Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  September 2014

Kasi ‘Mukunwekera’?

Kasi ‘Mukunwekera’?

ŴALARA ŵaŵiri ŵakati ŵapempha Fernando * kuti ŵayowoye nayo, wakafipa mtima. Mulaŵiliri wa dera wakati wachezgera mpingo wawo kanandiko, ŵalara ŵakamulongosolera ivyo wakeneranga kuchita kuti waŵe wakwenelera kupika milimo yakusazgikira mu mpingo. Nyengo yikati yajumphapo, Fernando wakamba kukayika usange wazamuŵapo mulara. Pa nyengo iyi, mulaŵiliri wa dera wakizaso kuzakachezgera mpingo wawo. Kasi ŵalara ŵayowoyenge vichi?

Fernando wakategherezganga apo mulara yumoza wakamba kuyowoya. Mulara uyu wakayowoyapo vya lemba la 1 Timote 3:1 ndipo wakati ŵalara ŵapokera kalata iyo yikuti Fernando wimikika kuŵa mulara. Fernando wakazizwa chomene ndipo wakafumba kuti, “Mwati wuli?” Mulara wakawerezgapo ndipo Fernando wakamwemwetera. Ŵakati ŵapharazga ku mpingo, ŵabali na ŵadumbu wose ŵakakondwa chomene.

Kasi nkhwananga kuti munthu wakhumbe milimo yakusazgikira mu mpingo? Yayi. Lemba la 1 Timote 3:1 likuti: “Usange munthu wakunwekera mulimo wa ulaŵiliri, wakukhumba mulimo uwemi.” Ŵabali ŵanandi ŵalondezga ulongozgi uwu ndipo ŵachita makora mwauzimu kuti ŵaŵe ŵakwenelera kupika milimo yakusazgikira mu mpingo. Lekani mu gulu la Chiuta muli ŵalara na ŵateŵeti ŵakovwira masauzandi ghanandi. Ndipouli, ntchakukhumbikwa kuti ŵabali ŵanandi ŵanwekerenge chifukwa mipingo yikukura. Kasi ŵakwenera kunwekera wuli? Kasi awo ŵakukhumba kuŵa ŵalaŵiliri ŵakwenera kufipa mtima kuti ŵimikikenge pawuli, nga umo Fernando wakachitira?

KASI ‘KUNWEKERA’ NKHUCHITA VICHI?

Mazgu ghakuti ‘kunwekera’ ghali kung’anamulika kufuma ku lizgu Lachigiriki ilo lingang’anamuraso kukhumbisiska, panji kunyanyamphira. Fundo iyi yingatikumbuska munthu uyo wakunyanyamphira kuti watonthore chipambi mu khuni. Kweni kunwekera nkhuphanga “mulimo wa ulaŵiliri” yayi. Chifukwa wuli? Chifukwa chilato cha awo ŵakukhumba kuŵa ŵalara chikwenera kuŵa chakuti ŵachite “mulimo uwemi” m’malo mwa kukhumba udindo.

 Vinandi ivyo vikukhumbikwa kuti munthu waŵe mulara vili pa 1 Timote 3:2-7 na Tito 1:5-9. Raymond, uyo waŵa mulara kwa nyengo yitali, wakati: “Ine nkhuwona kuti chakuzirwa chomene ni nkharo ya munthu. Nangauli kuyowoya na kusambizga mwaluso nkhwakuzirwa, kweni chakuzirwa chomene nkhuŵa wambura kafukwa, wakujikora mu vyakuchita, wamahara, wakulongosoka, wakupokelera ŵalendo, ndiposo wakupulikiska.”

Chitirani lumoza na mpingo milimo yakupambanapambana apo ‘mukunwekera’

Mubali uyo wakunwekera wakugega uryarya ndiposo nkharo yiliyose yaukazuzi kuti waleke kusangika na kafukwa. Wakuŵa wakujikora mu vyakucita, wamahara, wakulongosoka, ndiposo wakupulikiska. Ntheura ŵabali na ŵadumbu ŵakumugomezga ndipo ŵakuwona kuti wangaŵalongozga makora na kuŵawovwira pa masuzgo ghawo. Pakuti wakupokelera ŵalendo, wakukhozga ŵawukirano na ŵaphya. Chifukwa chakuti wakutemwa uwemi, wakukhozga na kovwira ŵalwari ndiposo ŵachekuru. Wakuŵa na mikhaliro iyi kuti wimikike kuŵa mulara yayi kweni kuti wawovwire ŵanji. *

