Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 5 2016

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI CHISANGULUSKO TINGACHISANGA NKHU?

Chisangulusko mu Nyengo za Suzgo

Chisangulusko mu Nyengo za Suzgo

Suzgo likwiza mu nthowa zinandi. Ntheura mu nkhani iyi tingalongosora mtundu uliwose wa suzgo yayi. Kweni tiyeni timanye vinandi pa masuzgo agho tazunura kale. Wonani umo ŵanthu awo ŵali mu masuzgo agha ŵasangira chisangulusko chanadi kufuma kwa Chiuta.

PARA MULI PA ULOVA

“Nkhasambira kugwira ntchito ya mtundu uliwose, ndipo tikaleka kugura vinthu bwekabweka.”—Jonathan

Seth * wakuti: “Ine na muwoli wane ntchito yikamalira nyengo yimoza. Ntheura vyaka viŵiri, tikakhaliranga waka ivyo ŵabali ŵithu ŵakatipangako kweniso tumaganyu. Pa chifukwa ichi, muwoli wane Priscilla, wakamba kusuzgika maghanoghano ndipo ine nkhajiwonanga kuti nili wawakawaka.

“Kasi chikatiwovwira ntchivichi? Nyengo zinandi Priscilla wakajikumbuskanga fundo ya Yesu iyo yili pa Mateyu 6:34. Yesu wakayowoya kuti tingenjerwanga na vya machero yayi, pakuti zuŵa lililose lili na vyenjezgo vyake. Chinyake icho chikamovwira nkhulomba kwa Chiuta kufumira pasi pa mtima. Kweni ine lemba la Salimo 55:22 ndilo likanovwira chomene. Nga ngwamasalimo uyu, nkhamuthwikiska Yehova katundu wane, ndipo nkhawona kuti wakanovwira nadi. Nangauli pasono nili pa ntchito, kweni tachepeskako vyakukhumba pa umoyo withu kuyana na fundo iyo Yesu wakayowoya pa Mateyu 6:20-22. Chikuru chomene ntchakuti sono tikumutemwa chomene Chiuta kweniso nase tikutemwana.”

Jonathan wakuti: “Bizinesi yithu yikati yawa, nkhafipa mtima chomene kuti kwali kuwengechi. Chifukwa cha suzgo la vyachuma, bizinesi iyo tikalimbikira kuyichita vyaka 20, yikamalirathu. Mbwenu tikamba kupindana vya ndalama na muwoli wane. Tikatondekanga na kuti tigure vinthu pa ngongoli.

“Kweni ivyo vyatovwira kuti tichitenge vinthu mwamahara ni Mazgu gha Chiuta na mzimu wake. Nkhasambira kugwira ntchito ya mtundu uliwose, ndipo tikaleka kugura vinthu bwekabweka. Pakuti ndise Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵabali ŵithu ŵakatovwira chomene. Ŵakatikwezga nkhongono ndipo ŵakatovwira apo vinthu vikaŵa makora yayi.”

 PARA NTHENGWA YAMARA

Raquel wakuti: “Mfumu wane wakati wanileka pa chifukwa chambura kumanyikwa, vikaniŵinya ndipo nkhakwiya chomene. Nkhalwara na chitima. Kweni nkhasendelera kwa Chiuta, ndipo wakanipembuzga. Zuŵa lililose para nayowoya nayo mu lurombo, mtende wake ukavikiliranga mtima wane. Vikaŵa nga kuti wakanozganga mtima wane uwo ukaphyoka.

“Nakuti Mazgu ghake, Baibolo, ghakanovwira chomene kuti nileke kukhalira waka kukwiya. Nkhakumbuka mazgu gha mpositole Paulosi gha pa Ŵaroma 12:21, agho ghakuti: ‘Mungazomeranga yayi kuti uheni umuthereskani, kweni lutilirani kuchita uwemi kuti muthereske uheni.’

“Pali nyengo iyo tikwenera ‘kusulako waka’ ivyo vyachitika. . . . Pasono maghanoghano ghane ghali pa vinthu vinyake vyakuzirwa.”—Raquel

“Munyane munyake wakanovwira kuti nileke kukhalira kudandawura. Wakaniŵazgira lemba la Mupharazgi 3:6, ndipo wakaniphalira kuti pali nyengo iyo tikwenera ‘kusulako waka’ ivyo vyachitika. Ukaŵa ulongozgi wakuŵinya, kweni ndiwo nkhakhumbikwiranga. Pasono maghanoghano ghane ghali pa vinthu vinyake vyakuzirwa.”

Elizabeth wakuti: “Para nthengwa yamara, ukukhumbikwira wovwiri. Nkhaŵa na munyane uyo wakanovwiranga nadi, zuŵa na zuŵa. Wakaliranga pamoza nane, wakanipembuzganga, ndipo wakanovwira kuti nijiwonenge kuti ŵanthu ŵakunitemwa m’malo mwa kujiwona kuti najowoleka. Nkhugomezga kuti Yehova ndiyo wakamutuma kuti wanipembuzge.”

