Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

‘Cakurya Cane Nchakuti Nicite Khumbo la Ciuta’

‘Cakurya Cane Nchakuti Nicite Khumbo la Ciuta’

Kasi nchivici ico cikumukondweskani comene? Kasi ni nthengwa, kuŵa na ŵana, panji ŵabwezi? Mukwenera kuti mukukondwa comene para mukurya cakurya pamoza na ŵanthu awo mukuŵatemwa. Ndipouli, pakuŵa muteŵeti wa Yehova, mukwenera kuti mukukondwa comene kucita khumbo la Ciuta, kusambira Mazgu ghake, na kupharazga makani ghawemi.

Mu sumu yake yakulumba Mlengi, Themba Davide likimba kuti: “Nkhuca kucita khumbo linu A Ciuta wane; dango linu lili mukati mwa mtima wane.” (Sal. 40:8) Nangauli Davide wakakumananga na masuzgo, kweni wakakondwanga comene kucita khumbo la Ciuta. Ndipouli, pa ŵasopi ŵa Yehova, ni Davide pera yayi uyo wakakondwanga pakuteŵetera Ciuta waunenesko.

Mpositole Paulosi wakati mazgu gha pa Salmo 40:8 ghakayowoyanga vya Mesiya, panji Khristu. Iyo wakalemba kuti: “Para iyo [Yesu] wakwiza mu caru wakuti: ‘“Sembe na vyakupeleka mukavikhumba cara, kweni mukaninozgera thupi. Mukazomerezga cara vyakupeleka vyamsuma vyakocha na sembe ya kwananga.” Ndipo nkhati, “Wonani! Niza (mu cizinga ca buku muli kulembeka vya ine) kuzakacita khumbo linu, mwe Ciuta.”’”—Heb. 10:5-7.

Apo Yesu wakaŵa pa caru capasi, wakatemwanga kudaŵira cilengiwa, kuŵa pamoza na ŵabwezi ŵake, na kurya cakurya pamoza na ŵanji. (Mat. 6:26-29; Yoh. 2:1, 2; 12:1, 2) Ndipouli, cakuzirwa comene pa umoyo wake cikaŵa kucita khumbo la Adada ŵake ŵa kucanya. Nakuti Yesu wakati: “Cakurya cane nchakuti nicite khumbo la uyo wakanituma na kufiska mulimo wake.” (Yoh. 4:34; 6:38) Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakasambira kwa Fumu yawo umo ŵangaŵira na cimwemwe ceneko. Na kukondwa kukuru, ŵakapharazganga uthenga wa Ufumu ku ŵanji na mtima wose ndiposo mwamwamphu.—Luka 10:1, 8, 9, 17.

‘LUTANINGE MUKAZGORE ŴANTHU KUŴA ŴASAMBIRI’

Yesu wakalangura ŵalondezgi ŵake kuti: “Lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, kuŵabapatiza mu zina la Ŵadada na la Mwana na la mzimu utuŵa, kuŵasambizga kusungilira vinthu vyose ivyo namulangulirani. Ndipo, wonani! Ine nili namwe mazuŵa ghose mpaka umaliro wa mgonezi.” (Mat. 28:19, 20) Kuti tipulikire languro ili,  tikwenera kuluta uko ŵanthu ŵakusangika, kuwelerako ku awo mbakunweka, na kucita nawo sambiro la Baibolo. Tikuŵa ŵakukondwa comene para tikucitako mulimo uwu.

Cifukwa ca citemwa, tikulutilira kupharazga nangauli ŵanji ŵakukana kutegherezga

Kwali ŵanthu ŵakutegherezga uthenga withu kwali yayi, kweni umo ise tikuwonera uteŵeti withu vingawovwira kuti tikondwenge nawo. Cifukwa wuli tikulutilira kupharazga makani ghawemi nangauli ŵanji ŵakukana kutegherezga? Cifukwa cakuti para tikucitako mulimo wa kupharazga uthenga wa Ufumu na wa kuzgora ŵanthu kuŵa ŵasambiri, tikulongora kuti tikutemwa Ciuta na ŵazengezgani ŵithu. Nadi, umoyo uli pa ngozi, withu na wa ŵazengezgani ŵithu. (Ezek. 3:17-21; 1 Tim. 4:16) Tiyeni tiwone fundo izo zawovwira ŵapharazgi ŵanandi kuti ŵalutilire kupharazga mwamwamphu nangauli ŵakupharazga mu vigaŵa vyakusuzga.

PHARAZGANI PA MPATA ULIWOSE

Para mu upharazgi tikufumba mafumbo mwaluso, kanandi vinthu vikwenda makora. Zuŵa linyake mulenji, Amalia wakawona mwanalume munyake uyo wakaŵazganga nyuzipepara pa malo ghakucezgerapo. Wakafika pafupi ndipo wakamufumba usange waŵazgapo nkhani yiliyose yiwemi. Mwanalume uyu wakati wazgora kuti wandaŵazgepo, Amalia wakati, “Ine niza na makani ghawemi gha Ufumu wa Ciuta.” Ici cikawovwira kuti mwanalume uyu wanweke, ndipo wakazomera sambiro la Baibolo. Amalia wakambiska masambiro gha Baibolo ghatatu pa malo agha.

