nthowa yiheni chomene iyo Ŵanazi ŵakayezgeranga Ŵakaboni kuti ŵathere, nkhuŵanora chakurya. Ŵakaboni ŵakugomezgeka ŵakalutilira kupulikira Yehova, ndipo iyo wakaŵasida yayi. Wakazomerezga kuti ŵakumane na chiyezgo ichi nga umo wakuzomerezgera kuti Ŵakhristu wose ŵakumanenge na viyezgo vyakupambanapambana. Ndipouli, Yehova wakovwira wose awo ŵakusuzgika chifukwa cha zina lake. (1 Kor. 10:13) Tikwenera kukumbuka mazgu agho ghali pa Ŵafilipi 1:29 ghakuti: ‘Kwa imwe kuli kupika mwaŵi wa kuŵa na chipulikano mwa Khristu, apo pera chara, kweniso wa kusuzgika chifukwa cha iyo.’

Yehova wali kulayizga kuti waŵenge na ŵateŵeti ŵake. Mwachiyelezgero, pa Yesaya 54:17,18 pakuti: “Palije homwa ilo lafulikira iwe tilisakate.” Layizgo ili na ghanyake ghakuyanako nalo, ghakulongora kuti Chiuta wavikilirenge ŵanthu ŵake nga gulu. Ndipouli, Mkhristu waliyose payekha wangakumana na viyezgo, na kukomeka wuwo nyengo zinyake.