Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Mukumanya?

Kasi Mukumanya?

Cifukwa wuli ŵanthu ŵa mu nyengo yakale ŵakapaluranga vyakuvwara vyawo?

MALEMBA ghakulongosora nyengo zakupambanapambana apo ŵanthu ŵakapalura vyakuvwara vyawo. Mazuŵa ghano, ŵanthu ŵangazizikika na kaluso aka, kweni ndimo Ŵayuda ŵakacitiranga para ŵakhuŵara, ŵali na citima, ŵakhozgeka soni, ŵakalipa, panji para ŵakulira.

Mwaciyelezgero, Rubeni “wakapalura vyakuvwara vyake” apo wakawona kuti watondeka kuthaska Yosefe ku ŵabali ŵake cifukwa cakuti ŵakamuguliska ku wuzga. Yakobe, uyo wakaŵa wiskewo, “wakapalura vyakuvwara vyake” apo wakaghanaghananga kuti Yosefe walyeka na cikoko. (Gen. 37:18-35) Yobu “wakapalura munjilira wake” apo wakaphalirika kuti ŵana ŵake wose ŵakomeka. (Job 1:18-20) Thenga “na vyakuvwara vyake vyakupaluka,” likiza kwa Musofi Mukuru, Eli, kuzakamuphalira kuti Ŵaisrayeli ŵathereskeka ku nkhondo ndipo ŵana ŵake ŵaŵiri ŵakomeka, kweniso kuti likasa la phangano lapokeka. (1 Sam. 4:12-17) Themba Yosiya likati lapulika mazgu gha mu Dango, likamanya kuti ŵanthu ŵake mbakwananga ndipo “likapalura vyakuvwara vyake.”—2 Mathe. 22:8-13.

Pa nyengo iyo Yesu wakeruzgikanga, Musofi Mukuru, Kayafa, “wakapalura minjilira yake” wakati wapulika mazgu agho wakatenge ni muyuyuro. (Mat. 26:59-66) Dango la cisopa la ŵarabi, likatenge munthu uyo wapulika kuti zina la Ciuta likuyuyulika, wapalure vyakuvwara vyake. Ndipouli, pamanyuma pakuti Yerusalemu waparanyika, ŵarabi ŵakatenge “uyo wapulika kuti Zina la Ciuta likuyuyulika, waleke kupalura vyakuvwara vyake, cifukwa cakuti mbwenu viŵenge vizwazwa.”

Kweni kaluso ka kupalura vyakuvwara kakaŵa kakuzirwa yayi kwa Ciuta, pekha para munthu uyo wacita nthena wali na citima nadi. Lekani Yehova wakaphalira ŵanthu ŵake kuti ‘ŵapalure mtima, vyakuvwara cara, na kuzgokera kwa iyo.’—Joel 2:13.