Janice wakupharazga ku nchito. Ŵalinda ŵaŵiri ŵa ku nchito kwake ŵakakondwa na nkhani yinyake iyo yikaŵa mu Gongwe la Mulinda. Ntheura, Janice wakaŵalayizga kuti waŵapenge magazini mwezi uliwose. Kweniso ndimo wakacitira na munthu munyake uyo wakagwiranga nayo nchito, uyoso wakakondwa na nkhani zakupambanapambana izo zikuŵa mu Gongwe la Mulinda na Galamukani! Ici cikapangiska kuti munthu munyakeso uyo ŵakugwilira lumoza nchito, nayo wapemphe magazini. Janice wakati: “Ili likaŵa thumbiko likuru comene lakufuma kwa Yehova.” Pakati pajumpha nyengo, wakapelekanga magazini ku ŵanthu 11 ŵa ku nchito kwake mwezi uliwose.

MUGHANAGHANENGE VINTHU VYAKUKHOZGA

Mulaŵiliri munyake wakwendakwenda wakati mu upharazgi wa ku nyumba na nyumba, nchiwemi yayi kuti pakulayirana na mweneko wa nyumba ŵapharazgi ŵayowoyenge kuti tizengeso zuŵa linyake. M’malo mwake, ŵafumbenge mweneko wa nyumba kuti: “Kasi mungatemwa kuti para nizaso nizakamulongorani umo tikucitira sambiro la Baibolo?” panji, “Kasi mungatemwa kuti nize pawuli kuti tizakalutizge cidumbirano cithu?” Mulaŵiliri wakwendakwenda uyu wakayowoya kuti na nthowa iyi, ŵabali na ŵadumbu mu mpingo unyake uwo wakendera ŵakambiska masambiro gha Baibolo 44 mu sabata yimoza pera.

Vikovwira comene para tikuwelerako luŵiro ku ŵakunweka. Kulindilira kuti pajumphe dankha mazuŵa ghanandi yayi. Cifukwa wuli tikwenera kuwelerako luŵiro? Cifukwa para tacita nthena, tikulongora kuti tikukhumba comene kovwira ŵanthu awo ŵakukhumba kumanya unenesko kuti ŵapulikiske Baibolo. Mwanakazi munyake wakati wafumbika cifukwa ico wakazomelera kusambira Baibolo na Ŵakaboni  ŵa Yehova, wakati, “Nkhamba kusambira cifukwa cakuti ŵakalongora kuti ŵakunitemwa.”

Mweneko wa nyumba mungamufumba kuti, “Kasi mungatemwa kuti para nizaso nizakamulongorani umo tikucitira sambiro la Baibolo?”

Madaí wakasambira Sukulu ya Uteŵeti wa Upayiniya. Pakati pajumpha nyengo yicoko waka, iyo wakaŵa na masambiro gha Baibolo 15 ndipo ghakujumpha pa ghankhondi wakaŵa kuti walekera ŵapharazgi ŵanyake. Ŵanandi mwa ŵanthu awo wakasambiranga nawo Baibolo, ŵakamba kwiza ku maungano mwakukhazikika. Kasi nchivici ico cikawovwira Madaí kuti wambiske masambiro gha Baibolo ghanandi nthena? Ku Sukulu ya Uteŵeti wa Upayiniya wakasambira kuti nchakuzirwa comene kulutilira kuwelerako mpaka wasange ŵanthu awo ŵakanweka pa ulendo wakwamba. Kaboni munyake uyo wawovwira ŵanthu ŵanandi kumanya unenesko wa mu Baibolo, wakati, “Namanya kuti cakuzirwa comene kuti tiwovwire ŵanthu awo ŵakukhumba kumanya Yehova, nkhulutilira kuwelerako.”

Para tikuwelerako luŵiro ku ŵanthu awo ŵakukhumba kupulikiska Baibolo, tikulongora kuti tikukhumba kuŵawovwira

Pakukhumbikwira kufwilirapo comene kuti tiwelerengeko na kucitiska masambiro gha Baibolo. Ndipouli, para tacita nthena, vyandulo vikuŵa vikuru comene. Para tikuŵikapo mtima pakucita mulimo wa kupharazga Ufumu, tikovwira ŵanji kuti “ŵafike pa kumanya makora unenesko,” ndipo ici cingaŵawovwira kuti ŵazakaponoskeke. (1 Tim. 2:3, 4) Kwa ise, mulimo uwu ungatovwira kuti tiŵe ŵakukhorwa ndiposo ŵakukondwa comene.