Nangauli wupu wa ŵalara ukupeleka ulongozgi na chikhwimisko ku awo ŵakukhumba kuŵa ŵalaŵiliri, kweni uyo wakunwekera ndiyo wali na mulimo wakuti wafiske ivyo Malemba ghakuyowoya. Henry, uyo waŵa mulaŵiliri kwa nyengo yitali, wakati: “Usange mukunwekera, ŵikanipo mtima kuti mulongore kuti muli ŵakwenelera.” Pakuyowoya fundo ya pa Mupharazgi 9:10, wakati: “‘Chose icho woko lako lasanga kuchita, chichita na nkhongono zako.’ Mulimo uliwose uwo ŵalara ŵangamupani, chitani na mtima wose. Chitani mwakukondwa milimo yose iyo mwapika mu mpingo, nanga ungaŵa wa kuphyera. Para nyengo yajumphapo, vimanyikwenge kuti muli ŵakulimbikira.” Usange mukukhumba kuti zuŵa linyake muzakaŵe mulara, muŵikengepo mtima pakuchita uteŵeti uliwose wakupatulika ndiposo muŵenge ŵakugomezgeka. Kweniso muŵenge ŵakujiyuyura, ŵakujikuzga yayi.—Mat. 23:8-12.

GEGANI MAGHANOGHANO GHAHENI NDIPOSO KUCHITA VINTHU VYAMBURA KWENELERA

Ŵabali ŵanyake awo ŵakukhumba milimo yakusazgikira mu mpingo ŵangachita chinthu chinyake  chakulongora kuti ŵakukhumba udindo, panji kuchichizga wupu wa ŵalara kuti wendere maghanoghano ghawo. Ŵanji ŵakukondwa yayi para ŵapika ulongozgi na ŵalara. Iwo ŵakwenera kujifumba kuti: ‘Kasi nkhukhumba waka udindo panji nkhukhumba kupwelelera mberere za Yehova?’

Awo ŵakunwekera ŵakwenera kukumbuka kuti ŵalara ŵakwenera kuŵa “vyakuwonerapo ku mskambo.” (1 Pet. 5:1-3) Iwo ŵakwenera kugega maghanoghano ghaheni ndiposo kuchita vinthu vyambura kwenelera. Ŵakwenera kuŵa ŵakuzizipizga kwali panyengo yasono mbalara kwali yayi. Nanga ni para munthu wimikika kuŵa mulara, wakwenera kulutilira kumazga nkharo zambura kwenelera izo wangaŵa kuti wachali nazo. (Maŵa. 12:3; Sal. 106:32, 33) Kweniso mubali ‘wangamanya kanthu kalikose chara ako wakususkika nako,’ kweni ŵanji ndiwo ŵangamanya. (1 Kor. 4:4) Ntheura, usange ŵalara ŵamupani ulongozgi wa mu Baibolo, mukwenera kupulikira, kukwiya yayi. Londezgani ulongozgi uwu na mtima wose.

KASI MUKWENERA KUCHITA WULI USANGE MWALINDILIRA NYENGO YITALI?

Ŵabali ŵanyake ŵakuwona kuti ŵakalindilira kwa nyengo yitali pambere ŵandimikike. Usange ‘mwanwekera mulimo wa ulaŵiliri’ kwa vyaka vinandi, kasi nyengo zinyake namwe mukuwona kuti mukuchedwa kwimikika? Usange ni nthena wonani mazgu agha: ‘Icho chagomezgeka kweni chachedwa kwiza chikulwariska mtima, kweni chakukhumbikwa icho chiza chili nga ni khuni la umoyo.’—Zinth. 13:12.

Usange munthu wakuwona kuti chilato chake chikufiskika yayi, wangasuzgika maghanoghano. Ivi ndivyo vikachitikira Abrahamu. Yehova wakamulayizga kuti waŵenge na mwana, kweni vyaka vinandi vikajumphapo pambere iyo na Sara ŵandaŵe na mwana. (Gen. 12:1-3, 7) Abrahamu wakati wachekura, wakati: ‘Fumu Yehova, kasi timundipechi, pakuti nkhwenda wambura mwana. Wonani, mulive kundipa mphapu.’ Yehova wakasimikizgira Abrahamu kuti layizgo lakuti waŵenge na mwana lifiskikenge. Ndipouli, pakajumpha vyaka vinyake 14 pambere Chiuta wandafiske layizgo ili.—Gen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Kasi apo Abrahamu wakalindiliranga kuti layizgo ili lifiskike, wakaleka kuteŵetera Yehova mwakukondwa? Yayi. Iyo wakakayika yayi kuti Chiuta wafiskenge layizgo lake. Wakalutilira kulindilira. Mpositole Paulosi wakalemba kuti: “Abrahamu wakati walongora kuzika mtima, wakapokera layizgo ili.” (Heb. 6:15) Nyengo yikati yajumphapo, Chiuta Wankhongonozose wakatumbika munthu wakugomezgeka uyu. Kasi tikusambirako vichi kwa Abrahamu?