PARA MULI ŴALWARI PANJI ŴACHEKURU

“Para nalomba kwa Chiuta, nkhuwona kuti mzimu wake ukunipa nkhongono.”—Luis

Luis, uyo wazunulika mu nkhani yakwamba, wali na suzgo la mtima, ndipo wapona ku dindi kaŵiri kose. Pasono wakuŵa pa okusijini maora 16 pa zuŵa. Iyo wakuti: “Nkhulomba kwa Yehova nyengo zose. Para nalomba kwa Chiuta, nkhuwona kuti mzimu wake ukunipa nkhongono. Malurombo ghakunikhwimiska chifukwa nkhumanya na kugomezga kuti wakunipwelelera.”

Petra, uyo sono wali na vyaka vya m’ma 80, wakuti: “Nkhukhumba kuchita vinthu vinandi chomene, kweni nkhutondeka. Chitima chikunikora kuti nkhongono zane zikumara. Nkhuvuka uheni ndipo nkhukhalira waka minkhwala. Kanandi nkhughanaghanira umo Yesu wakapemphera Awiske kuti mphanyi suzgo linyake lamujumphilira, usange vingachitika. Kweni Yehova wakamupa nkhongono Yesu, ndipo nane wakunipa nkhongono. Lurombo ndilo ni munkhwala wane  zuŵa lililose. Para nayowoya na Chiuta, nkhongono zikukwera.”—Mateyu 26:39.

Julian, uyo wasuzgika na nthenda yakuchemeka multiple sclerosis kwa vyaka 30, nayo wakuzomerezga. Iyo wakuti: “Pakwamba nkhakhalanga pa mpando wakuzirwa, sono nkhukhala pa mpando wa ŵanthu ŵakupendera. Kweni nkhujipulika makora chifukwa nkhutemwa kovwira ŵanthu. Munthu para ukovwira ŵanyako suzgo likupepukako, ndipo Yehova wakukupa nkhongono mu suzgo nga umo wakulayizgira. Nga ni mpositole Paulosi, nane ningayowoya kuti: ‘Mu vinthu vyose, nkhusanga nkhongono mwa uyo wakunipa nkhongono.’”—Ŵafilipi 4:13.

PARA WAKUTEMWEKA WINU WAFWA

Antonio wakuti: “Nkhati napulika kuti adada ŵafwa pa ngozi, pakwamba nkhagomezga yayi. Nkhawona kuti ni nkhaza chomene, chifukwa ŵeneko ŵakajenderanga pa msewu. Kweni pakaŵavya chakuti ningachitapo. Adada ŵakakhala mazuŵa 5 kwambura kusunkhunyika, mbwe paumaliro ŵakuti namalira pano. Para amama ŵali pafupi nkhaliranga yayi, kweni para nili panekha ndipo nkhachitchayanga chitengero. Nkhajifumbanga kuti, ‘Chifukwa wuli? Chifukwa wuli?’

“Nyengo yose yachitima iyi, nkhapemphanga Yehova kuti wanovwire kuti nileke kuŵa na chitima chakujumphizga kweniso kuti wanipe mtende. Pachoko na pachoko, nkhamba kukhazikika. Nkhakumbuka kuti Baibolo likuyowoya kuti ‘vyakuchitika vyamabuchi’ vingawira waliyose wa ise. Pakuti Chiuta wangateta yayi, nkhugomezga kuti nizamuŵawonaso adada para ŵazakawuka.”—Mupharazgi 9:11; Yohane 11:25; Tito 1:2.

“Nangauli ndege yili kutikomera mwana withu, tikukumbuka vinthu vyakukondweska vinandi ivyo tikachitiranga lumoza.”—Robert

Robert, uyo wazunulika mu nkhani yakwamba, nayo ndimo wakughanaghanira. Iyo wakuti: “Ine na muwoli wane tikasanga mtende wa mu mtima uwo ukuyowoyeka pa Ŵafilipi 4:6, 7. Tikawusanga chifukwa cha kulomba kwa Yehova. Mtende uwu ukatovwira kuti tiyowoye na ŵamtolamakani vya chigomezgo chithu chakuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Nangauli ndege yili kutikomera mwana withu, tikukumbuka vinthu vyakukondweska vinandi ivyo tikachitiranga lumoza. Ndivyo kanandi tikughanaghanirapo chomene.

“Apo Ŵakaboni ŵanyithu ŵakatiphaliranga kuti ŵakatiwonanga apo tikalongosoranga vya chipulikano mwakufwasa pa TV, tikaŵaphaliranga kuti ntchifukwa cha malurombo ghanandi agho ŵakatilomberanga. Nkhugomezga nadi kuti Yehova wakatovwira kwizira mu mauthenga ghakupembuzga agho ŵabali aŵa ŵakatitumiranga.”

Nga umo tawonera, Chiuta wangapembuzga ŵanthu awo ŵakusangana na masuzgo ghakupambanapambana. Imwe ke? Nanga mungasangana na suzgo wuli, mungasanga chisangulusko mu nyengo yakusuzga iyi. * Ntheura pemphani Yehova kuti wamovwirani. Iyo ni “Chiuta wa chisangulusko chose.”—2 Ŵakorinte 1:3.

^ ndime 5 Mazina ghanyake mu nkhani iyi ghasinthika.

^ ndime 23 Usange mukukhumba kusendelera kwa Chiuta na kusanga chisangulusko, kumanani na Ŵakaboni ŵa Yehova panji lembani kalata ku ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova iyo muli nayo kufupi.