Usange mukukhumba kuŵa mulara kweni pajumpha vyaka vinandi pambere mundimikike, lutilirani kuthemba Yehova. Lutilirani kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Warren, uyo wawovwira ŵabali ŵanandi kuti ŵakure mwauzimu, wakati: “Pakwenera kujumpha nyengo yitali kuti munthu walongore kuti ngwakwenelera kuŵa mulara. Pa nyengo iyi, maluso na nkharo yake, vikumanyikwa pa umo wakuchitira vinthu na ŵanji ndiposo umo wakuchitira milimo iyo wapika. Ŵanji ŵakughanaghana kuti ŵangachita vinandi pakuteŵetera Yehova pekha para ŵapika uteŵeti unyake panji para ŵimikika pa  udindo. Kaghanaghaniro aka nkhakubudika. Iwo ŵangamba kughanaghana kuti ŵakuchedwa kwimikika. Usange mukuteŵetera Yehova mwakugomezgeka kulikose uko muli, ndiposo pa uteŵeti uliwose uwo mwapika, ndikuti mukuchita makora.”

Mubali munyake wakalindilira vyaka vyakujumpha 10 pambere wandaŵe mulara. Wakayowoya ivyo wakusambira pa nkhani iyo yili mu buku la Ezekiel, chapitara 1. Iyo wakati: “Yehova wakwendeska galeta, ilo ni gulu lake, pa sipidi iyo wakhumba. Chakuzirwa chomene ni umo ise tikuwonera nyengo yayi, kweni umo Yehova wakuyiwonera. Para mubali wakukhumba kuŵa mulara, chakuzirwa chomene ni ivyo iyo wakukhumba yayi. Ivyo mubali wakukhumba vingaŵa vyakupambana na ivyo Yehova wakuwona kuti ni vyakukhumbikwa.”

Usange mukukhumba kuti zuŵa linyake muzakachite mulimo uwemi wa ulaŵiliri, mukwenera kuŵa na nkharo iyo yingawovwira kuti mu mpingo muŵe chimwemwe. Usange mukuwona kuti pakujumpha nyengo yitali, zikirani ndipo lekani kughanaghana kuti mukuchedwa kwimikika. Raymond, uyo wazunulika kale, wakati: “Usange munthu wakukhumba chomene udindo wakuŵa wakukhorwa yayi. Awo ŵakuwona kuti ŵakuchedwa kwimikika ŵakukondwa yayi pakuteŵetera Yehova.” Ŵani na vipambi vya mzimu wa Chiuta, chomenechomene kukhomezga. Sambirani Malemba kuti mulutilire kukura mwauzimu. Sazgiraniko mwamphu winu pakupharazga makani ghawemi na kusambizga ŵanthu ŵakunweka Baibolo. Longozgani mbumba yinu pa vinthu vyauzimu kweniso musopenge nayo. Chezgani na ŵabali na ŵadumbu. Para mwachita nthena, muŵenge ŵakukondwa pakuteŵetera Yehova pa nyengo yasono apo mukulindilira kuti chilato chinu chizakafiskike.

Yehova ndiyo wali kupeleka mwaŵi wakuti ŵabali ŵanwekerenge mulimo wa ulaŵiliri. Ntheura, Yehova panji gulu lake, ŵangatemwa yayi kuti awo ŵakunwekera ŵakhuŵarenge na kuŵa ŵambura kukondwa pakumuteŵetera. Chiuta wakovwira na kutumbika wose awo ŵakumuteŵetera na vilato viwemi. Pakutumbika munthu, Yehova ‘wakusazgako chitima chara.’—Zinth. 10:22.

Nanga ni para mwanwekera kwa nyengo yitali, pali vinandi ivyo mungachita kuti mulutilire kukhozga ubwezi winu na Yehova. Ŵani na mikhaliro yiwemi, chitani milimo yiwemi mu mpingo kwambura kuluwa mbumba yinu, ndipo Yehova waluwenge yayi ivyo mukuchita pakumuteŵetera. Mphanyi nyengo zose mwakondwa pakuteŵetera Yehova, vilije kanthu kuti mukuchita milimo wuli.

^ ndime 2 Mazina ghanyake mu nkhani iyi tabwelekerapo waka.

^ ndime 8 Fundo za mu nkhani iyi ni zakovwiraso ku awo ŵakukhumba kuŵa ŵateŵeti ŵakovwira. Ivyo ŵakwenera kufiska vili pa lemba la 1 Timote 3:8-10, 12, 13.